Je roots, de Provincies en andere gebieden > Rammegors

De groene maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland.

(1/1)

Ceesboogaart:
shorturl: http://tinyurl.com/cyx2emu

De groene maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland


July 27, 2012, 18:32:12 PM by Ceesboogaart (orgineel was in blog)

Het wordt tijd om te zeggen de groene maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland.


Mediahype of hypemedia?

28072012
Zoek de verschillen:
http://jeugdjournaal.nl/item/398815-ijskap-groenland-snel-gesmolten.html
en
http://www.bndestem.nl/nieuws/algemeen/buitenland/11431867/Landijs-in-Groenland-in-korte-tijd-gesmolten.ece

Zelfs het jeugdjournaal wist te melden dat dit elke 150 jaar gebeurt.
Is BNdeStem spreekbuis van de groene maffia geworden, dat ze dit vergeet te melden? 
Mediahype van de hypemedia?

Dus zelfs MET de industriele revolutie en veronderstelde opwarming is het nog steeds exact op tijd, de enige die niet bij de tijd zijn is BNdeStem en de klimaatverandering-goeroes.

-----------------------------------------------------------------------------------
Het verdronken land van Saaftinghe ligt nu +3 NAP dus is niet langer verdronken!
Dus wat te doen, afgraven die handel, zodat ie weer onder NAP komt te liggen,
hup natuurvernietiging maar wel kassa voor de groene maffia.


http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/11_november/26/binnenland/natuurclubs-kunnen-1500-banen-bezuinigen.xml

http://www.groenerekenkamer.nl/lees-2-groene-rekenkamer-rapporten-over-jarig-wnf
een 'ordinaire fondsenwervende multinational'

De groene maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland?

Vogelbescherming Nederland gedraagt zich steeds meer als groene maffia.

http://tholen.sp.nl/bericht/89932/120605-een_bot_nee_van_gs_op_sp_vragen_over_fietspad_op_dijk_st_annaland.html


NIEUWE NATUUR = CULTUUR, geen natuur.

Natuurcompensatie wordt in Zeeland als schaamlap gebruikt


Subsidie milieuclubs intrekken daarom ben ik actie begonnen: Groene Maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland.

Schrijf je gemeenteraadslid of provinciale of  2e kamerlid, afhankelijk van de soort verkiezing,  aan en zeg als jij voor ontpolderen ben, of voor subsidies of beheersvergoedingen  voor de groene maffia, stem ik niet op jouw.

En ze willen allemaal op pluche blijven, dus ben je dan zo van die pest af.
Zag 5 maart 2010 in de BNdeStem dit stukje staan:

Torenhoge kosten natuur
DEN HAAG - De aankoop van grond voor nieuwe natuur in Nederland dreigt een financiële ramp te worden. Er is nauwelijks zicht op de totale kosten. Dit blijkt een rapport dat een werkgroep van verschillende ministeries deze week aan de Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat het tekort verder op zal lopen tot 2,5 miljard euro. Als het project in 2018 is afgerond, zal er nog eens bijna twee miljard extra moeten worden geïnvesteerd. Bovendien ontstaat er dan een structureel tekort van 103 miljoen per jaar voor het beheer van de grond. Er is nooit vastgelegd hoeveel de nieuwe natuur zou mogen kosten. Intern circuleerden ramingen van vijf miljard euro, maar die zijn nooit officieel geworden. De Kamer heeft tot nu toe nog nooit gevraagd naar een raming van het project, waarvan de uiteindelijke kosten nog altijd niet bekend zijn. Het kabinet heeft het rapport besproken in de laatste ministerraad voor de val van Balkenende-IV, maar er geen oordeel over geveld. Het is nog niet duidelijk of de Kamer demissionair landbouwminister Gerda Verburg er over zal ondervragen. De Rekenkamer oordeelde enige tijd geleden kritisch over het aankopen van alsmaar nieuwe natuurgebieden.

Sinds 2007 hebben de provincies volledige beschikking over de besteding
van het rijksgeld voor inrichting van het platteland. Dit geld wordt
besteed aan diverse rijksdoelen zoals recreatie om de stad, de
ecologische hoofdstructuur, Natura 2000 en ruilverkavelingen voor de
landbouw. Het gaat om bijna 3,9 miljard euro rijksgeld voor de periode
2007-2013

Ja, die natuurjongens maken meer kapot dan je lief is, niet alleen de bestaande natuur
maar ook je portemonee.-PCCC
PCCC


staatvanhetklimaat2006


nieuwe urlpdf download
staat van het klimaat 2006  -pdf downloadpag.21      6.2 Veerkracht van de natuur
      
Terwijl toch duidelijk in het PCCC rapport van 2006 stond:
Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het
bestaande: fixatie in tijd en ruimte. Algemeen wordt verondersteld dat de ontwikkeling van eco-
systemen in hoge mate voorspelbaar is, doordat er een evenwicht in de natuur is dat ervoor zorgt
dat na een verstoring herstel plaatsvindt tot min of meer de oorspronkelijke samenstelling.
Recent onderzoek wijst er echter op dat niet-evenwichtsprocessen een belangrijke rol spelen in de
soortensamenstelling van ecosystemen. verstoringen kunnen in dat geval ook positief bijdragen aan de
biodiversiteit. klimaatverandering noopt tot het nadenken over meer dynamische vormen van beheer.
Traditionele strategieen, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen zou moeten worden
vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede
kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers.

admin:

Heb ahv cijfers CBS al in 1982 voorgerekend dat als alle mest van mens en dier opgevangen kon worden (septictank bij huizen zoals vroeger, in belgie worden die leeggezogen) dat 11% van gasopbrengst kon vervangen, nog effe afgezien van geen ammoniak, pure fosfaat,stikstof en methaanuitstoot, reststof kan in simpele , deed dat samen met boerenzoon, toegedekte mes/gftt hopen van 150 meter lang, 5 meter breed en 2.5 meter hoog ,die dan in 3 maanden met wat hulp eruitziet en ruikt als bosgrond, en kan je in telen zonder kunstmest of pesticiden. Btw VAMdoet dat niet, die laat alle gft in buitenlucht ROTTEN wat dus ook fosfaat en stikstof vervuioling geeft. Trouwens wat zelfs weinig boeren weten als je akkerland heb wat grenst aan natuurgebied en als natuurgebied te boek staat mag je er zoveel mest oprijden, inspuiten dat t drijfzand/mest wordt...
.. we hadden gier-zwembad gegraven met wand van klei-leem waar we groen en stro op gooiden kon je vlakbij staan en haast geen geur of uitstoot.


Net goeie discussie gezien op Buitenhof N1 tussen akkerbouwers en melkveehouders voorzitter en Jesse Klaver , herhaling Ned 2 maandagmorgenochtend 10 uur !!  Heb nog effe in m'n archief gedoken: de staat van het klimaat 2006 !  pag.21      6.2 Veerkracht van de natuur
     
Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het bestaande: fixatie in tijd en ruimte.         
Algemeen wordt verondersteld dat de ontwikkeling van eco-
systemen in hoge mate voorspelbaar is, doordat er een evenwicht in de natuur is dat ervoor zorgt dat na een verstoring herstel plaatsvindt tot min of meer de oorspronkelijke samenstelling.
Recent onderzoek wijst er echter op dat niet-evenwichtsprocessen een belangrijke rol spelen in de soortensamenstelling van ecosystemen. verstoringen kunnen in dat geval ook positief bijdragen aan de
biodiversiteit. klimaatverandering noopt tot het nadenken over meer dynamische vormen van beheer.
Traditionele strategieen, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen zou moeten worden
vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede
kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers.   Oftewel al sinds plm. 1970 doet groene maffia (in pzc 2004 die term voor eerst gebruikt) het verkeerd!  Moeder Natuur wil natuur mee laten veranderen maar dat mag dus niet, hei moet hei blijven, en duinverstuiving  duinverstuiving, dat was dus FOUT geitewollen sokken jongens!  Natuur is geen monument (fixatie in tijd en ruimte zegt rapport) als hebben we een vereniging Naturrmonumenten (ben ik blauwe maandag lid van geweest) Moeder Natuur maakt GRATIS aaangepaste natuur terwijl groene maffia tot 7000 euro per hectare (100 x 100 meter) beheersvergoeding krijgt (2006 meer dan 4 miljard!)om natuur te fixeren en fiksen, desnoods met vernietiging van (zeldzame) soorten flora en fauna net als in Rammegors. Zie orgineel PCCC rapport, site is al weg, maar op archive org nog te vinden onder https://web.archive.org/web/20071013081222/http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/show_document_general.asp?documentid=88&GUID=%7B6D78FA88-0B60-4ECE-8EB0-83F171D45A00%7D    Oplossing is simpel, ook voor de boeren, GEEN CETA of andere vrijhandelsverdragen, en bescherm boeren met verbod op wurgcontracten supermarktketens en max. winstpercentage op boerenprodukten, nu werken velen onder kostprijs, alle mest naar eerder genoemd compostbedrijf naast VAM , vermindering aantal Natura 2000 "natuurgebieden"  en afschaffing beheersvergoeding, laat Moeder Natuur het zelf doen en GRATIS dan staat Nederland binnen 10-20 jaar vol met bomen.
https://www.destentor.nl/politiek/de-man-van-de-rotklus-door-de-stikstofcrisis-lopen-we-nu-tegen-een-muur-aan~a7760e2f/?fbc

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie