Want to pay and be paid without trouble worldwide every year, TAKE Payoneer !! !!

Bij ons GEEN advertenties
over banken,lenen, gokken, 06 of sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

Amazon USA UK-German-French-Canada-Japan Boeken Holland Italy World Dates World Travel
Deze site gebruikt enkel een cookie voor in en uitloggen als geregistreerde
Onze adverteerders en links gebruiken mogelijk WEL cookies Wilt U dat niet, verlaat dan deze site!

Auteur Topic: Rammegors verzilten,geen karekiet maar kierewiet !  (gelezen 3012 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Ceesboogaart

  • Donor
  • Newbie
  • ***
  • Berichten: 12
Rammegors verzilten,geen karekiet maar kierewiet !
« Gepost op: juni 29, 2012, 22:49:00 pm »
nieuw artikel voor Eendrachtbode, met name over het gevaar van uitspoelen van het zwaar vervuild slib aan noordwestzijde Rammegors,
en de kosten van 2,5 miljoen euro,ja Europees geld zeggen ze,hoeveel miljard euro van ons geld
hebben wij al aan Europa betaald,en hoeveel hebben we er al van terug gehad?

rammegors op internet

Zie ook: 10.000 ha ontpolderen langs Westerschelde en de gratis krant ontpolderen NEE

Rammegors verzilten, geen karekiet  maar kierewiet.


Korte versie:


Wat is dat toch met die groene maffia, waarom willen ze
alles in Zeeland onder water zetten, eerst de Hedwige polder in Zeeuws Vlaanderen
en nu ook de Rammegors?
Hadden we daar de klimaatverandering niet voor,  en die is nog gratis ook?

Dit plan kost zeker 2,5 miljoen euro, en dan wordt wel gezegd ja maar dat is Europese
subsidie dus dat kost jullie niks, nee dat kennen we, nee Europa kost ons niks...dan ellende
en bezuinigingen jarenlang en een verdubbelde staatsschuld.
Het zijn altijd de burgers die moeten betalen, niet de overheid of Europa,
dat is ons democratisch recht eh plicht.

En wat krijgen we ervoor terug? Een stukje oernatuur volgens Rijkswaterstaat, waarmee de unieke natuur
van slikken en schorren bewaard wordt.
Oh ja, dan vraag ik me af welke want die liggen niet onder het huidige Rammegors namelijk.
Ken dat gebied sinds de tijd dat de dammen werden gelegd om de ruimte ertussen te gebruiken als slibdepot voor met zware metalen en andere verontreinigingen vervuild slib ,gevuld vanuit het noordwesten vlakbij St. Philipsland ,uit de Eendracht tijdens de aanleg van het Schelde-Rijn kanaal.
Aan alle kanten stonden borden met verboden toegang, drijfzand!
Ben al die jaren vanaf het begin regelmatig in het gebied geweest, en had al gauw door dat de begroeiing "dreef". In een hete zomer  kreeg je een kreken idee, liep je in de “geulen” maar als ik in de herfst het gebied  betrad, was het een vlakte zonder reliëf en mee bewegend op het water eronder.
Het lijkt dat bij Rijkswaterstaat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet?

Dat wordt ook bevestigd door het rapport van het bureau Waardenburg van 2006, waarin staat dat het maaiveld in het Rammegors een meter hoger ligt dan de omliggende gronden, nog meer bewijs dat er wel degelijk bovenop gestort is.
Daar staat ook in dat  het Rammegors deel van een totaalplan is, ook de Prins Hendrik polder moet er grotendeels aan geloven, voor de mensen van St. Philipsland blijft er dan nog enkel de brug over om snel weg te komen. Maar ja, het besluit is zoals in het artikel staat,  al genomen.

Gaan de plannen door dan zal ik met foto/videocamera de vernietiging en uitspoeling vastleggen en op internet zetten zodat ik later kan zeggen, zie je wel!
Het zou goed zijn dat de natuurbeschermingswetten niet alleen voor bezoekers gelden maar ook voor eigenaren en beheerders want zelfbenoemde natuurvrienden maken meer natuur kapot dan je lief is.

Teruggeven aan de natuur betekent de natuur zijn gang laten gaan, zoals b.v. langs het Schelde-Rijn kanaal, Moeder Natuur doet het beter en nog gratis ook.


Lange versie:

Wat is dat toch met die groene maffia, waarom willen ze
alles in Zeeland onder water zetten, eerst de Hedwige polder in Zeeuws Vlaanderen
en nu ook de Rammegors?
Hadden we daar de klimaatverandering niet voor,  en die is nog gratis ook?

Dit plan kost zeker 2,5 miljoen euro, en dan wordt wel gezegd ja maar dat is Europese
subsidie dus dat kost jullie niks, nee dat kennen we, nee Europa kost ons niks...dan ellende
en bezuinigingen jarenlang en een verdubbelde staatsschuld, enkel voor ondersteuning van de euro
hebben we al meer moeten betalen dan de 1-2%BBP die het jaarlijks oplevert.
Het zijn altijd de burgers die moeten betalen, niet de overheid of Europa, dat is ons democratisch recht eh plicht.

En wat krijgen we ervoor terug? Een stukje oernatuur volgens Rijkswaterstaat, waarmee de unieke natuur
van slikken en schorren bewaard. Oh ja, dan vraag ik me af welke want die liggen niet onder het huidige Rammegors namelijk.
Het eigenlijke Rammegors, eerst Ram Schor geheten, ligt grotendeels onder de Hollaire- en van Haaftenpolder aan Thoolse kant,
wat overbleef verschilt niet zoveel wat je aan Vosmeerse kant ziet en ken dat gebied al sinds mijn tienerjaren zo'n 40 jaar geleden
en dat is precies rond de tijd dat de dammen werden gelegd.
Het lijkt dat bij Rijkswaterstaat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet, want die heeft tijdens de aanleg van het
Schelde-Rijn kanaal de dammen gelegd om de ruimte ertussen te gebruiken als slibdepot voor met zware metalen en andere
verontreinigingen vervuild slib uit de Eendracht.
Heb zelf als 15 jarige toentertijd de ruimte tussen de dijken gevuld zien worden vanuit het noordwesten vlakbij St. Philipsland met
grijze  bagger, dat was toen drijfzand, langzamerhand lekte en verdampte dat water. Aan alle kanten stonden borden met verboden
toegang, drijfzand!
Dat wordt ook bevestigd door het rapport van het bureau Waardenburg van 2006, waarin staat dat het maaiveld in het Rammegors een
meter hoger ligt dan de omliggende gronden, nog meer bewijs dat er wel degelijk bovenop gestort is.
Ben al die jaren vanaf het begin regelmatig bij en toen ik het veilig achtte ook in het gebied geweest, de eerste jaren zoveel mogelijk aan de dijkkant,
want ik had al gauw door dat de begroeiing "dreef". In een hete zomer  kreeg je een kreken idee,liep je ertussen  maar als ik in de herfst het gebied
betrad, was daarvan niks te merken en was het een vlakte zonder reliëf en mee bewegend op het water eronder. En dan bleef ik veiligheidshalve weer
aan de dijkkant.
De natuur ging zelf aan het werk in het gebied, en ik zag het gebied zich
bezaaien met prachtige zeldzame planten en dieren.
In 1984 bestemde  burgemeester Vogel het noordelijk deel tot natuurgebied, Tholen volgde in 1989.
En ik was uitermate ontstemd toen het in 1991 een staatsnatuurmonument
werd,want zodra dat gebeurd weet je is het gelijk geen natuur meer,want het wordt nu niet meer beheerd door de natuur maar door mensen en laten we wel zijn,moeder natuur doet het beter en nog gratis ook dus weg natuur maar  ja de heren kregen vergoeding dus ja, hun kostje was gekocht,met ons belastinggeld.
Ik zag gedurende die jaren dit mooie gebied achteruitgaan, je zou er tureluurs van worden, en zo heet dat plan van de ZMF uit 1991 dan ook.
Het zou goed zijn dat de natuurbeschermingswetten niet alleen voor
bezoekers gelden maar ook voor eigenaren en beheerders want zelfbenoemde natuurvrienden maken meer kapot dan je lief is.

Wat vinden we aan flora en fauna in het gebied?  Ree,Vos,Aardmuis,Haas en Konijn,
190 soorten vogels zoals de vrij of zeer zeldzame Dwerggans,Zwarte Ooievaar,
Zwarte Ibis,Ruigpootbuizerd,Schreeuwarend,Roodpootvalk, Ralreiger,Steltkluut,Poelruiter,Gestreepte Strandloper,Roodkopklauwier Karekiet,
en de "gewone" als Purperreiger,Grote Zilverreiger,Kleine Zilverreiger,Visarend,Wespendief,Zwarte Wouw,Blauwe Kiekendief en Havik,  113 soorten planten, 4 soorten libellen, ja waar is de Vogelbescherming als je ze nodig hebt of hebben die ook geld toegestoken gekregen?
Zelf heb ik hier in de jaren 80 nog een flamingo op foto vastgelegd.
http://waarneming.nl/gebied/info/4511

Nog even terug naar dat  rapport van bureau Waardenburg, blijkbaar is het Rammegors deel A van een totaalplan, ook de Prins Hendrikpolder moet eraan geloven,
voor de mensen van St. Philipsland blijft er dan nog enkel de brug over om weg te komen.
Maar ja, het besluit is zoals in het artikel staat, en zoals dat hoort in een parlementaire democratie, al genomen en wat rest is wat vrijblijvende informatie,
het gelaten ondergaan, en uiteraard, betalen.

In de Krabbenkreekdam wordt een duiker van 20 meter breed geplaatst  noordelijk van de werkhaven zodat zout water weer het Rammegors kan
binnenkomen. Dit kost slechts 2,5 miljoen euro, een schijntje toch in deze crisistijden.
Ook moet er een half miljoen kuub grond worden afgevoerd, en gezien de vervuiling daarvan zullen de kosten wel weer oplopen.
Gaan de plannen door dan zal ik met foto/videocamera de vernietiging en uitspoeling vastleggen en op internet zodat ik later kan zeggen, zie je wel!
Als de Prins Hendrik polder bij St. Philipsland ook nog wordt "teruggeven aan de natuur", zoals de bedoeling is, uiteraard ook
tegen een aanzienlijk  bedrag, kan zout water ongehinderd weer heen en weer, en wordt de zoetwaternatuur om zeep geholpen, maar ja het is voor de goede zaak toch?
Teruggeven aan de natuur betekent niet de natuur zijn gang laten gaan, zoals b.v. langs het Schelde-Rijn kanaal is te zien, nee daarvoor moet  tegen aanzienlijke kosten
de dikbetaalde melkertbanen van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de Dienst Landelijk Gebied en de diverse natuur- en
milieugroepen aan het werk gezet worden. En zij bepalen dan ook nog hoe het moet, in te huren voor "uurtje dik factuurtje" en ze dronken een glas en deden een plas en zij bepaalden wel hoe het goed was.
Het wordt tijd om te zeggen de groene maffia Nederland uit, te beginnen in Zeeland.
Bronnen:


oude kaarten http://watwaswaar.nl/#LA-K8-5-1-1v-1


-waarnemingen dieren:  http://waarneming.nl/gebied/info/4511 rammegors


Bureau Waardenburg rapport
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=slibdepot%20schelde%20rijn%20kanaal&source=web&cd=3&ved=0CFcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.innoverenmetwater.nl%2Fupload%2Fdocuments%2FPrins%2520Hendrikpolder%2520schakel%2520in%2520een%2520zoet-zout%2520corridor%2520(rapport).pdf&ei=CA7fT5CYOc-X8gPPxsF2&usg=AFQjCNGCB-98EkcY-c6UFrL6jEXN5wW6LQ&cad=rja
-plannen Prins Hendrik polder St. Philipsland:
Zie dit rapport op de site van
verkeer & waterstaat

Zie ook de pdf:
pdf


-PCCC
http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/home.asp

http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/show_document_general.asp?documentid=88&GUID=%7B6D78FA88-0B60-4ECE-8EB0-83F171D45A00%7D

pag.21 staatvanhetklimaat2006
                       6.2 Veerkracht van de natuur
                       
Terwijl toch duidelijk in het PCCC rapport van 2006 stond:
Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door
bescherming van het
bestaande: fixatie in tijd en ruimte. Algemeen wordt verondersteld dat de
ontwikkeling van eco-
systemen in hoge mate voorspelbaar is, doordat er een evenwicht in de
natuur is dat ervoor zorgt
dat na een verstoring herstel plaatsvindt tot min of meer de oorspronkelijke
samenstelling.
Recent onderzoek wijst er echter op dat niet-evenwichtsprocessen een
belangrijke rol spelen in de
soortensamenstelling van ecosystemen. verstoringen kunnen in dat geval
ook positief bijdragen aan de
biodiversiteit. klimaatverandering noopt tot het nadenken over meer
dynamische vormen van beheer.
Traditionele strategieen, zoals het werken met doelsoorten en
natuurdoeltypen zou moeten worden
vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende
natuurgebieden van goede
kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de
nieuwkomers en de doortrekkers.

-alle plannen makkelijk terugvinden:
http://www.kaart.nieuwekaart.nl/?page_id=13  (werkt niet goed meer)


-over de werken aan de rammegors:

http://www.nationaalpark.org/docs/200705081006293254.pdf   mei 2006

pag. 5-6

http://www.zmf.nl/hoofdmenu.php?hoofdnr=6&subnr=&subsubnr=&id=117&soort=wantij

http://www.scheldenet.nl/nl/scheldebeleid/beleid1/integrdelta/  pdf Delta in
Zicht

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/oosterschelde/oosterschelde_getijdeherstel_rammegors/

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/oosterschelde/oosterschelde_getijdeherstel_rammegors/videos/nl_kort.aspx
http://petities.nl/petitie/tegen-getijdeherstel-rammegors-sint-philipsland   van Nieuw Atlantis

http://www.geschiedeniszeeland.nl/tab_themas/themas/sint_philipsland/polders_schiereiland/

 
« Laatst bewerkt op: juli 27, 2012, 18:28:12 pm door Ceesboogaart »