• Welcome to De Gratis Krant (van Nederland) en Het Forum van Nederland.
 

News:

Standaardtaal is Nederlands, sommige functies werken enkel in het Engels.

We houden niet van politieke correctheid ! Wel van correctheid in Uw bijdragen en sociale controle van U op de andere bijdragen. Meld evt. het bericht aan de moderator.

Main Menu

Voorkom dat school zich gedraagt als Oost-Duitse Stasi vanwege subsidiegeilheid

Started by admin, February 01, 2022, 16:32:29 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

admin

zie ook mijn artikel van 2019 Scholen & Jeugdzorg als Oost-Duitse STASI !


ingediend 31 januari- geplaatst 2 februari   titel verandert in: Ze zorgen tegenwoordig dat een kind een rugzakje krijgt

dikgedrukt= niet in stukje EB
cursief : wel in EB erbij


Om het even in context te zetten: Als ik het huidig onderwijs genoten zou hebben, nou ja genoten haha, dan had ik nooit deze stukjes kunnen schrijven.
Rutte en VVD,D66 houden ons arm, scholen ons dom?
--------------------------


ingediend 31 januari- geplaatst 2 februari  in Eendrachtbode  titel verandert in: Ze zorgen tegenwoordig dat een kind een rugzakje krijgt

Voorkom dat de school zich gedraagt als Oost-Duitse Stasi vanwege subsidiegeilheid

Hierbij reageer ik op artikel over Willy Moerland van vorige week. Met name op de zin dat ze slechte herinneringen had aan de basisschool.

Helaas zullen meeste zo niet alle kinderen van tegenwoordig ook een hekel hebben of krijgen aan de (basis) school, want het geven van goed onderwijs tot havo is vervangen door slecht onderwijs, flauwekul lessen en leggen van psychologische druk op leerlingen, uithoren op prive zaken van leerling en ouders en andere kinderen, vriendjespolitiek, pesten en misbruik van gezag, dat is kindermishandeling, wat allemaal bij wet verboden is, terwijl ouders volgens school elkaar niet mogen kennen vanwege privacy zogenaamd, kinderen "mankeren" ineens van alles sinds jeugdzorg bij de gemeente zit.


Kinderen worden bewust goed taal- en schrijf- en rekenonderwijs onthouden,  zei een schrijffysio, een in mijn tijd onbekend beroep, dat leerde je gewoon op school, nu schrijven ze in blokletters.
Die krijgt nu zelfs middelbare scholieren die niet eens goed kunnen schrijven, terwijl gedegen taal-, schrijf- en rekenonderwijs op de lagere school de basis zijn voor een goede opleiding en de rest van je leven. Dyslexie en dyscalculie, problemen met taal en rekenen wordt veroorzaakt door slecht onderwijs, ambachtsscholen/LTS=Lagere Technische School zijn verdwenen, niveau diploma's stelt niks meer voor, tussenvoorziening scholen zijn verschenen, en als je een vak wil leren wordt er op vmbo doodleuk gezegd, oh dat kan je vanaf je 21, terwijl je eerder vanaf LTS al wat vakkennis had en met 16 jaar de arbeidsmarkt op kon.

Over kwaliteitsverlies gesproken ook van de PABO opleidingen trouwens. Geen wonder dat er lerarentekort is, omdat onderwijs geen onderwijs meer is,

REPRIMANDE

in onze tijd had je hoofdonderwijzer/directeur en leraren tegenwoordig heb je dikbetaalde besturen, directeur en dan teams met mentoren, zorgcoordinatoren, IB-intern begeleiders en noem maar op om zoveel mogelijk subsidies voor moeilijk lerende kinderen binnen te halen, en daar zorgen ze dan zelf wel voor dat elk kind een rugzakje en "begeleiding" krijgt en vooral een label maar dat is dus een fabel, en voor je het weet hebben je kinderen te maken met de jeugdzorg, terwijl de scholen in plaats van een subsidie een boete zou moeten krijgen en reprimande van de inspectie. 


En zo worden kinderen voor hun hele leven beschadigd.

Wat er in de lucht hangt in het recente regeerakkoord is dat een aantal partijen en ook Jeugdzorg
het zogenaamd GRIFEC wil invoeren, waarbij elk kind tot zijn 18e verjaardag een jeugdzorg"begeleider" krijgt via school die meer gezag krijgt dan de ouders, dit GRIFEC is in Verenigd  Koninkrijk en Nieuw Zeeland via de hoogste rechters al verboden verklaard op grond van internationale kinder- en privacywetten, ook in EU met artikel 8 EVREM, recht op eerbiediging van prive-, familie- en gezinsleven. Maar de Jeugdzorglobby ziet dit als de pot met goud, veel geld en weg met die lastige ouders. Maar ook hier komen experts al in opstand gelukkig.


VERENIGEN


Voorkom dat de school zich gaat gedragen als Oost-Duitse Stasi vanwege die subsidiegeilheid.

Ouders moeten zich verenigen buiten school om via social media,telefoon en in persoon en zeggen: voor alle duidelijkheid wij zijn er niet voor jullie, de scholen zijn er voor ons en onze kinderen, wij betalen er via de overheid voor, wie betaalt, bepaalt. Ouders kunnen scholen wijzen op hun zorgplicht dat ze onderwijs moeten geven i.p.v. kinderen flauwekul lessen geven en ze tijdens lesuren met hun smartphone laten spelen wat bv. in Frankrijk verboden is bij wet of teveel naar NOS laten kijken.

Ouders weten ook niet dat ze leerlingdossier kunnen opvragen bij directeur /bestuur zowel papieren als digitaal zodat ze weten wat er over hun kind wordt gezegd en opgeschreven, je heb als ouder recht op een volledige kopie en geregeld inzage.
----------------Het grootste probleem wat we in Nederland hebben is dat we een schoolplicht hebben i.p.v. een leerplicht, anders zouden veel ouders thuisonderwijs gaan geven, zoals vermogende ouders kinderen naar externe scholen sturen, maar ouders kunnen scholen wel wijzen op hun zorgplicht dat ze GOED onderwijs moeten geven i.p.v. kinderen labels opleggen om subsidie

admin

verdere links & info

https://balansdigitaal.nl/kennisbank/zorg/jeugdbescherming-veilig-thuis-en-dwang-en-drang/
https://balansdigitaal.nl/kennisbank/zorg/jeugdbescherming-veilig-thuis-en-dwang-en-drang/veilig-thuis-melding-wat-is-het-en-hoe-ga-je-ermee-om/

Er is helaas nog geen VEILIG SCHOOL , en onderwijsinspectie behandelt geen individuele klachten enkel van groepen ouders van een school


https://balansdigitaal.nl/kennisbank/zorg/jeugdbescherming-veilig-thuis-en-dwang-en-drang/wat-is-een-jeugdbeschermingstafel/

https://www.bndestem.nl/breda/ouders-die-veel-geld-over-hebben-voor-onderwijs-particuliere-basisscholen-in-opmars~ad155ad4/
Waarom heeft Nederland slecht onderwijs en komen er steeds meer particuliere & staatsvrije scholen? Er staan nu steeds vaker leerkrachten voor de klas die de einddoelen van groep 8 niet beheersten toen zij zelf hun eindtoetsen maakten.


https://didactiefonline.nl/blog/vriend-en-vijand/regeerakkoord-2022-2026-bijlage-onderwijs


https://www.onderwijsconsument.nl/klachtenregeling/

https://www.ictrecht.nl/blog/de-functionaris-gegevensbescherming-verplicht-voor-scholen
bij een scholengroep is er meestal maar 1 FG , in VERPLICHTE klachtenregeling moet staan hoe je die bereikt, en hoe je via hem leerlingdossier kan opvragen.admin


BRONNENook geplaatst in Eendrachtbode op 21 november 2019
Jeugdzorg gedraagt zich als Oost-Duitse Stasiover slecht onderwijs:


https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagere_technische_schoolhttps://www.aob.nl/nieuws/particulier-onderwijs-groeit-snel/

https://didactiefonline.nl/blog/paul-kirschner/typen-of-schrijven
Wat maakt het uit of leerlingen aantekeningen op papier of op een tablet maken? Een hele hoop, blijkt uit diverse nieuwe onderzoeken

https://www.trouw.nl/onderwijs/het-bijlesprobleem-los-je-op-met-onderwijs-op-maat~b20f11b2/

https://web.archive.org/web/20191119144320/https://dvhn.nl/Meningen/Opinie/Tijd-voor-passend-aanbod-in-het-mbo-25031400.html    19 november 2019 Herman Blom

https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Schaf-de-lumpsumfinanciering-in-het-onderwijs-af-26748472.html  6 april 2011
Herman Blom

https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Marktwerking-heeft-het-Nederlandse-beroepsonderwijs-de-nek-omgedraaid-26758678.html  11 april 2021
Martin Stahl uit Emmen is IT-ondernemer en voormalig leraar Duits en Engels


https://www.gelderlander.nl/politiek/leerlingen-de-dupe-van-flauwekul-lessen-op-school-br-methodes-deugen-niet~aeabb4fb/
hoogleraar Anna Bosman, directeur van het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, verbonden aan de Radboud Universiteit

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/een-nieuwe-stap-in-het-basisonderwijs-academisch-geschoolde-juffen-en-meesters~a2d89c28/


https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5186205/deze-juf-80-jaar-en-geeft-al-een-halve-eeuw-les-het-onderwijs-moet

https://www.bndestem.nl/breda/juf-jeanet-81-geeft-nog-met-veel-plezier-bijles-onderwijs-is-totaal-in-de-vernieling-geholpen~a0788378/

https://vimeo.com/232359661 docu juf voor het leven  inlog
https://vimeo.com/211328857 zonde rinlog

https://www.facebook.com/jmeijshuizing
@JeanetMeijs

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=w-P-yqFzd-w&feature=emb_logo
afscheids Onderwijsrede Jeanet Meijs 26-09-21

https://www.beteronderwijsnederland.nl/alternatief-voor-vakbond/

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/14/het-reguliere-onderwijs-kan-leren-van-schaduwonderwijs-a4068874


https://www.gelderlander.nl/opinie/docent-veegt-de-vloer-aan-met-beloning-in-onderwijs-leraren-krijgen-waardering-bestuurders-krijgen-geld~a3570684/
https://www.trouw.nl/binnenland/hoe-kinderen-op-deze-brabantse-basisschool-binnen-een-half-jaar-leerden-rekenen~b1b7d

https://nos.nl/artikel/2384030-kamer-twijfelt-of-miljarden-voor-onderwijs-wel-goed-terechtkomen


https://balansdigitaal.nl/kennisbank/ontwikkelingsproblemen/welke-ontwikkelingsproblemen-zijn-er/


https://didactiefonline.nl/artikel/lerarentekort-een-op-de-tien

https://lerarentekortisnu.nl/
https://lerarentekortisnu.nl/statistieken-po/
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020
net in eenvandaag: scholen moeten EERST de basis van taal en lezen en schrijven en rekenen doen,
die willekeur moet weg..dat scholen maar doen wat ze willen...

inspectie was ook "niet blij"| Rapport De Staat van het Onderwijs 2020

https://www.nu.nl/binnenland/6054213/rapport-verwachtingen-van-passend-onderwijs-zijn-niet-uitgekomen.html?fbcl

https://evaluatiepassendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/05/Eindrapport-evaluatie-passend-onderwijs-2020.pdf


https://www.ad.nl/binnenland/op-deze-school-zitten-bijna-alle-leerlingen-in-de-noodopvang-onlineles-was-ramp~a1948bc5/


https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5197533/kansenongelijkheid-kinderen-middelbare-school-neemt-toe-hoog-laag

https://www.rtlnieuws.nl/node/630461
Minder kansen voor slim kind met laagopgeleide ouders

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5042346/kansen-ongelijk-onderwijs-eindtoets-schooladvies-basisschool-opleiding

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4942951/school-middelbare-pisa-oeso-wiskunde-natuurwetenschappen

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5043741/eindtoets-cijfer-onderzoek-iep-cito-cet-route8-2020-check

https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/11/stop-het-linkse-gefrobel-tijd-voor-ouderwets-degelijk-onderwijs-854456/
Voor wie het nog niet wist: de sleutel voor goed onderwijs ligt in het verleden.

zie ook boek de Onderwijsfamilie van Jeroen Dijsselbloem  (ja, die!)

Intussen is een kwart van de vijftienjarigen functioneel analfabeet.

Hun meest recente fratsen: het ?maatwerkdiploma?, de ?nieuwe middenschool? (lees: een driejarige ge?ntegreerde brugperiode) en ?flexibilisering van de lerarenopleiding?.

https://www.trouw.nl/opinie/gezocht-een-minister-die-echt-voor-het-onderwijs-opkomt~b34684db/

https://www.ad.nl/gezin/leerlingen-de-dupe-van-flauwekul-lessen-op-school-br-methodes-deugen-niet~aeabb4fb/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kinderrechter-dient-vandaag-te-beginnen-met-bescherming-van-ouders-en-kinderen~b983060e/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/stop-met-het-opsluiten-van-kinderen-als-misdadigers-in-een-absurd-systeem~b1c2343d/

https://www.trouw.nl/binnenland/volgt-op-het-toeslagenschandaal-nu-de-jeugdzorgaffaire-het-systeem-rammelt-aan-alle-kanten~ba970079/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-smartphone-moet-de-school-uit~b4c551c7/

https://secure.hetvergetenkind.nl/petitie?utm_source=twitter&utm_medium=cpc&utm_campaign=HI+%7C+DO+%7C+Petitie+%7C+WVHVK+2022&utm_term=Interest-targeting&utm_content=Single+Ad+%7C+V4+%7C+Foto+Sanne
HET OPSLUITEN VAN ONSCHULDIGE KINDEREN MOET STOPPENhttps://ewonderzoeken.nl/onderzoek/beste-scholen-2022/80/zoeken
https://www.ewmagazine.nl/kennis/achtergrond/2022/01/zijn-de-excellente-scholen-echt-beter-dan-de-rest-867307/
https://www.trouw.nl/onderwijs/middelbare-scholen-neem-het-maatwerkdiploma-serieus~b85a5b97/

https://balansdigitaal.nl/kennisbank/ontwikkelingsproblemen/welke-ontwikkelingsproblemen-zijn-er/odd-cd/

https://tpo.nl/2012/09/04/het-nederlandse-onderwijssysteem-is-niet-meer-van-deze-tijd/
https://www.parool.nl/columns-opinie/nederlands-schoolsysteem-schendt-de-rechten-van-het-kind~b40312cf/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/basisschool-leert-kind-niet-hoe-het-moet-leren~bc7a4a8b/
https://www.ad.nl/binnenland/dyslexie-is-het-gevolg-van-slecht-onderwijs~ac50d96b/
https://www.ad.nl/binnenland/schrijfvaardigheid-kinderen-holt-achteruit~aba9b5e3/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/laat-die-diagnose-eens-zitten-en-kijk-hoe-een-kind-wel-tot-bloei-komt~bb10e361/
https://www.nporadio1.nl/onderzoek/18858-forse-wachtlijsten-op-scholen-voor-speciaal-onderwijs
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-dertig-problemen-van-het-nederlandse-onderwijs~b08fb4d5/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoeveel-kost-een-basisschoolleerling~bea9ad12/
http://www.geldstromendoordeschool.nl/
https://allecijfers.nl/
GRIFEC

Staatsvoogd vanwege overtreding EVREM 8 verboden in Groot Brittanie (Engeland en Schotland)
GIRFEC/ EJAVIK   (Kansencirkel)  ook overtreding GDPR en AVG privacywethttps://www.zorgictzorgen.nl/girfec-in-nederland-het-kind-als-bron-van-datamining/


https://didactiefonline.nl/blog/vriend-en-vijand/regeerakkoord-2022-2026-bijlage-onderwijshttps://www.echr.coe.int/documents/convention_nld.pdf EVREM8


https://klokkenluiderjeugdzorg.wordpress.com/2021/02/26/jeugdzorg-is-industrie/

http://svensnijer-essays.blogspot.com/2019/09/girfec-jeugdzorg-infiltreert-het.html

https://www.dropbox.com/s/zonp7sit45j7kvl/De%20positie%20van%20het%20kind%20in%20het%20civiele%20jeugdrecht%20.pdf?dl=0https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/27/kamerbrief-over-girfec-methode

Getting it right for every child (GIRFEC)Getting it right for every child
Een Juiste Aanpak Voor Ieder Kind(EJAVIK) Kansencirkel

is eigenlijk simpel. Laat kind bij ouders en help indien nodig de ouders, meer heb je niet nodig, geen Jeugdzorg geen RvdK, geen rechters...,95% OTS/UHP is onnodig en die vechtscheidingen...die worden GEMAAKT.ahv concept marielle bruning, hoogleraar jeugdrecht? te Amsterdam omdat volgens Hoge Raad omgang ansich geen reden is voor OTS/UHP, maar dat scholen de visvijver zijn geworden voor jeugdzorg heb ik al eerder opgemerkt

Schotland de Kinder en Jonge Mensen wet het zogenaamde Girfec systeem een aantal jaren geleden ingevoerd. In dit systeem krijgt ieder kind een voogd of staatsouder met of zonder instemming van de ouders. Deze staatsouder heeft het recht te praten met het kind ook over persoonlijke zaken. Hij of zij staat het kind met advies of informatie bij, onafhankelijk van de ouders.

https://www.heraldscotland.com/news/17912979.scottish-government-concede-defeat-named-person-policy/
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-49753980
Named person scheme scrapped by Scottish government
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-36903513
Supreme Court rules against Named Person scheme 2016
GIRFEC violation EVREM 8 Human Rights
https://www.heraldscotland.com/news/17912979.scottish-government-concede-defeat-named-person-policy/

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/GIRFEC-Getting-it-right-for-every-child?fbc
https://www.ukcolumn.org/article/dutch-welfare-minister-have-you-got-named-person-your-sleeve
https://jeugdbeschermer.blogspot.com/2019/06/urgente-vraag-aan-minister-vws-hugo-de.html
http://svensnijer-essays.blogspot.com/2019/09/girfec-jeugdzorg-infiltreert-het.html
http://svensnijer-essays.blogspot.com/2019/09/girfec-jeugdzorg-infiltreert-het_27.html


leerlingdossier


https://www.onderwijsgeschillen.nl/thema/leerlingdossier

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers

https://www.onderwijsconsument.nl/leerlingdossier/

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/privacy-en-leerlinggegevens/leerlinggegevens/inhoud-leerlingdossier/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/welke-gegevens-bewaart-de-basisschool-over-mijn-kind
admin


https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-huiswerk-en-bijlesinstituten-in-vijf-jaar-tijd-met-61-procent-gestegen~b23ecaa1/

https://simplebooklet.com/publish.php?wpKey=S96sRgc5TLHVSoUVyDw5v8 jeanet meijs

https://didactiefonline.nl/artikel/rekenprobleem-en-dan

https://nos.nl/artikel/2416638-inspectie-onderzoekt-werkte-falen-overheid-in-toeslagenaffaire-door-in-jeugdbescherming

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2098882-ongelijkheid-in-het-onderwijs-vergroot
Voer het Finse onderwijssysteem in, en geef staatsvrij- en thuisonderwijs een kans en schoolgeld.. scholen en leerkrachten zijn niet belangrijk, enkel de (onderwijs en veiligheid van de) kinderen


vandaag op m'n tijdlijn over het beste onderwijs ter wereld: het Finse model (in het engels uiteraard), in de link wordt het amerikaanse vergeleken met het Finse, waar het kind nog kind mag zijn ipv een voorgeprogrameerd robotje zoals de overheid graag zou zien :
Free food at a Finnish school. Organized buffet, the child is allowed to take as much food as he wants. There are separate dishes for vegetarians, for guys with allergies, gluten-free, lactose-free. Only about six varieties of bread.
And that's not all!
1. Finnish education is free. And everything else - lunches, excursions, school supplies - free too. If students live further than 2 kilometers from school, they are taken to school and home by a school bus. All this is paid by the state: a whole 12.2% of the country's total budget is allocated for education.
2. The rating system in Finland is 10-point, but until the 3rd grade in the Finnish school they do not score grades. From 3rd to 7th - verbal grades: from "mederate" to "excellent". Only a schoolboy knows his scores. Swearing for grades is not accepted here, they are used to motivate a child to improve their knowledge and correct their individual curriculum.
3. Each student has an individual approach
Here in one lesson, students can perform different tasks in terms of complexity - depending on what they like. Children with different physical and mental abilities learn together. If the child fails, the teachers organize individual classes for him. Other subjects, for example, native languages for immigrant children are also taught.
It is believed that a school student can choose what is more useful for him: when he is not interested in the lesson, he can do something of his own - read a book or sew.
4. There are no school uniforms in Finnish schools. You can go to classes in anything: there are no requirements for clothes.
5. Children here don't have to sit at the desk. During class they can be in chairs or right on the floor. In warm weather, lessons are conducted outdoors, on the grass near the school or on special benches built by an amphitheater.
6. Homework is very few. Finnish teachers believe that children should rest and spend time with their parents, not after lessons. Homework takes a little time and can be very interesting: for example, in a history lesson, you may ask to interview your grandmother to find out what life was like in the 50s and find out the differences between that and today's life.
7. And there are no exams at all
Finnish teachers say: "You need to cook either for life or for exams. We choose the first." That's why there are no exams in Finnish schools. Teachers can conduct a test at their own discretion, but only a standard test in 16 years, after finishing high school is considered mandatory.
8. Here they teach only what is useful in life. The main thing that children are taught here is the ability to learn and adapt to a new, constantly changing world. You don't need to shave anything - because you can just look into Wikipedia.
9. All schools are equally good. It is not accepted to choose a school in Finland, everyone goes to the nearest home. There are no "elite" schools here, they are all the same: wherever a child lives, they have access to an educational institution with qualified teachers, quality learning materials and full nutrition.
10. At school they have overnight parties. Sometimes children take sleeping bags and stay at school with their teachers for the night - watch a movie, play, sleep in the gym on mats, and in the morning they treat themselves to breakfast with ice cream. Well, how can you not love such a school? We wouldn't want to leave her either - neither day nor night!
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/10-reasons-why-finlands-education-system-is-the-best-in-the-world
  Lijkt verdacht veel op een staatsvrije school en duidelijk is dat er geen geldverslindende besturen zijn :-)
 
 
  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/steeds-meer-ouders-richten-zelf-staatsvrije-school-op-door-coronamaatregelen-d66-wil-scherper-toezicht/
 
 
  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ouders-kunnen-nergens-terecht-met-klachten-over-onveiligheid-op-de-school-van-hun-kind/
 
https://vrijensociaalnederland.nl/nieuws/de-natuur-is-de-leslocatie/
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders


https://ouderverenigingwaldorf.nl/wp-content/uploads/2018/11/Vrije-en-reguliere-scholen-vergeleken-Een-onderzoek-naar-de-effectiviteit-van-Vrije-scholen-en-reguliere-scholen-voor-voortgezet-onderwijs.pdf


  https://wakkermens.info/waarom-leerplicht/  om de massa eronder te houden
  https://www.doe040.nl/kosten   4 tm21 313 per kind pm
 
 
    https://www.staatsvrijonderwijs.nl/
  https://wakkermens.info/staatsvrije-scholen/

   https://www.democratisch-onderwijs.nl/de-scholen/
  https://www.vrijescholen.nl/vrijescholen
  Antroposofische scholen

https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=Antroposofische+scholen&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwiYx5jfvPr1AhWY7KQKHWjjCRAQjGp6BAhREAE&biw=1242&bih=516&dpr=1.1#rlfi=hd:;si:;mv:[[52.4032409,5.6098425999999995],[51.3660615,3.493439]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
 

https://balansdigitaal.nl/kennisbank/zorg/jeugdbescherming-veilig-thuis-en-dwang-en-drang/
https://balansdigitaal.nl/kennisbank/zorg/jeugdbescherming-veilig-thuis-en-dwang-en-drang/veilig-thuis-melding-wat-is-het-en-hoe-ga-je-ermee-om/

Er is helaas nog geen VEILIG SCHOOL , en onderwijsinspectie behandelt geen individuele klachten enkel van groepen ouders van een school

https://balansdigitaal.nl/kennisbank/zorg/jeugdbescherming-veilig-thuis-en-dwang-en-drang/wat-is-een-jeugdbeschermingstafel/

https://didactiefonline.nl/artikel/samen-bouwen-aan-leesonderwijs?fbclid=IwAR1JqKGW4BW5qLW7QhzUc0-kuZMImtBRrVQWb0F_SiOH-s3AaejAF3Uw3oYDe ONDERWIJSMAFFIA: Mindfulness in plaats van Duits en geschiedenis: volop onvoldoendes, dus willen scholen motiveren na 2 jaar corona-onderwijs | wat een duidelijk bewijs is van SLECHT  onderwijs, maar toch geeft kabinet miljarden
https://www.bd.nl/brabant/mindfulness-in-plaats-van-duits-en-geschiedenis-volop-onvoldoendes-dus-willen-scholen-motiveren-na-2-jaar-corona-onderwijs~a4c5128d/?ref
leerlingen willen onderwijs, en daar blijkt het aan te ontbreken!?


Waarom heeft Nederland slecht onderwijs en komen er steeds meer particuliere & staatsvrije scholen? Er staan nu steeds vaker leerkrachten voor de klas die de einddoelen van groep 8 niet beheersten toen zij zelf hun eindtoetsen maakten.
https://www.bndestem.nl/breda/ouders-die-veel-geld-over-hebben-voor-onderwijs-particuliere-basisscholen-in-opmars~ad155ad4/
"Er staan nu steeds vaker leerkrachten voor de klas die de einddoelen van groep 8 niet beheersten toen zij zelf hun eindtoetsen maakten" ?
https://www.bndestem.nl/breda/ouders-die-veel-geld-over-hebben-voor-onderwijs-particuliere-basisscholen-in-opmars~ad155ad4/

het moet dan wel om echt onderwijs gaan, niet alle rif-raf eromheen

https://www.bd.nl/binnenland/school-stuurt-jongen-17-weg-die-demonstratie-tegen-docent-aanvroeg-rechter-draait-besluit-terug~a1718001e/

https://www.bd.nl/breda/ridderorde-voor-bredase-onderwijspromotor-jeanet-meijs~a5106a4b/
https://www.bd.nl/brabant/jeanet-77-uit-breda-eindigt-per-ongeluk-op-rangeerterrein-het-leek-wel-een-spooktrein~aa9848ed/https://pointer.kro-ncrv.nl/ouders-en-kinderen-na-scheiding-thuisloos-door-strenge-regels-gemeente

daarom vind ik de oekrainse manier zo goed bij huiselijk geweld of scheiding dat man huisverbod krijgt of zelf woonruimte moet zoeken en voor kosten opdraait, in dat patriachale land draait alles om moeder en kinderen

Gezien de 10 miljard die scholen bij elkaar op de bank hebben, moet alles binnen het normale budget gebeuren, en ALLE subsidies gemeentelijk, provincies of landelijk voor moeilijk lerende kinderen moeten gestopt worden, vanwege de subsidiegeilheid  van scholen, want dan zorgen ze wel dat kinderen moeilijk leren.  Alle overkoepelende besturen moeten weg, elke school apart, teams weg en ROC moet weer ambachtschool.LTS worden en er moet weer gewoon echt onderwijs gegeven worden daar zijn scholen namelijk voor socio-emotionele ontwikkeling doen ze buiten school.
https://didactiefonline.nl/blog/vriend-en-vijand/regeerakkoord-2022-2026-bijlage-onderwijs