Warning: ob_start(): class 'Closure' does not have a method '__invoke' in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 509 Notice: ob_start(): failed to create buffer in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 509 Waar we vandaan komen en waar we naar toe moeten.Want to pay and be paid without trouble worldwide every year, TAKE Payoneer !! !!

Bij ons GEEN advertenties
over banken,lenen, gokken, 06 of sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

Amazon USA UK-German-French-Canada-Japan Boeken Holland Italy World Dates World Travel
Deze site gebruikt enkel een cookie voor in en uitloggen als geregistreerde
Onze adverteerders en links gebruiken mogelijk WEL cookies Wilt U dat niet, verlaat dan deze site!

Auteur Topic: Waar we vandaan komen en waar we naar toe moeten.  (gelezen 7020 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388

Offline admin

  • Administrator
  • Gold Member
  • *******
  • Berichten: 2852
  • Geslacht: Man
    • De Gratis Krant van Nederland
Waar we vandaan komen en waar we naar toe moeten.
« Gepost op: december 01, 2007, 20:02:10 pm »


Stop the Clash of Civilizations Small | LargeWilliam Shatner's "Get a Life" promo Small | Large

Don't believe the unbelieveable, get a life !
(Startrek Convention, captain kirk)

Don't believe the media
make the media and
BE the media !


Orgineel op 10 maart 1993 op Fidonet(voorloper van Internet)

Afgezien van het feit dat de intelligentieverschillen tussen rassen verkeerd
uitgelegd en misbruikt worden kan de mens tot zijn spijt ook niet overweg met
het instinct van raciale en culture discriminatie en laat het niet zo tot zijn
recht komen als met wetten van de natuur in overeenstemming zou zijn.
Discriminatie is minachting noch haat, doch een onderscheidend instinct, waarmee
elk levend wezen of elke georganiseerde eenheid van levende wezens zich van
onderscheid bewust wordt. Hetzelfde instinct houdt automatisch rekening met de
overeenkomstige instincten van alle andere levende wezens. Als het discriminatie
instinct niet doelmatig en natuurlijk zou zijn, dan zouden alle
levende wezens het op grond van een kosmisch abuis of een onvolkomenheid in de
Schepping bezitten.
Het vervult echter zulke belangrijke functies dat zonder dit instinct geen leven
zou bestaan.
Het instinct is zo oud als het leven op aarde en in elk levend wezen zo hecht
verankerd, dat elke poging om het uit te schakelen tot mislukking gedoemd is.
Apen dringen noch de woongebieden van andere apenrassen noch een horde van
dezelfde soort binnen. Zij vermengen zich ook niet andere rassen, staan zelfs
apen van hetzelfde ras maar uit andere horden niet toe met leden van hun eigen
horde te paren.
Maar er bestaat een doelmatige en eveneens door een bijzonder instinct
geleide uitzondering: als zogenaamde verstrooide dieren zo lang van hun horde
verwijderd leven dat ze zowel de kenmerkende geur als ook de culturele invloed
van hun vroegere horde hebben verloren, dan wordt hun toegestaan als ENKELING
tot een andere horde van hetzelfde ras toe te treden.
Daardoor voorkomen de dieren al te sterke inteelt, wat echter weer niet
ten koste van alles gebeurt: de nieuweling moet vrij zijn van elke
culturele invloed van de oude horde en als neutraal dier aankomen, anders
zou hij in horde een ongewenste culturele disharmonie veroorzaken;in elke
apenhorde bestaat namelijk een duidelijke hordecultuur.
Geen apenhorde is van zins per keer ,verscheidene geneutraliseerde
verstrooide dieren op te nemen. En zouden verscheidene verstrooide
dieren intussen zelf een kleine horde hebben gevormd, dan krijgen zij geen kans
zich bij een oudere horde aan te sluiten;immers dan zouden zij al een eigen
horde-cultuur bezitten, die in elke andere horde ongewenst is.
Opname als enkeling: ja; als groep: nee.
Op basis van de vermelde raciale en culturele discriminatie heerst zowel onder
de apen als onder alle andere dieren principieel vrede, en rassehaat
en vervolging om culturele differenties zijn bij hen onbekend.
Dergelijke fenomenen worden uitsluitend waargenomen in het rijk van
Homo Sapiens, die zich tot taak stelde alles op aarde te verbeteren.
Waarom is dat zo ?
De mens bracht zichzelf psychologisch zodanig in de war dat ook zijn discriminatie-instincten.niet meer zo tot hun recht kunnen als zou moeten, hoewel hij dit net zo graag zou kunnen als hij ook oprecht vrede wenst en toch steeds weer oorlog voert.
Door het transformatieproces van de evolutie zijn weliswaar alle
menselijke rassen onderling mengbaar, maar het oude instinct van differentie,
respectievelijk discriminatie bleef toch waakzaam.
De mensheid is derhalve zoiets als een ras geworden en toch is ze dat niet.
Ze behield iets wat ze beter niet had kunnen-bewaren: het bewustzijn dat een
biologische eenheid is en tegelijkertijd raakte ze iets kwijt dat ze veel beter
wel had kunnen behouden haar vermogen tot gezonde discriminatie tussen de
rassen.
Daarin ligt de oorsprong van de rassen- en cultuur problemen, die onoplosbaar zullen blijven.
De mensheid beweegt zich voort als een paard-en-wagen waar men later
een motor inbouwde, zonder nochtans de paarden uit te spannen.
Vanuit de onderbewuste herinnering kwamen in de mens nog twee andere redenen
voor discriminatie op, die echter achterhaald en overbodig zijn: mens die andere
talen spreken gelden nog steeds als 'vreemd ras', omdat zij onderling op
verschillende 'golflengte' communiceren.
Zo staat de mens ook tegenover mensen die een ander geloof belijden.
Ook die zijn voor hem 'vreemde rassen', omdat zij overeenkomstig
zijn onderbewuste herinneringen op volkomen andere golflengte met andere goden
langs de weg van gedachten communiceren.
Voor hem geldt nu nog dat een andersgelovige tot een 'andere God' bidt.
En omdat iedere mens bewust of onbewust, vaak weinig bidt en hierdoor eigenlijk
het al onmogelijk geworden imiteert door langs de weg van gedachten met
buitenaardse intelligentie in contact te willen treden is het bewustzijn van
zijn 'raciale' differentie van andersgelovigen bijna voortdurend waakzaam.
Deze fundamentele ervaring werkt op hem in alsof rond een horde
chimpansees voortdurend gorilla's op de loer zouden liggen.
En de historie heeft duizendvoudig bewezen dat Homo sapiens het in de ban van
zijn kuddegeest klaarspeelt andersgelovigen 'in naam van zijn God' om hals te
brengen.
Politieke partijen, nationale groeperingen, culturele verenigingen,
voetbalelftallen en de meeste andere georganiseerde groepen betekenen voor de
mens nog altijd de 'horde' waartoe hij behoort.
Omdat in elke apenhorde slechts een uniforme hordencultuur bestaat, zonder
partijen, subculturen en verenigingen, is voor een lid van een menselijke
vereniging ieder die tot een andere groep behoort automatisch een lid van een
andere horde, waartegen hij overeenkomstig een overbodig geworden, maar
overgeërfd instinct- in oppositie staat.
Deze oppositie komt echter alleen dan tot uiting als de twee 'horden' elkaar te
dicht naderen en eikaars 'gebied' niet meer respecteren.
Zij zetten zich voor de belangen van 'hun horde' in en zijn zelfs geneigd
voordelen ten nadele van andere 'horden af te dwingen, zelfs al zouden zij er
geen persoonlijk voordeel van hebben, maar alleen leedvermaak beleven.
Zelfs geleerden ontwikkelen een onderlinge kuddegeest als zij in een of ander
project samenwerken en pas door die kuddegeest gesterkt en
aangemoedigd durven zij voor de mens vijandige actie tegen 'anderen' te
ondernemen, zoals bij voorbeeld door ondergrondse atoomexplosies de aarde te
schokken.
Geen sterveling zou dat in zijn eentje ooit durven.
Dergelijke collectieve acties roepen in zulke horden een onderbewust gevoel van
triomf tegenover de banggemaakte 'anderen' op en ze doen alsof ze helemaal niet
bij die anderen behoren en er zelf het slachtoffer van zijn.
Dat komt nog duidelijker tot uiting bij de autoriteiten waar de afzonderlijke
ambtenaar, in de ban van de hordegeest, 'vreemden' dwarszit en de belangen van
zijn eigen 'horde' met bijna religieuze toewijding behartigt. Daarbij wordt niet
zelden het lagere salaris door het zo ervaren lustgevoel gecompenseerd.
Het instinct van radicale en culturele discriminatie, dat in elk levend wezen en
in elke groep levende wezens een uitermate belangrijke functie vervult en de
eigenlijke basis van vreedzaam leven vormt, is bij de mens tot een
duizendkoppige draak verworden die in plaats van vrede, naar alle richtingen
vuur en verpestende walm uitbraakt.
Alle discrimineringsdrijfveren zijn derhalve in het onderbewuste te herleiden
tot raciale verschillen en kuddegeest, waarbij echter het bewustzijn, met andere
woorden het intellect, juist de andere kant op wil: namelijk het bestaan van dit
instinct negeren.
De tragedie van de mens ligt dientengevolge in de onophoudelijke strijd tussen
intellect en instinct, en in dit gevecht zullen uiteindelijk altijd de
instincten de overwinning behalen, die echter dan, omdat ze altijd worden
onderdrukt, met explosieve kracht en in de verkeerde richting uitbarsten.
Principieel bestaat bij geen enkel mensenras rassehaat, zoals die
ook niet bij apenrassen/horden bestaat zolang de rassen/hordem gescheiden
leven.
Chinezen hebben niets tegen Bantoenegers; als echter een honderduizend
Bantoes zich in Sjanghai zouden vestigen zouden wederzijds respect en liefde
weldra verleden tijd zijn.
De Kikoejoenegers hebben niets tegen de Engelsen, als die maar buiten
Kikoejoeland blijven.
Zweden hebben waardering en respect voor de Papoea's, als maar geen
twee miljoen Papoea's het in hun hoofd halen zich in Zweden vestigen.
Elk ras/horde vormt zijn eigen ghetto, d.w.z. hun land, gebied, waar niemand,
noch door lichamelijk geweld noch door psychologische middelen, moet
binnendringen.
Landen en samenlevingen die zich willen behoeden voor rassenonlusten,
rassehaat en interraciale strijd moeten geen andersoortige rassen/horden
in hun leefgebied toelaten.
Wetten noch godsdienst, moraal noch 'voorlichting' kunnen raciale
discriminatie en botsingen voorkomen.
De historie heeft dat menigvuldig aangetoond ; desalniettemin houden
onwetende mensen aan hun ideeën vast en betogen dat betere opvoeding dit alles
kan voorkomen.
Gemengde huwelijken tussen leden van ver uiteengelegen rassen moeten worden
ontraden, al moet niemand verhinderd worden een dergelijk huwelijk te sluiten.
Toen de grootste denkers en filosofen, waaronder ook Mozes, ditzelfde betoogden
wisten ze waarom ze dat zeiden.
Rassenvermenging is ook aanvaardbaar als zij op brede basis geschiedt. Dat
gebeurde bijvoorbeeld bij volksverhuizingen. Als een ras instinctief beseft dat
het na duizenden jaren van inteelt vers bloed nodig heeft, zoekt het zelfs
vermenging met gezonde 'barbaarse' rassen.
De nakomelingen van dergelijke vermengingen worden niet als outsiders beschouwd
en staan niet bloot aan verkeerde discriminatie.
De numeriek grootste rassengroep is de Mongoolse en vrijwel elk ras op aarde
heeft van dit ras 'bloedtransfusie' gekregen, met uitzondering van enkele
Afrikaanse en Austroloide rassen.
De mensheid, die tot haar nadeel in rassen is verdeeld, moet afzien van het
vormen van nog meer kunstmatige groeperingen.
Het stichten van politieke partijen is niet alleen volkomen overbodig, maar ook
uitgesproken schadelijk, omdat er automatisch weer nieuwe redenen tot
discriminatie uit voortvloeien die op hun beurt tot nog meer
menselijke ellende leiden.

Slechts één partij heeft recht van bestaan:
de mensenpartij, zoals ook onder ezels één ezelpartij bestaat en onder olifanten
één olifantenpartij, wat juist het verstandigste programmapunt is.
De mens heeft het voor het front van de gezamenlijke dierenwereld voor elkaar
gekregen dat tegenwoordig een kwart miljoen mensen in gevangenissen zit en de
zon niet kan zien omdat zij in politieke of religieuze kwesties anders denken dan hun rechters.

Geen instantie op aarde kan deze rechters berechten, omdat 'Gods evenbeeld' een
wereldorde in het leven riep waarin enkelingen kunnen beslissen hoe anderen
moeten denken en leven. Daarom moet het geweten van de mensen gaan spreken,
opdat aan dergelijke misdadigheden een einde komt.
Ieder leeft maar één keer en eris maar een zon en ieder heeft het recht van die
zon te genieten,om het even hoe hij over alles denkt.

De aarde is niet alleen wieg, maar ook het graf van de mensheid. In de korte
spanne dat er een zon boven hem schijnt moet hij erkend en gerespecteer worden,
om het even tot welk ras of horde hij behoort.
De mensheid is, ondanks haar gedifferentieerdheid, een leefgemeenschap. Huilen
en lachen, vreugde en hoop zijn gemeenschappelijk geërfde eigenschappen van deze
door zichzelf gestrafte soort, die van het begin van zijn bestaan af naar het
verloren geluk zoekt en het niet vindt.
Het leven van de afzonderlijke mens is bitter en niemand maakt hem dit leven zo
zuur dan juist zijn eigen soortgenoten, met wie hij zo graag in vrede zou leven
en door wie hij zo graag geaccepteerd en gewaardeerd zou wilen worden.

Overbevolking en vergiftiging van de aarde staat voor de deur en de
honger op aarde bereidt zijn overname van de macht al voor.
Geen ras, horde of politieke partij blijft daarvan verschoond.
Het is daarom meer dan tijd, dat allen hun krachten samenbundelen en hun
tegenstrijdige schijnbelangen terzijde schuiven, want de toekomst van mensheid
is allesbehalve rooskleurig.
Dat kan hij alléén als hij vrede met zichzelf, met alle rassen op aarde en met
de natuur vindt en bewaart.

Dat is zijn enige en dringendste taak.

Orgineel op 10 maart 1993 op Fidonet(voorloper van Internet)
« Laatst bewerkt op: oktober 14, 2009, 22:21:50 pm door admin »