Je roots, de Provincies en andere gebieden > Rammegors

Laat het Rammegors met rust

(1/1)

admin:
06052013 http://www.pzc.nl/2.2448/rijkswaterstaat-en-zlto-praten-weer-over-verzilting-van-het-rammegors-1.3806717

15042013  Inmiddels zijn ook ooievaars gespot en zelfs een zeearend in het Rammegors

Geschiedenis Rammegors
http://www.ambachtsheerlijkheid.nl/vossemeer.html  42-46


2011 http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Voorkeursalternatief%20%28bijlage%202%29_tcm174-333908.pdf
2012 http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Aanmeldingsnotitie%20MER%20%28bijlage%203%29_tcm174-333898.pdf

2000 http://www.scribd.com/doc/82995256/12/Stinkgat-Rammegors-St-Philipsland-Philipsdam-Slikken-Flakkee


http://www.pzc.nl/2.2448/zlto-vraagt-rechter-om-werk-aan-rammegors-stil-te-leggen-1.3733442

Eendrachtbode  28 maart 2013


Roverheid

De Roverheid lijkt weer z'n zin te krijgen met afbraak van wat we hebben. Dankzij een van de partijen in het kabinet, de moederpartij van de groene maffia, de Partij Van De Afbraak, in dit geval van de natuur.
Ik mag hopen dat de burgers dat niet vergeten met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
Terwijl de PVDA en de groene maffia niet eens weten wat natuur is, al staan ze er met hun voeten middenin.
Het is ronduit belachelijk dat de natuurvereniging Tholen zegt dat de verloren gegane zoetwaternatuur in het Rammegors ook gecompenseerd moet worden, gaat het hun dan enkel om geld en niet meer om de natuur?
De goedkoopste en beste natuurcompensatie is dan het Rammegors gewoon te laten blijven bestaan, dan bewijst de natuurvereniging de natuur ook 's een dienst, dus luister naar jullie Henk Melchers in deze.
Even belachelijk is dat terwijl een boer of huisdierbezitter bij verwaarlozing van hun dieren terecht gerechtelijk vervolgd worden, natuurbeheerders vrijuit gaan want zelfs uitgezette dieren in een met hekken omrasterd gebied vallen niet onder hun verantwoordelijkheid, dat is dan zogenaamd natuur, ook al kreperen daar de dieren van honger zoals
we in de Oostvaardersplassen en elders al eerder gezien hebben.
Maak beheerders verantwoordelijk voor hun bij wet beschermde dieren en planten.
Schrijnend vind ik dat de groene maffia niet wil weten wat er in het Rammegors leeft en bloeit, ziende blind, horende doof en stom sprekend
gaan ze door met geld verspillen aan zo'n onzinnig project, want hier is helemaal geen sprake van natuurherstel maar juist afbraak.
En er is ook zeker geen sprake van getijherstel of tegengaan van zandhonger, dat staat zelfs in de rapporten van Rijkswaterstaat duidelijk beschreven, ondanks hun misinformatie in de media.
Gooi bij de Bergsediepsluis een fles in het water bij eb en bij vloed krijg je die weer terug, hij gaat een km of 10 de Oosterschelde in en komt weer terug, er is geen doorstroming, vermenging en verversing
 van het water. En daar ligt het grootste probleem in de Oosterschelde, het water na de Zeelandbrug wordt steeds zouter dat bewijzen ook de cijfers van de meetstations, de Oosterschelde en zeker het genoemde gebied is veel zouter dan bijvoorbeeld de Westerschelde, die een toevoer van veel zoet water krijgt via de Schelde bij Antwerpen.
Dit te zoute water gaat in de nabije toekomst problemen opleveren voor de cultures in de Oosterschelde, en de oplossing is als altijd simpel en relatief goedkoop, daar hoeft geen Rammegors of Prins Hendrikpolder bij Sint Philipsland voor weg, voer het spui van het Schelde  Rijn Kanaal niet af naar de Westerschelde, die al zoeter is, via de spui bij Rilland Bath, maar maak in het begin van het spuikanaal een afvoer onder de Oesterdam door  en voer dat zoete water de Oosterschelde in.
Op die oplossing is Rijkswaterstaat nog niet gekomen maar als ik de mannen hoorde die vorig jaar het Rammegors in kaart brachten zijn ze bij
Rijkswaterstaat vooral bureauzitters, zelfs het denken laten ze aan anderen over, ze besteden alles uit, logisch als je ook totaal niet weet waar je over praat en niet gestoord wordt door ook maar enige kennis van het onderwerp.
Misschien in deze tijden van bezuinigen Rijkswaterstaat maar 's wegbezuinigen en vervangen door de waterschappen die kunnen tenminste nog 'n liniaal en schop hanteren en weten ook waar ze over praten. En ook die beheersvergoedingen die de groene maffia verrijken sinds 1970 moeten we maar eens mee stoppen, dan kunnen al die te dure nutteloze plannetjes de prullebak in.
Dus geef Rijkswaterstaat (en Staatsbosbeheer) maar een schop onder hun .....en laat de natuur in Nederland en het Rammegors met rust, dat kost niets en levert het meeste op.


http://windforlife.be/snelpeil.html

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie