Je roots, de Provincies en andere gebieden > Rammegors

Kosten en baten Rammegors

(1/1)

admin:
http://www.pzc.nl/2.2448/advocaat-verzilten-rammegors-is-opmaat-naar-komst-jachthaven-1.3647041
Als de Roverheid en groene maffia werkelijk iets wil doen voor de natuur van de Oosterschelde moeten ze voortaan het spuien van het Schelde Rijnkanaal niet meer op de Westerschelde doen, maar op de Oosterschelde (ter hoogte van het spuikanaal bij de Oesterdam) , nu is het zoutgehalte van de Oosterschelde tot aan de Zeelandbrug een stuk hoger dan ervoor of de Westerschelde. Eb en vloed hebben geen werking in dat deel, bij eb gaat t 10 km heen en bij vloed 10 km terug. Dus maak een spui-sluis een 100 meter in het spuikanaal en spui onder de Oesterdam door, en laat het Rammegors met rust, de 132 vogelsoorten waaronder een kolonie van 50 lepelaars en veel zeldzame planten kunnen dan rustig gedijen. Naast de boeren (zlto) wil ook de industrie verzekerd zijn van voldoende zoet water, waarvan maar 1% bruikbaar is op heel de aarde. Een mens leeft niet bij zout water alleen.


Eendrachtbode 8 november 2012

Zoals verwacht, worden de bezwaren tegen de verzilting van het Rammegors verworpen,
kijk daar heb je dus het bewijs dat de groene maffia de provincie ook in hun macht heeft.
En dat die hele inspraakprocedure een wassen neus was, is er gewoon om er nog een
democratisch  tintje aan te geven daar trappen de burgers toch wel in, denken ze.
Inmiddels geeft de provincie wel toe dat zoals ik al eerder zei dit hele plan geen oplossing is
voor de zandhonger, en ja de leefomgeving gaat er wel degelijk op achteruit zoals de
heemkundekring uit St. Philipsland aanvoerde, want er gaat heel veel natuur verloren,
waaronder zo'n 132 soorten vogels, waaronder zeldzame. En dat niet alleen, fluplanders,
ook jullie Prins Hendrikpolder loopt gevaar als het Rammegors eenmaal onder water is
gezet. Als je de plannen bekijkt, links ernaar en ook een uur durende video van het gebied
staan op internet, zie je dat ze zelfs het plan hebben om de oprit naar jullie brug op palen te
zetten? In 2010 schreef ik al, St. Philipsland weer een eiland?
Waarom geen natuurtoets gemaakt met kosten en baten qua leefomgeving van en voor
mens en dier?
Een natuurtoets is nodig als er het vermoeden bestaat dat de ingrepen een effect hebben
op bestaande natuurwaarden. In het geval dat er beschermde planten- of diersoorten in het
plangebied voorkomen is een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet
noodzakelijk, bij elk bouwproject wordt dat onderzocht en kan de bouw zelfs stilleggen en
nu zwijgen we er maar over?
Of zijn de provincie, Rijkswaterstaat en de groene maffia, waaronder de zeeuwse milieu
farizeeers, horende doof en ziende blind?
Dan wordt het lachen met dit nieuwe kabinet, die ineens kwam met een plan om de
provinciale staten maar op te heffen en terug te brengen naar 5 landsdelen.  Toen hun
blauwe pluche zetels in gevaar kwamen en hun baantjescircus, waar ze o.a. met hun
vriendjespolitiek Siebe Kramer, voorzitter van Nationaal Park Oosterschelde hebben
gemaakt, ja toen kwamen ze wel in het geweer.
De democratie werd bedreigd en nog meer van dergelijke kreten, alsof de burger dat
gelooft,  zoals de burger de politici ook niet gelooft als die zeggen, reken die euro maar niet
om naar guldens, want het verschil wat je denkt dat er is zit gewoon tussen je oren.
De burger weet dat politici meer luisteren naar lobbyisten die dikwijls nog door de
belastingbetalers gesubsidieerd moeten worden van dezelfde politici, zoals de groene
maffia en andere graaiers.
Prima geregeld kabinet, wij blijven toch wel Zeeuwen maar dat zooitje ongeregeld in
Middelburg zijn we dan wel mooi kwijt.Bronnen:

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/02_februari/04/binnenland/industrie-vreest-tekort-zoet-water.xml

Natuur toets:
http://www.natuuradvies.nl/natuurtoets.php

http://www.hetforumvannederland.nl/1/index.php?topic=127382.0
Flora & Fauna van het Rammegors    +video in 2 varianten


Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie