De Gratis Krant van Nederland > Milieu

Het raadsel van de DOOR KNMI verdwenen hittegolven, staat de M voor MANIPULATIE?

<< < (3/13) > >>

admin:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paleocene%E2%80%93Eocene_Thermal_Maximum
 In Netherlands  governments spend 700 million euro for grants for (expensive) electric cars like Tesla's.Our public transport trains, busses already  work on 60/80% public grants, so just 4 times that 700 million euro, would give ALL citizens fare-free (paid by taxes) electric transport (trains) and busses... Like with all plans..just follow the money.....Fare-free public transport would mean less traffic-jams, traffic deaths,  pollution/fine dust (yes even less CO2 :-) ) but since that also means less oil/gas consumption, less car-sales it won't happen soon, only in Luxembourg.

global warming is just cause Little Ice Age ended around 1850 and like MWP was not local, but global ,so warming is logical, but weather change is blamed  as climate change while their cause is based on jetstream as articles say. Jetstream is engine of weather and as article show also of gulfstream which keeps north warm. I still doubt CO2 warming, seeing polar vortexes in winter in USA and RF since real warming stopped around 2000.

 hundreds of peer reviewed papers is just IPCC heavy subsidized  CO2 propaganda, but keep on believeing, is just like other all other religions...no FACTS..no DATA
 
 
 https://apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0 ROFL OL
 U.N. Predicts Disaster if Global Warming Not Checked
 June 30, 1989

 https://www.youtube.com/watch?v=ViY2J3LPgN4 

 New sun-driven cooling period of Earth ?not far off?
 
Scientists say 'solar minimum' is near as record cold hits U.S.
https://www.youtube.com/watch?v=s81ZtU6bGcg

https://www.youtube.com/watch?v=CllN5nezA2M
The Sun Goes Quiet: Solar Minimum is Coming

https://www.youtube.com/watch?v=ztninkgZ0ws
Is an Ice Age Coming? | Space Time | PBS Digital Studios
 


 https://www.youtube.com/watch?v=4GUcn07enz4
 
 Does Greta Thunberg know about The Milankovitch Cycles and their effect on Climate Change?
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=4GUcn07enz4
 
 Does Greta Thunberg know about The Milankovitch Cycles and their effect on Climate Change?
 
 https://www.youtube.com/watch?v=DCdhJ0nCWvY
 Does Greta Thunberg know What Causes Ice Ages and Climate Change
 
 https://www.youtube.com/watch?v=YrIaGNRXGf0
 Greta Thunberg be aware IPCC Overstates the Degree of Global Warming Caused by Human Activities
 
 https://www.youtube.com/watch?v=hmvh6jwYaE0
 Does Greta Thunberg know Modern Climate Change is Not Unusual and Quite Natural??
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Vk4MuaeQi14
 Does Greta Thunberg know that Carbon Dioxide Cannot be the Cause of Global Warming?
 
 If Carbon Dioxide Levels had not increased since 1750 what would the Global Temperature be Now?
 https://www.youtube.com/watch?v=W1i8oBCawB0
 

 https://www.youtube.com/watch?v=OqsRD4HPtH0&t=447s
Global Warming or a New Ice Age: Documentary Film
at 25 min the exact solution we now propose to battle CO2 rise as engine for iceages (but now they say to battle global warming???)
13.35 john hamaker more credible then global warmup by those who model it on computers  !!!!  Ofc..IPCC?
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_cooling
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Hamaker
https://archive.org/details/TheSurvivalOfCiivilization-JohnD.Hamaker/page/n1
https://archive.org/download/TheSurvivalOfCiivilization-JohnD.Hamaker/Hamaker_survivalOfCivilization.pdf

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.169128/page/n63
the last glaciation 1928

https://en.wikipedia.org/wiki/Piers_Akerman
n a November 2006 article in The Daily Telegraph, Akerman quoted senior IPCC scientist John T. Houghton saying "Unless we announce disasters, no one will listen", attributing the quotation to his 1994 book Global Warming, The Complete Briefing.

https://www.youtube.com/watch?v=mOC7ePWCHGk&fbcli
Ice Age Scare 1979 Leonard Nimoy
https://www.youtube.com/watch?v=7tAYXQPWdC0  full
https://www.youtube.com/watch?v=eq6fDa9JrzQ  same
Ice Age is Coming 1978 Science Facts

https://www.youtube.com/watch?v=OqsRD4HPtH0
Global Warming or a New Ice Age: Documentary Film

https://www.youtube.com/watch?v=iXHTmEUGR7c&
1976 jimmy carter no more oil in 2011

https://www.ipcc.ch/2019/09/25/srocc-press-release/?f
https://www.weforum.org/agenda/2018/12/global-arms-sales-captured-in-4-charts/
Human activity just produces 3% of the 0.038% CO2 in the air, so how do you stop the natural 97% CO2? Btw plants need more then 150 ppm or they (and we) will die, and in history it has been 4000 ppm without trouble. And why does IPCC does not order for all its members a fare-free public transport (only Luxembourg has it) which will reduce CO2, dust and other pollutants, traffic-deaths, traffic jams ? Or is that against interests of oilindustry, (electric)car industry? Climate change is of all times, from 1850 up to 1980 we all expected a new Ice Age, we had global Roman Warm Period, Medieval Warm Period both warmer then now, global Little Ice Age which ended 1850 from 1850 up to 1980 we all expected a new Ice Age,  so warming is normal after cooling In Netherlands we had more heatwaves before 1950 then after. In 1952 airliners started using JETSTREAM  (engine weather)to save extreme pollutant fuel but science says chaotic WEATHER (not climate) change since 1960 may be caused by that, and that may also caused slowing GULFSTREAM.  Greta Tunberg doesn't want to use airliners, so why not forbid using jetstream by untaxed airliners?  This  socalled Climate Change/Global Warming drive seems to be a new worldwide mandatory religion, and all religions lack facts and data like yours. And why should we take any of UN agencies serious while war ($321.5 billion armssales last year) and refugeestreams and misery is kept going on cause of vetorights P5 UNSC which don't bring the WORLD to peace, but to PIECES!  #removevetorightsunsc first then maybe we can take any of UN or politicians serious.https://www.themoscowtimes.com/2019/10/07/scientists-discover-record-methane-emission-in-the-russian-arctic-a67621

https://euobserver.com/environment/146213?utm_source=euobs&utm_medium=rss
Let's start with EU wide fare-free public transport and expanding that transport,
and forbid airliners using jetstream
but would lobby of aviation, oil & car and roadbuilding industry allow that,
and ofc that would bankrupt the OPEC and other oil producing countries so??

admin:
----------------

 Also just 1,5% of Sahara solarpanels could produce entire worlds energy need, can make fresh from salt water  and put Hydrogen in LNG ships, paid/rotected for by EU with free rail/townbuilding for countries ts build in.

(с) Александр Горбов

"hier heeft een Nederlandse vader een protocol uitgevonden om de wereld (en het gezinsbudget) te redden voor zijn eigen activistische dochter. Ik nam de moeite om het in het Russisch te vertalen, iets in te korten en aan te passen:

"... onze 30-jarige dochter was gisteren tot tranen aangeraakt op tv en was boos op onze generatie," deed 30 jaar niets ". Dus besloten we haar te helpen voorkomen" Massa-uitsterven en uitsterven van hele ecosystemen ".

We gaan onze dochter een toekomst geven en de planeet als volgt vier graden koelen:

Nu gaat ze met de fiets naar school omdat de auto fossiele brandstof verbrandt. Natuurlijk begint de winter en ze wil met de bus rijden, maar de bus rijdt op een diesel. En dat draagt ​​naar onze mening niet bij aan het klimaat. Natuurlijk wil ze een elektrische fiets. Maar we toonden haar de verwoesting van de natuur veroorzaakt door Lithium Mining, dus we moeten de pedalen draaien. Het gaat goed voor haar zijn, we gingen ook met de fiets naar school.

Om te wennen aan het "ontdoen van aardgas" hebben we de radiator in haar kamer uitgezet. Nu daalt de temperatuur 's avonds tot twaalf graden, maar soms in de winter en tot nul. In dit geval krijgt ze een extra trui, hoed, panty en handschoenen.

Om dezelfde reden waren we het erover eens dat ze vanaf nu alleen maar een koude douche neemt en de kleding zelf op de wasplank wast, omdat de wasmachine en de wasdroger krachtige verbruikers van elektriciteit zijn.

Al haar kleren zijn synthetisch, ik bedoel, olie. Daarom nemen we haar maandag mee naar de commissie. We vonden een ecowinkel met kleding gemaakt van wit en niet-wit linnen, wol en jute. We denken niet dat ze er goed in haar zal uitzien, misschien wordt ze zelfs uitgelachen, maar dat is de prijs die we willen betalen omwille van het klimaat. Er is geen sprake van katoen, het wordt van ver gebracht en opgevoed met behulp van het zand.

We zagen net op haar instagram dat ze boos op ons is, hoewel het helemaal geen zin heeft. Dus na 19.00 uur zullen we de wifi uitschakelen en het zal morgen na het eten een tijdje niet meer teruggaan. We besparen dus elektriciteit, het wordt niet gestoord door elektrische stress en het is volledig ge?soleerd van de buitenwereld, zodat het zich kan concentreren op haar huiswerk. Om twaalf uur zullen we het huis volledig afsluiten, zodat de donkere tijd van de dag echt donker is. Het bespaart veel Co2.

Ze gaat niet meer wintersporten. Ze zal helemaal nergens op vakantie gaan, omdat onze gebruikelijke vrijetijdsplaatsen praktisch niet beschikbaar zijn op de fiets. Terugkeren naar CO2-uitstoot zoals in de tijd van onze overgrootouders betekent dat u moet leven zoals uw overgrootouders. En ze hebben nooit een vakantie of een fiets gehad.

Laten we het nu over eten hebben. Het gebrek aan Co2-uitstoot betekent het gebrek aan vlees, vis, gevogelte en vervangers voor op soja gebaseerd vlees (het groeit immers waar vroeger tropische bossen waren). Ook geen ge?mporteerd voedsel, omdat hun transport een negatief milieueffect heeft. En absoluut geen chocolade uit Afrika, koffie uit Zuid-Amerika, thee uit Azi?.

Alleen Nederlandse aardappelen, groenten en fruit. En alleen uit open grond, omdat kassen kunstmatig worden verwarmd en verlicht. Het is slecht voor het klimaat. Je kunt nog steeds brood eten. Maar voor olie, melk en eieren, kaas en yoghurt, kaas en yoghurt, hebben kaas en room kippen en koeien nodig, en zij wijzen co2 toe. Geen ijs. Geen wijn, geen bier, geen bier, deze bubbels zijn CO2. Ze wilde net een paar kilo afvallen.

We gooien al het plastic weg omdat het in chemische fabrieken wordt vervaardigd. Alle items van staal en aluminium worden ook weggegooid. Weet u hoeveel energie of aluminiumfabrieken verbruikt? Dat is het. En ten slotte ontvangt ze niet langer cosmetica, zeep, shampoo, cr?me, lotions, airconditioning, tandpasta en medicijnen, en hygi?nische pakkingen maken ze zelf van linnen. Net als eerst.

Zo zullen we voorkomen dat ze massaal uitsterven en uitsterven van hele ecosystemen ... "

Van het netwerk
(C) Alexander gorbov

(с) Александр Горбов

" here, a Dutch Father invented a protocol for saving the world (and family budget) for his own activist daughter. I took the labor to translate it into Russian, slightly reducing and adapting:

"... our 30-Year-old daughter was touched to tears yesterday's speech on tv yesterday and was angry at our generation, " did nothing for 30 years ". so we decided to help her prevent " Mass Extinction and extinction of entire ecosystems ".

We are going to give our daughter a future and cool the planet four degrees as follows:

Now she will ride to school by bike because the car burns fossil fuel. Of course, winter will start, and she's gonna want to ride the bus, but the bus is driving a diesel. And that, in our opinion, does not contribute to the climate. Of course she wants an electric bike. But we showed her the devastation of nature caused by Lithium Mining, so we'll have to spin the pedals. It's going to be good for her, we also went to school by bike.

To start getting used to "rid of natural gas" we turned off the radiator in her room. Now, the temperature goes down to twelve degrees in the evening, but sometimes in winter and to zero. In this case, she will get an extra sweater, hat, tights and gloves.

For the same reason, we agreed that from now on, she only takes cold shower and washing the clothes itself on the washing board, because the washing machine and laundry drying are powerful consumers of electricity.

All her clothes are synthetic, I mean, oil. That's why we're taking her to the commission on Monday. We found an eco shop selling clothes made of white and non-White Linen, wool and jute. We don't think she'll look good in her, maybe she'll even be laughed at, but that's the price we're willing to pay for the sake of the climate. There is no talk about cotton, it is brought from afar and raised with the use of the sand.

We just saw on her instagram that she's mad at us, although it's quite no sense. SO AFTER 7 PM, we'll turn off the wifi, and it won't turn back tomorrow for a while after dinner. So we save electricity, it won't be disturbed by electrical stress, and it will be completely isolated from the outside world, so it can concentrate on her homework. At pm, we will completely shut down the house so that the dark time of day is truly dark. It will save a lot of Co2.

She will no longer do winter sports. She won't go anywhere on vacation at all, because our usual leisure places are practically unavailable on the bike. Returning to co2 emissions as in the times of our great grandparents means you must live like your great grandparents. And they never had a vacation or a bike.

Now let's talk about food. The lack of Co2 emissions means the lack of meat, fish, poultry and substitutes for soy-based meat (after all, it grows where tropical forests used to be). Also no imported food, as their transport has a negative environmental effect. And absolutely no chocolate from Africa, coffee from South America, tea from Asia.

Only Dutch potatoes, vegetables and fruits. And only from open soil, because greenhouses are artificially heated and lit. It's bad for the climate. You can still eat bread. But for oil, milk and eggs, cheese and yogurt, cheese and yogurt, cheese and cream need chickens and cows, and they allocate co2. No ice cream. No wine, no beer, no beer, these bubbles are co2. She was just about to lose weight for a few pounds.

We'll throw out all plastic because it's manufactured in chemical plants. All items made of steel and aluminium will also be thrown out. Do you know how much energy consumes or aluminum plant consumes? That's it. And finally, she will no longer receive cosmetics, soap, Shampoo, cream, lotions, air conditioning, toothpaste and medicines, and hygienic gaskets will make from linen herself. Just like before.

Thus, we will prevent her from mass extinction and extinction of entire ecosystems..."

From the network
(C) Alexander gorbov

https://trendnieuws.nl/australische-stad-heeft-ingenieuze-oplossing-om-het-probleem-van-plastic-afval-op-te-lossen/?fbc


https://sites.google.com/site/thepaleoceneeocenethermalmaxim/2-paleocene-climate/why-earth-s-climate-is-different-today-1

Beter idee: EU wide fare free openbaar vervoer ipv subsidie openbaar vervoer en 700 miljoen euro voor Tesla rijders
https://www.ad.nl/auto/eu-voorstel-verbied-alle-benzine-en-dieselauto-s-vanaf-2030~a8ab6102/?utm_source=facebook&fb

https://www.intelligentliving.co/anti-solar-panel-generates-electricity-from-darkness/
???

https://www.ecowatch.com/floating-solar-farms-climate-crisis-2638980599.html?rebelltitem=1#rebelltitem1

https://www.ecowatch.com/siberia-sea-boiling-methane-2640900862.html?rebelltitem=2#rebelltitem2


https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/09/nrc-checkt-luchtvaart-veroorzaakt-01-procent-stikstofdepositie-a3976202
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/satelliet-brengt-luchtvervuiling-in-kaart/
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1b9e9847-cb38-444e-9a18-bcbb565a37a8&title=Stikstofproblematiek%20-%20emissies%20en%20depositie%20van%20stikstof%20in%20Nederland%20-%20TNO.pdf
https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2019/03/Nitrogen_dioxide_over_Europe
hires
https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2019/03/nitrogen_dioxide_over_europe/19272608-1-eng-GB/Nitrogen_dioxide_over_Europe.png

Heb ahv cijfers CBS al in 1982 voorgerekend dat als alle mest van mens en dier opgevangen kon worden (septictank bij huizen zoals vroeger, in belgie worden die leeggezogen) dat 11% van gasopbrengst kon vervangen, nog effe afgezien van geen ammoniak, pure fosfaat,stikstof en methaanuitstoot, reststof kan in simpele , deed dat samen met boerenzoon, toegedekte mes/gftt hopen van 150 meter lang, 5 meter breed en 2.5 meter hoog ,die dan in 3 maanden met wat hulp eruitziet en ruikt als bosgrond, en kan je in telen zonder kunstmest of pesticiden. Btw VAMdoet dat niet, die laat alle gft in buitenlucht ROTTEN wat dus ook fosfaat en stikstof vervuioling geeft. Trouwens wat zelfs weinig boeren weten als je akkerland heb wat grenst aan natuurgebied en als natuurgebied te boek staat mag je er zoveel mest oprijden, inspuiten dat t drijfzand/mest wordt...
.. we hadden gier-zwembad gegraven met wand van klei-leem waar we groen en stro op gooiden kon je vlakbij staan en haast geen geur of uitstoot.


Net goeie discussie gezien op Buitenhof N1 tussen akkerbouwers en melkveehouders voorzitter en Jesse Klaver , herhaling Ned 2 maandagmorgenochtend 10 uur !!

https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2019/Buitenhof-13-oktober-2019.html

 Heb nog effe in m'n archief gedoken: de staat van het klimaat 2006 !  pag.21      6.2 Veerkracht van de natuur
     
Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het bestaande: fixatie in tijd en ruimte.         
Algemeen wordt verondersteld dat de ontwikkeling van eco-
systemen in hoge mate voorspelbaar is, doordat er een evenwicht in de natuur is dat ervoor zorgt dat na een verstoring herstel plaatsvindt tot min of meer de oorspronkelijke samenstelling.
Recent onderzoek wijst er echter op dat niet-evenwichtsprocessen een belangrijke rol spelen in de soortensamenstelling van ecosystemen. verstoringen kunnen in dat geval ook positief bijdragen aan de
biodiversiteit. klimaatverandering noopt tot het nadenken over meer dynamische vormen van beheer.
Traditionele strategieen, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen zou moeten worden
vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede
kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers.   Oftewel al sinds plm. 1970 doet groene maffia (in pzc 2004 die term voor eerst gebruikt) het verkeerd!  Moeder Natuur wil natuur mee laten veranderen maar dat mag dus niet, hei moet hei blijven, en duinverstuiving  duinverstuiving, dat was dus FOUT geitewollen sokken jongens!  Natuur is geen monument (fixatie in tijd en ruimte zegt rapport) als hebben we een vereniging Naturrmonumenten (ben ik blauwe maandag lid van geweest) Moeder Natuur maakt GRATIS aaangepaste natuur terwijl groene maffia tot 7000 euro per hectare (100 x 100 meter) beheersvergoeding krijgt (2006 meer dan 4 miljard!)om natuur te fixeren en fiksen, desnoods met vernietiging van (zeldzame) soorten flora en fauna net als in Rammegors. Zie orgineel PCCC rapport, site is al weg, maar op archive org nog te vinden onder https://web.archive.org/web/20071013081222/http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/show_document_general.asp?documentid=88&GUID=%7B6D78FA88-0B60-4ECE-8EB0-83F171D45A00%7D    Oplossing is simpel, ook voor de boeren, GEEN CETA of andere vrijhandelsverdragen, en bescherm boeren met verbod op wurgcontracten supermarktketens en max. winstpercentage op boerenprodukten, nu werken velen onder kostprijs, alle mest naar eerder genoemd compostbedrijf naast VAM , vermindering aantal Natura 2000 "natuurgebieden"  en afschaffing beheersvergoeding, laat Moeder Natuur het zelf doen en GRATIS dan staat Nederland binnen 10-20 jaar vol met bomen.
https://www.destentor.nl/politiek/de-man-van-de-rotklus-door-de-stikstofcrisis-lopen-we-nu-tegen-een-muur-aan~a7760e2f/?fbc


Wat de Groene Maffia vergeet, is dat de natuur in Nederland gemaakt is door boeren en burgers, en niet door hen ook al waren er begin 2000 geheime meetings van hen met  Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat om alle groene ruimte in eigendom te krijgen en Nederlanders daarvoor voor hun beheer en onze toegang te laten betalen, want als altijd, het draait om geld! En wat zei de staat van klimaat 2006 ook al weer (link mag ik denk ik niet plaatsen? ) 
pag.21      6.2 Veerkracht van de natuur
 Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het bestaande: fixatie in tijd en ruimte.         
............ Traditionele strategieen, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen zou moeten worden vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede
kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers. 
Oftewel al sinds plm. 1970 doet groene maffia het FOUT! Natuur is geen monument al hebben we een vereniging Natuurmonumenten. Groene maffia krijgt beheersvergoeding om natuur te fixeren en fiksen, desnoods met vernietiging van (zeldzame) soorten flora en fauna net als in Rammegors. Dus verminder het aantal Natura 2000 gebieden flink, enkel wat aaneengesloten gebieden, we hebben er nu  anderhalf maal zoveel als het veel grotere Frankrijk, stop ook beheersvergoedingen en laat Moeder Natuur het zelf doen en GRATIS.

Trouwens wat zelfs weinig boeren weten als je akkerland heb wat grenst aan natuurgebied en als natuurgebied te boek staat mag je er zoveel mest oprijden, inspuiten dat t drijfzand/mest wordt...(1989)
.. we hadden gier-zwembad gegraven met wand van klei-leem waar we groen en stro op gooiden kon je vlakbij staan en haast geen geur of uitstoot.


admin:


https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/10/Vergunning-voor-hond-uitlaten-door-stikstofbeleid-483454E/?fbhttps://www.youtube.com/watch?v=E90LlvX71Ws
al gore busted on polar ice caps melting and polar bears!

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2019/02/28/nasa-says-earth-is-greener-today-than-20-years-ago-thanks-to-china-india/?fbc

https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/09/wilders-eist-einde-klimaatbangmakerij-na-ontmaskering-zeespiegelstijging-leugens-jaag-burgers-niet-op-kosten/?fbcl

https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970

https://phys.org/news/2019-09-journal-nature-retracts-ocean-warming.html

https://tpo.nl/2019/10/12/briefje-van-jan-aan-boerendochter-schouten/?fbc
Als er meer akkerbouwers en veehouders uitgekocht worden, dan kunnen die terreinen bij de "natuurgebieden" gevoegd worden door de groene maffia waar ze tot 7000 euro beheersvergoeding per ha voor kunnen krijgen, bovendien kan door vrijhandelsverdragen als CETA Nederland(ers) gedwongen worden minderwaardig Canadees of Amerikaans hormoonvlees te kopen en genetisch gemanipuleerde groenten en fruit, als het om multinationals belang gaat , kan EU snel werken, voor de burgers heel wat minder.https://www.dailymail.co.uk/news/article-7566515/amp/Extinction-Rebellion-files-reveal-climate-zealots-paid-400-week.html


https://opiniez.com/2019/10/13/starre-elitocratie-wakkert-veenbrand-aan/rutgervandennoort/?fbc

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3082849/Boeren-die-bedrijf-niet-willen-verkopen-moeten-gedwongen-worden-BMF-wil-strenge-aanpak
BMF en dergelijke zelfde aanpakken als wij jaren terug ZMF hebben aangepakt, subsidie ontnemen en ook beheersvergoedingen. Heb toen via forum zeelandnet actie gestart dat iedereen naar zijn lokale/provinciale enz. partij moest schrijven, mailen, van welke partij ook , als je subsidie niet ontneemt dan stem ik niet meer op je. Binnen 3 maanden konden ze enkel nog educatief bezig zijn   Ik zei 100.000 zeeuwen tegen 1100 niet-zeeuwen grotendeels moet lukken, we hebben de 80 jarige oorlog ook gewonnen tenslotte, en dat ze me dan populist noemden vond ik een ere titel.

dat werkt voor elk onderwerp maar zeker op milieugebied en is onafhankelijk van welke partij je bent. ZMF, BMF e.d. konden met gekregen subsidie van gemeenten en provincie  die ook met rechtzaken bestoken en gezien BMF ook 'n directeur heeft met salaris gaat t als altijd om geld. En aangezien politici hun zetel will houden, werkt zo'n mail/brief actie perfect. Ontneem ze hun subsidie en ze worden monddood, zij worden dankzij hun susidie gezien als overheids gesprekspartner, Rijksoverheid  subsidieert 6503 dergelijke instellingen en nee dat burger belasting betaalt is geen reden om hen als gesprekspartner te beschouwen, immers subsidie werkt volgens principe diens brood men eet, diens woord men spreekt.

https://www.ad.nl/politiek/boeren-willen-met-hulp-van-groenlinks-handelsverdrag-blokkeren~ad25666b/?fbc

https://www.ecowatch.com/ocean-cleaning-device-plastic-2640832397.html?fbcl


climate change is natural, what it's human besides interference from 7 billion humans themselves is WEATHER change since 1960 cause airliners using jetstream since 1952. In Netherlands records shows we had more heatwaves and tropical days before 1950, then after. Global warming stopped 1996 approx, BUT then came since 2000 polar vortexes in USA and east-Europe, RF and I worry more for a 6 km icesheet on northern hemisphere, where 90% of worldpopulation lives, then 6-10 meter sealevel rise. After last Iceage 10.000 years ago sealevel rose 100 meter, North Sea was inhabited(Doggerland) and dry, 8000 and 4000 BCE and 1200 CE there was no North Pole ice or glaciers to speak off, under glaciers now retreating we find remains of forests from back then. Civilzations thrive when it's warm!


https://www.dailymail.co.uk/news/article-1254862/All-sea--polar-bear-cub-drift-shrinking-ice-12-miles-land-expert-says-survived.html
OHHH....Dr Mitchell Taylor. The academic, who has been researching the status of the bears in
Canada and around the Arctic Circle for 30 years, insists that far from decreasing polar bear numbers are in fact increasing.
He is seen as so controversial he was not allowed to attend a meeting of the Polar Bear Specialist Group
at last year's Copenhagen Climate Conference.
He was told his views were 'counter to human-induced climate change' and therefore 'extremely unhelpful'.
OFC they don't listen to REAL scientists, they want this mandatory RELIGION of global warming/climate change
Also he believes the Arctic has not been warming because of rising CO2 levels but because of
changes to currents and wind patterns. (cause airliners using jetstream since 1952 and causing gulfstream to slow down since 1960?)

https://www.groene.nl/artikel/krokodillentranen-van-staal?fbcl

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/14/ceta-verdrag-verliest-meerderheid-eerste-kamer-na-wegvallen-steun-pvda-a3976711?fbc

https://science-andinfo.blogspot.com/2019/07/the-bee-is-declared-most-important.html?fbc

admin:

https://climate.nasa.gov/news/2882/jakobshavn-glacier-grows-for-third-straight-year/


https://www.forbes.com/sites/marshallshepherd/2019/03/26/the-good-bad-and-ugly-of-greenlands-jakobshavn-glacier-slowing-and-gaining-mass/#548479122179

https://www.climategate.nl/2019/10/wie-controleert-het-vn-klimaatpanel/?fbcl


https://www.youtube.com/channel/UCekbJEQ4rqoASu1Odz7t_DQ
peter criujf klimaatanalist ???

https://www.masterresource.org/debate-issues/skeptical-science-website/

https://web.archive.org/web/20090327022910/http://tigger.uic.edu/~pdoran/012009_Doran_final.pdf


BobRGeologist   ?   August 14, 2010 at 2:44 pm
All of the above AGW enthusiasts cannot see beyond the end of their collective noses and condemn any temperature increase at a time our planet is in a glacial mode with iced up polar regions. Our only protection from the next 100,000 year Pleistocene ice age is a robust greenhouse gas to help our sun through its weaker moments. It is our only protection from an iced up world. The answer lies in past climate history and the fact that there has never been a mass extinction due to excessive warmth. There have been 3 major extinctions due to ice. For humanity?s sake, read the world climate history before your counterproductive efforts bring on the ice and ruin our fiscal ability to adapt. Climate has always been variable. Why do you think 98% of all species that have ever lived are now extinct? Man controlled climates is the equivalent of driving railroad spikes with a tack hammer.
Ed Reid   ?   August 13, 2010 at 8:50 pm
John,

1) If we have the ability to measure annual average temperature to 0.01C, why do we consciously decide not to do so? Why do the measured temperature data need to be adjusted, in-filled, folded, bent, spindled and mutilated before they can become part of the global temperature record?

2)How can you know the global temperature history over the last few thousand years until Keith Briffa?s much anticipated new book, ?A Tree Grows in Yamal? has been subjected to peer review?

Inconvenient Peace Prize AL Gore 2008
http://lebed.com/2007/art5174.htmhttps://www.livekindly.co/germany-closing-84-coal-plants-save-planet/?fbc in 2038 ROFL OL

https://www.reuters.com/article/us-germany-energy-coal/germany-to-phase-out-coal-by-2038-in-move-away-from-fossil-fuels-idUSKCN1PK04L


https://www.ipcc.ch/people/hans-otto-portner/
Hans-Otto P?rtner
doctor animal Physiology not IPCC climatologist Tot  het Koninklijk Nederlands Manipulatie Instituut (KNMI) de temperaturen aanpaste, hadden we VOOR 1950 meer tropische dagen en hittegolven dan erna, dus ja. Heb in m'n jonge tijden ook 40 graden meegemaakt, en dat is geen klimaat maar weersverandering wat volgens deskundigen veroorzaakt kan zijn door Straalstroom sinds 1960, zelf denk ik aan gebruik Straalstroom door vliegtuigen sinds 1952, en daardoor vertragende Golfstroom want die 2 Stromen werken samen aan het weer. https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/01/12/577688119/scientists-say-a-fluctuating-jet-stream-may-be-causing-extreme-weather-events. Daarom is het enige wat ik met Greta Tunberg eens ben, haar aversie tegen vliegtuigen op internationale vluchten.https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/11/critical-gulf-stream-current-weakest-for-1600-years-research-finds Klimaatverandering zie ik enkel in een kleine opwarming ma de kleine ijstijd die afliep in 1850, en die opwarming eindigde voor 2000, na 2000 zie ik wel polaire vortexen in VS en Rusland in wintertijd die er voorheen NIET waren.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/waarom-nieuwe-bevolkingspolitiek-noodzakelijk-is~b3a6bfc5/?fbc
haha

Rond 1900 was een gezin met 10-15 kinderen normaal hier, zodat ouders voor hun oude dag verzorgd konden worden, dat is nu in Afrika dus ook. Rond 1950 voor AOW werd dat hier  5 kinderen en nu willen wij in het westen WEER missionaris gaan spelen terwijl wij de ontwikkelingshulp geven aan dictators daar die er o.a. wapens van kopen (29% van totale wapenverkoop)en o.a. EU import vanuit daar tegenhouden of voorzien van tarieven maar wel hun land leeghalen voor grondstoffen en NGO's daar naar toe sturen die het land nog verder afhankelijk maken. Als EU echt wat wil doen, dan betaalt EU om 1,5 % Sahara/Kalahari vol te zetten met zonnepanelen is genoeg voor hele wereld en geven ze Afrika in ruil gratis stroom en railnet, ontziltingsinstallaties wat hun welvaart en kansen stimuleert en wij hebben dan ook stroom genoeg via kabels door straat van Gibraltar. Wij mogen vervuilen, maar Afrika (en daar komt het vingertje van de missionaris) die moet het gelijk goed doen, en dat leren ze van ons???
https://www.facebook.com/notes/overbevolkingnl-club-van-tien-miljoen/dertien-misvattingen-aangaande-overbevolking/1951656364858231/admin:


Inconvenient Peace Prize AL Gore 2008
http://lebed.com/2007/art5174.htm

https://judithcurry.com/2019/10/16/climate-limits-and-timelines/#more-25319


https://yle.fi/uutiset/osasto/news/residents_of_finland_emit_more_co2_by_flying_than_those_of_every_other_nation_bar_singapore/11031107?origin=rss
 https://theicct.org/publications/co2-emissions-commercial-aviation-2018 918 MMT EU 19%
 
 https://yle.fi/uutiset/osasto/news/report_finland_needs_to_raise_the_cost_of_petrol_to_fight_climate_change/11030816?origin=rss
 Why not EU-wide FARE-FREE public transport?
Would battle pollution, fine dust, traffic jams,
traffic deaths and wounded,
loneliness for elders and disabled
(public transport network has to come just a street away) closeby
https://www.geenstijl.nl/5150157/onderzoek-toont-aan-dat-het-goed-gaat-met-de-ijsbeer-gevolg-wetenschapper-ontslagen/?fbclid=IwAR19hqp4bkZIHzu_t59eUqk3uUmH5WiFWeZXxmW9oEeNbiFcSdBl5sTUY2k

https://www.dailymail.co.uk/news/article-1254862/All-sea--polar-bear-cub-drift-shrinking-ice-12-miles-land-expert-says-survived.html

https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

[*] Vorige pagina

Naar de volledige versie