Je roots, de Provincies en andere gebieden > Zeeland

Zeeland moet terug naar drie gemeenten??

(1/1)

admin:
Zeeland moet terug naar drie gemeenten??

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/zeeland-moet-terug-naar-drie-gemeenten-1.4678830

Er wordt wel gezegd, door de ambtenaren, dat grotere gemeenten effectiever en efficienter werken.
Zowel Lions Club als Rotary hebben mij verzocht om informatie en cijfers.
Voor de herindeling van 1971 op Tholen werkten er 80 ambtenaren zonder computer in de 7 gemeenten, nu 220 met computer in 1 gemeente.
het kan nog erger, zelfs aan huidige verhouding op Tholen zouden er bv in Tilburg een kwart (25%) van de ambtenaren moeten vertrekken!  En in Amsterdam is het nog erger...
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/achtergrond/achtergrond/grote-stad-dik-in-de-ambtenaren.100094.lynkx
http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2012/5/19-Ambtenaren-per-1000-burgers-is-te-veel-GEMNU056079W/
Het is enkel een idee van ambtenaren om de besluitvorming zover mogelijk van de burger weg te krijgen.
Een van de redenen om de herindeling toen op Tholen te doen was omdat bv in Oud Vossemeer op Tholen, de burgers de burgemeester op straat aanspraken, dat kan toch helemaal niet, er moet toch afstand zijn tussen de burger en zij die zich boven hen gesteld hebben???
zeeuw
aja en dan als rijke gemeente Veere, de geldverkwistende gemeentes Middelburg en Vlissingen gaan redden... Laat het lekker blijven zoals het nu is! Er is al genoeg aangetoond dat grotere gemeentes alleen maar nadelig werkt. In de grote steden word niet voor niets weer met deelgemeentes gewerkt, omdat de situatie gewoon onwerkbaar was...

Klopt als 'n bus en wordt dan enkel maar erger zoals ik al aangaf. Ze willen 57 gemeenten en de ambtenaren odysee en RMGS zijn daarvoor, de laatste wil zelfs maar 36 gemeenten, naast 12 provincies en dan 1e en 2e kamer.
Dan heb ik een simpel voorstel, gezien we toch al geen democratie of echte volksvertegenwoordigers meer hebben, heffen we provinciebestuur op, die taken en geld gaan naar of rijk of gemeente, we kiezen plaatselijke bestuurders als burgemeester en plaatselijke volksvertegenwoordigers, die besturen samen de provincies, en dus het land en een roulerend deel van hen zijn het dagelijks bestuur voor het land (regering) Dan hebben we dus naast provinciebesturen, de provincies blijven in naam bestaan, ook 1e kamer en 2e kamer, politieke partijen en gemeenteraad niet meer nodig, want onze volksvertegnwoordiger is onze burgemeester. Scheelt boel ambtenaren in inter-gemeentelijke of inter-regionale/provinciale overleggroepen, en dan zijn we ook die poppenkast in de gemeenteraad, provincie en  1e en 2e kamer en dinsdag vragenuurtje kwijt, en kan de burger via raadgevende- of correctiefe refernda eindelijk z'n zegje doen wat er gebeurt met ONS belastingeld en premies.

Nieuwe natuur idioterie afschaffen ben ik helemaal mee eens, zeker gezien wat er met Rammegors bij Tholen en elders gebeurt.
Sinds de jaren zeventig hebben die groene graaiers de zo geheten beheersvergoeding, van ons belastinggeld, dat hen per hectare en per jaar een vergoeding geeft, wat ongeveer net zoveel voorde natuur doet als die windmolens die onze horizon vervuilen en blijkens onderzoek meer subsidiedan wind vangen.
Ik denk dat het tijd wordt dat we deze groene maffia kenbaar te maken dat het beste voor de natuur en milieu zou zijn dat beheersvergoedingen worden afgeschaft, laat de natuur z'n gang gaan, en gratis!
Da's nou een dubbelwerkende bezuiniging, meer natuur en gratis.

Ik ga ijveren voor afschaffing beheersvergoeding, groene maffia verdient daar honderden miljoenenmee, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn door hen geïnfiltreerd, de echte deskundige ingenieurszijn daar allang weggestuurd, zelfs de plannen moeten door buitenstaanders worden gemaakt.

Iedereen kan gewoon z'n gemeenteraadslid, wethouder, Statenlid, gedeputeerde of 2e Kamerlid, van welke partij dan ook, aanschrijven dat als ze voor nieuwe natuur of instandhouding beheersvergoeding zijn, dat ze dan volgende verkiezing niet meer op uw stem kunnen rekenen, zo hebben we ZMF ook financieel monddood gemaakt.
De groene maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland !

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie