Want to pay and be paid without trouble worldwide every year, TAKE Payoneer !! !!

Bij ons GEEN advertenties
over banken,lenen, gokken, 06 of sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

Amazon USA UK-German-French-Canada-Japan Boeken Holland Italy World Dates World Travel
Deze site gebruikt enkel een cookie voor in en uitloggen als geregistreerde
Onze adverteerders en links gebruiken mogelijk WEL cookies Wilt U dat niet, verlaat dan deze site!

Auteur Topic: Rammegors  (gelezen 1763 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline admin

  • Administrator
  • Gold Member
  • *******
  • Berichten: 2365
  • Geslacht: Man
    • De Gratis Krant van Nederland
Rammegors
« Gepost op: maart 10, 2010, 12:09:11 pm »
update 2012: zie ook Ziek water

Update 2011: In 2013 gaat het van start, dankzij Europese subsidies, dus de belastingbetaler draait  weer  op voor die 2,5 miljoen euro, de vernietiging van de bestaande natuur.
En dan straks tegen vele miljoenen meer de Prins hendrik polder zodat Sint-Philpsland weer n eiland wordt?

NIEUWE NATUUR = CULTUUR, geen natuur.

Natuurcompensatie wordt in Zeeland als schaamlap gebruikt

Opgestuurd naar de Eendrachtbode 10 maart 2010 geplaatst 11 maart met titel:

Natuur en portemonnee burger dupe zilt maken Rammegors


Wat is dat toch met die natuurjongens, de Rammegors weer zilt in 2012?
Het Rammegors is naast 'hotspot' voor de bruine kiekendief, ook een trekpleister voor het baardmannetje, de grutto, kemphaan, porseleinhoen, roerdomp en zomertaling en andere weidevogels, moerasvogels, eenden en bosvogels. Het Rammegors vervult bovendien een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats voor steltlopers uit de Krabbenkreek. In het winterseizoen zijn hier honderden rotganzen, brandganzen en kolganzen te spotten en in het voorjaar maken de lepelaars hier graag een tussenstop. Zelf heb ik hier in de jaren 80 nog een flamingo op foto vastgelegd.
Sinds 1991 is het een beschermd natuurgebied, maar dat is blijkbaar geen beletsel om de bestaande flora en fauna de nek om te draaien, dat een natuurvereniging daar voor kan zijn is mij een raadsel.
Het natuurgebied Rammegors tussen Tholen en St. Philipsland was oorspronkelijk een slibdepot voor opslag van al dan niet vervuild slib uit de Eendracht die een onderdeel werd van het Schelde-Rijn kanaal.
Ik ken het gebied vanaf het moment dat het aangelegd werd en werd volgespoten van dam tot dam en dijk tot dijk met grijs slib. Aan alle kanten stonden borden met verboden toegang, drijfzand!
De natuur ging zelf aan het werk in het gebied, en ik zag het gebied zich bezaaien met prachtige zeldzame planten.
En wat gebeurt er? Het werd officieel natuurgebied en dat was gelijk het einde van het echte natuurgebied want het werd nu niet meer beheerd door de natuur maar door mensen.
Op de plaatsen waar ik de zeldzame planten had gezien, liepen nu schapen, dus weg planten.
Ook liepen er nu ook begrazers, dus de oorspronkelijke flora en fauna kwamen in
de knel, ook al door de aanleg van wandelpaden, routebordjes en uitkijktoren.
Ik zag gedurende die jaren dit mooie gebied achteruitgaan, je zou er tureluurs van worden, en zo heet dat plan van de ZMF uit 1991 dan ook.
Het zou goed zijn dat de natuurbeschermingswetten niet alleen voor bezoekers gelden maar ook voor eigenaren en beheerders want zelfbenoemde natuurvrienden maken meer kapot dan je lief is.
Toch was het vanaf het begin een plaats voor allerlei dieren zoals ree,vos,aardmuis,haas en konijn, 190 soorten vogels zoals de vrij of zeer zeldzame Dwerggans,Zwarte Ooievaar,Zwarte Ibis,Ruigpootbuizerd,Schreeuwarend,Roodpootvalk, Ralreiger,Steltkluut,Poelruiter,Gestreepte Strandloper,Roodkopklauwier en de "gewone" als Purperreiger,Grote Zilverreiger,Kleine Zilverreiger,Visarend,Wespendief,Zwarte Wouw,Blauwe Kiekendief en Havik, 113 soorten planten, 4 soorten libellen en ga zo maar door. Maar dat wordt nu verleden tijd.
In de Krabbenkreekdam wordt een duiker van 20 meter breed geplaatst noordelijk van de werkhaven zodat zout water weer het Rammegors kan binnenkomen. Dit kost slechts 2 miljoen euro, een schijntje toch in deze crisistijden.
Ook moet er een half miljoen kuub grond worden afgevoerd, en gezien de vervuiling daarvan zullen de kosten wel weer oplopen.
Als de Prins Hendrik polder bij St. Philipsland ook nog wordt "teruggeven aan de natuur", zoals de bedoeling is, uiteraard ook tegen een aanzienlijk bedrag, kan zout water ongehinderd weer heen en weer, en wordt de zoetwaternatuur om zeep geholpen, maar ja het is voor de goede zaak toch?
Maar wel een dure, vorige week stond in de BN/deStem dat er een tekort is van 2,5 miljard euro bij de aankoop van nieuwe natuurgebieden en een extra jaarlijks tekort van meer dan 100 miljoen euro, maar dan korten we de ouderen en gehandicapten maar, het geld moet tenslotte ergens vandaan komen. Teruggeven aan de natuur betekent niet de natuur zijn gang laten gaan, zoals b.v. langs het Schelde-Rijn kanaal is te zien, nee daarvoor moet tegen aanzienlijke kosten de dikbetaalde melkertbanen van Staatsbosbeheer, de Dienst Landelijk Gebied en de diverse natuur- en milieugroepen aan het werk gezet worden.
En zij bepalen dan ook nog hoe het moet, in te huren voor "uurtje dik factuurtje" en ze dronken een glas en deden een plas en zij bepaalden wel hoe het goed was.

Terwijl de PCCC , die van de klimaatfraude, al in 2006 zei:
Het Nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het bestaande: fixatie in tijd en ruimte.
Traditionele strategie├źn, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen zou moeten worden vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers.
Oftewel de natuurjongens deden het al vanaf de zeventiger jaren verkeerd, maar daar hoorde je niemand over.
Ze denken nog steeds dat de natuur een monument is, zeker de vereniging Natuurmonumenten.
Dat zowel de natuur zelf als de portemonnee van de burger de dupe van dat beleid zijn, ach zeggen de heren van boven de rivieren, dat is te moeilijk om te begrijpen voor die burgers en boeren uit Zeeland. Nou natuurjongens, wat te moeilijk is om te begrijpen is meestal de moeite van het begrijpen niet waard, want dat zijn gewoon verzinsels.


Bronnen:

-alle plannen makkelijk terugvinden.

Hoogtekaart Nederland

Hoe hoog woont U?

-waarnemingen dieren:  http://waarneming.nl/gebied/info/4511

-plannen Prins Hendrik polder St. Philipsland:
Zie dit rapport op de site verkeer & waterstaat]van verkeer en waterstaat
Zie ook de pdf:


-stukje vrijdag 05 maart 2010 Bn/deStem  Torenhoge kosten natuur
Torenhoge kosten natuur
DEN HAAG - De aankoop van grond voor nieuwe natuur in Nederland dreigt een financiële ramp te worden. Er is nauwelijks zicht op de totale kosten. Dit blijkt een rapport dat een werkgroep van verschillende ministeries deze week aan de Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat het tekort verder op zal lopen tot 2,5 miljard euro. Als het project in 2018 is afgerond, zal er nog eens bijna twee miljard extra moeten worden geïnvesteerd. Bovendien ontstaat er dan een structureel tekort van 103 miljoen per jaar voor het beheer van de grond. Er is nooit vastgelegd hoeveel de nieuwe natuur zou mogen kosten. Intern circuleerden ramingen van vijf miljard euro, maar die zijn nooit officieel geworden. De Kamer heeft tot nu toe nog nooit gevraagd naar een raming van het project, waarvan de uiteindelijke kosten nog altijd niet bekend zijn. Het kabinet heeft het rapport besproken in de laatste ministerraad voor de val van Balkenende-IV, maar er geen oordeel over geveld. Het is nog niet duidelijk of de Kamer demissionair landbouwminister Gerda Verburg er over zal ondervragen. De Rekenkamer oordeelde enige tijd geleden kritisch over het aankopen van alsmaar nieuwe natuurgebieden.

-PCCC
PCCC

staatvanhetklimaat2006
pag.21      6.2 Veerkracht van de natuur
      
Terwijl toch duidelijk in het PCCC rapport van 2006 stond:
Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het
bestaande: fixatie in tijd en ruimte. Algemeen wordt verondersteld dat de ontwikkeling van eco-
systemen in hoge mate voorspelbaar is, doordat er een evenwicht in de natuur is dat ervoor zorgt
dat na een verstoring herstel plaatsvindt tot min of meer de oorspronkelijke samenstelling.
Recent onderzoek wijst er echter op dat niet-evenwichtsprocessen een belangrijke rol spelen in de
soortensamenstelling van ecosystemen. verstoringen kunnen in dat geval ook positief bijdragen aan de
biodiversiteit. klimaatverandering noopt tot het nadenken over meer dynamische vormen van beheer.
Traditionele strategieen, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen zou moeten worden
vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede
kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers.-over de werken aan de rammegors:
   mei 2006  pag. 5-6
ZMF Wantij
pdf Delta in Zicht
« Laatst bewerkt op: juni 18, 2012, 15:19:30 pm door admin »