De Gratis Krant (van Nederland) en Het Forum van Nederland

De Gratis Krant van Nederland => De Gratis Krant van Nederland => Buitenland => Topic gestart door: admin op december 17, 2007, 14:54:22 pm

Titel: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op december 17, 2007, 14:54:22 pm
GIVE Palestine back to Palestinians“It is clear for Germany: a wrongful act cannot create a new, legally valid country.   (both for RF illegal occupations and Israel's occupation of Palestine now still blocked by USA UN vetos)see also https://www.reddit.com/r/russiawarinukraine/comments/4ronrg/iamnotafraidtosayit_ukrainian_social_media_users (https://www.reddit.com/r/russiawarinukraine/comments/4ronrg/iamnotafraidtosayit_ukrainian_social_media_users)

THATS a bummer for all those believers in MAN-god religions, even man chromosomes came from FEMALE chromosomes,
so women didn't came from men, but all men come from women, now geneteic evidence rofl ol

so throw your man god religions away...and go back to peacefull nature- sun- and mother (goddess) worship !!

http://chronicle.uchicago.edu/991118/chromosomes.shtml (http://chronicle.uchicago.edu/991118/chromosomes.shtml)
Research looks at what drove sex chromosomes apart
the paper :
http://www.ib.usp.br/biologia/bio230/Artigos/8-Science-1999-Lahn-964-7.pdf (http://www.ib.usp.br/biologia/bio230/Artigos/8-Science-1999-Lahn-964-7.pdf)


http://seedmagazine.com/content/article/seed_interview_bruce_lahn/ (http://seedmagazine.com/content/article/seed_interview_bruce_lahn/)
 He has speculated that these genes may be linked to brain size and intelligence and has wondered if the mutations—one of which took place roughly 40,000 years ago, the other, 5,800 years ago—correlate with the development of art, written language, and the founding of cities. And he stepped on more than a few feet when he noted that, geographically speaking, the changes had occurred pretty much everywhere but sub-Saharan Africa.

http://www.wsj.com/articles/SB115040765329081636 (http://www.wsj.com/articles/SB115040765329081636)
Scientist's Study Of Brain Genes Sparks a Backlash
Dr. Lahn Connects Evolution In Some Groups to IQ; Debate on Race and DNAhttp://www.volkskrant.nl/wetenschap/man-en-vrouw-allang-gescheiden~a516273/ (http://www.volkskrant.nl/wetenschap/man-en-vrouw-allang-gescheiden~a516273/)  (use google chrome)
Man en vrouw allang gescheiden

'En God schiep den mensch naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep hij hem; man en vrouw schiep Hij hen', zo beschrijft Genesis 1:27 de gebeurtenissen op de zesde dag van de schepping van hemel en aarde....

30 oktober 1999
   
Twee Amerikaanse genetici hebben nu de lengte van die zesde dag wat nader gepreciseerd: 240 tot 320 miljoen jaar. Dat is de tijdspanne waarover volgens Bruce Lahn en David Page van het Whitehead instituut in Cambridge (VS) de menselijke geslachtchromosomen X en Y - die in hun samenspel bepalen wie vrouw (XX) of man (XY) wordt - zich hebben ontwikkeld tot wat ze nu zijn (Science van 29 oktober).Volgens Page, kenner bij uitstek van het 'mannelijke' Y-chromosoom, en Lahn is het kleine Y-chromosoom, met maar een paar dozijn genen erop, geëvolueerd uit het veel grotere X-chromosoom, dat duizenden genen herbergt. Voordien waren beide chromosomen gewone autosomen zonder seksebepalende eigenschappen.Die evolutie is in vier stappen verlopen, aldus Lahn en Page. De eerste stap, 240 tot 320 miljoen jaar geleden, viel samen met de evolutionaire scheiding van vogels en zoogdieren. De tweede stap werd 130 tot 170 miljoen jaar geleden gezet, tegelijkertijd met de evolutie van het vogelbekdier. De derde en vierde stap, 80 tot 130 miljoen jaar en 30 tot 50 miljoen jaar geleden, vielen samen met de ontwikkeling van de kangaroe en de lemuur, een primaat.Het menselijke X- en Y chromosoom delen nu nog slechts 19 zogeheten 'X-Y genen'. Page sluit niet uit dat de beide geslachtchromosomen in het komende eon nog verder uit elkaar zullen drijven.


Man and woman already divorced

"And God created man in his image, in the image of God he created him; male and female he created them ", as Genesis 1:27 describes the events on the sixth day of the creation of heaven and earth ....

October 30, 1999,
Two American geneticists now have the length of the sixth day which clarified: 240 to 320 million years. That is the time period over which according to Bruce Lahn and David Page of the Whitehead Institute in Cambridge (USA), the human sex chromosomes X and Y - which determine their interaction whom female (XX) or male (XY) is - have evolved to what they now (Science, 29 October) .According Page, expert of the "male Y chromosome and Lahn is the small Y chromosome, with only a few dozen genes on it, evolved from the much larger X chromosome, which contains thousands of genes. Previously both chromosomes were ordinary autosomes without sex-determining eigenschappen.Die evolution took place in four steps, according to Lahn and Page. The first step, 240 to 320 million years ago coincided with the evolutionary separation of birds and mammals. The second step was put 130 to 170 million years ago, simultaneously with the evolution of the platypus. The third and fourth steps, 80 to 130 million years old and 30 to 50 million years ago coincided with the development of the kangaroo and the lemur, a primaat.Het human X and Y chromosome parts still only 19 so-called "XY genes '. Page does not rule out that the two sex chromosomes will further drift apart in the coming eon.=====================================================http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/ (http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/) jew and slav dna genetics
https://web.archive.org/web/20150729085004/http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/ (https://web.archive.org/web/20150729085004/http://aklyosov.home.comcast.net/~aklyosov/) only on archive.org now
NEW website  http://www.anatole-klyosov.com/ (http://www.anatole-klyosov.com/)

The Israeli general who compared the Jewish State to Nazi-era Germany,Maj. Gen. Yair Golan
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/05/08/the-israeli-general-who-compared-the-jewish-state-to-nazi-era-germany/ (https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/05/08/the-israeli-general-who-compared-the-jewish-state-to-nazi-era-germany/)
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israeli-leader-rebukes-top-general-over-holocaust-comments/2016/05/08/b07fed38-1502-11e6-971a-dadf9ab18869_story.html (https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israeli-leader-rebukes-top-general-over-holocaust-comments/2016/05/08/b07fed38-1502-11e6-971a-dadf9ab18869_story.html)


 Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !- (http://www.forumvannederland.nl/arch/modules.php?name=News&file=article&sid=84)

Geplaatst op Vrijdag 20 juli 2007 @ 13:07 GMT+1 door Ceesboogaart

zie ook http://www.hetforumvannederland.nl/index.php/topic,106503.0.html (http://www.hetforumvannederland.nl/index.php/topic,106503.0.html) en http://www.hetforumvannederland.nl/index.php/topic,83452.0.html (http://www.hetforumvannederland.nl/index.php/topic,83452.0.html)


http://www.powned.tv/fastsearch?query=israel&zoek=zoek (http://www.powned.tv/fastsearch?query=israel&zoek=zoek)
http://www.powned.tv/fastsearch?query=palestina&zoek=zoek (http://www.powned.tv/fastsearch?query=palestina&zoek=zoek)
http://www.powned.tv/fastsearch?query=palestijnen&zoek=zoek (http://www.powned.tv/fastsearch?query=palestijnen&zoek=zoek)


http://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=voxdotcom&utm_content=thursday (http://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=voxdotcom&utm_content=thursday)Geert Wilders, PVV heeft t altijd over de joods-christelijke tradities van ons land.
Als je leest wat de talmoed zeg over jezus en omgang met niet-joden w.o.
aanhangers van het christendom    Egypte doet YouTube in de ban
dan is het ONBEGRIJPELIJK dat er ook nog maar EEN christen achter Israel staat!

:-) youtube


israel today    leon de winter trekt aandacht

Al bijna 60 jaar zorgt het Palestina-Israel conflict voor een explosieve situatie in het Midden-Oosten.


Aljazeera on Palestina(eng)

De situatie nu:

De State of Palestine die op 15 november 1988 werd uitgeroepen is tot nu toe maar door 100 landen gesteund, en niet door Nederland, wel door Ierland.Lees ook The invention of the Jewish people van Auteur: Shlomo Sand .
And invention Talmoed and Bible.


Israel is blijkbaar heilig!?  Het land van de god El en Yaweh ?
Althans volgens sommige reaguurders van Elsevier die zeggen:
Israel heeft een machtig helper die Hemel en Aarde geschapen heeft, dus wat willen die Palestijnen eigenlijk!!!
Jaja, die myth-histories (Talmoed,Bijbel) die 2000 jaar geleden bedacht en uitgevonden zijn (grotendeels geplagieerd van Egypte trouwens) werd toen misschien geloofd, maar nu toch niet meer.


Zie ook   en  deze


Palestina  Palestijnen List of destroyed Palestine villages    Verplaatste Palestijnen


  De situatie tussen Palestina en Israel doet me denken aan dit gedicht:


They call it just troubles,but what do they know,
they have all to hide and nothing to show,
nothing has changed in the last 59 years,
still the blood, the sorrow, the hardship and tears.
How long must we wait, where should we hide?
Why can't we show, what dwells deep inside?
Our feelings are shallow, but the world passes by.
Old ladies weep, and young men they die.
Still nothing happens, no one stands up to shout,
no one stands up to say what we doubt.
The killers they say they haven't done it in vain,
But I stand up to say...it's NOT IN MY NAME...


Voor de geschiedenis van Palestina verwijs ik naar een objectieve bron, Wikipedia.
Op internet zijn veel sites te vinden over de geschiedenis van dat gebied, maar velen zijn nogal gekleurd,
danwel pro-israelish, danwel anti-semitisch.


geschiedenis en religie gebied Palestina

Ijzertijd Palestina (eng)


Interactieve geschiedenis tijdlijn

Hier uit die gechiedenis de bevolkingsverdeling.http://palestineisraelpopulation.blogspot.com/
In 1947 werd met resolutie 181 van de AV-VN een verdelingsplan voorgesteld.


In 1948 was de Nakba (Arabisch voor catastrofe) toen met de stichting
van de joodse staat honderdduizenden Arabieren uit Palestina werden verdreven
(met google.earth.kmz met de verdwenen Palestijse dorpen)
en Arabische grond in beslag werd genomen

Ophef over israelisch schoolboek met Palestijnse kijk
Rel Israël over schoolboek Arabische kinderen

Israel heeft tot nu toe ALLE VN-reoluties zowel van de algemene vergadering als van de Veiligheidsraad NIET uitgevoerd. B.v. 181AV,(1947) 242VR,(1967) 303AV,(1949) 476 en 478VR(1980)
AV= algemene vergadering VN VR=veiligheidsraad VN


Wat moet je hier nu van denken?

1-8-2007 Israëlische premier krenkt overlevenden holocaust
"Olmert wil vanaf volgend jaar extra uitkering, doelend op het feit dat holocaust-overlevenden buiten Israël hogere uitkeringen ontvangen dan in het land dat vaak zegt zijn bestaansrecht aan de jodenvervolging te ontlenen.
Vanaf volgend jaar wordt een bedrag van 120 miljoen shekel (twintig miljoen euro) uitgetrokken voor de 240.000 vergrijzende groep holocaust-overlevenden, aldus Olmert. Dat komt neer op 83 shekel per behoeftige overlevende, oftewel een luttele vijftien euro.
We moeten alle holocaust-overlevenden - en het spijt me als dit shockerend is - op de trein zetten naar het vliegveld en per vliegtuig naar Duitsland brengen", zei Guy Meroz, presentator van een tv-programma dat veel aandacht besteedt aan het lot van arme holocaust-overlevenden. "In Duitsland, waar al deze verschrikkingen plaatsvonden, beschouwen ze de overlevenden als mensen voor wie moet worden gezorgd." "

De schuld van het conflict ligt aan de hypocrisie van VS, EU en Nederland en in de eerst plaats van Israel.

But I stand up to say...it's NOT IN MY NAME...Lees ook

The Invention Of The Jewish People

Auteur: Shlomo Sand  en invention of Talmoed and Bible. (zie ook pdf)

En ook het joodse geloof en de Talmoed en Christendom en de Bijbel zijn gewoon uitgevonden,

Yaweh was n plaatselijke pagan god samen met z'n vrouw (!) Aserah

Zie ook de 12 delige serie van History Channel op Youtube: Who wrote the bible?Israel kampioen niet naleven VN resoluties

Israël heeft zich ontpopt als de kampioen van het niet-naleven van de VN-resoluties. Waarmee het in feite zijn eigen legitimiteit en bestaansrecht ondergraaft.

Men kan zich dan ook de vraag stellen waarom de Verenigde Staten, die als argument tegen Irak niet-naleving van VN-resoluties en ondermijning van het gezag van de
Veiligheidsraad inroepen, nog niet de strengste sancties tegen Israël hebben
geëist. Het antwoord is gewoon: omdat Israël een vriend en bondgenoot is. En vrienden en bondgenoten mogen alles.

Het Amerikaanse, en Britse argument, dat president Saddam Hoessein het gezag van de Verenigde Naties uitdaagt en hun geloofwaardigheid ondergraaft, keerde als een boemerang terug. Palestijnse en Arabische diplomaten konden zich nog eens uitleven met statistieken en citaten. De Amerikaanse regering zal er zich voortaan wel voor wachten nog eens, zoals in 2002, een boekje met de titel "A Decade of Defiance"
over de Iraakse schendingen van VN-resoluties uit te geven.
In de publieke vergadering van de Veiligheidsraad van 23 september 2002 merkte de Palestijnse permanente waarnemer bij de VN, Nasser al-Kidwa, die zich beperkte tot
de periode vanaf resolutie 242 van 22 november 1967 en tot de Veiligheidsraad, dat
Israël de VN al meer dan drie decennia uitdaagt. In die periode werden er 28
resoluties goedgekeurd over de toestand in de bezette gebieden. En, zo merkte hij
op, "geen enkele ervan werd toegepast".(Voor Irak zou het om 16 resoluties gaan).
Als men de Amerikaanse professor Stephen Zunes van de universiteit van San

Francisco, over wiens telling een artikel verscheen in Le Monde Diplomatique(2), mag geloven onderschatte de Palestijnse afgevaardigde nog het aantal Israëlische schendingen. Volgens hem lapt Israël sedert 1968 32 resoluties van de Veiligheidsraad aan zijn laars – of het dubbele van Irak. Turkije is goed voor 24
schendingen (alle over de kwestie Cyprus) en Marokko voor 16 (met betrekking tot de Westelijke Sahara). Dus: drie goede bondgenoten van de Verenigde Staten zijn goed voor het negeren van 72 resoluties op een totaal van 91 genegeerde(de resoluties tegen Irak niet meegerekend). Een mooie prestatie! Wellicht overtreedt Irak te weinig resoluties om in de gunst van Washington te staan? Voor de volledigheid: de
andere overtreders op de lijst van prof. Zhunes zijn: Kroatië (6), Indonesië (4), Soedan (3), Rusland (1), India en Pakistan met elk ??n.


=========================================================================

Israel, een onherstelbare vergissing

Zestig jaar geleden, 14 mei 1948, werd de staat Israël uitgeroepen. Het leek, in ieder geval vanuit Joods perspectief, het begin van een nieuwe en vooral veiliger fase in de geschiedenis. Het tegendeel blijkt het geval: in de loop van ruim een halve eeuw is Israël steeds meer het brandpunt geworden van het wereldgeweld, een nachtmerrie voor bijna iedereen en voor een slinkend groepje niet meer dan de herinnering aan verlopen idealen. De vraag, hoe precair ook, is daarom onvermijdelijk: is de stichting van de staat Israël een vergissing geweest? Zo ja, hoe was zo'n vergissing mogelijk?
En tot slot: hoe verder? Zoals bijna alles wat betrekking heeft op Israël leidt het antwoord op deze en dergelijke vragen tot een dilemma dat alleen oplosbaar lijkt door het tevoren ingenomen standpunt: vóór of tegen Israël. Maar wat nu als je zo'n keuze niet kunt of wilt maken en je evenmin wilt neerleggen bij een uitzichtloos drama?
Israël, een onherstelbare vergissing is niet alleen een compacte geschiedenis van een land en een internationaal debat maar vooral een zoektocht naar een standpunt. Daarbij ligt de klemtoon op de periode dat het land ontstond, de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog.


Jew and Jesus

http://www.angelfire.com/mt/talmud/jesusnarr.html (http://www.angelfire.com/mt/talmud/jesusnarr.html)

talmud spreekt over een Yeshu (Jesus of Hesus was veel voorkomende naam) die leefde 100 jaar voor Christus hihi zeg maar 100 BCE voor gemak (Before common era=jaartelling) en met pesach gedood werd vanwege zedendelicten en tovenarij..

http://talmud.faithweb.com/articles/jesus.html (http://talmud.faithweb.com/articles/jesus.html)

http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_the_Talmud (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_the_Talmud)

http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-3702836.html (http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-3702836.html)
https://mijnnieuwsarchief.wordpress.com/artikelen/citaten-uit-de-talmoed-het-heiligste-boek-der-joden/ (https://mijnnieuwsarchief.wordpress.com/artikelen/citaten-uit-de-talmoed-het-heiligste-boek-der-joden/)

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op november 04, 2015, 10:33:40 am
25122014


Bible Buried Secrets Mozes=Sargon Noah=Enki, Exodus never happened and so on
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_piramide (http://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_piramide)

https://www.youtube.com/watch?v=qalTJzk4kO0&list=PLYnDkuQJxXztMayqgFJm7NqI35bnAwizZ (https://www.youtube.com/watch?v=qalTJzk4kO0&list=PLYnDkuQJxXztMayqgFJm7NqI35bnAwizZ)

24122014

http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2014/12/israel_bouwt_380_huizen_op_bez.html (http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2014/12/israel_bouwt_380_huizen_op_bez.html)
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties (http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties)

18122014
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties (http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/07/30/israel-wereldkampioen-schendingen-vn-resoluties)

http://imgur.com/Texkemi (http://imgur.com/Texkemi)
Putin has started with his "separatism" in east-ukraine a for him dangerous possiblility for the RF, but from the sykes-picot treaty 1916 we know that we can't simply draw lines on a map, and include/exclude people, that caused for a big part the israel-palestine conflict in middle-east and let's face it, the USA made and makes it worse... http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement (http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement) see also https://www.khanacademy.org/humanities/history/euro-hist/middle-east-20th-century/v/sykes-picot-agreement-and-the-balfour-declaration (https://www.khanacademy.org/humanities/history/euro-hist/middle-east-20th-century/v/sykes-picot-agreement-and-the-balfour-declaration)http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2014/12/israel_voert_luchtaanvallen_ui.html (http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2014/12/israel_voert_luchtaanvallen_ui.html)


http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/07/tien-belangrijke-verschillen-palestijnen-en-isra-li-s/ (http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/07/tien-belangrijke-verschillen-palestijnen-en-isra-li-s/)


deze reactie onder dat artikel klopt al veel meer:

Likoed heeft net als Hamas etnische zuivering in haar programma staan. Net als Hamas het bestaansrecht van Israel ontkent, doet de Likoed dat met Palestina. De partij zou dus net als Hamas op de lijst met terroristische organistaies moeten staan.


Van de genoemde punten klopt maar wenig;


1 Volgens internationaal recht zijn de Israeliërs in bezet gebied illegaal en onderdeel van het militaire bezettingsplan. Dat maakt ze legitiem doelwit. Overigens laten de lijstjes slachtoffers zien dat Israel er ook niet voor terugdeinst om burgers willens wetens dood te schieten, tenslotte zijn er altijd meer burgersslachtoffers dan dat er Hamas-leden vermoord worden.


2 Ook de Israeliers hebben terroristen tot held verheven; leden van de terroristische organisatie Etsel die oa de aanslag op het David Hotel uitvoerde, en ook enkele dorpen uitroeide, worden vereerd denk bv aan de massamoordenaars Menachim Begin en Yitzak Shamir.

3 Waarom laat Israel hun bevolking dan wonen in vijandig bezet gebied? Roekelozer bestaat haast niet. Het bloed van de kolonisten wordt niet betreurd, maar als legitimatie gebruikt voor de volgende aanval.


4 Awi kent blijkbaar weinig Palestijnen. Veruit de meeste willen ook graag iets opbouwen, nl een vrij en onafhankelijk Palestina. Punt 4 is dus geen feit, maar Awi’s vooroordeel.


5 Hoe hadden de Palestijnen die vluchtelingen kunnen integreren, ze hebben immers nog steeds geen staat om ze in op te kunnen nemen.


6 Israel is haar verplichtingen nooit nagekomen. Zo is ze tot op de dag van vandaag niet militair uit bezet gebied teruggetrokken, zoals in Camp David was afgesproken. Ook de erkenning van de Palestijnse staat die binnen 5 jaar na Camp David zou horen te volgen, heeft Israel nagelaten. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Van de latere roadmap, die de gebroken afspraken moest vervangen, heeft Israel zich ook niets aangetrokken.


7 Welk internationaal compromis bedoelt Awi hier? Het verdelingsplan van 1948 (welke grenzen door Israel nooit aanvaard zijn), de bestandslijn van 1967 (die Israel is overgetrokken), de Camp David akkoorden (die Israel niet heeft uitgevoerd), of de roadmap (die Israel naast zich neer heeft gelegd)? Geen van beide partijen hebben welk akkoord dan ook volledig uitgevoerd.


8 Wel eens een Israelische krant gelezen Awi? Rustig voor vrede uitkomen is er al 15 jaar niet meer bij in ons beloofde land. Wie voor vrede is wordt een verrader genoemd, en houdt inmiddels zijn mond. Of is al vertrokken, want rechts Israel zorgt voor een grotere diaspora dan Titus Flavius. Er zijn inmiddels meer volksgenoten die het land verlaten dan dat er nog joden zijn die alijah willen doen. En ze vluchten niet voor de Palestijnen maar voor hun landgenoten.


9 Arabieren kunnen gerust tussen Israeliers wonen? Ha ha ha, kom eens in Hebron, dan praten we verder. Daar kunnen niet-religieuze joden niet eens rustig wonen, laat staan Arabieren. En het waren niet de Palestijnen die Gaza zuiverden, het was Shamir die dat liet doen.


10 Vrije pers? Onzin Awi, en dat moet je wel weten. Alles wat in het Arabisch gepubliceerd moet langs de censor (Harry Potter in het Arabisch is verboden) net als alles wat met Dimona te maken heeft. Ooit een vrije pers gezien die een censor heeft?


Dezelfde rechten en plichten? Ooit een ***** gezien die administratieve detentie heeft gekregen? Dat gebeurt alleen met Arabieren (ongeacht of deze christelijk of moslim zijn). En waarom hoeven de Arabieren niet in militaire dienst?

En sinds wanneer hebben andersgelovigen in Israel dezelfde rechten? Mogen ze dan al met ons trouwen van de Israelische wet? Niet dus.


Awi, probeer die domme goyim voor de gek te houden zoals je Likoedbazen je opdragen, maar probeer het niet met mij.
23112014


http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2014/11/israel_joodse_staat.html (http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2014/11/israel_joodse_staat.html)  rofl ol

En uiteraard vinden de israeli's de holocaust belangrijker dan de Holodomor...laat de Ukrainiers dat goed beseffen als ze hulp willen van de Verenigde Staten

blackmail and humiliation of Ukraine by the Jews.Chantage et humiliation de l'Ukraine par les juifs.

https://www.youtube.com/watch?v=A_aXtU0cd4w (https://www.youtube.com/watch?v=A_aXtU0cd4w)

http://nieuws.vtm.be/buitenland/103207-zoveel-slachtoffers-kost-oorlog-gaza (http://nieuws.vtm.be/buitenland/103207-zoveel-slachtoffers-kost-oorlog-gaza)
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2489764/2001/09/19/Israel-vernielt-Gaza-haven.dhtml (http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2489764/2001/09/19/Israel-vernielt-Gaza-haven.dhtml)
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3689831/2014/07/15/De-wiskunde-van-Israel-en-Palestina-honderd-doden-tegen-nul.dhtml
http://www.vox.com/2014/7/14/5898581/chart-israel-palestine-conflict-deaths (http://www.vox.com/2014/7/14/5898581/chart-israel-palestine-conflict-deaths)

http://www.newjerseysolidarity.org/resources/maps/mapdestroyed.jpg (http://www.newjerseysolidarity.org/resources/maps/mapdestroyed.jpg)

Helen Thomas Says Jews Stole Israel  https://www.youtube.com/watch?v=SeGMPMVz4pE (https://www.youtube.com/watch?v=SeGMPMVz4pE)
https://www.youtube.com/watch?v=kWfwK3Xc_Y4 (https://www.youtube.com/watch?v=kWfwK3Xc_Y4) Rabbi says Zionist jews are infidels..

Nederlanders wonen in Nederland, Palestijnen wonen in Palestina
Wat zijn dus Joden?
Wat wij nu joden noemen noemden de Egyptenaren en mensen uit Ugarit bandieten zie vanaf

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Palestina_(regio)#Shasu_en_.CA.BFap.C4.ABru (http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Palestina_(regio)#Shasu_en_.CA.BFap.C4.ABru)
niet verzonnen in 1964 maar bekend vanaf 1150 BC tot 1948, toen volgde bezetting en bloedig geannexeerd...hoe zouden we het vinden
als de Russen Crimea een andere naam gingen geven....???
Judaism is a scam, Genesis=Gilgamesh, Noah=Enki Mozes=Sargon and so on
and as consequence also Christianity and islam.

History of Jews in Palestine
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Palestine (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Palestine)

https://translate.google.nl/translate?sl=nl&tl=en&js=y&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FGeschiedenis_van_Palestina_%28regio%29%23Shasu_en_.CA.BFap.C4.ABru&edit-text= (https://translate.google.nl/translate?sl=nl&tl=en&js=y&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FGeschiedenis_van_Palestina_%28regio%29%23Shasu_en_.CA.BFap.C4.ABru&edit-text=)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Shasu (http://nl.wikipedia.org/wiki/Shasu)
http://en.wikipedia.org/wiki/Shasu (http://en.wikipedia.org/wiki/Shasu)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Habiru (http://nl.wikipedia.org/wiki/Habiru)
http://en.wikipedia.org/wiki/Habiru (http://en.wikipedia.org/wiki/Habiru)


1916 Semitic Mythology
pag.39: The Hebrew
tradition connected
their ancestral home
a.o. with SYRIA,  (so NOT PALESTINE !) also page 72 Habiru
and especially with the ?land
of the rivers,? the region of Harran and
Paddan on the river Balih.
https://archive.org/details/mythologyofallra51gray/page/n5 (https://archive.org/details/mythologyofallra51gray/page/n5)Palestine 1050 BC
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Palestine_1020BC_Smith_1915.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Palestine_1020BC_Smith_1915.jpg)
palestine 1570
http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_%28regio%29#mediaviewer/File:1570_Palestinae_Hondius.jpg (http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_%28regio%29#mediaviewer/File:1570_Palestinae_Hondius.jpg)
mediaval Arab
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Medieval_Arab_Palestine.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Medieval_Arab_Palestine.jpg)
1849
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/palaestina_1849.jpg (http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/palaestina_1849.jpg)
British Mandate Palestine passport
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_Palestine_passport#/media/File:Mandatory_Palestine_passport.jpg (https://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_Palestine_passport#/media/File:Mandatory_Palestine_passport.jpg)

Munten Palestine
https://www.coinarchives.com/w/results.php?search=palestine (https://www.coinarchives.com/w/results.php?search=palestine)

from:
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_middle_east.html (http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_middle_east.html)
http://www.newjerseysolidarity.org/resources/maps.html (http://www.newjerseysolidarity.org/resources/maps.html)


https://www.investigaction.net/en/why-are-countless-palestinian-photos-and-films-buried-in-israeli-archives/ (https://www.investigaction.net/en/why-are-countless-palestinian-photos-and-films-buried-in-israeli-archives/)
The material presents an alternative to the Zionist history that denied the Palestinians? existence.

zie ook

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Joden_in_Rusland (http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Joden_in_Rusland)


http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat) (http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat))  huidige staat vanaf 1988

10112014
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/11/van_agt_de_joden_zijn_jou_zat.html (http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/11/van_agt_de_joden_zijn_jou_zat.html)

Semitisch is geen ras-kenmerk maar een taal-kenmerk, zowel Palestijnen als Joden zijn Semieten, dus dan zijn beiden ant-semitsch.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Semieten (http://nl.wikipedia.org/wiki/Semieten)
Qua DNA wijken meeste Isareli's af doordat ze uit andere landen komen, af van de semieten die 2000 jaar dat land (al vanaf 1150 BC bekend als palestina) bewoonden, zodat Palestijnen qua DNA het dichtste daarbij komen.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1086806/2010/02/01/DNA-wijzigt-joodse-geschiedenis.dhtml (http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1086806/2010/02/01/DNA-wijzigt-joodse-geschiedenis.dhtml)
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Jews (http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Jews)

=============


Thomas Lepeltak, een van de weinige mensen in Nederland met een
genuanceerde mening. (Hope4gaza)

2012:

30112012
Laf Nederland neemt gene stelling inzake Palestina

Rosenthal:Nederland wil Israelbashing voorkomen
Censuur weer Elsevier
reactiesCeesboogaart op donderdag 7 juni 2012 18:32

@DeConsul U kunt er de 2e wereldoorlog wel bijhalen, dat mag bij Elsevier, maar uiteraard geen anti_israel geluiden alleen is de moderator Bij STefanus 14:41 de reactie van tuinkabouter vergeten evenals mijn weggejoriste commentaren, maar die kan je elders op internet teruglezen ;-)
Censuur weer Elsevier?
Ceesboogaart op donderdag 7 juni 2012 14:40
@Aamert op donderdag 7 juni 2012 13:33
@tuinkabouter op donderdag 7 juni 2012 14:34

Klopt, screef net een bezetter blijft een bezetter en werd direkt weggehaald door palestijn-bashing Elsevier. Alleen jammer dat ik alle pagina's opsla en als ze weggehaald worden met datum en tijd in eigen blog gezet worden oftewel ontmasker de zogenaamde pluriforme media.

 

reactiesStefanus op donderdag 7 juni 2012 14:41

tuinkabouter op donderdag 7 juni 2012 14:34
---
Het is niet zo gek dat joden daarop gebrand zijn in een wereld die veel anti-semieten kent. Er mag best kritiek geleverd worden op Israël, maar dan moet het wel proportioneel zijn. Ze hebben het nog altijd beter voor elkaar dan de Palestijnen en omliggende landen waar het een zootje is. Zie je in zo'n omgeving maar eens staande te houden als land. Ik denk niet dat Nederlanders zich dat kunnen voorstellen. Als hier zou

tuinkabouter op donderdag 7 juni 2012 14:34

Ongelooflijk hoe zo'n kleine gemeenschap de Joden, de wereld kan beïnvloeden om niets slechts over Joden te zeggen. Het is me al vaker opgevallen dat als je kritisch bent je bericht verwijderd word en je uitgemaakt word voor Anti-Semitist. Toch neem ik mijn petje af voor dit klaar te spelen.

reactiesCeesboogaart op vrijdag 8 juni 2012 00:06

Moderator als je dan toch bezig bent met censuur ipv vrijheid van meningsuiting vergeet dan de reactie van stefanus op tuinkabouter niet, want die heb je ook weggehaald, anders valt t op!
Stefanus op donderdag 7 juni 2012 14:41

tuinkabouter op donderdag 7 juni 2012 14:34
---
................................

Voor meer info hoe deze censuur werkt:

 


nederland in de ban van Israel?

israel keurt illegale kolonies goed
Hoe dan ook, een bezetter blijft een bezetter!

Orthodoxe joden vergelijken Israel met nazi Duitsland

2011:

Turkije / Israel

Obama, America's first jewish president

Waarom protesteren zoveel landen nu de Palestijnen de VN om erkenning gaan vragen


Elsevier modereert niet alleen de reacties van lezers, maar CENSUREERT die ook (zie deel 2)
Zowel in juni 2011 als ook 12 september.

rosenthal roept abbas op af te zien van aanvraag vn lidmaatschap

Israelische Lieberman waarschuwt Palestijnen voor gang naar VN


12 sept:De Arabische storm heeft de joodse staat bereikt

12 sept Israel is de grote verliezer na Arabische lente
Arabische burgers onderdrukt door dictators gesteund door amerika, moeten 1 miljard mensen leven in armoede om 13 miljoen Israeli's tevreden te houden?

Het gros van de Egyptenaren wat ik op Aljazeera zag sinds het begin hadden geen moslimleuzen maar enkel over meer vrijheid en eindelijk ‘s ‘n menswaardig bestaan, en terug verlangen naar Mubarak zullen ze al net zo min doen als Iran’s voorbeeld volgen, dat zou het inruilen zijn van een dictator voor een nog ergere en engere.
En Israel doet er niet toe, die heeft sinds 1948 de tijd en kans gehad om zich enigzins menselijk op te stellen. De palestine papers laten duidelijk zien hoe israel echt is, dus eigen schuld dikke bult.
(weggehaald bij/door Elsevier)


wereldbank waarschuwt palestijnen voor acute financiele crisis
Israel moet blokkade Palestijnse tegoeden opheffen.Israel dreigt met hard optreden tegen Gazavloot


Zoek de verschillen: Elsevier censureert ipv modereert , zie deel 2


Norman Finkelstein

De progressieve Israellobby

helen Thomas defends her Israel view

Israel: Doodzonde dat Mubarak gaat, media israel bang voor nieuwe egypteTweede Kamer:Palestijnen-mogen-niet-zelf-staat-uitroepen, Over hyprocirsie gesproken
Bij Egypte was Nederland al de laatste, en Palestijnen mogen nu geen eigen staat uitroepen?
Trouwens die Palestijnse staat is er al: Palestina, want zo heette het gebied al 2000 jaar tot er
een invasie kwam die een groot deel van het land bezette en in 1967 nog meer bezette en
die Palestina Israel gingen noemen.


De Arabieren slopen de 1989 Muur in hun landen , sloop NU de Israelische Muur!
Burgerinitiatief [url=http://www.sloopdemuur.nl]www.sloopdemuur.nl[/url]

Beloofd_of_geroofd?    Reclame Israel misleidt toeristen

Grote_gasbel_kan_Palestina_100_jaar_voorzien, of is het van Libanon?

Wat het Westen wil, doet er in Egypte(en rest Arabische wereld) niet toe
en de positie van Israel of Amerika in de toekomst al helemaal niet.

EU ontbrak in Egypte  Aipac bullies(joodse lobby in Amerika)


WikiLeaks publiceert duizenden documenten Israelisch-Palestijns conflict

Youtube, dienstweigeraars in Israel in gevangenis

 Ook Chili erkent Palestina als onafhankelijke-staat

Waar blijft Nederland en de EU?????


2010:

Vrede op aarde aan de mensen van goede wil.


DNA wijzigt joodse geschiedenis
    reactie daarop

070810 NIO uitzending The Iron Wall , de ijzeren muur
Media & the Palestine-Israel conflict
zie ook: History of Middle-East -Americans against zionist terrorists (geschiedenis van Palestina en begin van zionisme)

Israel valt ongewapend hulpkonvooi aan , 19 doden en tientallen gewonden
VN reageren geschokt op Israelische aanval op konvooi
twee nederlanders boord schepen gaza
Legendarische verslaggever Witte Huis Helen Thomas ontslagen

Zie ook :
de Holocaust is voorbij  (boekbespreking)

Elsevier censureert reacties van lezers ipv moderereN, en halen zelfs recties op die reacties weg.

Oftewel hoe beinvloed ik de discussie!?

Zoek de verschillen:


12 september 2011:


Ceesboogaart op maandag 12 september 2011 12:13  (deze is niet geplaatst!)
`Het gros van de Egyptenaren wat ik op Aljazeera zag sinds het begin hadden geen moslimleuzen maar enkel over meer vrijheid en eindelijk ‘s ‘n menswaardig bestaan, en terug verlangen naar Mubarak zullen ze al net zo min doen als Iran’s voorbeeld volgen, dat zou het inruilen zijn van een dictator voor een nog ergere en engere.
En Israel doet er niet toe, die heeft sinds 1948 de tijd en kans gehad om zich enigzins menselijk op te stellen. De palestine papers laten duidelijk zien hoe israel echt is, dus eigen schuld dikke bult.

Ceesboogaart op maandag 12 september 2011 12:17
De arabische dictators werden allemaal gesteund door met name Amnerika, om de bevolking onder de duim te houden uit angst voor een moslimrijk. Na 9/11 werd er via HomeLand Security een triljoen dollar besteed (Wahington Post), niet om de daders te pakken afkomstig uit Saudi Arabie of Osama Bin Laden, maar om de eigen burgers hun rechten af te nemen en te bespioneren. Voor de Amerikaanse overheid was niet Osama of Al Qaida de vijand maar de eigen burger net als de arabische dictators.

waren er nog meer zelfs/zeker toen ik noort zette: redactie censurerern is wat anders als modereren.juni 2011:

Israel dreigt met hard optreden tegen Gazavloot

Zoek de verschillen: Elsevier censureert israel discussie, zie deel 2

mijn bijdragen aan deze discussie:

1.

Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 13:42

"Illegale blokkade
De Gazastrook wordt sinds 2007 geblokkeerd door Israël, naar aanleiding van de bezetting door Hamas in 2006"
Ohja?(wikipedia)
De politieke tak van Hamas deed in het najaar van 2004 en begin 2005 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar later nam Hamas onder druk van het Westen deel aan de democratische Palestijnse parlementsverkiezingen van 25 januari 2006. Daarbij behaalde het een absolute meerderheid van 76 zetels van de 132 in het Palestijns parlement tegen 43 zetels voor Fatah. Deze nederlaag had Fatah vooral te wijten aan het corrupte en ineffectieve bestuur van Yasser Arafat die tot zijn dood in 2004 Fatah leidde.
Hoe vedraait Elsevier de geschiedenis? Wel, zo


2.(weggehaald door Elsevier)

itsmetoo op maandag 27 juni 2011 14:24

@ Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 13:42 --> Hoe je het wendt of keert, HAMAS is een terroristen club dat maar 1 doel heeft en dat is de Joden uitroeien. En die terroristen club heeft zich vermomd als een politieke partij. En deze terroristen partij is door gekozen door de terroristische inwoners van Gaza. En dat wordt als normaal gezien? Stel je eens voor dat de PVV zou beginnen met het verbranden van moskeeën in NL? Dan werd deze per direct uitgesloten van de verkiezingen, toch? En terecht overigens. Waarom dan niet in Gaza?


Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 15:26

@itsmetoo op maandag 27 juni 2011 14:24
Wat is een terrorist? Het verzet in Nederland werd door de Duitsers als terroristen gezien. In Nederlands-Indie werd de bevolking als terroristen gezien en massaal over de kling gejaagd, vrouwen en kinderen niet uitgesloten. Veelbevrijdingsbewegingen in Zuid Amerika werden door de junta's (gesteund door Amerika) gezien als terroristen.
Als je zulke "terroristen" wil uitsluiten moet je ze zeker niet dwingen tot democratische verkiezingen en als ze die dan massaal winnen van de door Israel en het Westen gesteunde corrupte Fatah, moet je ze geen terroristen gaat noemen, ja dan is het duidelijk wie de echte terroristen zijn. De bezetters van Palestina, het land van de Palestijnen.3.(weggehaald door Elsevier)

Man on Bridges op maandag 27 juni 2011 15:25

@Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 13:42

En U gelooft alles, wat er op Wikipedia staat?
Nou geloof het of niet, maar uit eigen ervaring weet ik dat op Wikipedia feiten verdraaid en gecensureerd worden.


Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 15:35

@Man on Bridges op maandag 27 juni 2011 15:25
Nee, geloven doen ik Wikipedia niet, ik geloof niet in 1 bron waarheden, of de aanhangers die nu heilig vinden of niet, je kan waarheden enkel met enige mate van zekerheid weten, als je ze met meerder bronnen checkt.
En trouwens wikipedia bevat wat dat betreft meer waarheden dan de Elsevier, mogelijk omdat die uitgaan van hun eigen opvattingen ipv de waarheid
ervan even te checken.
Wikipedia wordt en kan door iedereen geredigeerd worden dit in tegenstelling tot de Israelische propagandamachine.4.

WJR70 op maandag 27 juni 2011 15:32

@Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 15:26

Hoe oud bent u?

Maar ik ben het 100% met u eens!!

Het land van de Palestijnen geven aan de Palestijnen!

Jawel... u hebt het licht gezien.

??n nadeel voor u is dat de Palestijnene allemaal JOODS zijn. En de Moslims heten gewoon Arabieren die naar die regio toe trokken i.v.m. werkgelegenheid.

80% van de zogenaamde vlucjhtelingen woonde pas kort in het mandaat gebied. De meetse Moslims zijn immigranten die op de werkgelgenheid (gecreeerd door de Palestijnen (Joden dus) en Joodse immigranten) afkwamen.


DNA wijzigt joodse gecshiedenis
mijn reactie is niet geplaatst


5.

Sisterytt op maandag 27 juni 2011 15:43

@CeesBoogaart...
Wanneer was u ook al weer het laatst in Israel? Hoelang hebt u daar gewoond? En hoeveel contacten had u ook al weer met Bedoeienen, Arabieren, Druzen? Hoeveel contacten heeft u daar in Sderot? Ashqelon, Ashdod? Beer Sheva? Tel Aviv?

Waar haalt u al uw kennis betreffende de vreselijke Israëliers vandaan? Ik wil het ook graag lezen!


Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 15:53

@Sisterytt op maandag 27 juni 2011 15:43
Gewoon vanaf internet, media en zo, maar beperk me niet tot 1 bron zoals gezegd, wat meeste van jullie blijkbaar wel doen.
En even voor de duidelijkheid ik ben geen anti-semiet, zoals ook een orthodoxe ***** die in dat gebied woont en leeft en de staat Israel niet erkent, ook geen anti-semiet is.


6.


reactiesCeesboogaart op maandag 27 juni 2011 17:48

@Sisterytt op maandag 27 juni 2011 15:43
itsmetoo op maandag 27 juni 2011 14:24
WJR70 op maandag 27 juni 2011 16:07
Blijkbaar staat Elsevier me niet toe jullie te beantwoorden,

wat mijn punt weer bewijst. Geen open discussie.


Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 17:48

@Sisterytt op maandag 27 juni 2011 15:43
itsmetoo op maandag 27 juni 2011 14:24
WJR70 op maandag 27 juni 2011 16:07
Blijkbaar staat Elsevier me niet toe jullie te beantwoorden, wat mijn punt weer bewijst. Geen open discussie.

Wat een slap excuus, U reageert nu toch ook !


reactiesCeesboogaart op maandag 27 juni 2011 18:23

@Nationalist op maandag 27 juni 2011 17:53
Ja, nietzeggende antwoorden mogen blijkbaar wel, maar geeft niet zet m'n beantworodingen wel bij m'n artikel op internet: geef Palestina terug aan de Palestijnen, en ja daar kan je wel vrijlijk op reageren.


Lodewijk Langeweg op maandag 27 juni 2011 18:49

@Ceesboogaart

In het Oude Testament staat al duizenden jaren dat de Joden daar woonden koningen hadden in dat gebied. Ze werden verjaagd door de Romeinen. Dus is het logisch dat ze daar weer wilden wonen als in een eigen land na de nazi verschrikkingen.

Bovendien werd het meeste land gewoon door ze gekocht van de grondeigenaren.

Intussen:

"End the Unjust Jewish Occupation of Muslim Land!":

[url=http://i1195.photobucket.com/albums/aa395/sociaalman/1305414299755.gif]http://i1195.photobucket.com/albums/aa395/sociaalman/1305414299755.gif[/url]


@Lodewijk Langeweg op maandag 27 juni 2011 18:49
het oude Testament, dat is dus een 1 bron waarheid, en mensen die daarin geloven zijn van god los.
Dan geloof ik nog eerder [url=http://www.youtube.com/user/kerstmisification]http://www.youtube.com/user/kerstmisification[/url] (gezien voorgaande ververwijderingen sla ik ze bij voorbaar maar op publiceer ik ze zelf wel)7.

J. C. Th. Köhler op maandag 27 juni 2011 19:04

Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 18:23

"...geef Palestina terug aan de Palestijnen"

Is wel leuk gevonden, ware het niet dat "Palestina" NOOIT van de Palestijnen is geweest. Er is daar NOOIT een Palestijnse staat geweest. Sterker nog: er is nog NOOIT ergens een Palestijnse staat geweest. Zoiets als een Palestijnse staat heeft nog NOOIT in de hele geschiedenis bestaan.

j.c.th.kohler@orange.nl


Ceesboogaart op maandag 27 juni 2011 19:12

@J. C. Th. Köhler op maandag 27 juni 2011 19:04

Elke kaart voor 1948 toont het gebied als Palestina, en daar wonen Palestijnen, zoals in nederland Nederlanders wonen, in Belgie Belgen en in Irak Irakezen..
Wel grappig in Trouw te lezen dat via DNA is terug te vinden, dat de huidige Palestijnen meer overeenkomsten hebben genetisch dan de Israeli's met de bewoners van 2000 jaar terug.


Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen ! 2015
Bericht door: admin op november 04, 2015, 10:50:29 am
04112015

http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2015/11/bezette_gebiedenlabel_boycot_i.html (http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2015/11/bezette_gebiedenlabel_boycot_i.html)

Als je Israel wil boycotten gewoon naar barcode kijken, 729 is Israel, en beginnend met 46 is Rusland.

Het is eigenlijk altijd nog veel gekker dan je zelf had kunnen bedenken.. ze hebben in 2011 wetten aangenomen dat als je daar over klaagt (oproept tot een boycot van die producten) en een producent (nadrukkelijk gevestigd in de Westoever incluis) onderbouwt daar schade door te lijden (bijvoorbeeld omdat een winkel is gestopt met het verkopen van zijn product), dan kan die producent zelfs iemand in het buitenland aanklagen en schadevergoeding vragen.. voor zover ik weet is die wet nog bekrachtigd door de Hoge Raad daar ook "Finally, in a 5-4 vote, the majority of justices said that the above lawsuits could go forward even if they were against groups that called only for boycotts of post-1967 Israel, meaning of Israeli settlements in the West Bank, whereas the minority said that such boycotts should be protected free speech." http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/High-Court-rules-on-boycott-law-398206 (http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/High-Court-rules-on-boycott-law-398206)  en je komt Israel trouwens ook niet meer in (wet uit 2015) http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Ministers-approve-banning-boycotters-from-entering-Israel-427375 (http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Ministers-approve-banning-boycotters-from-entering-Israel-427375) tot slot zou er in TTIP nog iets moeten komen te staan dat partijen die niet wensen zaken te doen met nederzettingen, ook zouden moeten worden uitgesloten van handel met de VS (over het nut van een 'sterke lobby' gesproken.. haalt een streep door het hele buitenlandbeleid van zowel de EU als bijvoorbeeld Nederland "Congress moves to pressure Europe against BDS steps -
Amendments in Senate and House to bill on historic US-EU trade deal reject actions targeting Israel" http://www.timesofisrael.com/congress-moves-to-pressure-eu-against-bds-action/ (http://www.timesofisrael.com/congress-moves-to-pressure-eu-against-bds-action/)

15062015

moslims and jews???http://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/ (http://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/)  ??
http://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/ (http://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/)
http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm (http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm)http://www.express.co.uk/news/uk/584338/WaterWorld-Stoke-on-Trent-Muslim-Islam-waterpark-women-only-bikini-ban-clothing-veil-burqa (http://www.express.co.uk/news/uk/584338/WaterWorld-Stoke-on-Trent-Muslim-Islam-waterpark-women-only-bikini-ban-clothing-veil-burqa)

Some years ago in Belgium they ordered speedos(tight swimming pants) to battle the boxershort maroc maffia harrassing girls in pools...(cause arab have small ones rofl ol they disappeared)


http://chersonandmolschky.com/2013/10/02/goalofmuslimimmigration/ (http://chersonandmolschky.com/2013/10/02/goalofmuslimimmigration/)

http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2015/06/asscher_stil_over_jodenhaat_bi.html (http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2015/06/asscher_stil_over_jodenhaat_bi.html)
22052015


http://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/ (http://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/)
http://en.wikipedia.org/wiki/Khazars (http://en.wikipedia.org/wiki/Khazars)16012015


http://www.jpost.com/Israel-News/Paris-victims-families-charged-for-Jerusalem-funerals-387680 (http://www.jpost.com/Israel-News/Paris-victims-families-charged-for-Jerusalem-funerals-387680)
http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2015/01/turkije_netanyahu_lijkt_op_ter.html (http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2015/01/turkije_netanyahu_lijkt_op_ter.html)
Hebben daar wel gelijk in natuurlijk, vindt wel typisch dat USA enkel interesse heeft in IS, niet in Europa of Ukraine, en joden in Europa denken dat het enkel weer om hen gaat.

Gezien organisatiegraad van IS en hun gebruik van voornamelijk amerikaanse wapens zou je bijna aan een complot gaan denken om van Israel weer 'n slachtoffer te maken, i.p.v. een dader van oorlogsmisdaden.

Wordt tijd om vetorecht VN via algemene vergadering af te schaffen, dan schieten we wat op...richting Rusland, Israel en Syrie..
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juli 29, 2017, 23:05:11 pm
Give Palestine back to Palestines !

https://www.youtube.com/watch?v=bZgbcmfM9SQ (https://www.youtube.com/watch?v=bZgbcmfM9SQ)  Palestine Before the Nakba 1948
the Israeli's were responsible of the Palestine Holocaust (or is that word copyrighted by Israeli's? ) 
Boycot products barcode starting with 729

Palestine was mentioned 1150 BC in egyptian text up to 1948 when UK allowed invasion and annexation, occupation by Israeli's. Kingdom of Israel which egyptians called the people of EL (not land of EL) and Kingdom of Judea were just a few 100's of years) El (https://en.wikipedia.org/wiki/El_(deity)) was the predecessor of Yaweh (https://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton), the Persian wargod, and still is in the name of the state of the occupiers.

BTW   Jahweh (https://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh) the PERSIAN GOD had a wife  Aserah (https://en.wikipedia.org/wiki/Asherah).. but both Jews and Christians "forget" to mention her, as Christians "forget" to mention the FIRST wife of Adam, Lilith (https://en.wikipedia.org/wiki/Lilith)  which was too feminstic so they came up with Eve (https://en.wikipedia.org/wiki/Eve) (Eva), and that religious patriarchy for you....

A chronology of the Middle East conflict
Many peace plans, little peace
http://www.economist.com/node/1922472 (http://www.economist.com/node/1922472)
Judaism, Christianity and Islam, the three major monotheistic religions, all originated in what is known today as the Arab World.
http://www.arabamericanmuseum.org/umages/IMLS_religion_exhibit/3f_home.html (http://www.arabamericanmuseum.org/umages/IMLS_religion_exhibit/3f_home.html)

Palestine1830
https://books.google.nl/books?id=Lh5UAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj_68ao9K7VAhXEh7QKHb2tDGcQ6AEITTAF#v=onepage&q=Palestine&f=false (https://books.google.nl/books?id=Lh5UAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj_68ao9K7VAhXEh7QKHb2tDGcQ6AEITTAF#v=onepage&q=Palestine&f=false)
Palestine1845
https://books.google.nl/books?id=UJDVAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiZqKzP9q7VAhVGZ1AKHcf4Co4Q6AEINzAC#v=onepage&q=Palestine&f=false (https://books.google.nl/books?id=UJDVAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiZqKzP9q7VAhVGZ1AKHcf4Co4Q6AEINzAC#v=onepage&q=Palestine&f=false)
1876 palestine & syria
https://books.google.nl/books?id=qoIDAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiZqKzP9q7VAhVGZ1AKHcf4Co4Q6AEIRjAE#v=onepage&q=Palestine&f=false (https://books.google.nl/books?id=qoIDAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiZqKzP9q7VAhVGZ1AKHcf4Co4Q6AEIRjAE#v=onepage&q=Palestine&f=false)
domestic life 1865
https://books.google.nl/books?id=NsBGAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiZqKzP9q7VAhVGZ1AKHcf4Co4Q6AEIbjAJ#v=onepage&q=Palestine&f=false (https://books.google.nl/books?id=NsBGAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiZqKzP9q7VAhVGZ1AKHcf4Co4Q6AEIbjAJ#v=onepage&q=Palestine&f=false)
traditions of Palestine 1830
https://books.google.nl/books?id=jPk2AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi7iPyIjK_VAhVFYVAKHSriAug4MhDoAQgtMAE#v=onepage&q=Palestine&f=false (https://books.google.nl/books?id=jPk2AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Palestine&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi7iPyIjK_VAhVFYVAKHSriAug4MhDoAQgtMAE#v=onepage&q=Palestine&f=false)
The comparative geographie of Palestine and the Sinaitic Peninsula VOL 1-2-3
https://www.google.nl/search?sa=N&rlz=1C1AVNE_enNL690NL729&tbs=bkv:r&tbm=bks&q=editions:DvRZ1_4bX2MC&ved=0ahUKEwiX7daqja_VAhWQJ1AKHQ7qD6M4ChCYFghzMAk&biw=1280&bih=670&dpr=1 (https://www.google.nl/search?sa=N&rlz=1C1AVNE_enNL690NL729&tbs=bkv:r&tbm=bks&q=editions:DvRZ1_4bX2MC&ved=0ahUKEwiX7daqja_VAhWQJ1AKHQ7qD6M4ChCYFghzMAk&biw=1280&bih=670&dpr=1)


The Pictorial History of Palestine and the Holy Land, Including a Complete History of the Jews, Volume 2
https://books.google.nl/books?id=xF5AAAAAcAAJ&dq=Palestine&hl=nl&source=gbs_book_other_versions (https://books.google.nl/books?id=xF5AAAAAcAAJ&dq=Palestine&hl=nl&source=gbs_book_other_versions)


https://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_middle_east.html (https://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_middle_east.html)

http://foreignpolicy.com/2017/07/28/are-american-jews-giving-up-on-israel/ (http://foreignpolicy.com/2017/07/28/are-american-jews-giving-up-on-israel/)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen ! + Trump
Bericht door: admin op december 13, 2017, 14:12:14 pm
13122017

https://www.trouw.nl/opinie/trump-heeft-met-jeruzalem-een-belangrijke-stap-gezet-naar-het-laatste-oordeel~a0981ab0/ (https://www.trouw.nl/opinie/trump-heeft-met-jeruzalem-een-belangrijke-stap-gezet-naar-het-laatste-oordeel~a0981ab0/)


https://www.hln.be/nieuws/buitenland/israel-palestina/opinie-jean-marie-dedecker-palestijnen-betalen-de-rekening-voor-het-duits-gesol-met-joodse-mensen-in-wo-ii-met-trump-riskeren-we-wo-iii~a3266d7f/ (https://www.hln.be/nieuws/buitenland/israel-palestina/opinie-jean-marie-dedecker-palestijnen-betalen-de-rekening-voor-het-duits-gesol-met-joodse-mensen-in-wo-ii-met-trump-riskeren-we-wo-iii~a3266d7f/)


Jerusalem should be "occupied" capital of Palestine - Erdogan
http://www.uawire.org/israel-asks-ukraine-to-recognize-jerusalem-as-its-capital (http://www.uawire.org/israel-asks-ukraine-to-recognize-jerusalem-as-its-capital)
Israel asks Ukraine to recognize Jerusalem as its capital | Better not Israel as much a agressor,invader, occupier, annexer as Russia, besides "Israel" is not 3 millenia but just 278 - 591 years..big ego's as those have

https://www.google.nl/search?q=jerusalem+capital+of+israel&tbm=nws (https://www.google.nl/search?q=jerusalem+capital+of+israel&tbm=nws)

http://www.bbc.com/news/world-europe-42335751 (http://www.bbc.com/news/world-europe-42335751)

(Kingdom of) Israel or  people (not land) of EL (later they worshipped Jaweh)  as Egyptians called them, they did name land of Palestine (of Palestinians) in 1150 BCE, didn't was there for 3 millenia but just from about 1000 BCE to 722 BCE so just 278 years, if also include client state "Kingdom of Judea" from 900 BCE to 587 BCE it adds 313 years so just 591 years....  big egotrippers those "Israelites"
 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Jerusalem#Independent_Israel_and_Judah_(House_of_David)_period (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Jerusalem#Independent_Israel_and_Judah_(House_of_David)_period)

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ancient_Israel_and_Judah (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ancient_Israel_and_Judah)Israel is not a country, it's a invading-occupying-annexing state in the country/land (since 1150 BCE according Egyptian farao's) of Palestine. If you count the years a kingdom of Israel and Judea excisted in the land of Palestine it lasted no more then 600 years, without a occupying force of them just 200, and not 3000 as Israeli PM said.They are as worse as Russia which acts the same: invading-occupying-annexing: Moldova-Chechnya-Georgia-Ukraine. Same Egyptian faro's referred to ancestors of Jews from those kingdoms (not present Israeli's) not as people of a country but by their religion as people of EL which is part of name of the state still. Later they changed their deity to Jaweh a  transjordan/arab war&weather god.(persian maybe even)  Israeli's like Russians also use a lot of propaganda, which use also can be seen in Wikipedia, their rewriting history. Both Egyptian and Akkadian named their ancestors Shaisu/Haburi roaming thieves and murderers.A example of their propaganda is saying anyone against Israel is anti-semitic, which is strange cause semetic is not a racial term but a term that points to language! Both Hebrew and Arabic and some others are Semetic languages. So to be clear, Israel is then as anti-semetic towards Arab people as viceversa. And don't forget real orthodox Jews don't recognize state of Israel either, so are they then also anti-semetic?  Proof is in the facts, not in the propaganda. Btw a dutch genetic study showed to horror Israeli's present day Palestinians showed a closer genetic distance to ancient kingdom's Jews then present day Israeli's... :-)

Titel: NO SUMER isn't Israel !!!
Bericht door: admin op februari 01, 2018, 23:57:04 pm
NO Mesopitamia &SUMER, Akkadia, Assyria, Babylonia,  are NOT Israel, Israeli's are just big pretenders but have nothing to show...
stealing other peoples history, Judaism started after 900-700 BCE its just plagerism

Palestine was mentioned 1150 BC in egyptian text up to 1948 when UK allowed invasion and annexation, occupation by Israeli's. Kingdom of Israel which egyptians called the people of EL (not land of EL) and Kingdom of Judea were just a few 100's of years) El (https://en.wikipedia.org/wiki/El_(deity)) was the predecessor of Yaweh (https://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton), the Persian wargod, and still is in the name of the state of the occupiers.

BTW   Jahweh (https://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh) the PERSIAN GOD had a wife  Aserah (https://en.wikipedia.org/wiki/Asherah).. but both Jews and Christians "forget" to mention her, as Christians "forget" to mention the FIRST wife of Adam, Lilith (https://en.wikipedia.org/wiki/Lilith)  which was too feminstic so they came up with Eve (https://en.wikipedia.org/wiki/Eve) (Eva), and that religious patriarchy for you....
REMOVE the "jewish" bible from the bookshelf ! NadavNaaman
Palestine (Israel) not the HOLY Land, Israeli's not the chosen people!


http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/almost-half-of-israeli-jews-want-ethnic-cleansing-palestinians-wake-up-call-survey-finds-a6919271.html (http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/almost-half-of-israeli-jews-want-ethnic-cleansing-palestinians-wake-up-call-survey-finds-a6919271.html)
http://www.pewforum.org/2016/03/08/israels-religiously-divided-society/ (http://www.pewforum.org/2016/03/08/israels-religiously-divided-society/)

https://www.haaretz.com/archaeology/MAGAZINE-is-the-bible-a-true-story-latest-archaeological-finds-yield-surprises-1.5626647 (https://www.haaretz.com/archaeology/MAGAZINE-is-the-bible-a-true-story-latest-archaeological-finds-yield-surprises-1.5626647)

[
http://noahkennedy.net/zeev-herzog-and-the-historicity-of-the-bible/ (http://noahkennedy.net/zeev-herzog-and-the-historicity-of-the-bible/)
https://paarsurrey.wordpress.com/2013/07/29/the-research-of-archaeologists-zeev-herzog-and-finkelstein/ (https://paarsurrey.wordpress.com/2013/07/29/the-research-of-archaeologists-zeev-herzog-and-finkelstein/)

https://telaviv.academia.edu/IsraelFinkelstein (https://telaviv.academia.edu/IsraelFinkelstein)

https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Finkelstein (https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Finkelstein)


https://telaviv.academia.edu/ZeevHerzog (https://telaviv.academia.edu/ZeevHerzog)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ze%27ev_Herzog (https://en.wikipedia.org/wiki/Ze%27ev_Herzog)

https://telaviv.academia.edu/NadavNaaman (https://telaviv.academia.edu/NadavNaaman)

http://www.guardiansofdarkness.com/GoD/index.html (http://www.guardiansofdarkness.com/GoD/index.html)
http://israel-academia-monitor.com/index.php?advice_id=4884&cookie_lang=en&page_data%5Bid%5D=701&type=large_advic (http://israel-academia-monitor.com/index.php?advice_id=4884&cookie_lang=en&page_data%5Bid%5D=701&type=large_advic)

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op februari 21, 2018, 08:28:29 am
There is neither a Ancient Russia as there is NO Ancient Israel !

NO Mesopitamia &SUMER, Akkadia, Assyria, Babylonia,  are NOT Israel, Israeli's are just big pretenders but have nothing to show...
stealing other peoples history, Judaism started after 900-700 BCE its just annexing, plagerism much like they annex Palestine.
There's no HOly Land, Isareli's are not the chosen people.
They behave as RF also a agressor, invader, occupier and annexer.

http://www.truthbeknown.com/biblemyth.htm (http://www.truthbeknown.com/biblemyth.htm)

Ha'aretz.com Friday, October 29, 1999

Deconstructing the walls of Jericho

By Ze'ev Herzog

Following 70 years of intensive excavations in the Land of Israel, archaeologists have found out: The patriarchs' acts are legendary, the Israelites did not sojourn in Egypt or make an exodus, they did not conquer the land. Neither is there any mention of the empire of David and Solomon, nor of the source of belief in the God of Israel. These facts have been known for years, but Israel is a stubborn people and nobody wants to hear about it.

This is what archaeologists have learned from their excavations in the Land of Israel: the Israelites were never in Egypt, did not wander in the desert, did not conquer the land in a military campaign and did not pass it on to the 12 tribes of Israel. Perhaps even harder to swallow is the fact that the united monarchy of David and Solomon, which is described by the Bible as a regional power, was at most a small tribal kingdom. And it will come as an unpleasant shock to many that the God of Israel, Jehovah, had a female consort and that the early Israelite religion adopted monotheism only in the waning period of the monarchy and not at Mount Sinai. Most of those who are engaged in scientific work in the interlocking spheres of the Bible, archaeology and the history of the Jewish people - and who once went into the field looking for proof to corroborate the Bible story - now agree that the historic events relating to the stages of the Jewish people's emergence are radically different from what that story tells.

What follows is a short account of the brief history of archaeology, with the emphasis on the crises and the big bang, so to speak, of the past decade. The critical question of this archaeological revolution has not yet trickled down into public consciousness, but it cannot be ignored.

Inventing the Bible stories

The archaeology of Palestine developed as a science at a relatively late date, in the late 19th and early 20th century, in tandem with the archaeology of the imperial cultures of Egypt, Mesopotamia, Greece and Rome. Those resource-intensive powers were the first target of the researchers, who were looking for impressive evidence from the past, usually in the service of the big museums in London, Paris and Berlin. That stage effectively passed over Palestine, with its fragmented geographical diversity. The conditions in ancient Palestine were inhospitable for the development of an extensive kingdom, and certainly no showcase projects such as the Egyptian shrines or the Mesopotamian palaces could have been established there. In fact, the archaeology of Palestine was not engendered at the initiative of museums but sprang from religious motives.

The main push behind archaeological research in Palestine was the country's relationship with the Holy Scriptures. The first excavators in Jericho and Shechem (Nablus) were biblical researchers who were looking for the remains of the cities cited in the Bible. Archaeology assumed momentum with the activity of William Foxwell Albright, who mastered the archeology, history and linguistics of the Land of Israel and the ancient Near East. Albright, an American whose father was a priest of Chilean descent, began excavating in Palestine in the 1920s. His declared approach was that archaeology was the principal scientific means to refute the critical claims against the historical veracity of the Bible stories, particularly those of the Wellhausen school in Germany.

The school of biblical criticism that developed in Germany beginning in the second half of the 19th century, of which Julian Wellhausen was a leading figure, challenged the historicity of the Bible stories and claimed that biblical historiography was formulated, and in large measure actually "invented," during the Babylonian exile. Bible scholars, the Germans in particular, claimed that the history of the Hebrews, as a consecutive series of events beginning with Abraham, Isaac and Jacob, and proceeding through the move to Egypt, the enslavement and the exodus, and ending with the conquest of the land and the settlement of the tribes of Israel, was no more than a later reconstruction of events with a theological purpose.

Albright believed that the Bible is a historical document, which, although it had gone through several editing stages, nevertheless basically reflected the ancient reality. He was convinced that if the ancient remains of Palestine were uncovered, they would furnish unequivocal proof of the historical truth of the events relating to the Jewish people in its land.

The biblical archaeology that developed from Albright and his pupils brought about a series of extensive digs at the important biblical tells: Megiddo, Lachish, Gezer, Shechem (Nablus), Jericho, Jerusalem, Ai, Giveon, Beit She'an, Beit Shemesh, Hazor, Ta'anach and others. The way was straight and clear: every finding that was uncovered would contribute to the building of a harmonious picture of the past. The archaeologists, who enthusiastically adopted the biblical approach, set out on a quest to unearth the "biblical period": the period of the patriarchs, the Canaanite cities that were destroyed by the Israelites as they conquered the land, the boundaries of the 12 tribes, the sites of the settlement period, characterized by "settlement pottery," the "gates of Solomon" at Hazor, Megiddo and Gezer, "Solomon's stables" (or Ahab's), "King Solomon's mines" at Timna - and there are some who are still hard at work and have found Mount Sinai (at Mount Karkoum in the Negev) or Joshua's altar at Mount Ebal.

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op februari 21, 2018, 08:29:40 am

The crisis

Slowly, cracks began to appear in the picture. Paradoxically, a situation was created in which the glut of findings began to undermine the historical credibility of the biblical descriptions instead of reinforcing them. A crisis stage is reached when the theories within the framework of the general thesis are unable to solve an increasingly large number of anomalies. The explanations become ponderous and inelegant, and the pieces do not lock together smoothly. Here are a few examples of how the harmonious picture collapsed.

Patriarchal Age: The researchers found it difficult to reach agreement on which archaeological period matched the Patriarchal Age. When did Abraham, Isaac and Jacob live? When was the Cave of Machpelah (Tomb of the Patriarchs in Hebron) bought in order to serve as the burial place for the patriarchs and the matriarchs? According to the biblical chronology, Solomon built the Temple 480 years after the exodus from Egypt (1 Kings 6:1). To that we have to add 430 years of the stay in Egypt (Exodus 12:40) and the vast lifetimes of the patriarchs, producing a date in the 21th century BCE for Abraham's move to Canaan.

However, no evidence has been unearthed that can sustain this chronology. Albright argued in the early 1960s in favor of assigning the wanderings of Abraham to the Middle Bronze Age (22nd-20th centuries BCE). However, Benjamin Mazar, the father of the Israeli branch of biblical archaeology, proposed identifying the historic background of the Patriarchal Age a thousand years later, in the 11th century BCE - which would place it in the "settlement period." Others rejected the historicity of the stories and viewed them as ancestral legends that were told in the period of the Kingdom of Judea. In any event, the consensus began to break down.

The exodus from Egypt, the wanderings in the desert and Mount Sinai: The many Egyptian documents that we have make no mention of the Israelites' presence in Egypt and are also silent about the events of the exodus. Many documents do mention the custom of nomadic shepherds to enter Egypt during periods of drought and hunger and to camp at the edges of the Nile Delta. However, this was not a solitary phenomenon: such events occurred frequently across thousands of years and were hardly exceptional.

Generations of researchers tried to locate Mount Sinai and the stations of the tribes in the desert. Despite these intensive efforts, not even one site has been found that can match the biblical account.

The potency of tradition has now led some researchers to "discover" Mount Sinai in the northern Hijaz or, as already mentioned, at Mount Karkoum in the Negev. These central events in the history of the Israelites are not corroborated in documents external to the Bible or in archaeological findings. Most historians today agree that at best, the stay in Egypt and the exodous occurred in a few families and that their private story was expanded and "nationalized" to fit the needs of theological ideology.

The conquest: One of the shaping events of the people of Israel in biblical historiography is the story of how the land was conquered from the Canaanites. Yet extremely serious difficulties have cropped up precisely in the attempts to locate the archaeological evidence for this story.

Repeated excavations by various expeditions at Jericho and Ai, the two cities whose conquest is described in the greatest detail in the Book of Joshua, have proved very disappointing. Despite the excavators' efforts, it emerged that in the late part of the 13th century BCE, at the end of the Late Bronze Age, which is the agreed period for the conquest, there were no cities in either tell, and of course no walls that could have been toppled. Naturally, explanations were offered for these anomalies. Some claimed that the walls around Jericho were washed away by rain, while others suggested that earlier walls had been used; and, as for Ai, it was claimed that the original story actually referred to the conquest of nearby Beit El and was transferred to Ai by later redactors.

Biblical scholars suggested a quarter of a century ago that the conquest stories be viewed as etiological legends and no more. But as more and more sites were uncovered and it emerged that the places in question died out or were simply abandoned at different times, the conclusion was bolstered that there is no factual basis for the biblical story about the conquest by Israelite tribes in a military campaign led by Joshua.

The Canaanite cities: The Bible magnifies the strength and the fortifications of the Canaanite cities that were conquered by the Israelites: "great cities with walls sky-high" (Deuteronomy 9:1). In practice, all the sites that have been uncovered turned up remains of unfortified settlements, which in most cases consisted of a few structures or the ruler's palace rather than a genuine city. The urban culture of Palestine in the Late Bronze Age disintegrated in a process that lasted hundreds of years and did not stem from military conquest. Moreover, the biblical description is inconsistent with the geopolitical reality in Palestine. Palestine was under Egyptian rule until the middle of the 12th century BCE. The Egyptians' administrative centers were located in Gaza, Yaffo and Beit She'an. Egyptian findings have also been discovered in many locations on both sides of the Jordan River. This striking presence is not mentioned in the biblical account, and it is clear that it was unknown to the author and his editors.

The archaeological findings blatantly contradict the biblical picture: the Canaanite cities were not "great," were not fortified and did not have "sky-high walls." The heroism of the conquerors, the few versus the many and the assistance of the God who fought for his people are a theological reconstruction lacking any factual basis.

Origin of the Israelites: The fusion of the conclusions drawn from the episodes relating to the stages in which the people of Israel emerged gave rise to a discussion of the bedrock question: the identity of the Israelites. If there is no evidence for the exodus from Egypt and the desert journey, and if the story of the military conquest of fortified cities has been refuted by archaeology, who, then, were these Israelites? The archaeological findings did corroborate one important fact: in the early Iron Age (beginning some time after 1200 BCE), the stage that is identified with the "settlement period," hundreds of small settlements were established in the area of the central hill region of the Land of Israel, inhabited by farmers who worked the land or raised sheep. If they did not come from Egypt, what is the origin of these settlers? Israel Finkelstein, professor of archaeology at Tel Aviv University, has proposed that these settlers were the pastoral shepherds who wandered in this hill area throughout the Late Bronze Age (graves of these people have been found, without settlements). According to his reconstruction, in the Late Bronze Age (which preceded the Iron Age) the shepherds maintained a barter economy of meat in exchange for grains with the inhabitants of the valleys. With the disintegration of the urban and agricultural system in the lowland, the nomads were forced to produce their own grains, and hence the incentive for fixed settlements arose.

The name "Israel" is mentioned in a single Egyptian document from the period of Merneptah, king of Egypt, dating from 1208 BCE: "Plundered is Canaan with every evil, Ascalon is taken, Gezer is seized, Yenoam has become as though it never was, Israel is desolated, its seed is not." Merneptah refers to the country by its Canaanite name and mentions several cities of the kingdom, along with a non-urban ethnic group. According to this evidence, the term "Israel" was given to one of the population groups that resided in Canaan toward the end of the Late Bronze Age, apparently in the central hill region, in the area where the Kingdom of Israel would later be established.
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op februari 21, 2018, 08:30:25 am

A kingdom with no name

The united monarchy: Archaeology was also the source that brought about the shift regarding the reconstruction of the reality in the period known as the "united monarchy" of David and Solomon. The Bible describes this period as the zenith of the political, military and economic power of the people of Israel in ancient times. In the wake of David's conquests, the empire of David and Solomon stretched from the Euphrates River to Gaza ("For he controlled the whole region west of the Euphrates, from Tiphsah to Gaza, all the kings west of the Euphrates," 1 Kings 5:4). The archaeological findings at many sites show that the construction projects attributed to this period were meager in scope and power.

The three cities of Hazor, Megiddo and Gezer, which are mentioned among Solomon's construction enterprises, have been excavated extensively at the appropriate layers. Only about half of Hazor's upper section was fortified, covering an area of only 30 dunams (7.5 acres), out of a total area of 700 dunams which was settled in the Bronze Age. At Gezer there was apparently only a citadel surrounded by a casematewall covering a small area, while Megiddo was not fortified with a wall.

The picture becomes even more complicated in the light of the excavations conducted in Jerusalem, the capital of the united monarchy. Large sections of the city have been excavated over the past 150 years. The digs have turned up impressive remnants of the cities from the Middle Bronze Age and from Iron Age II (the period of the Kingdom of Judea). No remains of buildings have been found from the period of the united monarchy (even according to the agreed chronology), only a few pottery shards. Given the preservation of the remains from earlier and later periods, it is clear that Jerusalem in the time of David and Solomon was a small city, perhaps with a small citadel for the king, but in any event it was not the capital of an empire as described in the Bible. This small chiefdom is the source of the "Beth David" title mentioned in later Aramean and Moabite inscriptions. The authors of the biblical account knew Jerusalem in the 8th century BCE, with its wall and the rich culture of which remains have been found in various parts of the city, and projected this picture back to the age of the united monarchy. Presumably Jerusalem acquired its central status after the destruction of Samaria, its northern rival, in 722 BCE.

The archaeological findings dovetail well with the conclusions of the critical school of biblical scholarship. David and Solomon were the rulers of tribal kingdoms that controlled small areas: the former in Hebron and the latter in Jerusalem. Concurrently, a separate kingdom began to form in the Samaria hills, which finds expression in the stories about Saul's kingdom. Israel and Judea were from the outset two separate, independent kingdoms, and at times were in an adversarial relationship. Thus, the great united monarchy is an imaginary historiosophic creation, which was composed during the period of the Kingdom of Judea at the earliest. Perhaps the most decisive proof of this is the fact that we do not know the name of this kingdom.

Jehovah and his consort: How many gods, exactly, did Israel have? Together with the historical and political aspects, there are also doubts as to the credibility of the information about belief and worship. The question about the date at which monotheism was adopted by the kingdoms of Israel and Judea arose with the discovery of inscriptions in ancient Hebrew that mention a pair of gods: Jehovah and his Asherah. At two sites, Kuntiliet Ajrud in the southwestern part of the Negev hill region, and at Khirbet el-Kom in the Judea piedmont, Hebrew inscriptions have been found that mention "Jehovah and his Asherah," "Jehovah Shomron and his Asherah, "Jehovah Teman and his Asherah." The authors were familiar with a pair of gods, Jehovah and his consort Asherah, and send blessings in the couple's name. These inscriptions, from the 8th century BCE, raise the possibility that monotheism, as a state religion, is actually an innovation of the period of the Kingdom of Judea, following the destruction of the Kingdom of Israel.

The archaeology of the Land of Israel is completing a process that amounts to a scientific revolution in its field. It is ready to confront the findings of biblical scholarship and of ancient history. But at the same time, we are witnessing a fascinating phenomenon in which all this is simply ignored by the Israeli public. Many of the findings mentioned here have been known for decades. The professional literature in the spheres of archaeology, Bible and the history of the Jewish people has addressed them in dozens of books and hundreds of articles. Even if not all the scholars accept the individual arguments that inform the examples I cited, the majority have adopted their main points.

Nevertheless, these revolutionary views are not penetrating the public consciousness. About a year ago, my colleague, the historian Prof. Nadav Ne'eman, published an article in the Culture and Literature section of Ha'aretz entitled "To Remove the Bible from the Jewish Bookshelf," but there was no public outcry. Any attempt to question the reliability of the biblical descriptions is perceived as an attempt to undermine "our historic right to the land" and as shattering the myth of the nation that is renewing the ancient Kingdom of Israel. These symbolic elements constitute such a critical component of the construction of the Israeli identity that any attempt to call their veracity into question encounters hostility or silence. It is of some interest that such tendencies within the Israeli secular society go hand-in-hand with the outlook among educated Christian groups. I have found a similar hostility in reaction to lectures I have delivered abroad to groups of Christian bible lovers, though what upset them was the challenge to the foundations of their fundamentalist religious belief.

It turns out that part of Israeli society is ready to recognize the injustice that was done to the Arab inhabitants of the country and is willing to accept the principle of equal rights for women - but is not up to adopting the archaeological facts that shatter the biblical myth. The blow to the mythical foundations of the Israeli identity is apparently too threatening, and it is more convenient to turn a blind eye.
Titel: Geef Palestina terug aan de Palestijnen ! more recent books
Bericht door: admin op maart 02, 2018, 12:13:05 pm
Palestine was mentioned 1150 BC in egyptian text up to 1948 when UK allowed invasion and annexation, occupation by Israeli's. Kingdom of Israel which egyptians called the people of EL (not land of EL) and Kingdom of Judea were just a few 100's of years) El (https://en.wikipedia.org/wiki/El_(deity)) was the predecessor of Yaweh (https://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton), the Persian wargod, and still is in the name of the state of the occupiers.

BTW   Jahweh (https://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh) the PERSIAN GOD had a wife  Aserah (https://en.wikipedia.org/wiki/Asherah).. but both Jews and Christians "forget" to mention her, as Christians "forget" to mention the FIRST wife of Adam, Lilith (https://en.wikipedia.org/wiki/Lilith)  which was too feminstic so they came up with Eve (https://en.wikipedia.org/wiki/Eve) (Eva), and that religious patriarchy for you....


more recent books:Voor verdieping (joodse auteurs :-) )


Norman Finkelstein, de holocaustindustrie
http://aaargh.vho.org/fran/livres6/NFDeHoloneer.pdf (http://aaargh.vho.org/fran/livres6/NFDeHoloneer.pdf)
https://www.aljazeera.com/programmes/2011/04/2011412103819678591.html (https://www.aljazeera.com/programmes/2011/04/2011412103819678591.html)

wie kent deze youtube niet:
https://www.youtube.com/watch?v=C0CulhsQkTA (https://www.youtube.com/watch?v=C0CulhsQkTA)

en waar hebben de moslims dat jonge bruiden syndroom van? Yip uit de talmoed, naast de monnik van Bahiri
http://www.come-and-hear.com/editor/america_2.html (http://www.come-and-hear.com/editor/america_2.html)-----------

hebrew goddess 1967-1978 Raphael Patai
https://docs.google.com/file/d/0B96SdDtRAES6NDk4N2FlYWItNmZlYS00M2Q5LWIyOTktYTM1Yzg5OThjZjQ3/edit?num=50&sort=name&ddrp=1&layout=list&pli=1 (https://docs.google.com/file/d/0B96SdDtRAES6NDk4N2FlYWItNmZlYS00M2Q5LWIyOTktYTM1Yzg5OThjZjQ3/edit?num=50&sort=name&ddrp=1&layout=list&pli=1)https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheJewishPeople2009 (https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheJewishPeople2009)

http://www.rafapal.com/wp-content/uploads/2012/01/Shlomo-Sand-The-Invention-of-the-Jewish-People-2009.pdf (http://www.rafapal.com/wp-content/uploads/2012/01/Shlomo-Sand-The-Invention-of-the-Jewish-People-2009.pdf)

Shlomo Sand The Invention Of The Jewish People 2009

https://www.theguardian.com/books/2013/apr/18/invention-land-israel-shlomo-sand (https://www.theguardian.com/books/2013/apr/18/invention-land-israel-shlomo-sand)https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheLandOfIsrail_201801 (https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheLandOfIsrail_201801)
Shlomo Sand The Invention Of The Land Of Israel
by Shlomo Sand


Shlomo Sand : How I Stopped Being A Jew
https://archive.org/details/SandHowIStoppedBeingAJew (https://archive.org/details/SandHowIStoppedBeingAJew)
https://ia600101.us.archive.org/33/items/SandHowIStoppedBeingAJew/Sand%20how%20I%20stopped%20being%20a%20jew.pdf (https://ia600101.us.archive.org/33/items/SandHowIStoppedBeingAJew/Sand%20how%20I%20stopped%20being%20a%20jew.pdf)


-----
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/palestinesi/burg/holocaustisover.pdf (http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/palestinesi/burg/holocaustisover.pdf)
The Holocaust Is Over; We Must Rise From its Ashes Paperback – December 22, 2009
by Avraham Burg  (Author)

 De Holocaust is voorbij
afrekenen met Hitlers erfenis
Auteur: ?Avra?Ha?M Burg
http://www.bol.com/nl/p/de-holocaust-is-voorbij/1001004006832495/ (http://www.bol.com/nl/p/de-holocaust-is-voorbij/1001004006832495/)In Days to Come: A New Hope for Israel Hardcover – January 9, 2018
by Avraham Burg (Author),‎ Joel Greenberg (Translator)
Be the first to review this item

Titel: Geef Palestina terug aan de Palestijnen ! Older debunking books from 1750-1915
Bericht door: admin op maart 02, 2018, 14:11:37 pm
Older books from 1750-1915/1950 which debunk the story of Holy Lnd and chosen people! Why is it not widely known??? Jewish-Christian conspiracy??

religion of the Semites 1888-1889
http://www.etana.org/sites/default/files/coretexts/14467.pdf (http://www.etana.org/sites/default/files/coretexts/14467.pdf)
https://archive.org/details/historyandchron00hewigoog (https://archive.org/details/historyandchron00hewigoog)
History and chronology of the myth-making age (from dawn till Taurus 4200 BCE)
by Hewitt, James Francis Katherinus, 1835-1908
Publication date 1901
pages 749


The ruling races of prehistoric times in India, southwestern Asia, and southern Europe  I & II
by Hewitt, James Francis Katherinus, 1835-1908
Publication date 1894
I  711 or 722 pages
II  426 pages

https://archive.org/details/rulingracespreh00hewigoog (https://archive.org/details/rulingracespreh00hewigoog)
https://archive.org/details/rulingracespreh02hewigoog (https://archive.org/details/rulingracespreh02hewigoog)

https://archive.org/details/rulingracespreh01hewigoog (https://archive.org/details/rulingracespreh01hewigoog)

--------------------------------------------------


https://archive.org/details/dawnastronomyas00lockgoog (https://archive.org/details/dawnastronomyas00lockgoog)
The dawn of astronomy. A study of the temple-worship and mythology of the ancient Egyptians
by Lockyer, Norman, Sir, 1836-1920
1894 457 pages


https://archive.org/details/originallreligi00dupugoog (https://archive.org/details/originallreligi00dupugoog)
The Origin of All Religious Worship 
Dupuis 1872 435 pages

https://archive.org/details/oldtestamentinli01jere (https://archive.org/details/oldtestamentinli01jere)  I
https://archive.org/details/oldtestamentinli2jere (https://archive.org/details/oldtestamentinli2jere)   II
by Jeremias, Alfred, 1864-1935; Johns, C. H. W. (Claude Hermann Walter), 1857-1920; Beaumont, C. L., Mrs., tr
The Old Testament in the light of the ancient East : manual of Biblical archaeology
by Jeremias, Alfred, 1864-1935 (I)
1911 404 pages I
1911 358 ages II


Bible myths and their parallels in other religions : being a comparison of the Old and New Testament myths
and miracles with those of heathen nations of antiquity, considering also their origin and meaning
by Doane, T. W. 1910(Thomas William), 1852-1885
https://archive.org/details/biblemythsandthe00doanuoft (https://archive.org/details/biblemythsandthe00doanuoft)
c1882 648 pages
https://archive.org/details/biblemythstheirp1910doan (https://archive.org/details/biblemythstheirp1910doan)
632 pages 1910 instead of 648 of c1882
https://archive.org/details/biblemythstheirp00doan_0 (https://archive.org/details/biblemythstheirp00doan_0)
620 pages 1882

--
https://archive.org/details/MN41881ucmf_5 (https://archive.org/details/MN41881ucmf_5)
Akkadian Genesis [microform] : or the influence of early Babylonian religion on the language and thought of Genesis
by King, Edward G. (Edward George)
Publication date 1888 57 pages

https://archive.org/details/chaldeanaccounto00smituoft (https://archive.org/details/chaldeanaccounto00smituoft)
The Chaldean account of Genesis, containing the description of the creation, the deluge, the Tower of Babel, the destruction of Sodom, the times of the Patriarchs, and Nimrod; Babylonian fables, and legends of the gods; from the Cuneiform inscriptions
by Smith, George, 1840-1876; Sayce, A. H. (Archibald Henry), 1845-1933

Publication date 1880 page 422

https://archive.org/details/ThirteenthTribeTheKhazarEmpireAndItsHeritage (https://archive.org/details/ThirteenthTribeTheKhazarEmpireAndItsHeritage)
Thirteenth Tribe The Khazar Empire and its Heritage
by Arthur Koestler

 https://archive.org/details/Anti-semitismItsHistoryAndCausesByBernardLazare (https://archive.org/details/Anti-semitismItsHistoryAndCausesByBernardLazare)
Anti-Semitism, It's History and Causes By Bernard Lazare
Bernard Lazare (15 June 1865 - September 1903) was a Jewish French literary critic, scholar, political journalist, anarchist, Zionist and polemicist.
 
 


Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op september 13, 2018, 16:10:28 pm
Funny, Israeli's claim words (anti) semitic and also Holocaust as being only Jewish.IT ISN"T.! in fact Israel is the most anti-semitic state (not country cause thats Palestine) in the world. Arguments: Semitic has nothing to do with either religion (judaism) or race (DNA base Haplogroup J, which can be either J1 or J2) but with LANGUAGE aka SEMITIC language a.o. Arabic (more then 90% of speakers of a Semitic language) or Hebrew (just 2% of speakers of a Semitic language). So Israeli's may claim the words(anti)semitic but they "miss the boat", it not defines what they claim it stands for. (In their opinion anti-Israel being the same as anti-jew) As I explained it has nothing to do with religion or race, and btw being a jew defines religion=judaism and not a race. Race wise most Arabic speaking (semitic!) Palestinians f.i. are DNA haplogroup J1 while most other Arabic speaking are J2 from origin. (that most of them are muslim plays no role)  Funny enough J1 Palestinians who lived from 1 BC in Palestine have most connection to Jews/Christians lived back then.(a dutch genetic investigation) Most Israeli's (after 1948) don't have that connection! Religion can be changed, DNA haplogroups of Israeli's are just a tiny minority J1/J2, and are spread over at least 10 haplogroups, that why a African or Danish Jew  look so African or Danish. Funny again orthodox Jews reject state of Israel and side with Palestinians on Palestine, so are they anti-semitic too? ROFL OL... Hope this was clear that I can't be blamed to be anti-semitic, but Israeli's can be. And a advice to all: don't ask me a simple or rethorical question: you will get a lecture of at least a half hour (being a history and language buff :-) )  Btw Israeli's like to claim also the Holocaust, but number of victims in that was 17 million, of which 6 million were Jews!
 
in short and in fact anti-semitic language wise has nothing to do with discrimination,, and the wrong party uses it. My objection are not against (orthodox)jews but against Israeli's who are according orthodox jews not "real" jews cause they miss the genetic connection, only the religion which "anyone" can join.So the working definition of ant-semitism is FALSE

https://www.holocaustremembrance.com/working-definition-antisemitism?usergroup=7 (https://www.holocaustremembrance.com/working-definition-antisemitism?usergroup=7)
 https://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism (https://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism)
 
 https://inews.co.uk/news/politics/labour-anti-semitism-row-definition-ihra-jeremy-corbyn/ (https://inews.co.uk/news/politics/labour-anti-semitism-row-definition-ihra-jeremy-corbyn/)
 http://www.kabbalah.info/bb/why-do-people-hate-jews/ (http://www.kabbalah.info/bb/why-do-people-hate-jews/)

http://dailycatholicdevotions.blogspot.com/2013/03/the-thirteenth-jesus-is-taken-down-from.html (http://dailycatholicdevotions.blogspot.com/2013/03/the-thirteenth-jesus-is-taken-down-from.html)
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_views_on_Jesus%27_death (https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_views_on_Jesus%27_death)
 

Opsteller IHRA-definitie van antisemitisme waarschuwt tegen invoering ervan | Israel misbruikt dat net zoals de woorden (anti)semitisme en de holocaust

https://rightsforum.org/nieuws/opsteller-ihra-definitie-antisemitisme-waarschuwt-invoering-ervan/ (https://rightsforum.org/nieuws/opsteller-ihra-definitie-antisemitisme-waarschuwt-invoering-ervan/)

https://forward.com/opinion/404591/the-anti-semitism-awareness-act-wouldnt-protect-jews-it-would-protect/ (https://forward.com/opinion/404591/the-anti-semitism-awareness-act-wouldnt-protect-jews-it-would-protect/)

https://medium.com/@TonyGreenstein/israels-is-using-internationally-outlawed-explosive-dum-dum-bullets-against-civilians-in-gaza-2e928dbf22d9 (https://medium.com/@TonyGreenstein/israels-is-using-internationally-outlawed-explosive-dum-dum-bullets-against-civilians-in-gaza-2e928dbf22d9)


https://www.goodreads.com/quotes/511079-fundamentalist-christianity-fascinating-these-people-actually-believe-that-the-world (https://www.goodreads.com/quotes/511079-fundamentalist-christianity-fascinating-these-people-actually-believe-that-the-world)
https://rightsforum.org/nieuws/israel-botst-op-grenzen-illegale-kolonisering/ (https://rightsforum.org/nieuws/israel-botst-op-grenzen-illegale-kolonisering/)
https://rightsforum.org/opinie/mores-schiettent-nieuw-israelitisch-weekblad-laat-journalistieke-en-fatsoensnormen-varen/ (https://rightsforum.org/opinie/mores-schiettent-nieuw-israelitisch-weekblad-laat-journalistieke-en-fatsoensnormen-varen/)
https://rightsforum.org/nieuws/google-maps-toont-alleen-israelische-realiteit/ (https://rightsforum.org/nieuws/google-maps-toont-alleen-israelische-realiteit/)


Van 1150 BCE t/m 1948 was de naam van het gebied Palestina, dat werd bezet door met name Amerikaanse (VS) "Israeli's" (heb een hekel aan het woord zionisten) die tijdens Tweede Wereldoorlog een wereldwijde boycot van de nazi Duitsers afkochten in een overeenkomst met de nazi Duitsers  de https://en.wikipedia.org/wiki/The_Transfer_Agreement (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Transfer_Agreement)  en bij de aanvallen op Palestina gebruikten ze Holocaust overlevenden als kannonenvoer zoals beschreven in https://holditall.wordpress.com/2006/12/13/good-human-material/ (https://holditall.wordpress.com/2006/12/13/good-human-material/)   (meeste materiaal is niet in nederlands beschikbaar/bekend dus gebruik maar google chrome). De Amerikaanse "Israeli's" vielen Palestina binnen, bezetten en annexeerden het, door middel van VS veto in Veiligheidsraad werden alle resoluties niet uitgevoerd. En dankzij Rothschild deed sinds 1920 ook Verenigd Koninkrijk ook niet moeilijk.  Zelfs 2e generaal IDF GOLAN van staat Israel (geen land want is Palestina) zei in 2016 dat methoden die hij moest uitvoeren hem deden denken aan 1930 nazi Duitsland. In internationale verdragen wordt ook nog steeds gesproken van bezette gebieden in Palestin, zoals alle oude kaarten tot aan 1948 de bezetting en annexering het gebied de naam Palestina/Palestine had. De "Israeli's" kregen dus niks van God, maar van VS en Verenigd Koninkrijk.

Misschien iets verduidelijken: met anti-semiet bedoelen ze vooral anti-israel, maar in feite is net als Rusland de staat van Israel (Palestina is het land) een fascistische agressor, bezetter die net als Rusland de slachtofferrol claimt. Zelfs 2e generaal IDF Golan zei dat hij tactieken moest gebruiken die hem aan 1930 nazi Duitsland deden denken.  De term anti-semiet klopt helemaal niet, want in feite is de staat van Israel ZELF de grootste anti-semiet. SEMIET heeft namelijk niks met  religie (joods) of ras (Palestijnen behoren tot J1 DNA haplogroep, net als heel klein aantal Joodse PALESTIJNEN die er nog steeds woonden, Arabieren meestal J2, "Israeli's" zitten in wel 10 DNA haplogroepen en niet in J2, de orginele haplogroep van Palestina, daarom ziet een russische, ierse, afrikaanse "israeli" er zo russisch, iers of afrikaans uit) maar heeft te maken met TAAL !  Zowel Hebreeuws(2%), als Arabisch(90%) behoren met aantal anderen tot de Semitische TALEN. Gezien het verschil in percentage mag je dus gerust zeggen dat de staat Israel de meest ANTI-SEMTISCHE staat in de wereld is.


 https://rightsforum.org/opinie/nakende-opstand-excuus-joden/ (https://rightsforum.org/opinie/nakende-opstand-excuus-joden/)
 
 https://rightsforum.org/nieuws/rechter-oordeelt-verbod-op-bds-is-aanslag-op-democratische-vrijheden/ (https://rightsforum.org/nieuws/rechter-oordeelt-verbod-op-bds-is-aanslag-op-democratische-vrijheden/)
 
 
https://rightsforum.org/nieuws/hoofdaanklaagster-internationaal-strafhof-waarschuwt-israel/?fbclid=IwAR1L-t5G_ntkav9MH9wes-xF-Nr9sCsfNYXswFBm1ul5qldf-YaSTwaUTfM (https://rightsforum.org/nieuws/hoofdaanklaagster-internationaal-strafhof-waarschuwt-israel/?fbclid=IwAR1L-t5G_ntkav9MH9wes-xF-Nr9sCsfNYXswFBm1ul5qldf-YaSTwaUTfM)


In fact Israeli's are the most anti-semitic people in the world, same applies to state of Israel in Palestine.  Cause semitic has nothing to do with race or religion(which is jew/judaism) Semitic has only to do with LANGUAGE, Hebrew is a semitic language (2%), Arabic too (90%) so  sseing percentages it's obvious who's the most anti-semitic ROFL OL  Btw on race: Jewish Palestinians from before BC1 with roots in Palestine and present day Muslim Palestinians belong mostly to DNA haplogroup J1, other Arabs to J2. Christian Palestinians have just a minority in J1 strangely.Socalled Israeli's belong not to either J1 or J2, but are spread over at least 10 DNA haplogroups, mostly cause anyone can join a religion like judaism and then be called israeli(zionist) which in it self doesn't give valid claim to Palestine or even state of Israel if you only look at facts. The mentioned Jewish and Muslim Palestinians with roots to Palestine BC1 are bloodbrothers : read Shlomo Sandd The invention of the jewish people, the invention of israel.

why invented the jesus
https://www.youtube.com/watch?v=LTllC7TbM8M (https://www.youtube.com/watch?v=LTllC7TbM8M)


Christianity is Judaism 2.0, Islam is Christianity 2.0 - Judaism 3.0
And Judaism (1.0) is Sumer 2.0a which is the root of all religions
All is plagerism and forgery.......

https://rightsforum.org/nieuws/israel-veroordeelt-nieuw-zeelandse-vrouwen-oproep-tot-boycot/ (https://rightsforum.org/nieuws/israel-veroordeelt-nieuw-zeelandse-vrouwen-oproep-tot-boycot/)

https://rightsforum.org/nieuws/israel-stelt-sloop-khan-al-ahmar-uit/ (https://rightsforum.org/nieuws/israel-stelt-sloop-khan-al-ahmar-uit/)

https://rightsforum.org/nieuws/topman-unrwa-ontkracht-mythen-israel-lobby-palestijnse-vluchtelingen/ (https://rightsforum.org/nieuws/topman-unrwa-ontkracht-mythen-israel-lobby-palestijnse-vluchtelingen/)
https://rightsforum.org/nieuws/israel-lobby-drukt-antisemitisch-kunstproject-vlissingen-kop/ (https://rightsforum.org/nieuws/israel-lobby-drukt-antisemitisch-kunstproject-vlissingen-kop/)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op november 04, 2018, 10:01:31 am
Can Jewish People be a Nation, and a Religion, and a Race? NO, its just a religion, which was plagerised and made up from earlier ones, like others of "abrahamic" religions did too.

https://www.reddit.com/r/russiawarinukraine/comments/9tj38a/can_jewish_people_be_a_nation_and_a_religion_and/ (https://www.reddit.com/r/russiawarinukraine/comments/9tj38a/can_jewish_people_be_a_nation_and_a_religion_and/)

In fact Israeli's are the most anti-semitic people in the world, same applies to state of Israel in Palestine. Cause semitic has nothing to do with race or religion(which is jew/judaism which started 900-700 BCE, based on annexing (yes again) older texts babylonian, akkadian,sumerian. There was no abraham in babylonia, but there was in Persia(Iran)) Semitic has only to do with LANGUAGE, Hebrew is a semitic language (2%), Arabic too (90%) so seeing percentages it's obvious who's the most anti-semitic ROFL OL Btw on race: Jewish Palestinians from before BC1 with roots in Palestine and present day Muslim Palestinians belong mostly to DNA haplogroup J1, other Arabs to J2. Christian Palestinians have just a minority in J1 strangely.Socalled Israeli's belong not to either J1 or J2, but are spread over at least 10 DNA haplogroups, mostly cause anyone can join a religion like judaism and then be called israeli(zionist) which in it self doesn't give valid claim to Palestine or even state of Israel if you only look at facts. The mentioned Jewish and later Muslim Palestinians with roots to Palestine BC1 are bloodbrothers : read Shlomo Sandd The invention of the jewish people, the invention of israel. And kingdom of Israel lasted just 200 years, kingdom of Judea under foreign rule just 400 years are were just parts of Palestine which was first mentioned by Egyptian farao's in 1150 BCE. I could include links but may not be accepted. Ergo: Jewish is just a religion not a race, Israeli's have NO DNA /gene connection to Palestine, so no nation either.

This is what archaeologists a.o. Zev herzog and Israel Finkelstein have learned from their excavations in "the Land of Israel" in Palestine : the Israelites were never in Egypt, did not wander in the desert, did not conquer the land in a military campaign and did not pass it on to the 12 tribes of Israel. Perhaps even harder to swallow is that the united monarchy of David and Solomon, which is described by the Bible as a regional power, was at most a small tribal kingdom. And it will come as an unpleasant shock to many that the God of Israel, EL later YHWH, had a female consort (Aserah) and that the early Israelite religion adopted monotheism only in the waning period of the monarchy and not at Mount Sinai.Professor Yoni Mizrahi, an independent archaeologist who has worked with the International Atomic Energy Agency, agreed with Israel Finkelstein.Egyptian archaeologist Zahi Hawass “Really, it’s a myth. This is my career as an archaeologist. I should tell them the truth. If the people are upset, that is not my problem.” The jewish/christian bible is not a history book it's made up.

From the familytree of religions we see that all present day and a number of ancient religions west and east started from Sumer (and not judaism which like they are used to annexed it) and before it was concentrated like in Tengrism and before on the source of life: Mother Universe Sun Earth and Nature, yes even in Middle East and Palestine up to 5500/3500 BCE when man-god were introduced, and domestic/sexual violence Aand WAR were introduced(no massgraves were found from before) and the link with nature was broken. That change can be seen in Abrahamic religions (which are just made up from older texts) by the 2 wives of Adam , first Lilith then Eve, which christianity and Islam simply "forgot" to mention, like they forgot much more. see also Origins of War, Violence in Prehistory, 2005, Jean Guilaine and Jean Zammit(Authors) -Sex and Punishment: Four Thousand Years of Judging Desire Kindle Edition by Eric Berkowitz (Author)
 https://rightsforum.org/nieuws/demonstreren-israel-boycot-is-ieders-goed-recht-stelt-burgemeester-halsema/ (https://rightsforum.org/nieuws/demonstreren-israel-boycot-is-ieders-goed-recht-stelt-burgemeester-halsema/)
 https://rightsforum.org/nieuws/israel-trekt-brussel-ten-strijde-tegen-europese-burgerrechten/ (https://rightsforum.org/nieuws/israel-trekt-brussel-ten-strijde-tegen-europese-burgerrechten/)
https://rightsforum.org/opinie/israelhater/ (https://rightsforum.org/opinie/israelhater/)
https://rightsforum.org/opinie/volgens-werkdefinitie-antisemitisme-cidi-is-netanyahu-antisemiet/ (https://rightsforum.org/opinie/volgens-werkdefinitie-antisemitisme-cidi-is-netanyahu-antisemiet/)
https://rightsforum.org/nieuws/europees-parlement-omarmt-hachelijke-definitie-antisemitisme/ (https://rightsforum.org/nieuws/europees-parlement-omarmt-hachelijke-definitie-antisemitisme/)
https://rightsforum.org/nieuws/cidi-ziet-vliegen/ (https://rightsforum.org/nieuws/cidi-ziet-vliegen/)


https://rightsforum.org/nieuws/cidi-indoctrineert-scholieren-zogenaamd-afgewogen-lesmateriaal-israel-palestina/ (https://rightsforum.org/nieuws/cidi-indoctrineert-scholieren-zogenaamd-afgewogen-lesmateriaal-israel-palestina/)

https://rightsforum.org/nieuws/rode-kruis-waarschuwt-zonder-ingrijpen-gaat-gaza/ (https://rightsforum.org/nieuws/rode-kruis-waarschuwt-zonder-ingrijpen-gaat-gaza/)


https://rightsforum.org/nieuws/cda-en-vvd-gaan-pro-palestijnse-demonstraties-te-lijf-met-knip-en-plakwerk/ (https://rightsforum.org/nieuws/cda-en-vvd-gaan-pro-palestijnse-demonstraties-te-lijf-met-knip-en-plakwerk/)
https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/IDF-general-in-bombshell-speech-Israel-today-shows-signs-of-1930s-Germany-453142 (https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/IDF-general-in-bombshell-speech-Israel-today-shows-signs-of-1930s-Germany-453142)


https://rightsforum.org/nieuws/redacteur-nieuw-israelietisch-weekblad-belastert-the-rights-forum-opnieuw/ (https://rightsforum.org/nieuws/redacteur-nieuw-israelietisch-weekblad-belastert-the-rights-forum-opnieuw/)
https://www.trouw.nl/home/-niw-zit-in-de-gevarenzone-~af01b07f/ (https://www.trouw.nl/home/-niw-zit-in-de-gevarenzone-~af01b07f/)
https://rightsforum.org/nieuws/antisemitisme-als-politiek-wapen/ (https://rightsforum.org/nieuws/antisemitisme-als-politiek-wapen/) https://rightsforum.org/nieuws/israelische-kolonisten-beplakken-westoever-met-posters-vermoord-president-abbas/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/israelische-kolonisten-beplakken-westoever-met-posters-vermoord-president-abbas/?fbc)
 
 https://rightsforum.org/nieuws/tweede-kamer-neemt-motie-steun-aan-omstreden-antisemitisme-definitie-aan/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/tweede-kamer-neemt-motie-steun-aan-omstreden-antisemitisme-definitie-aan/?fbcl)
 
https://rightsforum.org/nieuws/israelische-leger-sloopt-opnieuw-palestijnse-school-bezet-gebied/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/israelische-leger-sloopt-opnieuw-palestijnse-school-bezet-gebied/?fbc)
 
https://rightsforum.org/opinie/excuses-van-het-cidi-voor-anti-palestinisme/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/excuses-van-het-cidi-voor-anti-palestinisme/?fbc)

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op december 23, 2018, 13:14:55 pm
https://rightsforum.org/nieuws/israelische-leger-manipuleert-filmbeelden-om-dood-palestijnse-jongens-te-verhullen/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/israelische-leger-manipuleert-filmbeelden-om-dood-palestijnse-jongens-te-verhullen/?fbc)

https://rightsforum.org/opinie/palestijns-geweld-tegen-israels-kolonisten-verzet-of-terreur/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/palestijns-geweld-tegen-israels-kolonisten-verzet-of-terreur/?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/israelische-kolonisten-richten-op-grote-schaal-vernielingen-aan/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/israelische-kolonisten-richten-op-grote-schaal-vernielingen-aan/?fb)

https://www.cidi.nl/tweede-kamer-stemt-tegen-staken-subsidies-aan-palestijnen/ (https://www.cidi.nl/tweede-kamer-stemt-tegen-staken-subsidies-aan-palestijnen/)
Ja PVV en FVD van Baudet verlenen grote steun aan fascistische regimes als Rusland en Israel, t is maar dat je dat weet

https://www.cidi.nl/tweede-kamer-voor-vermindering-hulp-palestijnse-autoriteit-wat-betekent-de-motie/ (https://www.cidi.nl/tweede-kamer-voor-vermindering-hulp-palestijnse-autoriteit-wat-betekent-de-motie/)

Het motto voor 2019: ons neerleggen bij onrecht is geen optie.
https://us2.campaign-archive.com/?e&u=259401a17cfcc2916fe8034ed&id=1f1c5050d6&fb (https://us2.campaign-archive.com/?e&u=259401a17cfcc2916fe8034ed&id=1f1c5050d6&fb)


https://rightsforum.org/nieuws/israel-veroordeelt-moeder-van-gedode-palestijn-voor-opruiing/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/israel-veroordeelt-moeder-van-gedode-palestijn-voor-opruiing/?fb)

https://rightsforum.org/nieuws/israel-roept-duitsland-op-subsidiering-joods-museum-berlijn-te-staken/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/israel-roept-duitsland-op-subsidiering-joods-museum-berlijn-te-staken/?fb)https://rightsforum.org/nieuws/israelisch-parlement-stemt-tegen-gelijke-rechten-voor-alle-inwoners/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/israelisch-parlement-stemt-tegen-gelijke-rechten-voor-alle-inwoners/?fb)

https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/nederlandse-en-eu-politiek/kabinet/?fbcl (https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/nederlandse-en-eu-politiek/kabinet/?fbcl) met steunen fascistisch Israel (en Rusland)

https://rightsforum.org/nieuws/israelische-militair-die-palestijnse-hulpverleenster-in-gaza-doodde-beging-oorlogsmisdaad/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/israelische-militair-die-palestijnse-hulpverleenster-in-gaza-doodde-beging-oorlogsmisdaad/?fbcl)

https://rightsforum.org/opinie/open-brief-aan-abp/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/open-brief-aan-abp/?fbc)


https://rightsforum.org/nieuws/israelisch-geweld-tegen-palestijnse-bevolking-piekte-in-2018/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/israelisch-geweld-tegen-palestijnse-bevolking-piekte-in-2018/?fbcl)

https://rightsforum.org/nieuws/blijft-de-tweede-kamer-in-2019-het-beleid-van-netanyahu-steunen/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/blijft-de-tweede-kamer-in-2019-het-beleid-van-netanyahu-steunen/?fbc)


https://rightsforum.org/nieuws/deel-van-christelijk-nederland-volhardt-in-gedogen-israelische-misdaden/?fbclid=IwAR2mFqA6a_0M_ZWqjoabqhSHMg5jWwfNJIlhQDxeOu7O4leh5E4j40mLaBA (https://rightsforum.org/nieuws/deel-van-christelijk-nederland-volhardt-in-gedogen-israelische-misdaden/?fbclid=IwAR2mFqA6a_0M_ZWqjoabqhSHMg5jWwfNJIlhQDxeOu7O4leh5E4j40mLaBA)

https://rightsforum.org/nieuws/de-palestijnen-zijn-de-olifant-in-de-protestantse-kerk/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/de-palestijnen-zijn-de-olifant-in-de-protestantse-kerk/?fb)


https://rightsforum.org/nieuws/vvd-protest-tegen-bedrog-met-israelische-wijn-is-antisemitisch/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/vvd-protest-tegen-bedrog-met-israelische-wijn-is-antisemitisch/?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/iers-lagerhuis-brengt-wet-die-handel-met-israelische-kolonies-verbiedt-dichterbij/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/iers-lagerhuis-brengt-wet-die-handel-met-israelische-kolonies-verbiedt-dichterbij/?fbc)“It is clear for Germany: a wrongful act cannot create a new, legally valid country.   (both for RF illegal occupations and Israel's occupation of Palestine now still blocked by USA UN vetos)

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op januari 22, 2019, 14:51:49 pm
We, the people of this planet, EARTH, are the only and real shareholders ! We are the 99%!
http://sync.nl/het-is-maart-2036 (http://sync.nl/het-is-maart-2036)     (2011) It is March 2036

http://translate.google.nl/translate?sl=nl&tl=en&js=n&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fsync.nl%2Fhet-is-maart-2036 (http://translate.google.nl/translate?sl=nl&tl=en&js=n&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fsync.nl%2Fhet-is-maart-2036)

https://www.google.com/search?q=Rothschild (https://www.google.com/search?q=Rothschild)

https://www.ninefornews.nl/halen-rothschilds-onderuit-onderdrukkers/?fb (https://www.ninefornews.nl/halen-rothschilds-onderuit-onderdrukkers/?fb)
uiteraard zegt CIDI dat t een anti-semitische  een samenzweringstheorie is, Rotschild is diegene die de Balfour verklaring ondertekend heeft en de leider van de Israelische fascistische zionisten, en de stichter dus in feite van Israel de meest anti-semitische staat in de wereld en Palestina.
Geen wonder dat Wilders en Baudet zo pro-Israel zijn, de wolven in schaapskleren.

En (ant)i-semitisch?  Dat is een term die Zionisten /Israeli's claimen, evenals de Holocaust,
er er gelijk een raskenmerk van maken, semitisch wat met TAAL heeft te maken, niet met ras of religie. 2% of een semitische taal sprekenden zijn joden, 90% zijn Arabisch sprekend. Israel is de meest anti-semtische staat in Palestina, vooral naar christelijke en islamitische Palestijnen.terwijl het (anti)joods zou moeten zijn in media en artikelen, in het CNN programma A Shadow Over Europe: Anti-Semitism in 2018 CNN, zegt david baddiel : the hatred against our race....het zou veel beter zijn onderscheid te maken tussen de term ***** en Zionist/"Israeli", want de laatste claimen ook de term ***** terwijl de meerderheid van hen dat genetisch niet zijn, nogmaals ***** is een term die slaat op religie niet op ras (of taal). Dat zie je ook aan de zgn. Holocaustverklaring, die verbinding.En met genetisch ***** bedoel ik dan dat zijn van orgine geen Joodse Palestijn in hun stamboom hebben die hebben net als nu de meerderheid van islamitische Palestijnen de DNA haplogroup J1, de andere Arabieren J2. En de meerderheid van de Zionisten hebben een van 7 andere DNA haplogroepen. Het zijn niet de Joden die de ellende in Arabische wereld hebben veroorzaakt, maar de VS en Zionisten/"Israeli's" en dus Rothschilds en de andere "joodse" families die de wereld regeren en verpesten.

 politicians run the show, so you don't know who's pulling the strings: the big 4: Blackrock-Fidelty-Vanguard-State Street with official 16.2 trillion and approx 100 billion yearly profit. Unofficial it may be up to 63-74 trillion and 400-600 villion yearly profit...
 Btw those big 4 are also the sole shareholders of the FED ROFL OL

 
 https://www.facebook.com/cnnbusiness/posts/10156170425098067 (https://www.facebook.com/cnnbusiness/posts/10156170425098067)
  Grey Serra
  Toby Downes jews are just 2% of semitics, arabs 90% so don't claim term (anti)semitic, then say anti-jewish, btw most of 13 families have jewish (religion, it isn't a race) roots.
 
In other words, four companies determine what you eat, what you drink, what medicines you get, what vehicle you drive, what operating system your computer is running, what kind of computer you have, where there is war, where oil is being drilled, how your house is decorated is, what comes on television, which films run in the cinema and how much petrol costs. Since the aforementioned companies want to gather as much wealth and power as possible, it is not in line with the expectation that public health has a high priority in their policy. That's the reason for the Occupy protest.


niet overdrijven https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-15/global-debt-of-244-trillion-nears-record-despite-faster-growth (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-15/global-debt-of-244-trillion-nears-record-despite-faster-growth)  244 trillion(biljoen NL) is wereldwijde schuld waarvan deels aan secundaire bedrijven enz. maar reken maar op zeker voor de families waar zij an top staan op zo'n 70 minimaal. terwijl ze 16,299 officieel opgeven voor hun 4  investeringsmaatschappijen die zoals bechreven in  deze pdf de corporate wereld aansturen. swiss study found to their surprise those 147 companies link
the network of global corporate control

https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf (https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf)

( swiss study found to their surprise those 147 companies link
the network of global corporate control

https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf (https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf) )

http://www.pravdareport.com/business/finance/18-10-2011/119355-The_Large_Families_that_rule_the_world-0/ (http://www.pravdareport.com/business/finance/18-10-2011/119355-The_Large_Families_that_rule_the_world-0/)


13 families have the big 4 who control 147 companies, which controls rest of world bigger companies (swiss study found to their surprise those 147 companies link)
Blackrock 6.317 trillion
Vanguard Group 5.1 trillion
Fidelty 2.1 trillion
State Street 2.782 trillion
total 16.299 trillion, profit yearly approx 100 billion. btw with brexit blackrock lost big and they were pissed, they are also behind EU pension fund drive..
May be cpl. up to 63-74 trillion

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-15/global-debt-of-244-trillion-nears-record-despite-faster-growth (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-15/global-debt-of-244-trillion-nears-record-despite-faster-growth)

Blackrock
Vanguard(NL biljoen kapitaal)  opbrengst  18.2  billion  (NL miljard)     %
 biljoen=een miljoen keer een miljoen. 1000 miljard), hetgeen de naam met het voorvoegsel bi- verklaart.
Fidelty
State Street                     11.17                        %
yearly approx. 100 billion

not to confuse with these 25 who just have 1 trillion together...its peanuts. btw those figures I gave are just the official published.https://www.cnbc.com/2018/06/27/25-richest-families-in-the-world-are-worth-more-than-1-trillion.html (https://www.cnbc.com/2018/06/27/25-richest-families-in-the-world-are-worth-more-than-1-trillion.html)

https://www.nationaldebtclocks.org/ (https://www.nationaldebtclocks.org/)
https://www.weforum.org/agenda/2018/05/63-trillion-of-world-debt-in-one-visualization (https://www.weforum.org/agenda/2018/05/63-trillion-of-world-debt-in-one-visualization)

daviud baddiel  jews are not a race
rachel shabi   

https://www.huffingtonpost.co.uk/james-christie/kennedy-far-from-camelot_b_7581948.html?fb (https://www.huffingtonpost.co.uk/james-christie/kennedy-far-from-camelot_b_7581948.html?fb)

http://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/?fb (http://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/?fb)

https://edition.cnn.com/videos/tv/2018/11/28/exp-anti-semitism-on-the-rise-in-europe.cnn?fb (https://edition.cnn.com/videos/tv/2018/11/28/exp-anti-semitism-on-the-rise-in-europe.cnn?fb)

https://edition.cnn.com/specials/europe/anti-semitism-europe (https://edition.cnn.com/specials/europe/anti-semitism-europe)

A Shadow Over Europe: Anti-Semitism in 2018 CNN

https://edition.cnn.com/specials/europe/anti-semitism-europe (https://edition.cnn.com/specials/europe/anti-semitism-europe)

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op februari 09, 2019, 09:46:02 am
https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/nederlandse-en-eu-politiek/europese-unie/?fbc (https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/nederlandse-en-eu-politiek/europese-unie/?fbc)

https://rightsforum.org/opinie/wel-of-geen-boycot-van-israel/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/wel-of-geen-boycot-van-israel/?fbc)

Boycot van Israël- The Rights Forum - alle produkten met barcode 729

https://rightsforum.org/nieuws/amerikaanse-steun-aan-palestijnen-terug-naar-nul/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/amerikaanse-steun-aan-palestijnen-terug-naar-nul/?fb)

https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/?fb (https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/?fb)


https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11786802/Burning-of-Christian-churches-in-Israel-justified-far-Right-Jewish-leader-says.html?fbc (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11786802/Burning-of-Christian-churches-in-Israel-justified-far-Right-Jewish-leader-says.html?fbc)
Israeli zionist are fascists

https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/nederlandse-en-eu-politiek/alternatief-beleid/?fbc (https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/nederlandse-en-eu-politiek/alternatief-beleid/?fbc)

https://www.aljazeera.com/news/2019/02/netherlands-recognise-gaza-strip-west-bank-birthplaces-190210181854139.html?fbc (https://www.aljazeera.com/news/2019/02/netherlands-recognise-gaza-strip-west-bank-birthplaces-190210181854139.html?fbc)
https://rightsforum.org/nieuws/israel-verbant-internationale-waarnemers-uit-hebron/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/israel-verbant-internationale-waarnemers-uit-hebron/?fbc)

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/former-dutch-pm-dries-van-agt-benjamin-netanyahu-war-criminal-tried-the-hague-a7228566.html?fb (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/former-dutch-pm-dries-van-agt-benjamin-netanyahu-war-criminal-tried-the-hague-a7228566.html?fb)


Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op maart 03, 2019, 08:35:59 am
https://rightsforum.org/opinie/over-de-pvda-antisemitisme-en-ossenworst-etende-vegetariers/?fb (https://rightsforum.org/opinie/over-de-pvda-antisemitisme-en-ossenworst-etende-vegetariers/?fb)

https://rightsforum.org/nieuws/de-feiten-over-israelische-wijn-die-de-vvd-niet-wil-horen/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/de-feiten-over-israelische-wijn-die-de-vvd-niet-wil-horen/?fb)

https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700013?e=9318ea34e5&fbcl (https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700013?e=9318ea34e5&fbcl)
We waren teleurgesteld en verrast over de aanvaarding door de PvdA van de omstreden IHRA-definitie van antisemitisme, die kritiek op Israël wegzet als antisemitisme. De partij maakt hiermee een draai van 180 graden.

https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700017?e=51f3f4d5af&f (https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700017?e=51f3f4d5af&f)
Kolonisten die de plaats innemen van Palestijnse gezinnen, met hulp van het Israëlische leger en politie; de 'modus operandi' in de door Israël bezette gebieden.

https://rightsforum.org/opinie/gesol-met-joodse-belangen-moet-stoppen/?fbcl (https://rightsforum.org/opinie/gesol-met-joodse-belangen-moet-stoppen/?fbcl)


https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/28/achter-deze-definitie-kan-antisemiet-zich-niet-verschuilen-a3733563?fbc (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/28/achter-deze-definitie-kan-antisemiet-zich-niet-verschuilen-a3733563?fbc)

Palestine
since 1150 BCE to this day,
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_maps_of_Palestine (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_maps_of_Palestine)

Occupied since 1948  cause of https://imgcop.com/img/Balfour-Declaration-17734189/ (https://imgcop.com/img/Balfour-Declaration-17734189/)

https://rightsforum.org/nieuws/israelische-troepen-slaan-blinde-ernstig-zieke-palestijn-in-elkaar/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/israelische-troepen-slaan-blinde-ernstig-zieke-palestijn-in-elkaar/?fb)

https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700021?e=9318ea34e5&fbc (https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700021?e=9318ea34e5&fbc)


https://rightsforum.org/nieuws/vn-commissie-velt-bikkelhard-oordeel-over-israelisch-geweld-tegen-demonstranten-in-gaza/?fbcli (https://rightsforum.org/nieuws/vn-commissie-velt-bikkelhard-oordeel-over-israelisch-geweld-tegen-demonstranten-in-gaza/?fbcli)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op maart 16, 2019, 07:57:26 am
Palestinehttps://rightsforum.org/nieuws/vn-commissie-velt-bikkelhard-oordeel-over-israelisch-geweld-tegen-demonstranten-in-gaza/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/vn-commissie-velt-bikkelhard-oordeel-over-israelisch-geweld-tegen-demonstranten-in-gaza/?fbcl)

https://www.nu.nl/weekend/5776125/kindermisbruik-is-qua-omvang-en-impact-een-epidemie.html?fbcl (https://www.nu.nl/weekend/5776125/kindermisbruik-is-qua-omvang-en-impact-een-epidemie.html?fbcl)   vooral onder BJZ/RvdK

https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700025?e=51f3f4d5af&fbcl (https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700025?e=51f3f4d5af&fbcl)


24032019

https://rightsforum.org/petitiegaza/?fbc (https://rightsforum.org/petitiegaza/?fbc)
Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

https://rightsforum.org/nieuws/hamas-beantwoordt-opstand-van-de-hongerigen-met-geweld/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/hamas-beantwoordt-opstand-van-de-hongerigen-met-geweld/?fb)

https://rightsforum.org/opinie/antizionisme-is-antisemitisme-zegt-macron-maar-wat-is-eigenlijk-zionisme/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/antizionisme-is-antisemitisme-zegt-macron-maar-wat-is-eigenlijk-zionisme/?fbc)

Antizionisme is antisemitisme, zegt Macron. Maar wat is eigenlijk zionisme? - The Rights Forum | en uiteraard heeft Macron ONGELIJK . Israel is ZELF het meest anti-semitische land ter wereld , zijnde tegen mensen die de grootste groep van een semitische TAAL sprekend, namelijk Arabisch, is.
 Semitisch heeft nl. niks met religie of ras te maken, enkel met TAAL en 90% spreken Arabisch, slechts 2% Hebreeuws.
 

ja is ongeveer hetzelfde wat joden,christenen maar ook moslims niet willen weten, de basis voor alle 3, is hetzelfde BOEK, niet boeken (zoals Mohammed zelf al zei) in de eerste dagen van islam baden zij niet naar Mecca maar naar Jeruzalem de Al-Aqsa de verste moskee, 3e heilige plaats voor moslims, na de Kaaba (voor islam waren er trouwens 5 Ka-aba's, )oorspronkelijk een kerk gewijd aan de maagd Maria, moeder van jezus,  Isa (jezus) wordt in Quran meer genoemd dan Mohammed, en  basis voor islam en christendom is het syrisch-christendom, wat de eerste versie was en waar in Bahira, Syria Mohamed hoorde van Sergius de monnik van het christendom.
https://www.groene.nl/artikel/jezus-jahweh-en-allah-zijn-buren (https://www.groene.nl/artikel/jezus-jahweh-en-allah-zijn-buren)

https://rightsforum.org/nieuws/met-erkenning-van-israels-gezag-over-de-golan-staat-trump-opnieuw-alleen/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/met-erkenning-van-israels-gezag-over-de-golan-staat-trump-opnieuw-alleen/?fbc)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op maart 25, 2019, 18:07:03 pm
As I explained it has nothing to do with religion or race, and btw being a jew defines religion=judaism and not a race. Race wise most Arabic speaking (semitic!) Palestinians f.i. are DNA haplogroup J1 while most other Arabic speaking are J2 from origin. (that most of them are muslim plays no role)  Funny enough J1 Palestinians who lived from 1 BC in Palestine have most connection to Jews/Christians lived back then.(a dutch genetic investigation) Most Israeli's (after 1948) don't have that connection! Religion can be changed, DNA haplogroups of Israeli's are just a tiny minority J1/J2, and are spread over at least 7 haplogroups, that why a African or Danish Jew  look so African or Danish. Funny again orthodox Jews reject state of Israel and side with Palestinians on Palestine, so are they anti-semitic too? ROFL OL.. in DNA genealogy Jew/Isareli's, subclades J 1, J 2, E 3 b , R 1 b , R 1 a 1 , G , I , Q , K , R 2 . remember in CE1 there were Jewish Palestinians, and also came Christian Palestinans, and ofc after 632 CE also Muslim Palestinians. Strangely more jewish and muslim Palestinians  have J1 then christian Palestinians...don;t know yet why.


https://rightsforum.org/nieuws/raket-uit-gaza-treft-woning-in-israel/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/raket-uit-gaza-treft-woning-in-israel/?fbc)

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/49230/het-gewelddadige-ontstaan-van-israel.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=HNredactmail26032019# (https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/49230/het-gewelddadige-ontstaan-van-israel.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=HNredactmail26032019#)

de staat ...net zo als RF is, was en zal het geen land zijn of worden, wat Trump en de zionisten ook willen.

07042019https://rightsforum.org/nieuws/hema-onder-vuur-om-relatie-met-fout-israelisch-bedrijf/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/hema-onder-vuur-om-relatie-met-fout-israelisch-bedrijf/?fbc)


https://rightsforum.org/nieuws/nederlandse-regering-blijft-israel-in-bescherming-nemen/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/nederlandse-regering-blijft-israel-in-bescherming-nemen/?fbc)

https://rightsforum.org/opinie/verdacht-weinig-steun-op-links-voor-de-vrijheid-van-meningsuiting/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/verdacht-weinig-steun-op-links-voor-de-vrijheid-van-meningsuiting/?fbc)https://rightsforum.org/campagnes/publiek-roept-hema-op-tot-respect-voor-mensenrechten/?fbclid=IwAR2eDSGWhxroLs1Ey9QRMNLKzDGyq1KnP9NUS4kVt8ZLFbsQy_CGg_rcslk (https://rightsforum.org/campagnes/publiek-roept-hema-op-tot-respect-voor-mensenrechten/?fbclid=IwAR2eDSGWhxroLs1Ey9QRMNLKzDGyq1KnP9NUS4kVt8ZLFbsQy_CGg_rcslk)
 
 
 
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op april 15, 2019, 19:53:31 pm
https://rightsforum.org/nieuws/netanyahus-verkiezingsbelofte-geen-vrede-maar-annexatie-en-bezetting/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/netanyahus-verkiezingsbelofte-geen-vrede-maar-annexatie-en-bezetting/?fbcl)
Netanyahu?s verkiezingsbelofte: geen vrede, maar annexatie en bezetting - The Rights Forum
BOYCOT israel BARCODE 729

Laat Isra?l niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!
https://rightsforum.org/petitiegaza/?fbc (https://rightsforum.org/petitiegaza/?fbc)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dries-van-agt-88-neemt-het-nog-een-keer-op-voor-de-palestijnen-we-hebben-geen-donder-gedaan-niks~bb8a4234/ (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dries-van-agt-88-neemt-het-nog-een-keer-op-voor-de-palestijnen-we-hebben-geen-donder-gedaan-niks~bb8a4234/)

https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700045?e=51f3f4d5af& (https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700045?e=51f3f4d5af&)
Palestina in Doodsnood - Dries van Agt

https://www.nporadio1.nl/1-op-1/onderwerpen/497499-dries-van-agt-laffe-taal-grapperhaus-over-terughalen-jihadkinderen?fbc (https://www.nporadio1.nl/1-op-1/onderwerpen/497499-dries-van-agt-laffe-taal-grapperhaus-over-terughalen-jihadkinderen?fbc)


https://rightsforum.org/nieuws/oproep-37-europese-oud-politici-aan-eu-red-de-tweestatenoplossing/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/oproep-37-europese-oud-politici-aan-eu-red-de-tweestatenoplossing/?fb)
https://rightsforum.org/nieuws/waarheid-en-leugens-over-de-bds-beweging-1/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/waarheid-en-leugens-over-de-bds-beweging-1/?fbcl)

https://bdsmovement.net/get-involved/join-a-bds-campaign?country=Netherlands (https://bdsmovement.net/get-involved/join-a-bds-campaign?country=Netherlands)

https://corporatewatch.org/trading-under-siege-the-dying-export-industry-in-the-gaza-strip/ (https://corporatewatch.org/trading-under-siege-the-dying-export-industry-in-the-gaza-strip/)
https://phys.org/news/2019-02-infrastructure-gaza-west-bank-exact.html (https://phys.org/news/2019-02-infrastructure-gaza-west-bank-exact.html)

https://brabosh.com/2019/04/14/pqpct-mtl/?fb (https://brabosh.com/2019/04/14/pqpct-mtl/?fb)

https://rightsforum.org/opinie/dries-van-agt-de-premier-die-activist-werd/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/dries-van-agt-de-premier-die-activist-werd/?fbc)

https://rightsforum.org/opinie/palestina-weg-met-het-cynisme-lees-van-agt/?fbcl (https://rightsforum.org/opinie/palestina-weg-met-het-cynisme-lees-van-agt/?fbcl)https://rightsforum.org/campagnes/deelnemers-songfestival-houden-zich-doof-voor-palestijnen/?fbc (https://rightsforum.org/campagnes/deelnemers-songfestival-houden-zich-doof-voor-palestijnen/?fbc)
ROFL OL Palestina bestaat sinds 1150 BCE tot vandaag en verder Koninkrijk Israel IN Palestina bestond slechts 400 jaar en Koninkrijk Judea, zij het onder vreemde overheersing slechts 200 jaar, dus totaal zo'n 600 jaar, dus waar je die 3000 jaar vandaan heb?  Pas rond 900/700 BCE werden een aantal Palestijnen aanhangers van het jodendom(een religie, geen raskenmerk), dus Joodse Palestijnen, geen Israeli's! Rond jaartelling kwamen daar ook christelijke Palestijnen bij en vanaf ongeveer 600/800 CE ook islamitische Palestijnen. Echter meeste van huidige Israeli's hebben geen Palestijnse achtergrond (DNA J1)in hun stamboom maar 7 niet gerelateerde andere DNA groepen.  Dus vergeet die erfenis, de STAAT Israel(niet land want dat is nog steeds Palestina) is net als Russische Federatie (nee Rusland was, is, zal ook nooit een land worden) is net zo'n agressor, bezetter en annexer...

https://rightsforum.org/campagnes/het-songfestival-is-een-eerbetoon-aan-de-israelische-apartheid/?fbc (https://rightsforum.org/campagnes/het-songfestival-is-een-eerbetoon-aan-de-israelische-apartheid/?fbc)

https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700061?e=51f3f4d5af&fbcl (https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700061?e=51f3f4d5af&fbcl)
Songfestival houdt zich doof voor Palestijnen


https://www.youtube.com/watch?v=KR9sWRzbdJw (https://www.youtube.com/watch?v=KR9sWRzbdJw)
History of the Jews - summary from 750 BC to Israel-Palestine conflict
https://www.youtube.com/watch?v=0vwkfJb7FEc (https://www.youtube.com/watch?v=0vwkfJb7FEc)
Israel-Palestine conflict - summary from 1917 to present


https://www.youtube.com/watch?v=UCUxTFt8pB0 (https://www.youtube.com/watch?v=UCUxTFt8pB0)
Israelis: Who is Jesus to you?
https://www.youtube.com/watch?v=7-VLQwleTUc (https://www.youtube.com/watch?v=7-VLQwleTUc)
Palestinians: Who is Jesus for you?       kuzari vergelijk religie?


https://rightsforum.org/campagnes/decor-van-het-songfestival-4-doden-40-ontvoeringen-400-gewonden/?fb (https://rightsforum.org/campagnes/decor-van-het-songfestival-4-doden-40-ontvoeringen-400-gewonden/?fb)https://www.youtube.com/watch?v=E0gwSr78bTc (https://www.youtube.com/watch?v=E0gwSr78bTc)
sexual harrasment in egypt (only egypt?)

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op mei 15, 2019, 21:25:05 pm
https://rightsforum.org/nieuws/gaza-en-israel-handhaven-van-de-blokkade-is-onhoudbaar/?fbc
https://rightsforum.org/opinie/waarom-noemen-europeanen-israel-geen-apartheidsstaat/?fbhttps://rightsforum.org/nieuws/joodse-boycot-van-israelische-wijn-dreigt-300-israelis-baan-te-kosten/?fbc
https://rightsforum.org/opinie/de-oorlog-tegen-bds-is-hypocriet-destructief-en-tot-mislukken-gedoemd/?fbc
https://rightsforum.org/nieuws/nederlandse-ambassade-in-israel-viert-feest-op-ruines-palestijns-dorp/?fbc
https://rightsforum.org/nieuws/duits-parlement-wil-rechten-antisemitische-bds-sympathisanten-inperken/?fb
https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700073?e=51f3f4d5af&fbc
Burgerrechten onder vuur - ook in Nederland
https://rightsforum.org/nieuws/registratie-van-palestijnse-nederlanders-miskent-hun-recht-op-identiteit/?fbcl
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juni 10, 2019, 12:48:13 pm
https://rightsforum.org/nieuws/ruim-dertig-organisaties-roepen-eu-op-tot-actieve-rol-in-vredesproces/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/ruim-dertig-organisaties-roepen-eu-op-tot-actieve-rol-in-vredesproces/?fb)


https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700081?e=5977d31194&fbc (https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700081?e=5977d31194&fbc)
Een-tweetje CIDI en PVV mislukt

https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2019/06/gaza-gas-deal-190603142512559.html (https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2019/06/gaza-gas-deal-190603142512559.html)


https://rightsforum.org/nieuws/in-duitsland-is-de-jacht-op-artiesten-met-bds-sympathieen-geopend/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/in-duitsland-is-de-jacht-op-artiesten-met-bds-sympathieen-geopend/?fbcl)


https://rightsforum.org/nieuws/duitse-bank-heft-rekening-joodse-organisatie-op-wegens-solidariteit-met-bds-beweging/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/duitse-bank-heft-rekening-joodse-organisatie-op-wegens-solidariteit-met-bds-beweging/?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/amerikaans-vredesplan-lijkt-recept-voor-mislukking/?f (https://rightsforum.org/nieuws/amerikaans-vredesplan-lijkt-recept-voor-mislukking/?f)

https://rightsforum.org/nieuws/palestijnse-kinderen-vogelvrij-onder-israelische-bezetting/?fbcli (https://rightsforum.org/nieuws/palestijnse-kinderen-vogelvrij-onder-israelische-bezetting/?fbcli)https://rightsforum.org/nieuws/ook-in-bahrein-toont-team-trump-zich-onverholen-pro-israelisch/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/ook-in-bahrein-toont-team-trump-zich-onverholen-pro-israelisch/?fb)

https://rightsforum.org/nieuws/34-europese-vakbonden-roepen-op-tot-handelsverbod-met-israelische-kolonies/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/34-europese-vakbonden-roepen-op-tot-handelsverbod-met-israelische-kolonies/?fbcl)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juli 12, 2019, 09:40:10 am

https://rightsforum.org/opinie/in-de-misleidingsindustrie-misleidt-els-van-diggele-de-lezer/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/in-de-misleidingsindustrie-misleidt-els-van-diggele-de-lezer/?fbc)


1916 Semitic Mythology
pag.39: The Hebrew
tradition connected
their ancestral home
with SYRIA,  (so NOT PALESTINE !) also page 72 Habiru
and especially with the ?land
of the rivers,? the region of Harran and
Paddan on the river Balih.
https://archive.org/details/mythologyofallra51gray/page/n5 (https://archive.org/details/mythologyofallra51gray/page/n5)

https://rightsforum.org/nieuws/christenen-voor-israel-misleidt-consument-met-made-in-israel-etiketten/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/christenen-voor-israel-misleidt-consument-met-made-in-israel-etiketten/?fbcl)


https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-wine-vineyards-west-bank-psagot-settlement-eu-a8959301.html (https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-wine-vineyards-west-bank-psagot-settlement-eu-a8959301.html)

https://www.investigaction.net/en/why-are-countless-palestinian-photos-and-films-buried-in-israeli-archives/ (https://www.investigaction.net/en/why-are-countless-palestinian-photos-and-films-buried-in-israeli-archives/)
The material presents an alternative to the Zionist history that denied the Palestinians? existence.

https://www.huffpost.com/entry/florida-principal-holocaust-teaching_n_5d2235bbe4b04c481415dab4?fbc (https://www.huffpost.com/entry/florida-principal-holocaust-teaching_n_5d2235bbe4b04c481415dab4?fbc)   
yes 17 million victims

https://rightsforum.org/nieuws/minister-israel-joden-die-met-niet-joden-trouwen-oorzaak-tweede-holocaust/?fbclid (https://rightsforum.org/nieuws/minister-israel-joden-die-met-niet-joden-trouwen-oorzaak-tweede-holocaust/?fbclid)

jodendom is een geloof/religie, die 900/700 BCE plm. begon in Palestina, in gebieden daarin Koninkrijken Israel en Judea (die hebben bij elkaar ongeveer 600 jaar bestaan) niet alle Palestijnen werden joods, rond jaartelling waren  er ook christelijke Palestijnen en vanaf 600/700 CE ook moslim Palestijnen die hebben DNA haplogroep J1. Meeste Israeli's hebben andere DNA haplogroepen dus zeker geen Palestijnse achtergrond of claim op Palestina als moederland. Meeste Arabieren hebben J2 als DNA haplogroep. Trouwens Arabisch heeft 90% van alle semitische sprekers, Hebreeuws maar 2%, dus de laatste zijn ook meest anti-semitisch, getalwijs.

DNA haplogroepen J 2, E 3 b , R 1 b , R 1 a 1 , G , I , Q , K , R 2 en een kleine minderheid J1, weet niet of de laatste juist de orthodoxe joden zijn die achter Palestina staan en staat Israel juist afwijzen.
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juli 19, 2019, 10:41:55 am
https://rightsforum.org/nieuws/extreemrechtse-vlamingen-met-cidi-naar-israel-gesubsidieerd-met-joodse-gelden/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/extreemrechtse-vlamingen-met-cidi-naar-israel-gesubsidieerd-met-joodse-gelden/?fbc)

rfom 1150 BCE eyptians called it Palestine
census 1897

 https://www.cjpme.org/fs_007 (https://www.cjpme.org/fs_007)

This Factsheet Provides demographic information of Historical Palestine prior to 1948 in an effort to tell the often erased story of Palestine's idigenous people. The Zionist Movement has long called Palestine ?A land without a people, for a people without a land,? a slogan that galvanised Jews to move to Palestine and eventually led to the large-scale displacement of indigenous Palestinians.


https://www.thestudentroom.co.uk/showthread.php?t=915176&page=5 (https://www.thestudentroom.co.uk/showthread.php?t=915176&page=5)
Palestine or Israel

https://rightsforum.org/nieuws/netanyahu-belooft-palestijnen-eeuwige-bezetting/?f (https://rightsforum.org/nieuws/netanyahu-belooft-palestijnen-eeuwige-bezetting/?f)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juli 25, 2019, 14:51:29 pm

https://rightsforum.org/campagnes/joodse-en-palestijnse-jongeren-vragen-steun-voor-strijd-tegen-onderdrukking-en-intimidatie/?fb (https://rightsforum.org/campagnes/joodse-en-palestijnse-jongeren-vragen-steun-voor-strijd-tegen-onderdrukking-en-intimidatie/?fb)

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-the-protest-dispersed-then-an-israeli-sniper-shot-a-9-year-old-boy-in-the-head-1.7542674?fbcl (https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-the-protest-dispersed-then-an-israeli-sniper-shot-a-9-year-old-boy-in-the-head-1.7542674?fbcl)

https://al-shabaka.org/memos/the-us-law-restricting-satellite-imagery-of-palestine-israel/?fbcl (https://al-shabaka.org/memos/the-us-law-restricting-satellite-imagery-of-palestine-israel/?fbcl)

https://thefreethoughtproject.com/israeli-soldiers-shoot-kill-palestinian-boy-hands-air/?fbc (https://thefreethoughtproject.com/israeli-soldiers-shoot-kill-palestinian-boy-hands-air/?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/israel-start-sloop-van-zeventig-palestijnse-woningen/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/israel-start-sloop-van-zeventig-palestijnse-woningen/?fbc)


https://rightsforum.org/nieuws/cidi-ontving-joodse-restitutiegelden-voor-reizen-website-en-zelfpromotie/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/cidi-ontving-joodse-restitutiegelden-voor-reizen-website-en-zelfpromotie/?fb)

https://pcmweb.nl/artikelen/blog/4-vragen-over-wat-psd2-voor-jou-betekent-2/ (https://pcmweb.nl/artikelen/blog/4-vragen-over-wat-psd2-voor-jou-betekent-2/)

https://www.btselem.org/press_release/20190722_wadi_al_humos_demolitions?fb (https://www.btselem.org/press_release/20190722_wadi_al_humos_demolitions?fb)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op augustus 05, 2019, 14:26:55 pm
https://www.timesofisrael.com/election-lists-close-with-rifts-on-left-and-right-leaving-liberman-as-kingmaker/?fbc (https://www.timesofisrael.com/election-lists-close-with-rifts-on-left-and-right-leaving-liberman-as-kingmaker/?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/aanduiding-made-in-israel-is-onjuist-misleidend-en-bedrieglijk/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/aanduiding-made-in-israel-is-onjuist-misleidend-en-bedrieglijk/?fbc)
Het Federale Gerechtshof van Canada heeft geoordeeld dat wijn uit Isra?lische nederzettingen in bezet Palestijns gebied niet langer als ?Isra?lisch product? mag worden verhandeld.

https://www.un.org/press/en/2019/ecosoc7010.doc.htm?fb (https://www.un.org/press/en/2019/ecosoc7010.doc.htm?fb)
Economic and Social Council Adopts Texts on Harmful Impact of Israeli Occupation, Rise in Opioid Overdose Deaths, Other Subjects, as Management Segment Begins


https://www.timesofisrael.com/us-blocks-un-condemnation-of-israeli-demolition-of-palestinian-homes-report/?fbclid (https://www.timesofisrael.com/us-blocks-un-condemnation-of-israeli-demolition-of-palestinian-homes-report/?fbclid)
#REMOVEVETORIGHTSUNSC The Permanent members of UNSC (P5) with vetorights, USA-Russia-China-UK and France (and their friends) are the real warmongers, who don't bring the world to PEACE but to PIECES.

De staat Israel is een uitvinding van VS om oorlog aan te wakkeren, wapens te verkopen en genocide en oorlogsmisdaden te plegen.

https://rightsforum.org/nieuws/trump-gezant-verwijst-palestijnse-rechten-naar-de-vuilnisbak/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/trump-gezant-verwijst-palestijnse-rechten-naar-de-vuilnisbak/?fbc)

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-west-bank-construction-jewish-settlements-palestinians-netanyahu-kushner-a9029096.html?fbc (https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-west-bank-construction-jewish-settlements-palestinians-netanyahu-kushner-a9029096.html?fbc)

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/07/vrouw-mocht-bus-niet-in-omdat-ze-te-weinig-aanhad (https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/07/vrouw-mocht-bus-niet-in-omdat-ze-te-weinig-aanhad)

https://news.un.org/en/story/2019/07/1043441?fbcli (https://news.un.org/en/story/2019/07/1043441?fbcli)
New UN report shows record number of children killed and maimed in conflict
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2019%2F509&Lang=E&Area=UNDOC&fbc (https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2019%2F509&Lang=E&Area=UNDOC&fbc)


https://rightsforum.org/nieuws/israel-bouwt-2300-woningen-voor-kolonisten-diep-in-palestijns-gebied/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/israel-bouwt-2300-woningen-voor-kolonisten-diep-in-palestijns-gebied/?fbc)


https://rightsforum.org/nieuws/suggestief-artikel-volkskrant-is-stemmingmakerij-tegen-unrwa/?fbcli (https://rightsforum.org/nieuws/suggestief-artikel-volkskrant-is-stemmingmakerij-tegen-unrwa/?fbcli)

https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-gantz-vows-to-send-ground-forces-pound-gaza-in-any-future-conflict-1.7646085?fbcl (https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-gantz-vows-to-send-ground-forces-pound-gaza-in-any-future-conflict-1.7646085?fbcl)


https://rightsforum.org/nieuws/israelische-politie-ontdekt-wapens-in-palestijnse-woning-die-ze-er-zelf-heeft-verstopt/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/israelische-politie-ontdekt-wapens-in-palestijnse-woning-die-ze-er-zelf-heeft-verstopt/?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/een-woord-van-dank-van-dries-van-agt-voor-de-vele-blijken-van-medeleven/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/een-woord-van-dank-van-dries-van-agt-voor-de-vele-blijken-van-medeleven/?fbc)

https://www.haaretz.com/israel-news/at-historical-sites-around-israel-no-sign-of-arabic-1.7646294?fbc (https://www.haaretz.com/israel-news/at-historical-sites-around-israel-no-sign-of-arabic-1.7646294?fbc)


https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700113?e=5977d31194&fb (https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700113?e=5977d31194&fb)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op augustus 18, 2019, 11:33:37 am
https://www.google.com/search?ei=snhRXaCII4zfkgX135iADA&q=jewish+goddess+platel%3Dpdf&oq=jewish+goddess+platel%3Dpdf (https://www.google.com/search?ei=snhRXaCII4zfkgX135iADA&q=jewish+goddess+platel%3Dpdf&oq=jewish+goddess+platel%3Dpdf)

https://docs.google.com/file/d/0B96SdDtRAES6NDk4N2FlYWItNmZlYS00M2Q5LWIyOTktYTM1Yzg5OThjZjQ3/edit?num=50&sort=name&ddrp=1&layout=list&pli=1 (https://docs.google.com/file/d/0B96SdDtRAES6NDk4N2FlYWItNmZlYS00M2Q5LWIyOTktYTM1Yzg5OThjZjQ3/edit?num=50&sort=name&ddrp=1&layout=list&pli=1)    the hebrew goddess rapahel patai

https://www.academia.edu/22703843/Asherah_and_the_God_of_the_Early_Israelites (https://www.academia.edu/22703843/Asherah_and_the_God_of_the_Early_Israelites)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op augustus 24, 2019, 15:48:26 pm
https://al-shabaka.org/commentaries/using-indigeneity-in-the-struggle-for-palestinian-liberation/?fb
Ik heb t al tientallen keren als comment gezet: er zijn slechts een kleine minderheid (100.000 plm.) joodse Palestijnen die kunnen claimen dat hun voorouders altijd in Palestina hebben gewoond, dus niet de 13 miljoen Zionisten/Israeli's, hetgeen wordt ondersteund door DNA bewijs: Palestijnen, pagan-joods-christelijk-moslim(religie), hebben J1 als DNA haplogroep(ras), andere arabieren meestal J2. Israeli's hebben geen J1 maar 9 andere dNA haplogroepen J 2, E 3 b , R 1 b , R 1 a 1 , G , I , Q , K , R 2 zo historisch en op basis van raskenmerken hebben Israeli's geen enkel recht op Palestina. De voorouders van Shashu/Haburi, de "Isralieten" hadden resp. Syrie en noord- Saudi Arabie als thuisland dus zijn zelf net zulke agressors, bezetters en annexers als de RF russen.En baseren zich beiden op "heilige" zelf herschreven geschiedenissen :-)

I have commented on such dozens of times: there are only a small minority (100,000 plm) of Jewish Palestinians who can claim that their ancestors have always lived in Palestine, not the 13 million Zionists / Israelis, which is supported by DNA evidence : Palestinians, pagan-Jewish-Christian-Muslim (religion), have J1 as DNA haplogroup (race), other Arabs usually have J2. Israelis do not have J1, but 9 other dna haplogroups J 2, E 3 b, R 1 b, R 1 a 1, G, I, Q, K, R 2 so historically and based on race characteristics, Israelis have no rights to Palestine. The ancestors of Shashu / Haburi, the "Israelites" had resp. Syria and northern Saudi Arabia as homeland so are themselves just aggressors, occupiers and annexers as the RF Russians. And both rely on "holy" self-rewritten histories :-)
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Jews

je bewijst ermee dat de voorouders van de Zionisten/Israeli's geen voorouder-geboorte-bijbels recht hebben op Palestina. In 1920 waren er slechts 120.000 Joodse Palestijnen, dus die 13 miljoen+ van vandaag hebben in meerderheid geen recht om in Palestina te wonen. Mijn betoog sluit WEL aan bij het artikel , Indigeneity betekent inheemsheid zoals artikel zegt als basis voor recht op Palestina en DNA geeft dat waarheidsgetrouw weer J1 is Palestijns, J2 Arabisch enz. en dan hoef je niet terug te vallen of te verzanden in een discussie over heilige boeken of al dan niet herschreven geschiedenissen. Nogmaals Joods zijn is net als met christelijk of moslim zijn een religie, dat is geen "ras"kenmerk DNA wel. Semitisch zijn is geen religie of "ras" kenmerk dat heeft enkel te maken met de taal die iemand spreekt, 90% van een semitische taal sprekenden spreken Arabisch, slechts 2% spreken Hebreeuws, daarom stel ik ook dat niet de Arabieren/Palestijnen maar de Hebreeuws sprekenden anti-semitisch zijn.

You prove that the ancestors of the Zionists / Israelis do not have an ancestor-birth biblical right to Palestine. In 1920 there were only 120,000 Jewish Palestinians, so those 13 million + today do not have the proof to live in Palestine as Palestinians. My argument DOES agree with the article, Indigeneity means indigenous as article says as the basis for entitlement to Palestine and DNA indicates that truthfully J1 is Palestinian, J2 Arabic etc. and then you do not have to fall back or get bogged down in a discussion about holy books or histories, rewritten or not. Being Jewish again is just like being a Christian or a Muslim, that is religion not  "race" characteristic of DNA. Being Semitic is not a religion or "race" characteristic that is only related to the language that someone speaks, 90% of a Semitic language speaking Arabic, only 2% speaking Hebrew, therefore I also state that not the Arabs / Palestinians but the Hebrew speakers are anti-Semitic.

Als je even teruggaat in geschiedenis naar plm. 1900 dan zie je dat Engeland en Frankrijk als toenmalige machthebbers Midden Oosten hebben opgedeeld b.v. ook Syrie , zie Picot-Sykes Pact en Treaty of Sevres, beiden zijn net als VS en RF nu permanente leden van Veiligheidsraad met vetorecht, VS houden alle resoluties over Israel tegen, RF houden alle resoluties  tegen over Oekraine en Oost-Europa, Syrie enz. Ik weet vanuit mijn connecties met VS Roosevelt familie, dat bedenker VN, Franklin Delano Roosevelt en zijn vrouw Elenaor Roosevelt, in zijn kladversie GEEN vetorecht had voorzien, na mislukken Volkenbond, waar elk land vetorecht had.  Nu kan je een veto van een van de permanente leden Veiligheidsraad wel overrulen op basis UN charter art. 377 in Algemene Vergadering VN, maar dat wordt niet veel gebruikt. Als vetorechten Veiligheidsraad worden afgeschaft waar enkel VS en RF tegen blijken te zijn, dan kan er eindelijk RECHT worden toegepast in de wereld, en kunnen oorlog en vluchtelingenstromen simpel gestopt worden. Maar die 2 landen willen de huidige rechteloze situatie blijkbaar laten bestaan.

If you go back to history for a moment. 1900 then you see that England and France as then rulers have divided the Middle East, e.g. also Syria, see Picot-Sykes Pact and Treaty of Sevres, both are like US and RF now permanent members of the Security Council with veto right, US stop all resolutions on Israel, RF stop all resolutions on Ukraine and Eastern Europe, Syria etc. From my connections with the VS Roosevelt family, I know that UN inventor Franklin Delano Roosevelt and his wife Elenaor Roosevelt, in their draft version, had NOT provided for a veto right, following failure of the League of Nations, where every country had veto right. Now you can overrule a veto from one of the permanent members of the Security Council based on UN charter art. 377 in UN General Assembly, but that is not widely used. If veto rights Security Council are abolished that only the US and RF prove to be against, then LAW can finally be applied in the world, and war and refugee flows can simply be stopped. But those 2 countries apparently want the current lawless situation to exist.

as Decade Forecast Stratfor up to 2025 shows in 6-10 years influence USA-RF-China-Germany wiil go away, so vetorights P5 UNSC will go away, and then things can be put right in the world and war and refugeeflows can go away. Up to now UNSC thx to P5 esp. USA & RF the real warmongers , don't bring the world to PEACE but to PIECES.

https://rightsforum.org/nieuws/de-moord-op-de-tweestatenoplossing/?fbc
We weten allemaal hoe 't komt, door het vetorecht van de VS in de zogenaamde Veiligheidsraad, waar juist de oorlogspartijen met name VS en RF elke resolutie wegstemmen die tegen hun belangen ingaan. Aangezien de staat Israel een Amerikaanse uitvinding is ligt daar de oplossing door veto's van VS(of RF) via beroep op art. 377 VN handvest in de Algemene Vergadering te overrulen.   Zag trouwens staan unconvenient truth in artikel dat moet zijn inconvenient truth.: https://wikidiff.com/unconvenient/inconvenient


https://rightsforum.org/opinie/trump-en-netanyahu-de-ene-hand-wast-de-andere/?fbcl

https://rightsforum.org/nieuws/het-ontzien-van-israel-in-de-vn-leidt-alleen-maar-tot-meer-onrecht/?fbc
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op augustus 29, 2019, 10:05:44 am
https://www.timesofisrael.com/supreme-court-bans-extreme-right-gopstein-and-marzel-from-election-race/?fbcl (https://www.timesofisrael.com/supreme-court-bans-extreme-right-gopstein-and-marzel-from-election-race/?fbcl)

https://rightsforum.org/nieuws/israel-halveert-aanvoer-brandstof-naar-gaza-na-beschietingen/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/israel-halveert-aanvoer-brandstof-naar-gaza-na-beschietingen/?fbcl)

https://www.middleeasteye.net/news/43-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israel (https://www.middleeasteye.net/news/43-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israel)

https://www.alaraby.co.uk/english/blog/2017/12/19/how-many-times-has-us-backed-israel-at-un (https://www.alaraby.co.uk/english/blog/2017/12/19/how-many-times-has-us-backed-israel-at-un)

https://edition.cnn.com/2019/08/26/politics/state-department-website-palestinian-territories/index.html?fb (https://edition.cnn.com/2019/08/26/politics/state-department-website-palestinian-territories/index.html?fb)

https://rightsforum.org/nieuws/amerikaans-ministerie-van-buitenlandse-zaken-tovert-palestijnse-gebieden-weg/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/amerikaans-ministerie-van-buitenlandse-zaken-tovert-palestijnse-gebieden-weg/?fbc)


Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op september 02, 2019, 15:02:30 pm
https://rightsforum.org/nieuws/israelische-troepen-slopen-huis-en-restaurant-van-palestijnse-familie/?fbc

pALESTINe/israel-Israeli's or Israeli never existed, they were as even census shows just jewish PALESTINIANS. Israeli's and "state of Israel"  are FR/UK/USA inventions  .
https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/The-Balfour-Declaration.aspx
The Balfour Declaration
 1917
On 2 November 1917, British Foreign Secretary, Lord Arthur Balfour, issued a statement of British government policy, which has since become known as the Balfour Declaration. It stated: "His Majesty's government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."


​ Bible jewish or christian or any other of the 27! https://archive.org/details/bibleofbiblesort00grav THE BIBLE OF 27 BIBLES (1 christian with 2000 errors) 1879 -KERSEY GRAVES are MAN written around 900-700 BCE like all present major except islam. This is what archaeologists Ze'v Herzog and Israel Finkelstein have learned from their excavations in the Land of Kingdom of Israel/Judea in Palestine: the Israelites were never in Egypt, did not wander in the desert, did not conquer the land in a military campaign and did not pass it on to the 12 tribes of Israel. Perhaps even harder to swallow is that the united monarchy of David and Solomon, which is described by the Bible as a regional power, was at most a small tribal kingdom. And it will come as an unpleasant shock to many that the God of Kingdom of Israel/Judea in Palestine, EL later YHWH, (Jaweh), a Jordan weather deity, had a female consort (Aserah) and that the early Israelite religion adopted monotheism only in the waning period of the monarchy and not at Mount Sinai. Judaism started 900-700 BCE and not 4000 BCE, that is all plagerised from older sources of other civilazations like most of their religion also was copied. 
Shlomo Sand, Jewish Author  https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheJewishPeople2009 https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheLandOfIsrail_201801
THE WORLD?S Sixteen Crucified Saviors OR, Christianity before Christ 1878
https://archive.org/details/worldssixteencru00grav_0
Or PALESTINE in 1948, like Frau Ribbentrop /Merkel said dec 1 2018:
https://uawire.org/germany-unveils-strategy-to-bring-peace-to-ukraine
is clear for Germany: a wrongful act cannot create a new, legally valid country.   (both for RF illegal occupations and Israel's occupation of Palestine now still blocked by USA UN vetos)

Duda: no one can be allowed to change borders of countries by force as it happened with Poland in 1939, with Ukraine in 2014 or PALESTINE in 1948 as Germany said December 1, 2018 : a wrongful act cannot create a new, legally valid country.
https://en.interfax.com.ua/news/general/610414.html
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op september 07, 2019, 18:18:20 pm

https://rightsforum.org/nieuws/honderd-organisaties-aan-vn-geef-database-vrij-van-bedrijven-die-israelische-kolonisering-steunen/?fbc

Hebrews(just 2%) are anti-Semitic(Arabic 90%) LANGUAGE speakers

"Zionism using the Bible to prove that Jewish people have a right to colonize Palestine is absurd. Israelis all came from somewhere else. Palestinians come from Palestine," Israeli-American activist Miko Peled.

Russian Jewish professor (genticus) Anatole Klyosov has  proved that most Israeli's contrary Palestinians have NOT the required J1 DNA haplogroup...they have others which prove they were not indigenous in Palestine. Israeli's have J2 Arabic DNA haplogroup of which 15% Sephardic or Akenazi also have, or E3b(E-M215) Africa, R1B germanic europe, R1a1 west asia-ukraine, G east asia,  ! (10 Europe (2) Yugyslavia-slavic,Q central siberia, K NW europe, R2 central asia...so that idiot aka pm of state of Israel (not a country thats Palestine) https://mondoweiss.net/2019/07/archaeologists-netanyahus-palestinians/

Palestinians at least some adapted to judaism between 900-7000 BCE, others stayed pagan (mothergodesses, bullworship etc.), around 1 CE some became christian, and around 630-800 CE a lot became muslim...so yes there were jewish PALESTINIANS, not Israeli's..


Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op september 13, 2019, 14:27:33 pm

https://rightsforum.org/nieuws/cidi-uitsluiting-kritische-joden-van-debat-is-hun-eigen-schuld/?fbcl


https://mailchi.mp/rightsforum/nieuwsbrief-2700125?fb
Kritische joden door CIDI geweerd, want zijn geen (pro) Israeli's, das Herrenvolk.

2016 IDF general Golan https://972mag.com/the-deeper-meaning-of-idf-generals-holocaust-comparison/119100/ at his Holocaust speech: ?If there?s one thing that scares me about Holocaust memory, it?s identifying revolting trends that took place in Europe in general, and Germany in particular, 70, 80, 90 years ago, and finding evidence of them amongst ourselves, today, in 2016.

Sanctions on  these warcriminals
https://euobserver.com/foreign/145911?utm_source=euobs&utm_medium=rss
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op september 19, 2019, 07:55:30 am
https://rightsforum.org/nieuws/netanyahu-zal-jordaanvallei-annexeren-als-hij-verkiezingen-wint/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/netanyahu-zal-jordaanvallei-annexeren-als-hij-verkiezingen-wint/?fb)

https://rightsforum.org/opinie/christen-zionisten-de-kracht-achter-trumps-israelbeleid/?fbcl (https://rightsforum.org/opinie/christen-zionisten-de-kracht-achter-trumps-israelbeleid/?fbcl)
https://www.myjewishlearning.com/article/jewish-views-on-christianity/ (https://www.myjewishlearning.com/article/jewish-views-on-christianity/)

https://rightsforum.org/nieuws/hoorzitting-over-proces-tegen-lijsttrekker-benny-gantz-op-17-september-in-den-haag/ (https://rightsforum.org/nieuws/hoorzitting-over-proces-tegen-lijsttrekker-benny-gantz-op-17-september-in-den-haag/)

https://rightsforum.org/nieuws/wat-ook-de-verkiezingsuitslag-wordt-vrede-lijkt-in-israel-een-gepasseerd-station/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/wat-ook-de-verkiezingsuitslag-wordt-vrede-lijkt-in-israel-een-gepasseerd-station/?fbc)

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-in-argentina-he-s-known-as-the-bone-breaker-israel-granted-him-citizenship-1.7836600?fbcl (https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-in-argentina-he-s-known-as-the-bone-breaker-israel-granted-him-citizenship-1.7836600?fbcl)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op september 24, 2019, 12:24:04 pm


https://ukrainianjewishencounter.org/en/israelis-make-first-hebrew-language-movie-about-the-holodomor/?fbcli (https://ukrainianjewishencounter.org/en/israelis-make-first-hebrew-language-movie-about-the-holodomor/?fbcli)

https://www.aljazeera.com/news/2019/09/author-kamila-shamsie-stripped-literary-award-bds-support-190918193609218.html?fb (https://www.aljazeera.com/news/2019/09/author-kamila-shamsie-stripped-literary-award-bds-support-190918193609218.html?fb)


Israeli's zijn net zulke agressors, bezetters, en annexers als de RF russen....geen wonder gezien 2 miljoen Isareli's zijn van RF Russische en niet Palestijnse afkomst. Enkel joodse Palestijnen kunnen Palestina als hun heilig land claimen(census 1920 120.000) de meeste Israeli's dus niet.
https://www.vice.com/en_us/article/a357zp/the-king-of-israel-is-no-more-israel-faces-a-future-without-netanyahu (https://www.vice.com/en_us/article/a357zp/the-king-of-israel-is-no-more-israel-faces-a-future-without-netanyahu)

https://rightsforum.org/nieuws/duitse-rechter-deelname-aan-israel-boycot-is-ieders-goed-recht/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/duitse-rechter-deelname-aan-israel-boycot-is-ieders-goed-recht/?fbcl)

https://petities.nl/petitions/palestijnse-kinderen-hebben-recht-op-leven-vrij-van-onrecht-en-onderdrukking?locale=nl&fbcl (https://petities.nl/petitions/palestijnse-kinderen-hebben-recht-op-leven-vrij-van-onrecht-en-onderdrukking?locale=nl&fbcl)

https://rightsforum.org/opinie/de-zaak-ziada-david-tegenover-goliath/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/de-zaak-ziada-david-tegenover-goliath/?fbc)

https://www.youtube.com/watch?v=mwUluvtVeTk&fbc (https://www.youtube.com/watch?v=mwUluvtVeTk&fbc)
Child Rape and Sodomy are Legal in the Talmud

https://rightsforum.org/nieuws/makro-verkoopt-dadels-uit-bezet-palestijns-gebied-als-nederlands/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/makro-verkoopt-dadels-uit-bezet-palestijns-gebied-als-nederlands/?fbcl)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op oktober 04, 2019, 13:43:00 pm
https://rightsforum.org/nieuws/israel-weerhoudt-voetbalteam-uit-gaza-van-spelen-finale-palestina-cup/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/israel-weerhoudt-voetbalteam-uit-gaza-van-spelen-finale-palestina-cup/?fbcl)

https://rightsforum.org/nieuws/israelische-troepen-beroven-kantoren-van-palestijnse-organisaties/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/israelische-troepen-beroven-kantoren-van-palestijnse-organisaties/?fbc)
https://rightsforum.org/nieuws/protest-300-schrijvers-en-170-academici-tegen-intrekking-duitse-literaire-prijs-wegens-israel-boycot-winnares/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/protest-300-schrijvers-en-170-academici-tegen-intrekking-duitse-literaire-prijs-wegens-israel-boycot-winnares/?fbcl)

https://mondoweiss.net/2016/08/francisco-boycott-palestinians/ (https://mondoweiss.net/2016/08/francisco-boycott-palestinians/)

https://www.shownieuws.nl/rubrieken/in-het-nieuws/2019/onderzoek-hart-van-nederland-wijst-uit-95-van-nederland-wil-zwarte-piet/?fb (https://www.shownieuws.nl/rubrieken/in-het-nieuws/2019/onderzoek-hart-van-nederland-wijst-uit-95-van-nederland-wil-zwarte-piet/?fb)

https://rightsforum.org/nieuws/karaktermoord-is-het-standaard-wapen-van-de-israel-lobby/ (https://rightsforum.org/nieuws/karaktermoord-is-het-standaard-wapen-van-de-israel-lobby/)

https://rightsforum.org/nieuws/tijd-voor-koerswijziging-nederlands-israel-beleid/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/tijd-voor-koerswijziging-nederlands-israel-beleid/?fbc)


https://rightsforum.org/geen-categorie/karaktermoord-is-het-standaard-wapen-van-de-israel-lobby/?fbc (https://rightsforum.org/geen-categorie/karaktermoord-is-het-standaard-wapen-van-de-israel-lobby/?fbc)
https://rightsforum.org/nieuws/stadsbestuur-aken-distantieert-zich-van-prijs-voor-antisemitische-kunstenaar-maar-uitreiking-gaat-door/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/stadsbestuur-aken-distantieert-zich-van-prijs-voor-antisemitische-kunstenaar-maar-uitreiking-gaat-door/?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/palestijnse-loodgieters-brengen-holocaust-overlevende-geen-kosten-in-rekening/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/palestijnse-loodgieters-brengen-holocaust-overlevende-geen-kosten-in-rekening/?fbc)https://rightsforum.org/nieuws/nationale-politie-in-zee-met-israelisch-militair-bedrijf-elbit/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/nationale-politie-in-zee-met-israelisch-militair-bedrijf-elbit/?fbc)

https://rightsforum.org/opinie/brengt-nieuwe-eu-commissie-ook-nieuwe-israel-palestina-politiek/?fbcl (https://rightsforum.org/opinie/brengt-nieuwe-eu-commissie-ook-nieuwe-israel-palestina-politiek/?fbcl)

https://rightsforum.org/nieuws/politiek-beladen-interland-tussen-palestina-en-saudi-arabie-eindigt-in-gelijkspel/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/politiek-beladen-interland-tussen-palestina-en-saudi-arabie-eindigt-in-gelijkspel/?fbc)

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op oktober 28, 2019, 14:16:40 pm
https://rightsforum.org/nieuws/palestijnse-olijvenoogst-gaat-gepaard-met-grof-geweld-van-israelische-kolonisten/?fb

https://rightsforum.org/nieuws/israel-veroordeelt-militair-die-14-jarige-palestijnse-demonstrant-doodde-een-maand-werkstraf/?fbcl


https://rightsforum.org/nieuws/israel-geeft-groen-licht-voor-bouw-2342-woningen-in-illegale-nederzettingen/?fbcl

https://rightsforum.org/nieuws/israels-hooggerechtshof-keurt-uitzetting-directeur-human-rights-watch-goed/?fbchttps://rightsforum.org/opinie/passieve-minister-blok-brengt-vrede-tussen-israelis-en-palestijnen-steeds-verder-weg/?fbcli

https://rightsforum.org/nieuws/amerikaanse-radio-ster-kapot-van-israelische-wreedheid-jegens-palestijnen/?fbcl

https://rightsforum.org/nieuws/doodse-stilte-over-cidi-reis-van-ambtenaren-buitenlandse-zaken/?fbc


https://rightsforum.org/nieuws/israelische-militairen-schieten-palestijn-die-brand-wil-blussen-dood/?fbcl

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op november 23, 2019, 08:45:58 am
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-israel-palestine-un-vote-trump-homes-a9020906.html?fbc (https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-israel-palestine-un-vote-trump-homes-a9020906.html?fbc)


https://rightsforum.org/nieuws/vs-beschouwt-israelische-nederzettingen-niet-langer-als-illegaal/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/vs-beschouwt-israelische-nederzettingen-niet-langer-als-illegaal/?fbcl)


https://rightsforum.org/nieuws/regering-trump-maakt-vrede-tussen-israelis-en-palestijnen-onmogelijk-waarschuwen-democraten/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/regering-trump-maakt-vrede-tussen-israelis-en-palestijnen-onmogelijk-waarschuwen-democraten/?fbcl)

https://rightsforum.org/opinie/palestina-en-de-rol-van-europa/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/palestina-en-de-rol-van-europa/?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/the-rights-forum-roept-op-tot-breed-protest-tegen-passief-strafhof/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/the-rights-forum-roept-op-tot-breed-protest-tegen-passief-strafhof/?fbc)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op december 12, 2019, 11:51:10 am
https://www.cidi.nl/minister-kaag-hervat-steun-aan-unrwa-en-maakt-zes-miljoen-extra-over/?fbcli (https://www.cidi.nl/minister-kaag-hervat-steun-aan-unrwa-en-maakt-zes-miljoen-extra-over/?fbcli)

https://rightsforum.org/nieuws/waarom-is-nog-steeds-geen-onderzoek-ingesteld-naar-naar-de-situatie-in-palestina/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/waarom-is-nog-steeds-geen-onderzoek-ingesteld-naar-naar-de-situatie-in-palestina/?fbc)

en niemand zegt dat het vreemd en hypocriet is dat met name de sinds 1900 grootste warmongers in de VEILIGHEIDSRAAD zitten met een vetorecht : The 5 permanent warmongers with vetorights in UNSC, USA, russia,China, UK and France don't want to bring the world to PEACE, but to PIECES  #removevetorightsunsc

https://rightsforum.org/opinie/prospects-for-a-formal-icc-investigation-into-the-palestine-situation-are-nil/?fb (https://rightsforum.org/opinie/prospects-for-a-formal-icc-investigation-into-the-palestine-situation-are-nil/?fb)

https://www.businessinsider.com/report-obama-quietly-sent-221-million-to-the-palestinian-authority-hours-before-leaving-office-2017-1?international=true&r=US&IR=T (https://www.businessinsider.com/report-obama-quietly-sent-221-million-to-the-palestinian-authority-hours-before-leaving-office-2017-1?international=true&r=US&IR=T)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op december 15, 2019, 16:10:33 pm

https://rightsforum.org/nieuws/namens-185-organisaties-spoort-the-rights-forum-het-internationaal-strafhof-aan-tot-onderzoek-naar-de-situatie-in-palestina/?fbc

https://rightsforum.org/nieuws/roep-om-strafrechtelijk-onderzoek-naar-wapentransport-klm/?fbc

https://mondoweiss.net/2019/12/dutch-ngo-appeals-to-passive-icc-open-investigation-into-israeli-war-crimes/?fbc

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op december 21, 2019, 19:05:23 pm
https://rightsforum.org/nieuws/palestijnen-lopen-jaarlijks-24-miljard-euro-aan-belastinginkomsten-mis-vanwege-bezetting/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/palestijnen-lopen-jaarlijks-24-miljard-euro-aan-belastinginkomsten-mis-vanwege-bezetting/?fbc)

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine&fbc (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine&fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/internationaal-strafhof-kondigt-onderzoek-aan-naar-de-situatie-in-palestina-met-een-voorbehoud/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/internationaal-strafhof-kondigt-onderzoek-aan-naar-de-situatie-in-palestina-met-een-voorbehoud/?fbc)

In fact "state of Israel" is MOST anti-semitic !!! Cause semitic is about language not race or religion, and hebrew(2%) and arabic(90%) are both semitic LANGUAGES....besides that ,orginal Palestinians, wether pagan, jewish, christian or muslims (chronological) have DNA haplogroup J1, other Arabs J2. "Israeli's/zionists or whatever " only a very small % have J1, are orginals Palestinians, most have 7 other DNA haplogroups , not ONE linked to orginal Palestinians roots..so most are just FOREIGN invaders, agressors, occupiers and annexers!!

https://rightsforum.org/opinie/israels-politieke-impasse-een-analyse/?fb (https://rightsforum.org/opinie/israels-politieke-impasse-een-analyse/?fb)

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op januari 10, 2020, 16:30:59 pm

https://rightsforum.org/nieuws/angst-voor-escalatie-na-amerikaanse-liquidatie-iraanse-generaal-maar-israel-opgetogen/?fbcl

https://rightsforum.org/nieuws/ook-in-2019-ging-de-israelische-bezetting-over-lijken/?fbc

https://rightsforum.org/nieuws/publicatie-vn-lijst-met-profiteurs-van-israelische-kolonisering-aanstaande/?fbcl

https://keesjemaduraatje.blogspot.com/2019/12/koketteren-met-terroristen.html?fbc

https://rightsforum.org/nieuws/gemeente-jeruzalem-sluit-cultureel-centrum-wegens-beschadigen-goede-naam-israel/?fbcl

https://rightsforum.org/nieuws/het-religieuze-extremisme-van-de-christenunie/?fbc

https://rightsforum.org/nieuws/minachting-voor-palestijnen-en-recht-kenmerkt-israel-politiek-christenunie/?fb

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op januari 17, 2020, 20:52:05 pm

https://www.timesofisrael.com/un-chief-proposes-military-force-to-protect-palestinians/?fbclid (https://www.timesofisrael.com/un-chief-proposes-military-force-to-protect-palestinians/?fbclid)
Despite its rambling preCedent US just pays 25% to UN, EU 50%!, and EU pays 66% to NATO(excl. USA), USA just 22% so UN should house in EU (preferably my country, ancestors founders FD Roosevelt & his wife Elenaor came from my village! and EU part NATO (or whole) should be under EUropean commander not USA. Then just 20.000 from 1.8 million soldiers could have prevented Russia invasion in Ukraine. They could have forced a nofly zone on Syria's Assad civil war which caused 600.000+ deaths before Putin came and in September 2015 introduced with his ruthless bombings his migrationweapon which caused millions of refugees to Europe which was not one of warmongering parties like USA, Russia, Turkey, Syra and some others. And yes if not for vetorights P5 UNSC, the biggest warmongers in UN "Security eh WAR" council  who don't want to bring the world to PEACE, but to PIECES ,such European NATO force could protect Palestinians against invaders in Palestine aka the illegal "state of Israel". (made posisble by UK and France other P5 UNSC members. Normal majority in UNSC should be enough, now it's just hypocritical.

https://rightsforum.org/nieuws/volgens-de-christenunie-is-er-van-israelische-bezetting-geen-sprake/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/volgens-de-christenunie-is-er-van-israelische-bezetting-geen-sprake/?fbcl)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1172178879640679&set=a.154521578073086&type=3 (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1172178879640679&set=a.154521578073086&type=3)

palestine 1927 coin
Palestina bestaat sinds 1150 BCE volgens Egyptische gescheidschrijving(voor de jaartelling is dat) dus zelfs voor het jodendom is uitgevonden in 700 BCE.. De staat Israel in Palestina is uitgevonden in 1948 na voor begin jaartelling slechts 600 jaar bestaan te hebben als koninkrijkjes, waarvan 400 jaar onder vreemde overheersing.  https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheJewishPeople2009 (https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheJewishPeople2009)   https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheLandOfIsrail_201801 (https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheLandOfIsrail_201801)  Ik hoor Israeli's, in mindere mate trouwens echte joden, het steeds maar hebben over 6 miljoen doden van Holocaust, terwijl officiele cijfers spreken van 17 miljoen, maar ja dat waren maar roma enz. En over anti-semitisme gesproken, Semitisch slaat op TAAL, niet geloof/religie, en 90% van een semitische TAAL sprekenden zijn Arabisch sprekend, 2% maar Hebreeuws dus raad maar wie dan het meest anti-semitisch(taal) zijn. Yip de Israeli's... en om nog maar een mythe te ontzenuwen... DNA haplogroep van Arabieren is meestal J2, van Palestijnen echter J1. Slechts een kleine minderheid van Israeli's hebben DNA haplogroep J1, dus hebben qua DNA geen enkele roots/relatie met Palestina. Meeste Israeli's hebben DNA haplogroepen J 2, E 3 b, R 1 b, R 1 a 1, G, I, Q, K, R 2  en pre-1948 Palestina censussen geven duidelijk aan dat het aantal joodse Palestijnen, naast christelijke (vanaf 1e eeuw) of islamitische (vanaf 7 eeuw) gering was.

https://archive.org/details/sandshlomo.theinventionofthejewishpeople.verso2009jewsjudaismzionismraceracismhi (https://archive.org/details/sandshlomo.theinventionofthejewishpeople.verso2009jewsjudaismzionismraceracismhi)
https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheLandOfIsrail_201801 (https://archive.org/details/ShlomoSandTheInventionOfTheLandOfIsrail_201801)


http://www.uawire.org/kyiv-responds-to-israel-s-accusation-of-glorifying-anti-semites (http://www.uawire.org/kyiv-responds-to-israel-s-accusation-of-glorifying-anti-semites)
Israel and Russia are same kind of agressors,invaders,occupiers and annexers AND both acting as victims AND big pretenders


Israel(i's) also uses Holocaust as propaganda , everytime they repat about the 6 million victims of Holocaust while there are 17 million offical victims, Jews were not the only ones, so in a way they are the biggest Holocaust deniers, but ofc those 11 million weren't Jews. And we shouldn't forget the way they treated Jewish Holocaust survivors and before WOII The Transfer agreement between NAzi Germany and USA Zionist organizations.
https://www.reddit.com/r/russiawarinukraine/comments/88ywo6/the_al_nakba_in_1948_palestinian_exodus_occurred/ (https://www.reddit.com/r/russiawarinukraine/comments/88ywo6/the_al_nakba_in_1948_palestinian_exodus_occurred/)

https://www.landenweb.nl/israel/bevolking/ (https://www.landenweb.nl/israel/bevolking/)


https://rightsforum.org/nieuws/met-het-vrijwaren-van-israel-van-sancties-is-niemand-geholpen-ook-israel-niet/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/met-het-vrijwaren-van-israel-van-sancties-is-niemand-geholpen-ook-israel-niet/?fbc)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op januari 25, 2020, 17:59:49 pm

https://rightsforum.org/nieuws/netanyahu-roept-op-tot-sancties-tegen-antisemitisch-internationaal-strafhof/?f (https://rightsforum.org/nieuws/netanyahu-roept-op-tot-sancties-tegen-antisemitisch-internationaal-strafhof/?f)

Zionisme is inderdaad racisme
Waarom? Kijk naar de ideologische overtuiging en het in de praktijk brengen ervan
https://joop.bnnvara.nl/opinies/zionisme-is-inderdaad-racisme (https://joop.bnnvara.nl/opinies/zionisme-is-inderdaad-racisme)

https://www.memri.org/reports/fatah-member-muwaffaq-matar-his-doctoral-dissertation-and-book-president-abbas-revealed (https://www.memri.org/reports/fatah-member-muwaffaq-matar-his-doctoral-dissertation-and-book-president-abbas-revealed)
https://www.jpost.com/Middle-East/Crossing-the-Arabic-threshold-Abbas-book-tying-Nazism-to-Zionism-to-be-translated-390468 (https://www.jpost.com/Middle-East/Crossing-the-Arabic-threshold-Abbas-book-tying-Nazism-to-Zionism-to-be-translated-390468)

https://www.france24.com/en/20191203-new-french-bill-equating-anti-zionism-with-anti-semitism-is-going-very-far-afield (https://www.france24.com/en/20191203-new-french-bill-equating-anti-zionism-with-anti-semitism-is-going-very-far-afield)


https://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar (https://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar)
prescott bush
https://www.jta.org/2018/12/01/obituaries/george-h-w-bush-xxxxx (https://www.jta.org/2018/12/01/obituaries/george-h-w-bush-xxxxx)


https://jewishweek.timesofisrael.com/bush-fought-for-israel-at-the-un/ (https://jewishweek.timesofisrael.com/bush-fought-for-israel-at-the-un/)


https://www.trouw.nl/nieuws/moslimjongeren-zijn-niet-tegen-joden-maar-tegen-zionisten~b34e9419/ (https://www.trouw.nl/nieuws/moslimjongeren-zijn-niet-tegen-joden-maar-tegen-zionisten~b34e9419/)


https://www.youtube.com/watch?v=I0XcMbTOvQs&fe (https://www.youtube.com/watch?v=I0XcMbTOvQs&fe)
The Greater Israel Project

https://www.youtube.com/watch?v=KR9sWRzbdJw (https://www.youtube.com/watch?v=KR9sWRzbdJw)   -750 bce to 1917
geschiedenis joden thorah geshreven 400
https://www.youtube.com/watch?v=0vwkfJb7FEc (https://www.youtube.com/watch?v=0vwkfJb7FEc)   1917 -now

 bce
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=450343905144134&id=100005055857566 (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=450343905144134&id=100005055857566)
This is a hoax ! But on my sites i advertise Boycot barcode 46.= Russia 729=Israel first cause of warmongering and second cause they being agressors, invaders,occupiers and annexers of Palestine. Prophet said muslims, christians and jews and some others are people of the BOOK, not books, so my boycot is NOT against jews but against Israel(i's. Israel and Russia are same kind of agressors,invaders,occupiers and annexers AND both acting as victims AND big pretenders.                                             Israel(i's) also uses Holocaust as propaganda , everytime they repat about the 6 million victims of Holocaust while there are 17 million offical victims, Jews were not the only ones, so in a way they are the biggest Holocaust deniers, but ofc those 11 million weren't Jews. And we shouldn't forget the way they treated Jewish Holocaust survivors and before WOII The Transfer agreement between NAzi Germany and USA Zionist organizations. https://www.reddit.com/r/russiawarinukraine/comments/88ywo6/the_al_nakba_in_1948_palestinian_exodus_occurred/ (https://www.reddit.com/r/russiawarinukraine/comments/88ywo6/the_al_nakba_in_1948_palestinian_exodus_occurred/)                                                   What is in fact anti-Semitism? I know it's been used that people who are accused of this are anti-Jewish but more and more being of anti-Israeli(i). But anti-Semitism is another term Israel(i's) agressivily has/have annexed. Cause Semitic has nothing or little to do with being Jew (=religion) or being member of state of Israel (in Palestine !) or race. Semitic has only to do with language, 2% of a Semitic language speaking people speak Hebrew, while 90% of them speak Arabic, so in reality esp. Israel(i's) are most anti-semitic . Jews/Isareli's are not a race as explained, and claim ancestry to Palestine cause of ancestry to small kingdom of Israel which existed for 200 years, or kingdom of Judea which existed for 400 years under foreign rule. Both kingdoms were in Palestine BCE. Sadly for Isarel(i's) DNA haplogroups research proved them wrong. Most Arabic people in Middle East have DNA haplogroup J2, most Palestinians there have DNA haplogroup J1, Only a minor part of Israel(i's) have J1, which is confirmed by Palestinian census up to 1945. Most have DNA haplogroups J 2, E 3 b, R 1 b, R 1 a 1, G, I, Q, K, R 2 so their ancestors didn't came from those mentioned kingdoms but from other parts of the world...

https://www.facebook.com/VijftigJaarPalestinaKomitee/posts/181218866602673 (https://www.facebook.com/VijftigJaarPalestinaKomitee/posts/181218866602673) 50 jaar palestina komitee

https://nl.wikipedia.org/wiki/Semitische_talen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Semitische_talen)
https://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages (https://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages)


https://youtu.be/P8ffPmOUN7Y (https://youtu.be/P8ffPmOUN7Y)
Abby Martin Introduces Her Documentary - "Gaza fights for Freedom"

https://archive.org/details/domesticlifeinp01rogegoog/page/n1 (https://archive.org/details/domesticlifeinp01rogegoog/page/n1)
1862 domestic life in Palestine
https://archive.org/details/ahistoryhebrews01kittgoog/page/n260 (https://archive.org/details/ahistoryhebrews01kittgoog/page/n260)
1896
A History of the Hebrews
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op januari 31, 2020, 18:30:04 pm
https://rightsforum.org/nieuws/vernietigende-reacties-op-vredesplan-donald-trump/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/vernietigende-reacties-op-vredesplan-donald-trump/?fbcl)

https://rightsforum.org/nieuws/trumps-vredesplan-is-harde-klap-in-palestijns-gezicht/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/trumps-vredesplan-is-harde-klap-in-palestijns-gezicht/?fbcl)

Hitler and Zionism: Why the Haavara Agreement does not mean the Nazis were Zionists, BUT it means zionist could have prevented WOII by worldwide jewish boycott and for some money the boycott didn't happen?

https://www.independent.co.uk/news/world/world-history/adolf-hitler-zionism-zionist-nazis-haavara-agreement-ken-livingstone-labour-antisemitism-row-a7009981.html (https://www.independent.co.uk/news/world/world-history/adolf-hitler-zionism-zionist-nazis-haavara-agreement-ken-livingstone-labour-antisemitism-row-a7009981.html)
https://www.google.com/search?q=haavara+agreement (https://www.google.com/search?q=haavara+agreement)
Haavara transfer to Palestine & immigration of German Jews 1933-39

https://archive.org/details/HaavaraTransferNachPalaestina-EinwanderungDeutscherJuden1933-39/page/n1/mode/2up (https://archive.org/details/HaavaraTransferNachPalaestina-EinwanderungDeutscherJuden1933-39/page/n1/mode/2up)

Boycott Fever Transfer Agreement 1933 - Historical Facts No. 26

https://archive.org/details/Historische-Tatsachen-Nr-26/page/n20/mode/2up (https://archive.org/details/Historische-Tatsachen-Nr-26/page/n20/mode/2up)


https://archive.org/details/TheThousandYearConspiracy-historicRootsOfTheBilderbergGroup- (https://archive.org/details/TheThousandYearConspiracy-historicRootsOfTheBilderbergGroup-)

https://archive.org/details/GOGOLEMBustedJewishGirlCaughtDrawingSwastikas (https://archive.org/details/GOGOLEMBustedJewishGirlCaughtDrawingSwastikas)  xxx

https://archive.org/details/HolocaustIndustry/page/n3/mode/1up (https://archive.org/details/HolocaustIndustry/page/n3/mode/1up)  Norman Finkelstein

https://archive.org/details/IsraelShahakJewishHistoryJewishReligionTheWeightOfThreeThousandYears/page/n4/mode/1up (https://archive.org/details/IsraelShahakJewishHistoryJewishReligionTheWeightOfThreeThousandYears/page/n4/mode/1up)

https://www.haaretz.com/holocaust-survivors-condemn-israel-for-gaza-massacre-1.5260588?fbcl (https://www.haaretz.com/holocaust-survivors-condemn-israel-for-gaza-massacre-1.5260588?fbcl)

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/holocaust-memorial-day-victims_uk_5a6c2bf6e4b0ddb658c6a901?n (https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/holocaust-memorial-day-victims_uk_5a6c2bf6e4b0ddb658c6a901?n)
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust_victims (https://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust_victims) 17 million !
another zionist frameup?

https://www.timesofisrael.com/prince-charles-in-bethlehem-it-breaks-my-heart-to-see-palestinian-suffering/?fb (https://www.timesofisrael.com/prince-charles-in-bethlehem-it-breaks-my-heart-to-see-palestinian-suffering/?fb)

1 minute every holocaust victim 11,5 years?
WRONG 32.322513 Years. jews weren't the ONLY victims there were 17 million victims of Holocaust. This meme is just zionist propaganda only jews count? To be more precise 32.Years, 117  Days 19 Hours 5 Minutes

https://www.timesofisrael.com/moscow-furious-after-ukraine-leader-points-out-soviet-collusion-with-nazis/?fbc (https://www.timesofisrael.com/moscow-furious-after-ukraine-leader-points-out-soviet-collusion-with-nazis/?fbc)https://www.timesofisrael.com/deputy-idf-chief-israeli-societal-trends-akin-to-pre-holocaust-europe/ (https://www.timesofisrael.com/deputy-idf-chief-israeli-societal-trends-akin-to-pre-holocaust-europe/)


Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op februari 07, 2020, 16:04:11 pm


https://rightsforum.org/nieuws/trumps-vredesplan-is-een-oorverdovende-wake-up-call-voor-de-eu/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/trumps-vredesplan-is-een-oorverdovende-wake-up-call-voor-de-eu/?fbc)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1189412047917362&set=a.154521578073086&type=3 (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1189412047917362&set=a.154521578073086&type=3)
https://www.middleeasteye.net/news/43-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israel (https://www.middleeasteye.net/news/43-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israel)
we all know usa vetoes in UNSC all 43 resolutions against state of Isarael  regarding Palestina, but art. 377 UN charter gives a escape, esp. now with Arab League backing Palestinian objection US "PIECE" plan  (instead of peace)  it's possible to put all vetoed resolutions to a UNGA vote (United Nations General Assembly) which overrules ANY vetoes in UNSC....it's worth a try !!!!!

so far as I can see the only way, not 5 warmongers in UNSC should decide on peace, but ALL people in UNGA., as I commented many times the P5 warmongers in UNSC don't bring the world to PEACE, but to PIECES... war brings refugees, famiine, destruction its hypocritical.
btw this can also be used against russia (Ukraine a.o) and China #removevetorightsunsc

https://rightsforum.org/nieuws/eu-arabische-liga-en-organisatie-voor-islamitische-samenwerking-wijzen-plan-trump-af/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/eu-arabische-liga-en-organisatie-voor-islamitische-samenwerking-wijzen-plan-trump-af/?fbc)


https://joop.bnnvara.nl/nieuws/griekse-regering-wil-zeebarriere-bouwen-tegen-vluchtelingen?unapproved=2501767&moderation-hash=3e72f5b657950a1640d0db48b249dbb7#comment-2501767 (https://joop.bnnvara.nl/nieuws/griekse-regering-wil-zeebarriere-bouwen-tegen-vluchtelingen?unapproved=2501767&moderation-hash=3e72f5b657950a1640d0db48b249dbb7#comment-2501767)

Klopt, van die kant vind ik het nog steeds hypocriet dat de grootste oorlogvoerders een veto hebben in de zogenaamde "Veiligheid"sraad van de VN, zij, VS, Rusland, China en in mindere mate Frankrijk en Verenigd Koninkrijk  bepalen waar er oorlog is, voortduurt.
Met name VS en Rusland zorgen voor oorlogssituatie in Midden Oosten, VS t.a.v. Palestina en Rusland in Syrie en ook ten aanzien van Oekraine, Georgie, Tsjetsenie, Moldavie, deze VNraad zou moeten beslissen bij gewone meerderheid.
Ook wel typisch t.a.v. VN, dat EU met ongeveer 7% van wereldbevolking de helft van alle VN kosten ook missies betaalt, en dat EU/NATO landen  68% van strikte NATO kosten betaalt, exclusief de kosten voor VS globale oorlogvoering.

Iedereen kon zien in september 2015 dat met name de meedogenloze bombardementen van Rusland in Syrie zorgden voor inzet van het migratiewapen door Rusland wat de vluchtelingenstromen richting EU op gang brachten.

Zoals ik het in engelstaligeantwoord in Facebook plaatste: Vetorights UNSC P5 with vetorights don't bring the world to PEACE, but to PIECES.


https://archive.org/details/ashorthistoryhe01ottlgoog/page/n24/mode/1up (https://archive.org/details/ashorthistoryhe01ottlgoog/page/n24/mode/1up)
textsA Short History of the Hebrews to the Roman Period
by Robert Lawrence Ottley

Publication date 1901

https://archive.org/details/cu31924028770612/page/n15/mode/1uphttps://archive.org/details/cu31924028770612/page/n15/mode/1uph (https://archive.org/details/cu31924028770612/page/n15/mode/1uphttps://archive.org/details/cu31924028770612/page/n15/mode/1uph)
The ancient Hebrew tradition as illustrated by the monuments; a protest against the modern school of Old Testament criticism  1897

https://archive.org/details/earlyhistoryofhe00sayc/page/5/mode/1up (https://archive.org/details/earlyhistoryofhe00sayc/page/5/mode/1up)
The early history of the Hebrews ..
by Sayce, A. H. (Archibald Henry), 1845-1933

Publication date 1899
https://archive.org/details/bub_gb_TsEXAAAAYAAJ/page/n81/mode/1up (https://archive.org/details/bub_gb_TsEXAAAAYAAJ/page/n81/mode/1up)

The races of the Old Testament
by Archibald Henry Sayce

Publication date 1891https://archive.org/details/b24886117/page/586/mode/1up (https://archive.org/details/b24886117/page/586/mode/1up)

The world's religions : a popular account of religions ancient and modern, including those of uncivilised races, Chaldaeans, Greeks, Egyptions, Romans; Confucianism, Taoism, Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, Mohammedanism, and a sketch of the history of Judaism and Christianity

https://archive.org/details/storyofchaldeafr00ragouoft/page/146/mode/1up (https://archive.org/details/storyofchaldeafr00ragouoft/page/146/mode/1up)
textsThe story of Chaldea, from the earliest times to the rise of Assyria (treated as a general introduction to the study of ancient history)

 niet Khazaria dan moet je verder terug naar plm. 1500 BCE, de Habiru en Shashu de rondtrekkende ROVERSbenden waar de egyptische faraos over spraken, en die kwamen niet niet uit Palestina maar uit Arabia toentertijd.  IK heb al eerder aangegeven dat Palestijnen een andere haplogroup hebben dan Arabieren J1 versus J2, en wel grappig de Rotschild die de Balfour declaratie ondertekende en antwoord kreeg heeft dus J2 is dus nooit Palestijn geweest, maar een Arabier ! Dat die dan jodendom aan ging hangen is t punt. Even voor duidellijkheid: er is geen christelijk volk, geen katjholiek volk, geen protestant volk, geen moslim volk en ook geen joods volk, want dan praat je over religie, niet ras.  Er is ook geen semtisch volk, want semitisch heeft enkel te maken met taal die men spreekt, o.a. arabisch (90%) en hebreeuws(2%) zijn semtische talen, dus is al duidelijk uit deze getallen wie het meest anti-semitisch is, nl. de hebreeuws sprekenden. In de geschiedenis van Palestijnen (J1 meesten DNA haplogroup=ras) gingen aantal jodendom aanhangen, rond begin jaartelling aantal christendom, en na 600 meesten islam...


https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/49230/het-gewelddadige-ontstaan-van-israel.html?ut (https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/49230/het-gewelddadige-ontstaan-van-israel.html?ut)


Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op februari 15, 2020, 22:39:43 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration
Scope of the national home "in Palestine"
The statement that such a homeland would be found "in Palestine" rather than "of Palestine" was also deliberate.[xxv] The proposed draft of the declaration contained in Rothschild's 12 July letter to Balfour referred to the principle "that Palestine should be reconstituted as the National Home of the Jewish people."[199] In the final text, following Lord Milner's amendment, the word "reconstituted" was removed and the word "that" was replaced with "in".[200][201]

This text thereby avoided committing the entirety of Palestine as the National Home of the Jewish people, resulting in controversy in future years over the intended scope, especially the Revisionist Zionism sector, which claimed entirety of Mandatory Palestine and Emirate of Transjordan as Jewish Homeland [147][200] This was clarified by the 1922 Churchill White Paper, which wrote that "the terms of the declaration referred to do not contemplate that Palestine as a whole should be converted into a Jewish National Home, but that such a Home should be founded 'in Palestine.'"[202]

The declaration did not include any geographical boundaries for Palestine.[203] Following the end of the war, three documents ? the declaration, the Hussein-McMahon Correspondence and the Sykes-Picot Agreement ? became the basis for the negotiations to set the boundaries of Palestine.[204]

Civil and religious rights of non-Jewish communities in Palestine
"If, however, the strict terms of the Balfour Statement are adhered to... it can hardly be doubted that the extreme Zionist Program must be greatly modified. For "a national home for the Jewish people" is not equivalent to making Palestine into a Jewish State; nor can the erection of such a Jewish State be accomplished without the gravest trespass upon the "civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine." The fact came out repeatedly in the Commission's conference with Jewish representatives, that the Zionists looked forward to a practically complete dispossession of the present non-Jewish inhabitants of Palestine, by various forms of purchase."
Report of the King?Crane Commission, August 1919[205]
The declaration's first safeguard clause referred to protecting the civil and religious rights of non-Jews in Palestine. The clause had been drafted together with the second safeguard by Leo Amery in consultation with Lord Milner, with the intention to "go a reasonable distance to meeting the objectors, both Jewish and pro-Arab, without impairing the substance of the proposed declaration".[206][ae]

The "non-Jews" constituted 90% of the population of Palestine;[208] in the words of Ronald Storrs, Britain's Military Governor of Jerusalem between 1917 and 1920, the community observed that they had been "not so much as named, either as Arabs, Moslems or Christians, but were lumped together under the negative and humiliating definition of 'Non-Jewish Communities' and relegated to subordinate provisos".[af] The community also noted that there was no reference to protecting their "political status" or political rights, as there was in the subsequent safeguard relating to Jews in other countries.[209][210] This protection was frequently contrasted against the commitment to the Jewish community, and over the years a variety of terms were used to refer to these two obligations as a pair;[ag] a particularly heated question was whether these two obligations had "equal weight", and in 1930 this equal status was confirmed by the Permanent Mandates Commission and by the British government in the Passfield white paper.[ah]

Balfour stated in February 1919 that Palestine was considered an exceptional case in which, referring to the local population, "we deliberately and rightly decline to accept the principle of self-determination,"[ai] although he considered that the policy provided self-determination to Jews.[216] Avi Shlaim considers this the declaration's "greatest contradiction".[87] This principle of self-determination had been declared on numerous occasions subsequent to the declaration ? President Wilson's January 1918 Fourteen Points, McMahon's Declaration to the Seven in June 1918, the November 1918 Anglo-French Declaration, and the June 1919 Covenant of the League of Nations that had established the mandate system.[aj] In an August 1919 memo Balfour acknowledged the inconsistency among these statements, and further explained that the British had no intention of consulting the existing population of Palestine.[ak] The results of the ongoing American King?Crane Commission of Enquiry consultation of the local population ? from which the British had withdrawn ? were suppressed for three years until the report was leaked in 1922.[222] Subsequent British governments have acknowledged this deficiency, in particular the 1939 committee led by the Lord Chancellor, Frederic Maugham, which concluded that the government had not been "free to dispose of Palestine without regard for the wishes and interests of the inhabitants of Palestine",[223] and the April 2017 statement by British Foreign Office minister of state Baroness Anelay that the government acknowledged that "the Declaration should have called for the protection of political rights of the non-Jewish communities in Palestine, particularly their right to self-determination."[al][am]

https://rightsforum.org/nieuws/haagse-rechtbank-neemt-zaak-tegen-israelische-generaals-niet-in-behandeling/?fbcl

https://rightsforum.org/opinie/trumps-recht-van-de-sterkste/?fb

https://rightsforum.org/nieuws/geen-resolutie-wel-palestijns-vredesvoorstel-in-veiligheidsraad/?fb

https://rightsforum.org/nieuws/vn-publiceert-lijst-van-bedrijven-die-zakendoen-met-israels-illegale-nederzettingen/?fb
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op februari 22, 2020, 18:43:05 pm
http://pereformat.ru/2014/01/dna-genealogy-jews/ (http://pereformat.ru/2014/01/dna-genealogy-jews/)

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/501107/Het_Israel_Van_Heertje_En_Bromet.html# (https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/501107/Het_Israel_Van_Heertje_En_Bromet.html#)https://rightsforum.org/nieuws/cidi-monitor-propageert-omstreden-ihra-definitie-van-antisemitisme/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/cidi-monitor-propageert-omstreden-ihra-definitie-van-antisemitisme/?fbcl)

https://rightsforum.org/nieuws/nederlandse-regios-gooien-mensenrechten-onder-de-bus/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/nederlandse-regios-gooien-mensenrechten-onder-de-bus/?fbcl)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op maart 08, 2020, 14:51:08 pm

https://www.jpost.com/Breaking-News/Israel-to-Belgium-Cancel-invitation-to-PFLP-affiliate-to-Security-Council-617243 (https://www.jpost.com/Breaking-News/Israel-to-Belgium-Cancel-invitation-to-PFLP-affiliate-to-Security-Council-617243)

Israel - World Center for Human Organ Trafficking
http://xn----8sbeybxdibygm.ru-an.info/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8/ (http://xn----8sbeybxdibygm.ru-an.info/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8/)

https://www.google.com/search?q=Rabbi+Levi-Yitzhak+Rosenbaum+from+Brooklyn&fb (https://www.google.com/search?q=Rabbi+Levi-Yitzhak+Rosenbaum+from+Brooklyn&fb)

https://rightsforum.org/opinie/bernie-sanders-gideon-levy-en-het-multatuli-effect/?fb (https://rightsforum.org/opinie/bernie-sanders-gideon-levy-en-het-multatuli-effect/?fb)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op maart 14, 2020, 12:06:36 pm

#removevetorightsunsc NOW it's hypocrit

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/a-message-to-israel-on-its-illegal-settlements (https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/a-message-to-israel-on-its-illegal-settlements)


https://opiniez.com/2020/02/29/trumps-mo-vredesplan-wordt-gewoon-uitgevoerd/ernstlissauer/ (https://opiniez.com/2020/02/29/trumps-mo-vredesplan-wordt-gewoon-uitgevoerd/ernstlissauer/)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op maart 21, 2020, 17:49:03 pm
https://rightsforum.org/opinie/houdbaarheidsdatum-palestijnse-autoriteit-is-verstreken/?fb (https://rightsforum.org/opinie/houdbaarheidsdatum-palestijnse-autoriteit-is-verstreken/?fb)

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75 (https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75)
Yuval Noah Harari: the world after coronavirus
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op maart 29, 2020, 15:56:11 pm

https://rightsforum.org/nieuws/jodenhaat-of-hasbara-praat/

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op april 05, 2020, 16:09:41 pm

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-week-14/
https://rightsforum.org/campagnes/oproep-aan-de-regering-oefen-druk-uit-op-israel-om-de-blokkade-van-gaza-op-te-heffen/

https://rightsforum.org/opinie/minister-blok-dring-aan-op-opheffing-van-gaza-blokkade/
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op april 19, 2020, 14:14:21 pm

https://rightsforum.org/nieuws/pvda-is-broeinest-van-antisemitisme-volgens-de-israel-lobby/ (https://rightsforum.org/nieuws/pvda-is-broeinest-van-antisemitisme-volgens-de-israel-lobby/)
https://rightsforum.org/nieuws/compassie-met-gaza-is-in-de-nederlandse-politiek-dun-gezaaid/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/compassie-met-gaza-is-in-de-nederlandse-politiek-dun-gezaaid/?fb)

https://www.palestinechronicle.com/jewish-settlers-destroy-crops-flood-palestinian-farmlands-with-wastewater/?fbc (https://www.palestinechronicle.com/jewish-settlers-destroy-crops-flood-palestinian-farmlands-with-wastewater/?fbc)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op april 26, 2020, 18:25:46 pm
https://rightsforum.org/nieuws/met-komende-regering-zet-israel-grote-stap-naar-annexatie-en-apartheid/?fbc

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-week-17/?fb
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op mei 01, 2020, 18:04:16 pm

https://rightsforum.org/nieuws/met-reportage-over-nederzettingen-bedrijft-de-volkskrant-propaganda/?fbcl

https://rightsforum.org/nieuws/palestijnen-zijn-helden-in-israels-gezondheidszorg-maar-ongewenst-in-de-regering/?fbc

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op mei 04, 2020, 20:00:15 pm

https://rightsforum.org/nieuws/aanklaagster-strafhof-volhardt-in-onderzoek-naar-situatie-in-palestina/?fbc

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-4-mei/?f
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op mei 16, 2020, 19:06:47 pm

https://rightsforum.org/opinie/nu-annexatie-op-tafel-ligt-is-het-tijd-voor-actie/?fb (https://rightsforum.org/opinie/nu-annexatie-op-tafel-ligt-is-het-tijd-voor-actie/?fb)


https://www.nd.nl/geloof/geloof/971537/kerken-roepen-europa-op-tot-verzet-tegen-isralische-annexatie?fbc (https://www.nd.nl/geloof/geloof/971537/kerken-roepen-europa-op-tot-verzet-tegen-isralische-annexatie?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/europese-unie-beraadt-zich-op-sancties-tegen-israel/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/europese-unie-beraadt-zich-op-sancties-tegen-israel/?fb)

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-11-mei/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-11-mei/?fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/de-nakba-wachten-op-gerechtigheid/?fbcl (https://rightsforum.org/nieuws/de-nakba-wachten-op-gerechtigheid/?fbcl)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op mei 24, 2020, 18:58:59 pm

https://112.international/politics/palestine-breaks-all-deals-with-us-and-israel-51474.html

https://rightsforum.org/nieuws/nos-presenteert-israelische-inval-als-palestijnse-aanslag/?fbcl

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-18-mei/?fb

https://rightsforum.org/nieuws/palestijnse-autoriteit-beeindigt-samenwerking-met-israel-en-vs/?fb

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op mei 30, 2020, 21:22:02 pm

https://rightsforum.org/nieuws/moshe-dayan-de-antisemiet/?fbc

https://rightsforum.org/nieuws/tienduizend-palestijnen-gedood-in-afgelopen-twintig-jaar/?fbc

Palestinians and EU worried about illegal actions
https://112.international/politics/israel-will-begin-discussions-on-annexation-of-west-bank-in-july-51639.html

https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-25-mei/?fbc

Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juni 08, 2020, 19:14:10 pm

https://rightsforum.org/opinie/gaza-en-de-schuivende-scheidslijnen-van-israel/?fbc (https://rightsforum.org/opinie/gaza-en-de-schuivende-scheidslijnen-van-israel/?fbc)
https://rightsforum.org/nieuws/kunst-biedt-hoop-voor-de-kinderen-in-gaza/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/kunst-biedt-hoop-voor-de-kinderen-in-gaza/?fbc)
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-8-juni/?fb (https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-8-juni/?fb)

https://www.middleeastmonitor.com/20200601-israel-to-demolish-200-palestinian-buildings-in-east-jerusalem/?fbcl (https://www.middleeastmonitor.com/20200601-israel-to-demolish-200-palestinian-buildings-in-east-jerusalem/?fbcl)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juni 21, 2020, 18:39:26 pm

https://www.middleeastmonitor.com/20200401-israel-now-occupies-85-of-historic-palestine/?fbc (https://www.middleeastmonitor.com/20200401-israel-now-occupies-85-of-historic-palestine/?fbc)

https://rightsforum.org/petitie-palestinian-lives-matter/ (https://rightsforum.org/petitie-palestinian-lives-matter/)

https://www.fact-file.com/2020/06/19/israel-plans-to-annex-30-more-land-of-palestinian-state/?fb (https://www.fact-file.com/2020/06/19/israel-plans-to-annex-30-more-land-of-palestinian-state/?fb)

https://www.mintpressnews.com/senate-foreign-relations-committee-quitely-passes-aid-israel/267851/?fbc (https://www.mintpressnews.com/senate-foreign-relations-committee-quitely-passes-aid-israel/267851/?fbc)

https://theintercept.com/2020/06/18/with-the-world-focused-on-the-pandemic-israel-prepares-to-annex-large-swaths-of-the-west-bank/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=theintercept&fbc (https://theintercept.com/2020/06/18/with-the-world-focused-on-the-pandemic-israel-prepares-to-annex-large-swaths-of-the-west-bank/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=theintercept&fbc)

https://www.presstv.com/Detail/2020/06/20/627868/Israeli-demolition-of-Palestinian-structures-in-West-Bank-soars-by-250-percent-in-2-weeks-UN (https://www.presstv.com/Detail/2020/06/20/627868/Israeli-demolition-of-Palestinian-structures-in-West-Bank-soars-by-250-percent-in-2-weeks-UN)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juni 28, 2020, 19:52:58 pm

israeli's are lower life forms so can go to the bottom, so low
https://english.palinfo.com/news/2020/6/16/Jewish-settlers-destroy-solar-panels-pillage-homes-in-W-Bank-village?f (https://english.palinfo.com/news/2020/6/16/Jewish-settlers-destroy-solar-panels-pillage-homes-in-W-Bank-village?f)

https://www.middleeastmonitor.com/20200618-israel-settlers-set-fire-to-palestinian-fields-in-west-bank/?f (https://www.middleeastmonitor.com/20200618-israel-settlers-set-fire-to-palestinian-fields-in-west-bank/?f)

https://www.middleeastmonitor.com/20200619-legal-blow-for-pro-israel-lobby-as-bds-continues-its-long-advance/ (https://www.middleeastmonitor.com/20200619-legal-blow-for-pro-israel-lobby-as-bds-continues-its-long-advance/)

https://rightsforum.org/nieuws/meer-dan-duizend-europese-parlementariers-pleiten-voor-actie-tegen-plan-trump-en-annexatie/?fbc (https://rightsforum.org/nieuws/meer-dan-duizend-europese-parlementariers-pleiten-voor-actie-tegen-plan-trump-en-annexatie/?fbc)


https://www.thejc.com/news/world/margaret-hodge-and-lord-howard-among-1080-european-parliamentarians-opposed-to-israeli-annexation-1.500949 (https://www.thejc.com/news/world/margaret-hodge-and-lord-howard-among-1080-european-parliamentarians-opposed-to-israeli-annexation-1.500949)

More than 1,000 parliamentarians from across Europe have signed a letter opposing Israel?s plans to annex parts of the West Bank. The 1,080 signatories, which included 240 MPs and peers, said the Israeli move would be ?fatal to the prospects of Palestinian-Israeli peace?.

https://rightsforum.org/nieuws/abp-dumpt-israelische-banken/ (https://rightsforum.org/nieuws/abp-dumpt-israelische-banken/)Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juli 05, 2020, 19:10:02 pm
https://rightsforum.org/opinie/de-misplaatste-israel-loyaliteit-van-het-cda/
https://rightsforum.org/nieuws/belgisch-parlement-roept-op-tot-maatregelen-tegen-israelische-annexatie-volgt-nederland/?f
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juli 11, 2020, 19:24:59 pm
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-6-juli/
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op juli 25, 2020, 19:13:21 pm
https://www.middleeastmonitor.com/20200722-put-palestine-back-on-the-map-demands-madonna/?fb (https://www.middleeastmonitor.com/20200722-put-palestine-back-on-the-map-demands-madonna/?fb)

http://thewordmedia.org/palestine-gone-from-google-maps/?fbcli (http://thewordmedia.org/palestine-gone-from-google-maps/?fbcli)

https://english.palinfo.com/news/2020/7/23/iof-orders-demolition-of-homes-well-and-structures-in-walaja-village (https://english.palinfo.com/news/2020/7/23/iof-orders-demolition-of-homes-well-and-structures-in-walaja-village)

https://english.palinfo.com/news/2020/7/19/israeli-settlers-set-fire-to-palestinian-farmlands-near-nablus (https://english.palinfo.com/news/2020/7/19/israeli-settlers-set-fire-to-palestinian-farmlands-near-nablus)

https://rightsforum.org/opinie/minister-kaag-en-de-zioratten/?fb (https://rightsforum.org/opinie/minister-kaag-en-de-zioratten/?fb)

https://rightsforum.org/nieuws/google-helpt-israel-bij-het-van-de-kaart-wissen-van-palestina/ (https://rightsforum.org/nieuws/google-helpt-israel-bij-het-van-de-kaart-wissen-van-palestina/)

https://www.middleeastmonitor.com/20200722-put-palestine-back-on-the-map-demands-madonna/? (https://www.middleeastmonitor.com/20200722-put-palestine-back-on-the-map-demands-madonna/?)
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op augustus 02, 2020, 19:00:46 pm
https://rightsforum.org/nieuws/israel-palestina-in-het-kort-27-juli/?f

https://english.palinfo.com/news/2020/7/29/over-100-settlers-defile-aqsa-mosque-under-police-guard

https://rightsforum.org/nieuws/nieuwe-oproep-tot-ontslag-van-duitse-antisemitisme-paus/?f

https://rightsforum.org/nieuws/israel-pakt-palestijnse-leider-van-bds-beweging-op/?fb
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op augustus 31, 2020, 19:21:15 pm

USA-Israel -Gulfstates & Saudi Arabia AND ISIS all are working against rights of muslims, and blame Iran as common enemy..

https://www.middleeastmonitor.com/20200813-israel-strikes-school-in-gaza-refugee-camp/?fb (https://www.middleeastmonitor.com/20200813-israel-strikes-school-in-gaza-refugee-camp/?fb)

https://act.jewishvoiceforpeace.org/Nd838QohI0Os1qxybL_EeA2?emci=6ce12c88-39d8-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=9c7ecdca-abd8-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=202138&fbc (https://act.jewishvoiceforpeace.org/Nd838QohI0Os1qxybL_EeA2?emci=6ce12c88-39d8-ea11-8b03-00155d0394bb&emdi=9c7ecdca-abd8-ea11-8b03-00155d0394bb&ceid=202138&fbc)

https://rightsforum.org/nieuws/israel-dreigt-compleet-palestijns-dorp-van-de-kaart-te-vegen/?fbcli (https://rightsforum.org/nieuws/israel-dreigt-compleet-palestijns-dorp-van-de-kaart-te-vegen/?fbcli)

http://www.leszw.info/staatkunde/aanslag-tegen-het-rijk/ (http://www.leszw.info/staatkunde/aanslag-tegen-het-rijk/)
Werd Bayern AG en Joseph Mengele ook niet met Nederlandse steun geholpen?
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/08/terreursubsidie-kaag-had-eerder-moeten-ingrijpen-769929/?utm_content=bufferf7cc6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer (https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/08/terreursubsidie-kaag-had-eerder-moeten-ingrijpen-769929/?utm_content=bufferf7cc6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer)
dus VK en VS enz. hadden nederlands verzet in WOII niet moeten steunen tegen duitse bezetters, dat is ongeveer gelijke redenering


Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op september 13, 2020, 16:51:24 pm
https://rightsforum.org/nieuws/vs-zet-hoofdaanklaagster-internationaal-strafhof-op-zwarte-lijst/?f
Titel: Re: Buitenlandse Zaken: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
Bericht door: admin op september 19, 2020, 16:58:42 pm

https://english.palinfo.com/news/2020/9/16/over-one-million-people-sign-palestine-charter-against-normalization


https://english.palinfo.com/news/2020/9/17/israel-demolishes-al-araqib-village-for-178th-time

https://english.palinfo.com/news/2020/9/12/Palestinians-Need-to-Discard-Disregard-US-Int-l-Misrepresentations?fb


https://english.palinfo.com/news/2020/9/13/jewish-settler-torch-agricultural-land-in-w-bank-town-of-mikhmas

https://rightsforum.org/nieuws/de-telegraaf-als-doorgeefluik-van-israelische-propaganda/?fb