Je roots, de Provincies en andere gebieden > Rammegors

Rammegors nu cultuur i.p.v. natuur

(1/1)

admin:
In Eendrachtbode geplaatst op 11 december 2014


Dhr. Melchers vroeg zich vorige week af wie toch dat prachtige zoetwater natuurgebied
het Rammegors de nek heeft omgedraaid?

Het zijn de groene graaiers, heer Melchers, wat ik sinds 2004 groene maffia noem, en dat in
tegenstelling tot dhr. Melchers en mij, zijn geen natuurliefhebbers, ze weten volgens mij ook niet
wat natuur is, al staan ze er met hun geitenwollen sokken middenin.
Zij kijken niet naar natuur, maar naar wat ze eraan kunnen verdienen, daarom heeft de vereniging
Natuurmonumenten een dagelijks bestuur van directeuren zoals een bedrijf betaamt,en heffen ze
tegenwoordig zelfs parkeergeld om Uw eigen natuurgebieden te bezoeken.
Gaat hun niet om de natuur, zelfs de Vogelbescherming hield z'n mond terwijl tientallen vogels hun
broed- en schuilplaats verloren, gaat enkel om de beheersvergoeding per hectare per jaar.....de
groene maffia ziet het zoute water het Rammegors instromen en denkt KASSA..de natuur en wij als
belastingbetalers zitten met de gebakken peren, oftewel een stinkende bak slik komende zomers.


Ik heb al eerder aangegeven dat de schaarse zoetwaternatuur altijd meer en diverser is dan zoutwaternatuur,
916 waarnemingen in het relatief kleine Rammegors versus 137 in een 4x maal grotere oppervlakte in naastgelegen zoutwatergebieden.

Nieuwe natuur is cultuur, en dan moet het geld kosten, ons geld wel te verstaan,laat Moeder Natuur 't
zelf  doen, die doet t beter en gratis! Zoals we de afgelopen 20 jaar hebben gezien in het
Rammegors.
Dit gebied was oorspronkelijk een slibdepot om zwaar vervuild slib (koolstofverbindingen als
benzeen, tolueen e.d en zware metalen) uit de Eendracht te deponeren toen het Schelde Rijn kanaal
werd gemaakt. Laten we maar hopen dat ze het Rammegors niet ver genoeg hebben afgegraven om dat
bloot te spoelen en in de Oosterschelde te deponeren.


Sinds de jaren zeventig hebben die groene graaiers de zo geheten beheersvergoeding, van ons
belastinggeld, dat hen per hectare en per jaar een vergoeding geeft, wat ongeveer net zoveel voor
de natuur doet als die windmolens die onze horizon vervuilen en blijkens onderzoek meer subsidie
dan wind vangen.
Ik denk dat het tijd wordt dat we deze groene maffia kenbaar te maken dat het beste voor de natuur en
milieu zou zijn dat beheersvergoedingen worden afgeschaft, laat de natuur z'n gang gaan, en gratis!
Da's nou een dubbelwerkende bezuiniging, meer natuur en gratis.

Ik ga ijveren voor afschaffing beheersvergoeding, groene maffia verdient daar honderden miljoenen
mee, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn door hen geïnfiltreerd, de echte deskundige ingenieurs
zijn daar allang weggestuurd, zelfs deze plannen moesten door buitenstaanders worden gemaakt.

Iedereen kan gewoon z'n gemeenteraadslid, wethouder, Statenlid, gedeputeerde of 2e Kamerlid, van
welke partij dan ook, aanschrijven dat als ze voor nieuwe natuur of instandhouding
beheersvergoeding zijn, dat ze dan volgende verkiezing niet meer op uw stem kunnen rekenen, zo
hebben we ZMF ook financieel monddood gemaakt.
De groene maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland !


https://www.google.nl/search?q=rammegors


Bronnnen:

1989
http://www.digibron.nl/search/detail/52ae889d582e1108c2bfb0e54dd98ac4/tholen-wil-rammegors-als-natuur-handhaven


 vereniging Natuurmonumenten https://www.natuurmonumenten.nl/organisatie

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVdNu-ZE4TbxStb9Bj-yb7RxwM5sQYOb

 http://waarneming.nl/gebied/view/138299  rammegors
http://www.hetforumvannederland.nl/index.php/topic,127382.0.html
2 jaartellingen van rammegors en 3 aangesloten gebieden

916 waarnemingen versus 137    van de andere 3 met een 4x maal grotere oppervlakte.

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie