Warning: ob_start(): class 'Closure' does not have a method '__invoke' in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 509 Notice: ob_start(): failed to create buffer in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 509 Fauna en Flora van het Rammegors, Sint Philipsland?Want to pay and be paid without trouble worldwide every year, TAKE Payoneer !! !!

Bij ons GEEN advertenties
over banken,lenen, gokken, 06 of sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

Amazon USA UK-German-French-Canada-Japan Boeken Holland Italy World Dates World Travel
Deze site gebruikt enkel een cookie voor in en uitloggen als geregistreerde
Onze adverteerders en links gebruiken mogelijk WEL cookies Wilt U dat niet, verlaat dan deze site!

Auteur Topic: Fauna en Flora van het Rammegors, Sint Philipsland?  (gelezen 2956 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/00/1008400/hetforumvannederland.nl/public_html/Sources/Aeva-Embed.php on line 388

Offline admin

 • Administrator
 • Gold Member
 • *******
 • Berichten: 2689
 • Geslacht: Man
  • De Gratis Krant van Nederland
Fauna en Flora van het Rammegors, Sint Philipsland?
« Gepost op: oktober 07, 2012, 19:51:48 pm »
Wat zit er allemaal in het Rammegors?

Rammegors, een uniek zoetwater natuurgebied bedreigd door de Groene Maffia Small | Large


Hier de lijsten uitgewerkt naar soort:
Aalscholver Phalacrocorax carbo
Baardman Panurus biarmicus
Beflijster Turdus torquatus
Bergeend Tadorna tadorna
Blauwborst Luscinia svecica
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus
Blauwe Reiger Ardea cinerea
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Bontbekplevier Charadrius hiaticula
Boomklever Sitta europaea
Boompieper Anthus trivialis
Boomvalk Falco subbuteo
Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Bosruiter Tringa glareola
Braamsluiper Sylvia curruca
Brandgans Branta leucopsis
Brilduiker Bucephala clangula
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus
Buizerd Buteo buteo       
Cetti's Zanger Cettia cetti zeldzaam
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Ekster Pica pica
Fazant Phasianus colchicusExotic
Fitis Phylloscopus trochilus
Fuut Podiceps cristatus
Gaai Garrulus glandarius
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus
Gele Kwikstaart Motacilla flava
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis
Gierzwaluw Apus apus
Goudplevier Pluvialis apricaria
Grasmus Sylvia communis
Graspieper Anthus pratensis
Grauwe Gans Anser anser
Groene Specht Picus viridis
Groenling Carduelis chloris
Groenpootruiter Tringa nebularia       
Grote Bonte Specht Dendrocopos major
Grote Canadese Gans Branta canadensis
Grote Zilverreiger Ardea alba       
Grutto Limosa limosa]
Havik Accipiter gentilis
Heggenmus Prunella modularis]
Holenduif Columba oenas
Houtduif Columba palumbus
Houtsnip Scolopax rusticola
Huismus Passer domesticus
Huiszwaluw Delichon urbicum
Kemphaan Philomachus pugnax
Kievit Vanellus vanellus     
Klapekster Lanius excubitor
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus     
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus     
Kleine PlevierCharadrius dubius     
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta       
Kleine Zwaan Cygnus bewickii]
Kluut Recurvirostra avosetta]
Kneu Carduelis cannabina
Knobbelzwaan Cygnus olor
Koekoek Cuculus canorus
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus     
Kolgans Anser albifrons
Koolmees Parus major]
Krakeend Anas strepera
Kramsvogel Turdus pilaris
Kuifeend Aythya fuligula
Lepelaar Platalea leucorodia       
Meerkoet Fulica atra]
Merel Turdus merula
Nachtegaal Luscinia megarhynchos     
Nijlgans Alopochen aegyptiacaExotic]
Nonnetje Mergellus albellus
Oeverloper Actitis hypoleucos]
Oeverzwaluw Riparia riparia
Paapje Saxicola rubetra
Pijlstaart Anas acuta]
Pimpelmees Cyanistes caeruleus     
Poelruiter Tringa stagnatilis]
Putter Carduelis carduelis
Regenwulp Numenius phaeopus
Rietgors Emberiza schoeniclus       
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus       
Roerdomp Botaurus stellaris
Roodborst Erithacus rubecula]
Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Roodhalsgans Branta ruficollis     
Rosse Grutto Limosa lapponica]
Rotgans Branta bernicla
Scholekster Haematopus ostralegus     
Slechtvalk Falco peregrinus
Slobeend Anas clypeata
Smelleken Falco columbarius
Smient Anas penelope]
Snor Locustella luscinioides]
Sperwer Accipiter nisus]
Spotvogel Hippolais icterina
Spreeuw Sturnus vulgaris     
Sprinkhaanzanger Locustella naevia
Staartmees Aegithalos caudatus
Stadsduif Columba livia forma domestic
Stormmeeuw Larus canus
Tafeleend Aythya ferina
Tjiftjaf Phylloscopus collybita     
Toendrarietgans Anser serrirostris     
Topper Aythya marila   
Torenvalk Falco tinnunculus
Tuinfluiter Sylvia borin
Tureluur Tringa totanus
Veldleeuwerik Alauda arvensis]
Vink Fringilla coelebs
Visdief Sterna hirundo
Waterhoen Gallinula chloropus]
Waterpieper Anthus spinoletta]
Waterral Rallus aquaticus
Watersnip Gallinago gallinago]
Wilde Eend Anas platyrhynchos]
Winterkoning Troglodytes troglodytes]
Wintertaling Anas crecca
Witgat Tringa ochropus
Witte Kwikstaart Motacilla alba
Wulp Numenius arquata]
Zanglijster Turdus philomelos]
Zomertaling Anas querquedula]
Zomertortel Streptopelia turtur
Zwarte Kraai Corvus corone
Zwarte Mees Periparus ater
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros
Zwarte Ruiter Tringa erythropus
Zwarte Stern Chlidonias niger
Zwarte Zwaan Cygnus atratus Exotic       
Zwartkop Sylvia atricapilla
Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus


Rammegors, een uniek zoetwater natuurgebied bedreigd door de Groene Maffia -HD Small | LargeNationaal Park Oosterschelde
Al is de Oosterschelde blijkbaar een nationaal park, het is vooral heel veel water ( 350,76 kmĀ².)
Typisch dat je dan op http://www.waarneming.nl dan van de 2033 gebieden in zeeland maar een
paar waarnemingsgebieden ziet voor de Oosterschelde zelf!?
Vooral omdat het gewoon heel veel ENKEL water is?

Ter vergelijking zowel het Rammegors (1.5676 km2) http://waarneming.nl/gebied/view/138299
en de Krabbekreek vlakbij (1.7982 km2 ) http://waarneming.nl/gebied/view/9896 en Schor van sint annaland (2.1685 km2) http://waarneming.nl/gebied/info/20349 en Krabbekreek Midden (2.5445 km2 )http://waarneming.nl/gebied/info/22032= 6.3 km2 bijna 4 maal het Rammegors dus
beiden dus nog geen 2% van het totaal van het "park".

Waarom 4x zoutwaternatuur versus 1 maal zoetwaternatuur?
Laat de waarnemingen het zelf zeggen, immers waarnemen doet men enkel als er wat te zien is.

Heb enkel de vogels genomen, die kunnen zowel op water als land terecht, en dat enkel van de afgelopen 2 jaar, zowel op datum als per soort.

Eerst de uitdagers": de zoutwaternatuur: 3 gebieden, 4x de oppervlakte van het Rammegors

Is duidelijk dat deze 3 gebieden vooral foerageergebieden zijn, oa voor vogels van het Rammegors, (je ziet zelfde aantallen van soorten) maar deze gebieden bieden in tegenstelling tot het Rammegors, GEEN bescherming tegen weersomstandigheden, ergo,
weghalen Rammegors is VERARMING van habitat(leef- en foerageergebied) voor de flora en fauna.

de Krabbekreek vlakbij (1.7982 km2 )
 http://waarneming.nl/gebied/view/9896

(verwijderd wat volgens aantekening in ander gebied werd waargenomen)

* = zeldzaam en/of rode lijst(in bewerking)


21-09-2012   40   Lepelaar - Platalea leucorodia                          
21-09-2012   3   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
21-09-2012   2   Zilverplevier - Pluvialis squatarola                
21-09-2012   1   Rosse Grutto - Limosa lapponica                          
21-09-2012   10   Tureluur - Tringa totanus                          
09-09-2012   60   Lepelaar - Platalea leucorodia                          
23-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo                          
23-07-2012   1   Wulp - Numenius arquata                          
23-07-2012   101   Wulp - Numenius arquata                          
23-07-2012   1   Wulp - Numenius arquata                          
23-07-2012   1   Wulp - Numenius arquata                          
23-07-2012   1   Wulp - Numenius arquata                          
23-07-2012   1   Boompieper - Anthus trivialis                          
18-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo                          
18-07-2012   1   Torenvalk - Falco tinnunculus                          
18-07-2012   1   Regenwulp - Numenius phaeopus                          
12-07-2012   50   Scholekster - Haematopus ostralegus             
12-07-2012   10   Wulp - Numenius arquata                       
12-07-2012   1   Graspieper - Anthus pratensis                       
03-06-2012   1   Aalscholver - Phalacrocorax carbo               
03-06-2012   2   Scholekster - Haematopus ostralegus               
03-06-2012   4   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus               
03-06-2012   2   Zilvermeeuw - Larus argentatus                   
03-06-2012   2   Stormmeeuw - Larus canus                   
03-06-2012   1   Visdief - Sterna hirundo                   
12-05-2012   1   Zilverplevier - Pluvialis squatarola                
12-05-2012   1   Kanoet - Calidris canutus                          
12-05-2012   6   Regenwulp - Numenius phaeopus                          
07-05-2012   15   Wulp - Numenius arquata                             
02-01-2012   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea                          
27-09-2011   200   Rotgans - Branta bernicla                          
21-08-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
11-08-2011   6   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta             
11-08-2011   2   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus             
27-06-2011   1   Krakeend - Anas strepera                   
27-06-2011   1   Bergeend - Tadorna tadorna                   
27-06-2011   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta               
27-06-2011   2   Aalscholver - Phalacrocorax carbo               
27-06-2011   1   Zilverplevier - Pluvialis squatarola               
27-06-2011   50   Tureluur - Tringa totanus                   
27-06-2011   1   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus               
27-06-2011   1   Zilvermeeuw - Larus argentatus                   
27-06-2011   10   Visdief - Sterna hirundo                   
27-06-2011   5   Spreeuw - Sturnus vulgaris                   
27-06-2011   8   Vink - Fringilla coelebs                   
26-06-2011   1   Wulp - Numenius arquata                          
29-05-2011   2   Scholekster - Haematopus ostralegus            
25-05-2011   5   Lepelaar - Platalea leucorodia
26-04-2011   150   Rotgans - Branta bernicla                
26-04-2011   100   Rotgans - Branta bernicla         
16-04-2011   1   Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus      
16-04-2011   1   Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus      
13-04-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
13-04-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
11-04-2011   30   Scholekster - Haematopus ostralegus      
07-03-2011   1   Rotgans - Branta bernicla         
07-03-2011   1   Bergeend - Tadorna tadorna         
07-03-2011   1   Scholekster - Haematopus ostralegus      
07-03-2011   1   Wulp - Numenius arquata         
02-03-2011   10   Pijlstaart - Anas acuta            
02-03-2011   70   Rotgans - Branta bernicla         
02-03-2011   150   Bergeend - Tadorna tadorna         
02-03-2011   40   Kievit - Vanellus vanellus         
20-02-2011   4   Brilduiker - Bucephala clangula         
20-02-2011   30   Bergeend - Tadorna tadorna         
20-02-2011   22   Scholekster - Haematopus ostralegus      
20-02-2011   1   Rosse Grutto - Limosa lapponica         
20-02-2011   5   Wulp - Numenius arquata         
20-02-2011   50   Tureluur - Tringa totanus         
28-01-2011   3   Bontbekplevier - Charadrius hiaticula      
27-01-2011   1   Rotgans - Branta bernicla         
27-01-2011   1   Rotgans - Branta bernicla         
27-01-2011   1   Bergeend - Tadorna tadorna         
27-01-2011   1   Scholekster - Haematopus ostralegus      
16-01-2011   1   Waterpieper - Anthus spinoletta   
30-12-2010   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
14-10-2010   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      


Schor van sint annaland (2.1685 km2)

http://waarneming.nl/gebied/info/20349                                                                             
23-07-2012   1   Wulp - Numenius arquata                                 
23-07-2012   1   Wulp - Numenius arquata                                 
04-03-2012   1   vondst (dood)   Bontbekplevier - Charadrius hiaticula      
04-03-2012   1   vondst (dood)   Kanoet - Calidris canutus         
26-02-2012   1   vondst (dood)   Krakeend - Anas strepera         
26-02-2012   1   vondst (dood)   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
26-02-2012   11   vondst (dood)   Bergeend - Tadorna tadorna         
26-02-2012   1   Slechtvalk - Falco peregrinus                       
26-02-2012   12   vondst (dood)   Scholekster - Haematopus ostralegus         
26-02-2012   1   vondst (dood)   Kluut - Recurvirostra avosetta         
26-02-2012   6   vondst (dood)   Zilverplevier - Pluvialis squatarola   
26-02-2012   26   vondst (dood)   Bonte Strandloper - Calidris alpina   
26-02-2012   3   vondst (dood)   Wulp - Numenius arquata             
26-02-2012   20   Tureluur - Tringa totanus                       
26-02-2012   9   vondst (dood)   Tureluur - Tringa totanus         
21-02-2012   13   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
11-12-2011   30   Frater - Carduelis flavirostris         
31-10-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus         
31-10-2011   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
31-07-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
05-07-2011   1   Gele Kwikstaart - Motacilla flava      
05-07-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
24-04-2011   3   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
24-04-2011   3   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
24-04-2011   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
24-04-2011   2   Zilverplevier - Pluvialis squatarola      
24-04-2011   2   Zilverplevier - Pluvialis squatarola      
10-04-2011   80   Rotgans - Branta bernicla         
10-04-2011   15   Tureluur - Tringa totanus         
13-02-2011   35   Rotgans - Branta bernicla         
13-02-2011   10   Tureluur - Tringa totanus         
22-01-2011   50   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
22-01-2011   30   Smient - Anas penelope   
22-01-2011   30   Smient - Anas penelope             
22-01-2011   2   Rotgans - Branta bernicla         
22-01-2011   2   Rotgans - Branta bernicla         
22-01-2011   10   Zilverplevier - Pluvialis squatarola      
22-01-2011   10   Zilverplevier - Pluvialis squatarola      
22-01-2011   200   Bonte Strandloper - Calidris alpina      
22-01-2011   200   Bonte Strandloper - Calidris alpina      
22-01-2011   350   Wulp - Numenius arquata             
22-01-2011   350   Wulp - Numenius arquata         
07-01-2011   12   Pijlstaart - Anas acuta            
07-01-2011   100   Smient - Anas penelope            
07-01-2011   2   Brilduiker - Bucephala clangula         
07-01-2011   50   Bergeend - Tadorna tadorna         
17-10-2010   5   Middelste Zaagbek - Mergus serrator      
17-10-2010   8   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta             
17-10-2010   1   Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus             
17-10-2010   1   Zilverplevier - Pluvialis squatarola             
17-10-2010   5   Rietgors - Emberiza schoeniclus
                       
                                                                                        Krabbekreek Midden (2.5445 km2 )
http://waarneming.nl/gebied/info/22032                  

16-08-2012   28   Lepelaar - Platalea leucorodia         
16-08-2012   15   Zilverplevier - Pluvialis squatarola         
16-08-2012   2   Visdief - Sterna hirundo         
23-07-2012   1   Wulp - Numenius arquata                          
23-07-2012   1   Wulp - Numenius arquata                          
23-07-2012   1   Wulp - Numenius arquata                          
15-02-2011   2   Witbuikrotgans - Branta hrota      
13-02-2011   150   Wilde Eend - Anas platyrhynchos                       
13-02-2011   300   Scholekster - Haematopus ostralegus             
                                                    
                                                           
Bronnen en links:
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/eleni.db/eleni.db/home.html  soorten en bescherming

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/landelijk_gebied

http://www.vogelsendewet.nl/ wat mag wel en niet

soortenbank

In Rammegors in 2012 50 lepelaars en 12 juvenielen (jonge vogels), kolonie?
De Lepelaar is de nationale vogel van Nederland.

« Laatst bewerkt op: oktober 26, 2012, 20:58:46 pm door admin »

Offline admin

 • Administrator
 • Gold Member
 • *******
 • Berichten: 2689
 • Geslacht: Man
  • De Gratis Krant van Nederland
Re: Wat zit er allemaal in het Rammegors? De waarnemingen: NEED I SAY MORE!!!!
« Reactie #1 Gepost op: oktober 07, 2012, 19:59:00 pm »
 De waarnemingen in het Rammegors: NEED I SAY MORE!!!!

Een gebied 4x zo klein als de andere 3:

916 waarnemingen versus 137    van de andere 3 met een 4x maal grotere oppervlakte.

* = zeldzaam en/of rode lijst(in bewerking)

Op soortnaam:

16-01-2012   1   Aalscholver - Phalacrocorax carbo      
12-08-2011   1   Aalscholver - Phalacrocorax carbo      
23-07-2012   1   Aalscholver - Phalacrocorax carbo      
 26-06-2012   3   Aalscholver - Phalacrocorax carbo      
22-10-2011   2   Aalscholver - Phalacrocorax carbo                    
15-05-2012   2   Baardman - Panurus biarmicus         
16-10-2011   10   Baardman - Panurus biarmicus         
16-04-2011   1   Beflijster - Turdus torquatus         
29-03-2011   50   Bergeend - Tadorna tadorna         
16-01-2012   1   Bergeend - Tadorna tadorna         
11-05-2011   20   Bergeend - Tadorna tadorna         
25-04-2011   5   Bergeend - Tadorna tadorna         
30-04-2011   1   Bergeend - Tadorna tadorna         
16-04-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
25-04-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
26-06-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
27-06-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
17-04-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
29-03-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
29-03-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
28-06-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
29-06-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
29-06-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
16-01-2011   1  *   Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus     rode lijst
16-01-2011   1   Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus                
02-04-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
17-05-2012   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
26-06-2012   5   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
21-07-2012   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
12-08-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
27-06-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
12-07-2012   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
10-08-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
30-04-2012   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
16-01-2012   2   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
27-06-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
11-05-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
27-03-2011   4   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
12-08-2011   1   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
16-04-2012   6   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
31-03-2012   1   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
30-04-2011   1   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
01-05-2011   9   Bontbekplevier - Charadrius hiaticula      
11-07-2011   2   Bontbekplevier - Charadrius hiaticula      
09-09-2012   2   Boomklever - Sitta europaea         
29-06-2012   1   Boomklever - Sitta europaea         
29-06-2012   1   Boompieper - Anthus trivialis         
27-06-2011   1   Boompieper - Anthus trivialis         
16-04-2011   3   Boompieper - Anthus trivialis         
13-04-2011   4   Boompieper - Anthus trivialis         
09-06-2011   6   Boompieper - Anthus trivialis         
28-06-2012   1   Boompieper - Anthus trivialis         
01-05-2011   1   Boompieper - Anthus trivialis         
29-06-2012   1   Boompieper - Anthus trivialis         
29-06-2012   1   Boompieper - Anthus trivialis         
30-07-2012   1   Boomvalk - Falco subbuteo         
04-09-2011   1   Boomvalk - Falco subbuteo         
07-05-2012   2   Boomvalk - Falco subbuteo         
21-09-2012   2   Boomvalk - Falco subbuteo         
04-07-2011   1   Boomvalk - Falco subbuteo         
30-05-2011   4   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris      
25-05-2011   1   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris      
29-06-2012   3   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris      
10-06-2011   1   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris      
27-06-2011   1   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris                
27-06-2011   6   Bosruiter - Tringa glareola         
11-07-2011   2   Bosruiter - Tringa glareola         
04-07-2011   3   Bosruiter - Tringa glareola         
15-05-2012   3   Bosruiter - Tringa glareola         
11-07-2011   2   Bosruiter - Tringa glareola         
30-04-2011   1   Braamsluiper - Sylvia curruca         
27-01-2011   1   Brandgans - Branta leucopsis         
15-01-2012   1000   Brandgans - Branta leucopsis         
11-05-2011   9   Brandgans - Branta leucopsis         
11-06-2011   1   Brandgans - Branta leucopsis         
17-02-2012   1550   Brandgans - Branta leucopsis         
25-04-2011   500   Brandgans - Branta leucopsis         
30-04-2011   1   Brandgans - Branta leucopsis         
17-02-2012   1550   Brandgans - Branta leucopsis         
18-08-2012   7   Brandgans - Branta leucopsis         
16-01-2012   1350   Brandgans - Branta leucopsis         
16-01-2012   1   Brilduiker - Bucephala clangula         
15-01-2012   1   Brilduiker - Bucephala clangula         
31-03-2012   1   Brilduiker - Bucephala clangula         
13-02-2011   30   Brilduiker - Bucephala clangula         
29-03-2011   2   Brilduiker - Bucephala clangula         
16-01-2011   12   Brilduiker - Bucephala clangula         
19-03-2012   10   Brilduiker - Bucephala clangula         
04-03-2012   7   Brilduiker - Bucephala clangula         
21-09-2012   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
12-08-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
12-02-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
10-08-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
02-03-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
29-03-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
29-04-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
11-05-2011   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
25-04-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
25-05-2012   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
26-06-2012   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
30-07-2012   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
01-06-2012   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
05-04-2012   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
26-06-2012   3   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
19-03-2012   3   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
02-03-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
26-04-2011   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
30-04-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
16-01-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
16-01-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
20-03-2011   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
26-04-2011   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
30-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
23-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
05-04-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
08-08-2012   2   Buizerd - Buteo buteo            
29-03-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
17-02-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
22-10-2011   1   Buizerd - Buteo buteo            
21-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
23-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
15-01-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
16-01-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
25-04-2011   2   Buizerd - Buteo buteo                
16-12-2010   1   Buizerd - Buteo buteo                
11-05-2011   2   Buizerd - Buteo buteo                
31-12-2010   1   Buizerd - Buteo buteo                
23-01-2011   2   Buizerd - Buteo buteo                
29-03-2011   1   Buizerd - Buteo buteo                
17-11-2010   1  *   Cetti's Zanger - Cettia cetti         zeldzaam
30-05-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
14-10-2010   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
11-07-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
27-06-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
27-03-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-01-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
26-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
25-03-2012   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
26-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
25-03-2012   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
27-06-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
29-03-2012   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
10-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-10-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-01-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
24-03-2012   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
09-06-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-10-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
19-01-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
13-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-10-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
17-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti   zeldzaam      
11-08-2012   14   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
20-06-2012   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
16-01-2012   2   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
25-04-2011   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
11-05-2011   4   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
29-03-2011   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
29-06-2012   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
26-06-2012   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
22-10-2011   2   Dodaars - Tachybaptus ruficollis                    
02-10-2011   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis                
15-01-2012   2   Ekster - Pica pica            
31-03-2012   1   Ekster - Pica pica            
16-01-2012   20   Ekster - Pica pica            
30-04-2011   1   Ekster - Pica pica                
25-04-2011   1   Ekster - Pica pica                
26-06-2012   1   Fazant - Phasianus colchicus   
30-04-2011   1   Fazant - Phasianus colchicus   Exotic      
27-06-2011   4   Fazant - Phasianus colchicus   Exotic      
26-06-2012   5   Fazant - Phasianus colchicus   Exotic      
25-04-2011   6   Fazant - Phasianus colchicus   Exotic      
29-03-2011   2   Fitis - Phylloscopus trochilus         
13-04-2011   30   Fitis - Phylloscopus trochilus         
23-07-2012   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
25-03-2012   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
16-04-2012   3   Fitis - Phylloscopus trochilus         
05-04-2012   8   Fitis - Phylloscopus trochilus         
29-03-2012   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
22-04-2011   12   Fitis - Phylloscopus trochilus         
27-03-2011   4   Fitis - Phylloscopus trochilus         
25-03-2012   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
30-04-2011   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
12-08-2011   1   Fuut - Podiceps cristatus         
11-05-2011   8   Fuut - Podiceps cristatus         
11-08-2012   4   Fuut - Podiceps cristatus         
29-06-2012   1   Fuut - Podiceps cristatus         
25-04-2011   7   Fuut - Podiceps cristatus         
26-06-2012   4   Fuut - Podiceps cristatus         
29-03-2011   2   Fuut - Podiceps cristatus         
10-08-2011   1   Fuut - Podiceps cristatus         
11-08-2012   1   Fuut - Podiceps cristatus         
02-10-2011   2   Gaai - Garrulus glandarius         
16-01-2012   2   Gaai - Garrulus glandarius         
27-06-2011   1   Gaai - Garrulus glandarius         
26-06-2012   2   Gaai - Garrulus glandarius         
22-04-2012   1   Gaai - Garrulus glandarius         
06-08-2011   1   Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus                 
06-08-2011   1   Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus             
21-09-2012   1   Gele Kwikstaart - Motacilla flava      
26-06-2012   1   Gele Kwikstaart - Motacilla flava      
29-03-2011   1   Gele Kwikstaart - Motacilla flava      
11-08-2012   1   Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis      
16-03-2011   1   Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis      
26-06-2012   25   Gierzwaluw - Apus apus            
30-04-2011   1   Gierzwaluw - Apus apus                
27-09-2011   90   Goudplevier - Pluvialis apricaria      
11-06-2011   1   Goudplevier - Pluvialis apricaria      
22-10-2011   70   Goudplevier - Pluvialis apricaria                    
26-06-2012   1   Grasmus - Sylvia communis         
30-04-2011   1   Grasmus - Sylvia communis         
10-04-2011   1   Grasmus - Sylvia communis         
27-06-2011   1   Grasmus - Sylvia communis         
01-05-2011   1   Grasmus - Sylvia communis         
12-05-2012   1   Grasmus - Sylvia communis         
25-04-2011   13   Grasmus - Sylvia communis         
16-04-2011   2   Grasmus - Sylvia communis         
20-05-2012   1   Grasmus - Sylvia communis         
26-06-2012   2   Grasmus - Sylvia communis         
01-07-2011   1   Graspieper - Anthus pratensis         
29-03-2011   1   Graspieper - Anthus pratensis         
26-06-2012   2   Graspieper - Anthus pratensis         
25-04-2011   1   Graspieper - Anthus pratensis         
26-06-2012   40   Grauwe Gans - Anser anser         
29-03-2011   7   Grauwe Gans - Anser anser         
25-04-2011   100   Grauwe Gans - Anser anser         
04-07-2011   50   Grauwe Gans - Anser anser         
18-08-2012   12   Grauwe Gans - Anser anser         
30-04-2011   1   Grauwe Gans - Anser anser         
22-10-2011   800   Grauwe Gans - Anser anser         
27-01-2011   1   Grauwe Gans - Anser anser         
27-06-2011   1   Grauwe Gans - Anser anser         
11-08-2012   500   Grauwe Gans - Anser anser         
16-01-2012   500   Grauwe Gans - Anser anser         
11-05-2011   135   Grauwe Gans - Anser anser         
24-09-2011   1   Groene Specht - Picus viridis         
13-04-2011   1   Groene Specht - Picus viridis         
04-07-2011   2   Groenling - Carduelis chloris         
27-06-2011   2   Groenling - Carduelis chloris         
26-06-2012   1   Groenling - Carduelis chloris         
11-07-2011   7   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
22-04-2012   1   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
11-08-2012   1   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
31-05-2012   1   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
11-05-2011   11   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
04-07-2011   2   Groenpootruiter - Tringa nebularia                
30-04-2011   2   Groenpootruiter - Tringa nebularia                
27-06-2011   1   Groenpootruiter - Tringa nebularia                
11-07-2011   7   Groenpootruiter - Tringa nebularia                
26-06-2012   1   Grote Bonte Specht - Dendrocopos major      
15-01-2012   1   Grote Bonte Specht - Dendrocopos major      
27-01-2011   1   Grote Canadese Gans - Branta canadensis      
15-02-2011   3   Grote Canadese Gans - Branta canadensis      
25-04-2011   2   Grote Canadese Gans - Branta canadensis      
06-08-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
18-07-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
09-03-2012   3   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
26-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
14-03-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-03-2011   8   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
13-04-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
14-03-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
28-01-2012   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
01-05-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
12-07-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
12-03-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
12-03-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
05-03-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
26-06-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
29-03-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
28-01-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-02-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
07-05-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
11-08-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
02-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
14-07-2012   6   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
10-08-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
15-02-2011   3   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
21-07-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
13-02-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-01-2012   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
29-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
19-03-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-11-2010   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
20-05-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
30-04-2011   7   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
20-03-2012   3   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-06-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
20-03-2012   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-03-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
31-05-2012   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-03-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-12-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
11-12-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
31-10-2011   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-04-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
01-06-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-03-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
24-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
03-04-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
23-06-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
20-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
14-10-2010   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-05-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
23-06-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
02-03-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
30-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
29-03-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
20-03-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
01-10-2011   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
30-05-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-08-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-09-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
04-09-2011   3   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-09-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
08-08-2012   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
09-09-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
24-09-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
26-04-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
30-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
26-04-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
02-10-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-03-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
22-10-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
22-10-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba                   
04-03-2012   1   Grutto - Limosa limosa            
19-03-2012   271   Grutto - Limosa limosa            
11-07-2011   30   Grutto - Limosa limosa                
11-07-2011   36   Grutto - Limosa limosa                
30-05-2011   88   Grutto - Limosa limosa                
29-06-2012   1   Havik - Accipiter gentilis         
04-09-2011   1   Havik - Accipiter gentilis         
23-01-2011   1   Havik - Accipiter gentilis         
23-01-2011   1   Havik - Accipiter gentilis         
16-04-2011   1   Havik - Accipiter gentilis         
26-06-2012   1   Havik - Accipiter gentilis         
27-01-2011   1   Heggenmus - Prunella modularis         
27-01-2011   1   Heggenmus - Prunella modularis         
16-01-2012   1   Heggenmus - Prunella modularis         
25-04-2011   4   Holenduif - Columba oenas         
27-01-2011   1   Holenduif - Columba oenas         
30-04-2011   1   Houtduif - Columba palumbus         
25-04-2011   2   Houtduif - Columba palumbus         
12-08-2011   1   Houtduif - Columba palumbus         
04-03-2012   1   Houtsnip - Scolopax rusticola         
30-04-2011   1   Huismus - Passer domesticus         
16-04-2012   2   Huiszwaluw - Delichon urbicum         
26-06-2012   2   Huiszwaluw - Delichon urbicum         
11-08-2012   6   Kemphaan - Philomachus pugnax         
27-06-2011   2   Kemphaan - Philomachus pugnax         
21-09-2012   8   Kemphaan - Philomachus pugnax         
11-07-2011   30   Kemphaan - Philomachus pugnax         
09-09-2012   22   Kemphaan - Philomachus pugnax         
04-07-2011   20   Kemphaan - Philomachus pugnax         
26-06-2012   2   Kievit - Vanellus vanellus         
30-05-2011   92   Kievit - Vanellus vanellus         
27-06-2011   1   Kievit - Vanellus vanellus         
04-07-2011   15   Kievit - Vanellus vanellus         
25-04-2011   80   Kievit - Vanellus vanellus         
27-09-2011   800   Kievit - Vanellus vanellus         
24-09-2011   101   Kievit - Vanellus vanellus         
16-01-2011   21   Kievit - Vanellus vanellus         
17-05-2012   1   Kievit - Vanellus vanellus         
30-04-2011   1   Kievit - Vanellus vanellus         
11-05-2011   30   Kievit - Vanellus vanellus         
20-03-2011   5   Kievit - Vanellus vanellus         
22-10-2011   10   Kievit - Vanellus vanellus                   
16-10-2011   1   Klapekster - Lanius excubitor         
26-06-2012   1   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus   
12-05-2012   1   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus   
27-06-2011   6   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus                 
04-07-2011   2   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus                 
16-04-2011   1   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus             
25-04-2011   2   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus             
01-05-2011   1   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus             
10-08-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
16-04-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
26-06-2012   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
25-04-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
12-08-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
22-10-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus                    
27-06-2011   4   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus                
11-07-2011   3   Kleine Plevier - Charadrius dubius      
29-06-2012   1   Kleine Plevier - Charadrius dubius      
27-06-2011   2   Kleine Plevier - Charadrius dubius                
04-07-2011   3   Kleine Plevier - Charadrius dubius                
01-05-2011   8   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
13-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
30-04-2011   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
25-04-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
25-05-2011   3   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
11-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
26-04-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
13-04-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
30-05-2011   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
29-04-2011   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
24-04-2011   3   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
14-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
25-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
26-07-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
31-05-2012   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
11-07-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
30-09-2012   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
23-06-2012   6   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
15-05-2012   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
21-07-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
20-09-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
14-05-2012   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
04-09-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
27-05-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
04-09-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
07-05-2012   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
30-04-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
30-04-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
25-05-2012   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
26-05-2012   6   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
12-08-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
01-06-2012   12   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
29-06-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
24-09-2011   3   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
12-07-2012   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
10-08-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
29-06-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
17-05-2012   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
11-07-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
09-09-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
18-07-2012   9   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
14-07-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
26-05-2012   6   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
23-06-2012   6   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
06-08-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
17-05-2012   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
27-06-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
04-07-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
26-04-2011   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
26-04-2011   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
06-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
02-10-2011   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
30-04-2011   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
19-04-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
07-11-2011   38   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
19-01-2011   2   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
16-01-2011   26   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
16-01-2011   12   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
13-12-2011   8   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
11-12-2011   17   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
15-01-2012   6   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
30-05-2011   1   Kluut - Recurvirostra avosetta         
27-06-2011   1   Kneu - Carduelis cannabina         
26-06-2012   2   Kneu - Carduelis cannabina         
25-04-2011   5   Kneu - Carduelis cannabina         
26-06-2012   2   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
18-08-2012   2   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
31-12-2010   2   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
30-04-2011   1   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
11-08-2012   10   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
27-06-2011   2   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
10-08-2011   1   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
25-04-2011   22   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
12-08-2011   1   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
02-10-2011   10   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
16-01-2012   1   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
11-05-2011   20   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
04-07-2011   1   Koekoek - Cuculus canorus         
27-05-2011   1   Koekoek - Cuculus canorus         
09-06-2011   2   Koekoek - Cuculus canorus         
26-06-2012   2   Koekoek - Cuculus canorus         
17-05-2012   1   Koekoek - Cuculus canorus         
27-06-2011   3   Koekoek - Cuculus canorus         
20-05-2012   1   Koekoek - Cuculus canorus         
25-04-2011   1   Koekoek - Cuculus canorus         
31-05-2012   1   Koekoek - Cuculus canorus         
13-05-2011   1   Koekoek - Cuculus canorus         
10-08-2011   1   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus      
26-06-2012   200   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus      
25-04-2011   10   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus      
29-03-2011   15   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus      
30-04-2011   1   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus                
27-01-2011   1   Kolgans - Anser albifrons         
15-01-2012   20   Kolgans - Anser albifrons         
16-01-2012   30   Kolgans - Anser albifrons         
17-02-2012   25   Kolgans - Anser albifrons         
22-10-2011   10   Kolgans - Anser albifrons         
17-02-2012   25   Kolgans - Anser albifrons         
15-01-2012   2   Koolmees - Parus major            
02-10-2011   2   Koolmees - Parus major            
13-04-2011   2   Koolmees - Parus major                
30-07-2012   10   Krakeend - Anas strepera         
01-05-2011   2   Krakeend - Anas strepera         
12-08-2011   1   Krakeend - Anas strepera         
30-04-2011   1   Krakeend - Anas strepera         
20-03-2012   20   Krakeend - Anas strepera         
27-06-2011   1   Krakeend - Anas strepera         
15-01-2012   50   Krakeend - Anas strepera         
25-04-2011   60   Krakeend - Anas strepera         
02-10-2011   100   Krakeend - Anas strepera         
11-05-2011   35   Krakeend - Anas strepera         
16-01-2012   30   Krakeend - Anas strepera         
16-01-2012   1   Kramsvogel - Turdus pilaris         
15-01-2012   5   Kramsvogel - Turdus pilaris         
15-01-2012   1   Kuifeend - Aythya fuligula         
30-04-2011   1   Kuifeend - Aythya fuligula         
15-01-2012   75   Kuifeend - Aythya fuligula         
26-06-2012   10   Kuifeend - Aythya fuligula         
11-05-2011   30   Kuifeend - Aythya fuligula         
10-08-2011   1   Kuifeend - Aythya fuligula         
16-01-2012   6   Kuifeend - Aythya fuligula         
25-04-2011   12   Kuifeend - Aythya fuligula         
12-08-2011   1   Kuifeend - Aythya fuligula         
26-06-2012   2   Kuifeend - Aythya fuligula         
29-03-2011   4   Kuifeend - Aythya fuligula         
13-09-2012   31   Lepelaar - Platalea leucorodia         
20-03-2011   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-07-2011   154   Lepelaar - Platalea leucorodia         
23-06-2012   9   Lepelaar - Platalea leucorodia         
31-05-2012   9   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-07-2011   170   Lepelaar - Platalea leucorodia         
06-03-2012   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
13-07-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-07-2011   170   Lepelaar - Platalea leucorodia         
25-04-2011   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
06-08-2011   32   Lepelaar - Platalea leucorodia         
29-06-2012   8   Lepelaar - Platalea leucorodia         
16-03-2011   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
02-10-2011   14   Lepelaar - Platalea leucorodia         
09-06-2011   48   Lepelaar - Platalea leucorodia         
23-06-2012   9   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-05-2011   9   Lepelaar - Platalea leucorodia         
21-07-2012   5   Lepelaar - Platalea leucorodia         
27-06-2011   14   Lepelaar - Platalea leucorodia         
16-10-2011   12   Lepelaar - Platalea leucorodia         
30-04-2011   4   Lepelaar - Platalea leucorodia         
04-07-2011   50   Lepelaar - Platalea leucorodia         
18-08-2012   40   Lepelaar - Platalea leucorodia         
30-05-2011   13   Lepelaar - Platalea leucorodia         
09-09-2012   8   Lepelaar - Platalea leucorodia         
21-07-2012   30   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-08-2011   15   Lepelaar - Platalea leucorodia         
21-07-2011   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
18-07-2012   30   Lepelaar - Platalea leucorodia         
15-05-2012   6   Lepelaar - Platalea leucorodia         
30-07-2012   10   Lepelaar - Platalea leucorodia         
22-10-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia         
22-10-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia         
25-08-2011   38   Lepelaar - Platalea leucorodia         
27-06-2011   14   Lepelaar - Platalea leucorodia         
23-07-2012   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
01-06-2012   4   Lepelaar - Platalea leucorodia         
10-08-2011   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
12-07-2012   20   Lepelaar - Platalea leucorodia         
12-08-2011   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
18-07-2012   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
26-06-2012   19   Lepelaar - Platalea leucorodia         
26-06-2012   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
13-04-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia         
25-05-2011   8   Lepelaar - Platalea leucorodia         
22-10-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia                   
26-06-2012   20   Meerkoet - Fulica atra            
11-08-2012   100   Meerkoet - Fulica atra            
16-01-2012   10   Meerkoet - Fulica atra            
27-06-2011   1   Meerkoet - Fulica atra            
11-05-2011   21   Meerkoet - Fulica atra                
12-08-2011   1   Meerkoet - Fulica atra                
25-04-2011   50   Meerkoet - Fulica atra                
29-03-2011   1   Meerkoet - Fulica atra                
30-04-2011   1   Meerkoet - Fulica atra                
22-10-2011   1   Merel - Turdus merula            
15-01-2012   4   Merel - Turdus merula            
04-07-2011   2   Merel - Turdus merula            
29-06-2012   1   Merel - Turdus merula            
25-04-2011   2   Merel - Turdus merula                
27-05-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
27-05-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
27-05-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
12-05-2012   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
01-05-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
29-04-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
25-04-2011   6   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
30-04-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos                
11-08-2012   6   Nijlgans - Alopochen aegyptiaca   Exotic      
27-06-2011   6   Nijlgans - Alopochen aegyptiaca   Exotic      
25-04-2011   2   Nijlgans - Alopochen aegyptiaca   Exotic      
11-05-2011   2   Nijlgans - Alopochen aegyptiaca   Exotic      
21-02-2012   24   Nonnetje - Mergellus albellus         
30-04-2011   1   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
27-06-2011   1   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
27-06-2011   1   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
21-09-2012   1   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
11-05-2011   6   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
16-04-2012   2   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
24-08-2012   2   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
30-04-2011   1   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
27-06-2011   50   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
03-05-2011   160   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
11-08-2012   4   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
09-06-2011   140   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
12-08-2011   1   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
01-05-2011   30   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
10-08-2011   1   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
25-04-2011   10   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
11-07-2011   60   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
27-03-2011   14   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
07-05-2012   3   Paapje - Saxicola rubetra         
20-09-2011   2   Paapje - Saxicola rubetra         
15-01-2012   4   Pijlstaart - Anas acuta            
02-10-2011   50   Pijlstaart - Anas acuta            
17-02-2012   2   Pijlstaart - Anas acuta            
16-01-2011   15   Pijlstaart - Anas acuta                
16-01-2012   1   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus      
26-06-2012   2   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus      
25-04-2011   1   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus      
15-01-2012   2   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus      
02-10-2011   1   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus                
27-06-2011   2   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus                
09-06-2011   1  *   Poelruiter - Tringa stagnatilis      zeldzaam
09-06-2011   1   Poelruiter - Tringa stagnatilis         
10-08-2011   1   Putter - Carduelis carduelis         
29-06-2012   2   Putter - Carduelis carduelis         
04-07-2011   5   Putter - Carduelis carduelis         
09-09-2012   10   Putter - Carduelis carduelis         
27-06-2011   4   Putter - Carduelis carduelis         
26-06-2012   1   Putter - Carduelis carduelis         
16-04-2011   1   Regenwulp - Numenius phaeopus         
19-04-2011   3   Regenwulp - Numenius phaeopus         
12-08-2011   1   Regenwulp - Numenius phaeopus         
25-04-2011   2   Regenwulp - Numenius phaeopus         
29-04-2011   2   Regenwulp - Numenius phaeopus         
29-03-2011   4   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
15-01-2012   2   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
19-03-2012   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
25-04-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
12-05-2012   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
15-05-2012   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
24-09-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
26-06-2012   2   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
01-04-2012   2   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
20-03-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
01-04-2012   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
04-07-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
29-03-2012   2   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
15-01-2012   4   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
01-05-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
27-06-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
15-05-2012   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
12-05-2012   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
28-06-2012   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
26-06-2012   3   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
20-05-2012   2   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
01-07-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
25-04-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
17-05-2012   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
04-07-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus                
27-06-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus                
04-07-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus                
21-07-2012   1   Roerdomp - Botaurus stellaris         
12-07-2012   1   Roerdomp - Botaurus stellaris         
29-03-2011   1   Roodborst - Erithacus rubecula         
15-01-2012   1   Roodborst - Erithacus rubecula         
16-03-2011   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
25-03-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
15-05-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
25-03-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
01-04-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
29-04-2011   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
25-04-2011   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
20-05-2012   2   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
21-09-2012   3   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
20-09-2011   8   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
22-04-2012   2   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
19-03-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
28-06-2012   4   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
01-04-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
02-03-2011   1   Roodhalsgans - Branta ruficollis                
27-06-2011   25   Rosse Grutto - Limosa lapponica         
19-03-2012   1   Rosse Grutto - Limosa lapponica         
30-04-2011   1   Rotgans - Branta bernicla         
25-04-2011   40   Rotgans - Branta bernicla         
15-05-2012   22   Rotgans - Branta bernicla         
25-04-2011   8   Scholekster - Haematopus ostralegus      
11-05-2011   22   Scholekster - Haematopus ostralegus      
26-06-2012   1   Scholekster - Haematopus ostralegus      
31-12-2010   1   Scholekster - Haematopus ostralegus      
13-04-2011   6   Scholekster - Haematopus ostralegus      
27-06-2011   25   Scholekster - Haematopus ostralegus                
18-04-2012   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
18-10-2010   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
26-04-2011   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
26-04-2011   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
18-04-2012   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
30-04-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
11-05-2011   19   Slobeend - Anas clypeata         
12-08-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
30-07-2012   4   Slobeend - Anas clypeata         
16-01-2011   4   Slobeend - Anas clypeata         
26-06-2012   3   Slobeend - Anas clypeata         
11-08-2012   4   Slobeend - Anas clypeata         
02-10-2011   50   Slobeend - Anas clypeata         
06-08-2011   20   Slobeend - Anas clypeata         
27-06-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
17-05-2012   1   Slobeend - Anas clypeata         
25-04-2011   60   Slobeend - Anas clypeata         
10-08-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
16-01-2011   2   Slobeend - Anas clypeata         
04-07-2011   10   Slobeend - Anas clypeata         
29-03-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
20-03-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
25-03-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
15-01-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
25-03-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
15-05-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
20-03-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
04-07-2011   2   Smient - Anas penelope            
15-01-2012   100   Smient - Anas penelope            
09-09-2012   12   Smient - Anas penelope            
16-01-2012   18   Smient - Anas penelope            
02-10-2011   100   Smient - Anas penelope            
11-05-2011   5   Smient - Anas penelope                
03-05-2011   4   Smient - Anas penelope                
04-09-2011   1   Smient - Anas penelope                
11-07-2011   5   Smient - Anas penelope                
27-06-2011   1   Snor - Locustella luscinioides         
10-04-2011   1   Snor - Locustella luscinioides         
13-04-2011   1   Snor - Locustella luscinioides         
25-04-2011   1   Sperwer - Accipiter nisus         
11-05-2011   1   Sperwer - Accipiter nisus         
20-03-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
21-09-2012   2   Sperwer - Accipiter nisus         
31-03-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
26-04-2011   2   Sperwer - Accipiter nisus         
26-06-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
24-08-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
26-06-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
29-03-2011   1   Sperwer - Accipiter nisus         
26-04-2011   2   Sperwer - Accipiter nisus         
27-06-2011   1   Spotvogel - Hippolais icterina         
27-01-2011   1   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
27-01-2011   1   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
10-08-2011   1   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
26-06-2012   1   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
02-10-2011   50   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
29-03-2011   10   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
22-10-2011   50   Spreeuw - Sturnus vulgaris                   
23-07-2012   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
16-04-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
01-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
17-04-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
26-06-2012   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
26-06-2012   3   Staartmees - Aegithalos caudatus      
26-06-2012   1   Stadsduif - Columba livia forma domestica   
27-01-2011   1   Stormmeeuw - Larus canus         
11-05-2011   20   Tafeleend - Aythya ferina         
29-03-2011   2   Tafeleend - Aythya ferina         
16-01-2012   20   Tafeleend - Aythya ferina         
15-01-2012   80   Tafeleend - Aythya ferina         
16-01-2011   20   Tafeleend - Aythya ferina         
04-07-2011   2   Tafeleend - Aythya ferina         
04-03-2012   9   Tafeleend - Aythya ferina         
29-03-2012   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
26-06-2012   2   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
31-03-2012   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
19-03-2012   4   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
05-04-2012   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
25-04-2011   4   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
29-03-2011   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
27-06-2011   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita                
30-04-2011   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita                
22-10-2011   5   Toendrarietgans - Anser serrirostris                
15-02-2011   2   Topper - Aythya marila                
11-05-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
21-09-2012   4   Torenvalk - Falco tinnunculus         
17-02-2012   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
31-12-2010   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
16-01-2012   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
20-03-2012   2   Torenvalk - Falco tinnunculus         
27-01-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
25-04-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
26-06-2012   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
15-01-2012   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
27-06-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
20-03-2012   2   Torenvalk - Falco tinnunculus         
30-04-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
22-10-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus                   
29-06-2012   1   Tuinfluiter - Sylvia borin         
25-04-2011   1   Tuinfluiter - Sylvia borin         
27-06-2011   1   Tureluur - Tringa totanus         
11-05-2011   2   Tureluur - Tringa totanus         
04-07-2011   15   Tureluur - Tringa totanus         
30-04-2011   2   Tureluur - Tringa totanus         
01-05-2011   6   Tureluur - Tringa totanus         
25-04-2011   1   Veldleeuwerik - Alauda arvensis         
26-06-2012   3   Veldleeuwerik - Alauda arvensis         
16-01-2012   10   Vink - Fringilla coelebs         
13-04-2011   2   Vink - Fringilla coelebs         
15-01-2012   10   Vink - Fringilla coelebs         
25-04-2011   2   Vink - Fringilla coelebs         
26-06-2012   3   Visdief - Sterna hirundo         
09-09-2012   1   Visdief - Sterna hirundo         
25-04-2011   4   Visdief - Sterna hirundo         
04-07-2011   1   Waterhoen - Gallinula chloropus         
11-05-2011   1   Waterhoen - Gallinula chloropus         
15-01-2012   2   Waterhoen - Gallinula chloropus         
18-10-2010   5   Waterpieper - Anthus spinoletta         
23-01-2011   1   Waterpieper - Anthus spinoletta         
16-11-2010   5   Waterral - Rallus aquaticus         
31-10-2011   1   Waterral - Rallus aquaticus         
15-02-2011   2   Waterral - Rallus aquaticus         
09-09-2012   1   Waterral - Rallus aquaticus         
11-05-2011   2   Waterral - Rallus aquaticus         
26-06-2012   4   Waterral - Rallus aquaticus         
11-05-2011   1   Watersnip - Gallinago gallinago         
04-07-2011   25   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
16-01-2012   140   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
10-08-2011   1   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
10-08-2011   1   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
12-08-2011   1   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
27-06-2011   1   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
25-04-2011   50   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
11-05-2011   20   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
11-07-2011   180   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
06-08-2011   180   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
02-10-2011   100   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
25-04-2011   3   Winterkoning - Troglodytes troglodytes      
11-05-2011   6   Wintertaling - Anas crecca         
23-06-2012   15   Wintertaling - Anas crecca         
02-10-2011   100   Wintertaling - Anas crecca         
16-11-2010   144   Wintertaling - Anas crecca         
15-01-2012   25   Wintertaling - Anas crecca         
23-06-2012   15   Wintertaling - Anas crecca         
03-05-2011   14   Wintertaling - Anas crecca         
16-01-2012   30   Wintertaling - Anas crecca         
25-04-2011   2   Wintertaling - Anas crecca         
04-07-2011   2   Wintertaling - Anas crecca         
27-06-2011   15   Wintertaling - Anas crecca         
11-07-2011   4   Witgat - Tringa ochropus         
11-08-2012   2   Witgat - Tringa ochropus         
23-06-2012   7   Witgat - Tringa ochropus         
11-07-2011   4   Witgat - Tringa ochropus         
23-06-2012   7   Witgat - Tringa ochropus         
09-09-2012   1   Witgat - Tringa ochropus         
20-03-2011   1   Witte Kwikstaart - Motacilla alba                
26-06-2012   3   Wulp - Numenius arquata            
27-06-2011   50   Wulp - Numenius arquata            
16-01-2012   30   Wulp - Numenius arquata            
27-01-2011   1   Wulp - Numenius arquata                
11-05-2011   17   Wulp - Numenius arquata                
16-01-2012   2   Zanglijster - Turdus philomelos         
07-05-2012   2   Zomertaling - Anas querquedula         
14-05-2012   2   Zomertaling - Anas querquedula         
03-05-2011   6   Zomertaling - Anas querquedula         
11-08-2011   14   Zomertaling - Anas querquedula         
11-05-2011   1   Zomertaling - Anas querquedula         
04-09-2011   5   Zomertaling - Anas querquedula         
09-06-2011   3   Zomertaling - Anas querquedula         
18-08-2012   1   Zomertaling - Anas querquedula         
11-07-2011   8   Zomertaling - Anas querquedula         
17-05-2012   1   Zomertaling - Anas querquedula         
27-06-2011   2   Zomertaling - Anas querquedula         
06-08-2011   4   Zomertaling - Anas querquedula         
17-05-2012   1   Zomertaling - Anas querquedula         
11-07-2011   1   Zomertortel - Streptopelia turtur      
11-07-2011   2   Zomertortel - Streptopelia turtur      
10-06-2011   4   Zomertortel - Streptopelia turtur      
11-07-2011   1   Zomertortel - Streptopelia turtur      
09-06-2011   3   Zomertortel - Streptopelia turtur      
11-07-2011   2   Zomertortel - Streptopelia turtur                
15-01-2012   10   Zwarte Kraai - Corvus corone         
27-01-2011   1   Zwarte Kraai - Corvus corone         
12-08-2011   1   Zwarte Kraai - Corvus corone         
10-08-2011   1   Zwarte Kraai - Corvus corone         
25-04-2011   4   Zwarte Kraai - Corvus corone         
26-06-2012   4   Zwarte Kraai - Corvus corone         
16-01-2012   10   Zwarte Kraai - Corvus corone         
29-03-2011   4   Zwarte Kraai - Corvus corone         
21-09-2012   10   Zwarte Mees - Periparus ater         
27-06-2011   1   Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros             
11-07-2011   25   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus      
26-07-2011   2   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus      
26-07-2011   2   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus      
09-09-2012   4   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus      
27-06-2011   14   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus                
04-07-2011   20   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus                
06-05-2011   10   Zwarte Stern - Chlidonias niger         
01-05-2011   4   Zwarte Stern - Chlidonias niger         
01-05-2011   2   Zwarte Stern - Chlidonias niger         
09-09-2012   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic
20-03-2011   1   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
01-10-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
16-01-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
31-10-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
22-10-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
03-09-2012   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
16-01-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
22-10-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic                
16-04-2012   1   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
25-04-2011   4   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
27-06-2011   1   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
26-06-2012   1   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
04-07-2011   2   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
13-04-2011   4   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
23-06-2012   1   Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus   
29-06-2012   2   Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus   
23-06-2012   1   Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus   
« Laatst bewerkt op: oktober 08, 2012, 10:47:32 am door admin »

Offline admin

 • Administrator
 • Gold Member
 • *******
 • Berichten: 2689
 • Geslacht: Man
  • De Gratis Krant van Nederland
Re: Wat zit er allemaal in het Rammegors? op waarnemingsdatum
« Reactie #2 Gepost op: oktober 07, 2012, 20:07:36 pm »

30-09-2012   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
21-09-2012   2   Sperwer - Accipiter nisus         
21-09-2012   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
21-09-2012   2   Boomvalk - Falco subbuteo         
21-09-2012   4   Torenvalk - Falco tinnunculus         
21-09-2012   1   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
21-09-2012   8   Kemphaan - Philomachus pugnax         
21-09-2012   10   Zwarte Mees - Periparus ater         
21-09-2012   3   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
21-09-2012   1   Gele Kwikstaart - Motacilla flava      
13-09-2012   31   Lepelaar - Platalea leucorodia         
09-09-2012   12   Smient - Anas penelope            
09-09-2012   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic   Escape   
09-09-2012   8   Lepelaar - Platalea leucorodia         
09-09-2012   1   Waterral - Rallus aquaticus         
09-09-2012   22   Kemphaan - Philomachus pugnax         
09-09-2012   1   Witgat - Tringa ochropus         
09-09-2012   4   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus      
09-09-2012   1   Visdief - Sterna hirundo         
09-09-2012   2   Boomklever - Sitta europaea         
09-09-2012   10   Putter - Carduelis carduelis         
03-09-2012   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
24-08-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
24-08-2012   2   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
18-08-2012   1   Zomertaling - Anas querquedula         
18-08-2012   12   Grauwe Gans - Anser anser         
18-08-2012   7   Brandgans - Branta leucopsis         
18-08-2012   2   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
18-08-2012   40   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-08-2012   6   Nijlgans - Alopochen aegyptiaca   Exotic      
11-08-2012   4   Slobeend - Anas clypeata         
11-08-2012   500   Grauwe Gans - Anser anser         
11-08-2012   10   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
11-08-2012   1   Fuut - Podiceps cristatus         
11-08-2012   4   Fuut - Podiceps cristatus         
11-08-2012   1   Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis      
11-08-2012   14   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
11-08-2012   100   Meerkoet - Fulica atra            
11-08-2012   6   Kemphaan - Philomachus pugnax         
11-08-2012   2   Witgat - Tringa ochropus         
11-08-2012   1   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
11-08-2012   4   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
08-08-2012   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
08-08-2012   2   Buizerd - Buteo buteo            
30-07-2012   10   Krakeend - Anas strepera         
30-07-2012   4   Slobeend - Anas clypeata         
30-07-2012   10   Lepelaar - Platalea leucorodia         
30-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
30-07-2012   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
30-07-2012   1   Boomvalk - Falco subbuteo         
23-07-2012   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
23-07-2012   1   Aalscholver - Phalacrocorax carbo      
23-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
23-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
23-07-2012   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
23-07-2012   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
21-07-2012   30   Lepelaar - Platalea leucorodia         
21-07-2012   5   Lepelaar - Platalea leucorodia         
21-07-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
21-07-2012   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
21-07-2012   1   Roerdomp - Botaurus stellaris         
21-07-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
21-07-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
18-07-2012   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
18-07-2012   30   Lepelaar - Platalea leucorodia         
18-07-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
18-07-2012   9   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
14-07-2012   6   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
14-07-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
12-07-2012   20   Lepelaar - Platalea leucorodia         
12-07-2012   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
12-07-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
12-07-2012   1   Roerdomp - Botaurus stellaris         
12-07-2012   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
29-06-2012   1   Fuut - Podiceps cristatus         
29-06-2012   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
29-06-2012   8   Lepelaar - Platalea leucorodia         
29-06-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
29-06-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
29-06-2012   1   Havik - Accipiter gentilis         
29-06-2012   1   Kleine Plevier - Charadrius dubius      
29-06-2012   2   Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus   
29-06-2012   3   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris      
29-06-2012   1   Tuinfluiter - Sylvia borin         
29-06-2012   1   Boomklever - Sitta europaea         
29-06-2012   1   Merel - Turdus merula            
29-06-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
29-06-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
29-06-2012   1   Boompieper - Anthus trivialis         
29-06-2012   1   Boompieper - Anthus trivialis         
29-06-2012   1   Boompieper - Anthus trivialis         
29-06-2012   2   Putter - Carduelis carduelis         
28-06-2012   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
28-06-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
28-06-2012   4   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
28-06-2012   1   Boompieper - Anthus trivialis         
26-06-2012   1   vondst (dood)   Fazant - Phasianus colchicus   
26-06-2012   5   Fazant - Phasianus colchicus   Exotic      
26-06-2012   3   Slobeend - Anas clypeata         
26-06-2012   40   Grauwe Gans - Anser anser         26-06-2012   2   Kuifeend - Aythya fuligula         
26-06-2012   10   Kuifeend - Aythya fuligula         
26-06-2012   2   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
26-06-2012   4   Fuut - Podiceps cristatus         
26-06-2012   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
26-06-2012   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
26-06-2012   19   Lepelaar - Platalea leucorodia         
26-06-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
26-06-2012   5   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
26-06-2012   3   Aalscholver - Phalacrocorax carbo      
26-06-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
26-06-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
26-06-2012   1   Havik - Accipiter gentilis         
26-06-2012   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
26-06-2012   3   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
26-06-2012   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
26-06-2012   20   Meerkoet - Fulica atra            
26-06-2012   4   Waterral - Rallus aquaticus         
26-06-2012   1   Scholekster - Haematopus ostralegus      
26-06-2012   2   Kievit - Vanellus vanellus         
26-06-2012   3   Wulp - Numenius arquata            
26-06-2012   200   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus      
26-06-2012   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
26-06-2012   3   Visdief - Sterna hirundo         
26-06-2012   1   Stadsduif - Columba livia forma domestica   
26-06-2012   2   Koekoek - Cuculus canorus         
26-06-2012   25   Gierzwaluw - Apus apus            
26-06-2012   1   Grote Bonte Specht - Dendrocopos major      
26-06-2012   4   Zwarte Kraai - Corvus corone         
26-06-2012   2   Gaai - Garrulus glandarius         
26-06-2012   2   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus      
26-06-2012   3   Veldleeuwerik - Alauda arvensis         
26-06-2012   2   Huiszwaluw - Delichon urbicum         
26-06-2012   3   Staartmees - Aegithalos caudatus      
26-06-2012   2   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
26-06-2012   1   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus   
26-06-2012   3   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
26-06-2012   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
26-06-2012   1   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
26-06-2012   1   Grasmus - Sylvia communis         
26-06-2012   2   Grasmus - Sylvia communis         
26-06-2012   1   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
26-06-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
26-06-2012   2   Graspieper - Anthus pratensis         
26-06-2012   1   Gele Kwikstaart - Motacilla flava      
26-06-2012   1   Groenling - Carduelis chloris         
26-06-2012   2   Kneu - Carduelis cannabina         
26-06-2012   1   Putter - Carduelis carduelis         
26-06-2012   2   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
23-06-2012   15   Wintertaling - Anas crecca         
23-06-2012   15   Wintertaling - Anas crecca         
23-06-2012   9   Lepelaar - Platalea leucorodia         
23-06-2012   9   Lepelaar - Platalea leucorodia         
23-06-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
23-06-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
23-06-2012   6   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
23-06-2012   6   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
23-06-2012   7   Witgat - Tringa ochropus         
23-06-2012   7   Witgat - Tringa ochropus         
23-06-2012   1   Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus   
23-06-2012   1   Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus   
20-06-2012   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
01-06-2012   4   Lepelaar - Platalea leucorodia         
01-06-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
01-06-2012   12   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
01-06-2012   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
31-05-2012   9   Lepelaar - Platalea leucorodia         
31-05-2012   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
31-05-2012   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
31-05-2012   1   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
31-05-2012   1   Koekoek - Cuculus canorus         
27-05-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
26-05-2012   6   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
26-05-2012   6   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
25-05-2012   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
25-05-2012   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
20-05-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
20-05-2012   1   Koekoek - Cuculus canorus         
20-05-2012   2   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
20-05-2012   1   Grasmus - Sylvia communis         
20-05-2012   2   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
17-05-2012   1   Zomertaling - Anas querquedula         
17-05-2012   1   Zomertaling - Anas querquedula         
17-05-2012   1   Slobeend - Anas clypeata         
17-05-2012   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
17-05-2012   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
17-05-2012   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
17-05-2012   1   Kievit - Vanellus vanellus         
17-05-2012   1   Koekoek - Cuculus canorus         
17-05-2012   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
15-05-2012   22   Rotgans - Branta bernicla         
15-05-2012   6   Lepelaar - Platalea leucorodia         
15-05-2012   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
15-05-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
15-05-2012   3   Bosruiter - Tringa glareola         
15-05-2012   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
15-05-2012   2   Baardman - Panurus biarmicus         
15-05-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
15-05-2012   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
14-05-2012   2   Zomertaling - Anas querquedula         


14-05-2012   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
12-05-2012   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
12-05-2012   1   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus   
12-05-2012   1   Grasmus - Sylvia communis         
12-05-2012   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
12-05-2012   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
07-05-2012   2   Zomertaling - Anas querquedula         
07-05-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
07-05-2012   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
07-05-2012   2   Boomvalk - Falco subbuteo         
07-05-2012   3   Paapje - Saxicola rubetra         
30-04-2012   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
30-04-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
30-04-2012   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
22-04-2012   1   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
22-04-2012   1   Gaai - Garrulus glandarius         
22-04-2012   2   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
18-04-2012   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
18-04-2012   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
16-04-2012   2   Huiszwaluw - Delichon urbicum         
16-04-2012   6   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
16-04-2012   2   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
16-04-2012   3   Fitis - Phylloscopus trochilus         
16-04-2012   1   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
05-04-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
05-04-2012   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
05-04-2012   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
05-04-2012   8   Fitis - Phylloscopus trochilus         
03-04-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
01-04-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
01-04-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
01-04-2012   2   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
01-04-2012   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
31-03-2012   1   Brilduiker - Bucephala clangula         
31-03-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
31-03-2012   1   Ekster - Pica pica            
31-03-2012   1   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
31-03-2012   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
29-03-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
29-03-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
29-03-2012   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
29-03-2012   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
29-03-2012   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
29-03-2012   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
29-03-2012   2   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
25-03-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-03-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-03-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-03-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
25-03-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
25-03-2012   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
25-03-2012   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
25-03-2012   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
25-03-2012   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
25-03-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
25-03-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
24-03-2012   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
20-03-2012   20   Krakeend - Anas strepera         
20-03-2012   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
20-03-2012   3   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
20-03-2012   1   Sperwer - Accipiter nisus         
20-03-2012   2   Torenvalk - Falco tinnunculus         
20-03-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
20-03-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
20-03-2012   2   Torenvalk - Falco tinnunculus         
19-03-2012   10   Brilduiker - Bucephala clangula         
19-03-2012   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
19-03-2012   3   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
19-03-2012   271   Grutto - Limosa limosa            
19-03-2012   1   Rosse Grutto - Limosa lapponica         
19-03-2012   4   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
19-03-2012   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
19-03-2012   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
09-03-2012   3   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
06-03-2012   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
04-03-2012   9   Tafeleend - Aythya ferina         
04-03-2012   7   Brilduiker - Bucephala clangula         
04-03-2012   1   Grutto - Limosa limosa            
04-03-2012   1   Houtsnip - Scolopax rusticola         
21-02-2012   24   Nonnetje - Mergellus albellus         
17-02-2012   2   Pijlstaart - Anas acuta            
17-02-2012   25   Kolgans - Anser albifrons         
17-02-2012   25   Kolgans - Anser albifrons         
17-02-2012   1550   Brandgans - Branta leucopsis         
17-02-2012   1550   Brandgans - Branta leucopsis         
17-02-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
17-02-2012   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
28-01-2012   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
28-01-2012   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-01-2012   18   Smient - Anas penelope            
16-01-2012   30   Krakeend - Anas strepera         
16-01-2012   30   Wintertaling - Anas crecca         
16-01-2012   140   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
16-01-2012   30   Kolgans - Anser albifrons         
16-01-2012   500   Grauwe Gans - Anser anser         
16-01-2012   6   Kuifeend - Aythya fuligula         
16-01-2012   20   Tafeleend - Aythya ferina         
16-01-2012   1350   Brandgans - Branta leucopsis         
16-01-2012   1   Brilduiker - Bucephala clangula         
16-01-2012   1   Knobbelzwaan - Cygnus olor         


16-01-2012   1   Bergeend - Tadorna tadorna         
16-01-2012   2   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
16-01-2012   2   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
16-01-2012   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-01-2012   1   Aalscholver - Phalacrocorax carbo      
16-01-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
16-01-2012   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
16-01-2012   10   Meerkoet - Fulica atra            
16-01-2012   30   Wulp - Numenius arquata            
16-01-2012   10   Zwarte Kraai - Corvus corone         
16-01-2012   2   Gaai - Garrulus glandarius         
16-01-2012   20   Ekster - Pica pica            
16-01-2012   1   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus      
16-01-2012   2   Zanglijster - Turdus philomelos         
16-01-2012   1   Kramsvogel - Turdus pilaris         
16-01-2012   1   Heggenmus - Prunella modularis         
16-01-2012   10   Vink - Fringilla coelebs         
15-01-2012   100   Smient - Anas penelope            
15-01-2012   4   Pijlstaart - Anas acuta            
15-01-2012   25   Wintertaling - Anas crecca         
15-01-2012   50   Krakeend - Anas strepera         
15-01-2012   20   Kolgans - Anser albifrons         
15-01-2012   80   Tafeleend - Aythya ferina         
15-01-2012   75   Kuifeend - Aythya fuligula         
15-01-2012   1   Kuifeend - Aythya fuligula         
15-01-2012   1000   Brandgans - Branta leucopsis         
15-01-2012   1   Brilduiker - Bucephala clangula         
15-01-2012   6   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
15-01-2012   1   Buizerd - Buteo buteo            
15-01-2012   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
15-01-2012   1   Smelleken - Falco columbarius         
15-01-2012   2   Waterhoen - Gallinula chloropus         
15-01-2012   1   Grote Bonte Specht - Dendrocopos major      
15-01-2012   10   Zwarte Kraai - Corvus corone         
15-01-2012   2   Ekster - Pica pica            
15-01-2012   2   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus      
15-01-2012   2   Koolmees - Parus major            
15-01-2012   5   Kramsvogel - Turdus pilaris         
15-01-2012   4   Merel - Turdus merula            
15-01-2012   1   Roodborst - Erithacus rubecula         
15-01-2012   10   Vink - Fringilla coelebs         
15-01-2012   4   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
15-01-2012   2   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
27-12-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
13-12-2011   8   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
11-12-2011   17   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
11-12-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
07-11-2011   38   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
31-10-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
31-10-2011   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
31-10-2011   1   Waterral - Rallus aquaticus         
22-10-2011   10   Kolgans - Anser albifrons         
22-10-2011   800   Grauwe Gans - Anser anser         
22-10-2011   5   Toendrarietgans - Anser serrirostris                
22-10-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic                
22-10-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
22-10-2011   2   Dodaars - Tachybaptus ruficollis                    
22-10-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia         
22-10-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia         
22-10-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia                   
22-10-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba                   
22-10-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
22-10-2011   2   Aalscholver - Phalacrocorax carbo                    
22-10-2011   1   Buizerd - Buteo buteo            
22-10-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus                   
22-10-2011   70   Goudplevier - Pluvialis apricaria                    
22-10-2011   10   Kievit - Vanellus vanellus                   
22-10-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus                    
22-10-2011   50   Spreeuw - Sturnus vulgaris                   
22-10-2011   1   Merel - Turdus merula            
16-10-2011   12   Lepelaar - Platalea leucorodia         
16-10-2011   1   Klapekster - Lanius excubitor         
16-10-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-10-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-10-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-10-2011   10   Baardman - Panurus biarmicus         
02-10-2011   100   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
02-10-2011   100   Wintertaling - Anas crecca         
02-10-2011   50   Slobeend - Anas clypeata         
02-10-2011   100   Smient - Anas penelope            
02-10-2011   100   Krakeend - Anas strepera         
02-10-2011   50   Pijlstaart - Anas acuta            
02-10-2011   10   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
02-10-2011   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis                
02-10-2011   14   Lepelaar - Platalea leucorodia         
02-10-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
02-10-2011   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
02-10-2011   2   Gaai - Garrulus glandarius         
02-10-2011   1   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus                
02-10-2011   2   Koolmees - Parus major            
02-10-2011   50   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
01-10-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
01-10-2011   5   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-09-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-09-2011   90   Goudplevier - Pluvialis apricaria      
27-09-2011   800   Kievit - Vanellus vanellus         
25-09-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
24-09-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
24-09-2011   3   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
24-09-2011   101   Kievit - Vanellus vanellus         


24-09-2011   1   Groene Specht - Picus viridis         
24-09-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
20-09-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
20-09-2011   2   Paapje - Saxicola rubetra         
20-09-2011   8   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
09-09-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
09-09-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
04-09-2011   5   Zomertaling - Anas querquedula         
04-09-2011   1   Smient - Anas penelope                
04-09-2011   3   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
04-09-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
04-09-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
04-09-2011   1   Havik - Accipiter gentilis         
04-09-2011   1   Boomvalk - Falco subbuteo         
27-08-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-08-2011   38   Lepelaar - Platalea leucorodia         
12-08-2011   1   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
12-08-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
12-08-2011   1   Krakeend - Anas strepera         
12-08-2011   1   Kuifeend - Aythya fuligula         
12-08-2011   1   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
12-08-2011   1   Fuut - Podiceps cristatus         
12-08-2011   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
12-08-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
12-08-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
12-08-2011   1   Aalscholver - Phalacrocorax carbo      
12-08-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
12-08-2011   1   Meerkoet - Fulica atra                
12-08-2011   1   Regenwulp - Numenius phaeopus         
12-08-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
12-08-2011   1   Houtduif - Columba palumbus         
12-08-2011   1   Zwarte Kraai - Corvus corone         
12-08-2011   1   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
12-08-2011   1   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
11-08-2011   14   Zomertaling - Anas querquedula         
11-08-2011   15   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-08-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
10-08-2011   1   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
10-08-2011   1   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
10-08-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
10-08-2011   1   Kuifeend - Aythya fuligula         
10-08-2011   1   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
10-08-2011   1   Fuut - Podiceps cristatus         
10-08-2011   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
10-08-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
10-08-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
10-08-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
10-08-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
10-08-2011   1   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus      
10-08-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
10-08-2011   1   Zwarte Kraai - Corvus corone         
10-08-2011   1   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
10-08-2011   1   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
10-08-2011   1   Putter - Carduelis carduelis         
06-08-2011   4   Zomertaling - Anas querquedula         
06-08-2011   20   Slobeend - Anas clypeata         
06-08-2011   180   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
06-08-2011   32   Lepelaar - Platalea leucorodia         
06-08-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
06-08-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
06-08-2011   1   Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus                 
06-08-2011   1   Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus             
26-07-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
26-07-2011   2   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus      
26-07-2011   2   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus      
21-07-2011   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
13-07-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-07-2011   5   Smient - Anas penelope                
11-07-2011   180   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
11-07-2011   8   Zomertaling - Anas querquedula         
11-07-2011   170   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-07-2011   154   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-07-2011   170   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-07-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
11-07-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
11-07-2011   3   Kleine Plevier - Charadrius dubius      
11-07-2011   2   Bontbekplevier - Charadrius hiaticula      
11-07-2011   30   Grutto - Limosa limosa                
11-07-2011   36   Grutto - Limosa limosa                
11-07-2011   30   Kemphaan - Philomachus pugnax         
11-07-2011   25   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus      
11-07-2011   4   Witgat - Tringa ochropus         
11-07-2011   7   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
11-07-2011   2   Bosruiter - Tringa glareola         
11-07-2011   4   Witgat - Tringa ochropus         
11-07-2011   7   Groenpootruiter - Tringa nebularia                
11-07-2011   2   Bosruiter - Tringa glareola         
11-07-2011   1   Zomertortel - Streptopelia turtur      
11-07-2011   2   Zomertortel - Streptopelia turtur                
11-07-2011   2   Zomertortel - Streptopelia turtur      
11-07-2011   1   Zomertortel - Streptopelia turtur      
11-07-2011   60   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
11-07-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
04-07-2011   10   Slobeend - Anas clypeata         
04-07-2011   2   Wintertaling - Anas crecca         
04-07-2011   25   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
04-07-2011   2   Smient - Anas penelope            
04-07-2011   50   Grauwe Gans - Anser anser         
04-07-2011   2   Tafeleend - Aythya ferina         
04-07-2011   50   Lepelaar - Platalea leucorodia         


04-07-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
04-07-2011   1   Boomvalk - Falco subbuteo         
04-07-2011   1   Waterhoen - Gallinula chloropus         
04-07-2011   3   Kleine Plevier - Charadrius dubius                
04-07-2011   15   Kievit - Vanellus vanellus         
04-07-2011   20   Kemphaan - Philomachus pugnax         
04-07-2011   3   Bosruiter - Tringa glareola         
04-07-2011   2   Groenpootruiter - Tringa nebularia                
04-07-2011   15   Tureluur - Tringa totanus         
04-07-2011   20   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus                
04-07-2011   1   Koekoek - Cuculus canorus         
04-07-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus                
04-07-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus                
04-07-2011   2   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus                 
04-07-2011   2   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
04-07-2011   2   Merel - Turdus merula            
04-07-2011   5   Putter - Carduelis carduelis         
04-07-2011   2   Groenling - Carduelis chloris         
04-07-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
01-07-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
01-07-2011   1   Graspieper - Anthus pratensis         
27-06-2011   4   Fazant - Phasianus colchicus   Exotic      
27-06-2011   6   Nijlgans - Alopochen aegyptiaca   Exotic      
27-06-2011   1   Krakeend - Anas strepera         
27-06-2011   2   Zomertaling - Anas querquedula         
27-06-2011   1   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
27-06-2011   15   Wintertaling - Anas crecca         
27-06-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
27-06-2011   1   Grauwe Gans - Anser anser         
27-06-2011   2   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
27-06-2011   14   Lepelaar - Platalea leucorodia         
27-06-2011   14   Lepelaar - Platalea leucorodia         
27-06-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
27-06-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-06-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
27-06-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
27-06-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
27-06-2011   1   Meerkoet - Fulica atra            
27-06-2011   25   Scholekster - Haematopus ostralegus                
27-06-2011   2   Kleine Plevier - Charadrius dubius                
27-06-2011   1   Kievit - Vanellus vanellus         
27-06-2011   1   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
27-06-2011   1   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
27-06-2011   25   Rosse Grutto - Limosa lapponica         
27-06-2011   50   Wulp - Numenius arquata            
27-06-2011   2   Kemphaan - Philomachus pugnax         
27-06-2011   1   Groenpootruiter - Tringa nebularia                
27-06-2011   14   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus                
27-06-2011   6   Bosruiter - Tringa glareola         
27-06-2011   1   Tureluur - Tringa totanus         
27-06-2011   4   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus                
27-06-2011   3   Koekoek - Cuculus canorus         
27-06-2011   1   Gaai - Garrulus glandarius         
27-06-2011   2   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus                
27-06-2011   50   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
27-06-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
27-06-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
27-06-2011   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita                
27-06-2011   1   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris                
27-06-2011   6   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus                 
27-06-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus                
27-06-2011   1   Spotvogel - Hippolais icterina         
27-06-2011   1   Snor - Locustella luscinioides         
27-06-2011   1   Grasmus - Sylvia communis         
27-06-2011   1   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
27-06-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
27-06-2011   1   Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros             
27-06-2011   1   Boompieper - Anthus trivialis         
27-06-2011   1   Kneu - Carduelis cannabina         
27-06-2011   2   Groenling - Carduelis chloris         
27-06-2011   4   Putter - Carduelis carduelis         
27-06-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
11-06-2011   1   Brandgans - Branta leucopsis         
11-06-2011   1   Goudplevier - Pluvialis apricaria      
10-06-2011   4   Zomertortel - Streptopelia turtur      
10-06-2011   1   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris      
09-06-2011   3   Zomertaling - Anas querquedula         
09-06-2011   48   Lepelaar - Platalea leucorodia         
09-06-2011   1   Poelruiter - Tringa stagnatilis         
09-06-2011   1   Poelruiter - Tringa stagnatilis         
09-06-2011   3   Zomertortel - Streptopelia turtur      
09-06-2011   2   Koekoek - Cuculus canorus         
09-06-2011   140   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
09-06-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
09-06-2011   6   Boompieper - Anthus trivialis         
30-05-2011   13   Lepelaar - Platalea leucorodia         
30-05-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
30-05-2011   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
30-05-2011   1   Kluut - Recurvirostra avosetta         
30-05-2011   92   Kievit - Vanellus vanellus         
30-05-2011   88   Grutto - Limosa limosa                
30-05-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
30-05-2011   4   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris      
27-05-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-05-2011   1   Koekoek - Cuculus canorus         
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
27-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      


27-05-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
27-05-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
27-05-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
25-05-2011   8   Lepelaar - Platalea leucorodia         
25-05-2011   3   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
25-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
25-05-2011   1   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris      
14-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
13-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
13-05-2011   1   Koekoek - Cuculus canorus         
11-05-2011   2   Nijlgans - Alopochen aegyptiaca   Exotic      
11-05-2011   5   Smient - Anas penelope                
11-05-2011   35   Krakeend - Anas strepera         
11-05-2011   19   Slobeend - Anas clypeata         
11-05-2011   1   Zomertaling - Anas querquedula         
11-05-2011   20   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
11-05-2011   6   Wintertaling - Anas crecca         
11-05-2011   135   Grauwe Gans - Anser anser         
11-05-2011   30   Kuifeend - Aythya fuligula         
11-05-2011   20   Tafeleend - Aythya ferina         
11-05-2011   9   Brandgans - Branta leucopsis         
11-05-2011   20   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
11-05-2011   20   Bergeend - Tadorna tadorna         
11-05-2011   8   Fuut - Podiceps cristatus         
11-05-2011   4   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
11-05-2011   9   Lepelaar - Platalea leucorodia         
11-05-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
11-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
11-05-2011   1   Sperwer - Accipiter nisus         
11-05-2011   2   Buizerd - Buteo buteo                
11-05-2011   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
11-05-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
11-05-2011   21   Meerkoet - Fulica atra                
11-05-2011   1   Waterhoen - Gallinula chloropus         
11-05-2011   2   Waterral - Rallus aquaticus         
11-05-2011   22   Scholekster - Haematopus ostralegus      
11-05-2011   30   Kievit - Vanellus vanellus         
11-05-2011   6   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
11-05-2011   1   Watersnip - Gallinago gallinago         
11-05-2011   17   Wulp - Numenius arquata                
11-05-2011   11   Groenpootruiter - Tringa nebularia      
11-05-2011   2   Tureluur - Tringa totanus         
06-05-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
06-05-2011   10   Zwarte Stern - Chlidonias niger         
03-05-2011   14   Wintertaling - Anas crecca         
03-05-2011   6   Zomertaling - Anas querquedula         
03-05-2011   4   Smient - Anas penelope                
03-05-2011   160   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
01-05-2011   2   Krakeend - Anas strepera         
01-05-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
01-05-2011   8   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
01-05-2011   9   Bontbekplevier - Charadrius hiaticula      
01-05-2011   6   Tureluur - Tringa totanus         
01-05-2011   4   Zwarte Stern - Chlidonias niger         
01-05-2011   2   Zwarte Stern - Chlidonias niger         
01-05-2011   30   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
01-05-2011   1   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus             
01-05-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
01-05-2011   1   Grasmus - Sylvia communis         
01-05-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
01-05-2011   1   Boompieper - Anthus trivialis         
01-05-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
30-04-2011   1   Fazant - Phasianus colchicus   Exotic      
30-04-2011   1   Krakeend - Anas strepera         
30-04-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
30-04-2011   1   Grauwe Gans - Anser anser         
30-04-2011   1   Kuifeend - Aythya fuligula         
30-04-2011   1   Brandgans - Branta leucopsis         
30-04-2011   1   Rotgans - Branta bernicla         
30-04-2011   1   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
30-04-2011   1   Bergeend - Tadorna tadorna         
30-04-2011   4   Lepelaar - Platalea leucorodia         
30-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
30-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
30-04-2011   7   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
30-04-2011   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
30-04-2011   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
30-04-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
30-04-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
30-04-2011   1   Meerkoet - Fulica atra                
30-04-2011   1   Kievit - Vanellus vanellus         
30-04-2011   1   Oeverloper - Actitis hypoleucos         
30-04-2011   2   Groenpootruiter - Tringa nebularia                
30-04-2011   2   Tureluur - Tringa totanus         
30-04-2011   1   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus                
30-04-2011   1   Houtduif - Columba palumbus         
30-04-2011   1   Gierzwaluw - Apus apus                
30-04-2011   1   Ekster - Pica pica                
30-04-2011   1   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
30-04-2011   1   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
30-04-2011   1   Fitis - Phylloscopus trochilus         
30-04-2011   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita                
30-04-2011   1   Braamsluiper - Sylvia curruca         
30-04-2011   1   Grasmus - Sylvia communis         
30-04-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos                
30-04-2011   1   Huismus - Passer domesticus         
29-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
29-04-2011   4   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
29-04-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
29-04-2011   2   Regenwulp - Numenius phaeopus         


29-04-2011   1   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
29-04-2011   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
26-04-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
26-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
26-04-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
26-04-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
26-04-2011   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
26-04-2011   5   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
26-04-2011   2   Sperwer - Accipiter nisus         
26-04-2011   2   Sperwer - Accipiter nisus         
26-04-2011   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
26-04-2011   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
26-04-2011   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
26-04-2011   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
26-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
26-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
25-04-2011   6   Fazant - Phasianus colchicus   Exotic      
25-04-2011   2   Nijlgans - Alopochen aegyptiaca   Exotic      
25-04-2011   60   Krakeend - Anas strepera         
25-04-2011   60   Slobeend - Anas clypeata         
25-04-2011   2   Wintertaling - Anas crecca         
25-04-2011   50   Wilde Eend - Anas platyrhynchos         
25-04-2011   100   Grauwe Gans - Anser anser         
25-04-2011   12   Kuifeend - Aythya fuligula         
25-04-2011   2   Grote Canadese Gans - Branta canadensis      
25-04-2011   40   Rotgans - Branta bernicla         
25-04-2011   500   Brandgans - Branta leucopsis         
25-04-2011   22   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
25-04-2011   5   Bergeend - Tadorna tadorna         
25-04-2011   7   Fuut - Podiceps cristatus         
25-04-2011   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
25-04-2011   1   Lepelaar - Platalea leucorodia         
25-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
25-04-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
25-04-2011   1   Sperwer - Accipiter nisus         
25-04-2011   2   Buizerd - Buteo buteo                
25-04-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
25-04-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
25-04-2011   50   Meerkoet - Fulica atra                
25-04-2011   8   Scholekster - Haematopus ostralegus      
25-04-2011   80   Kievit - Vanellus vanellus         
25-04-2011   2   Regenwulp - Numenius phaeopus         
25-04-2011   10   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus      
25-04-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
25-04-2011   4   Visdief - Sterna hirundo         
25-04-2011   2   Houtduif - Columba palumbus         
25-04-2011   4   Holenduif - Columba oenas         
25-04-2011   1   Koekoek - Cuculus canorus         
25-04-2011   4   Zwarte Kraai - Corvus corone         
25-04-2011   1   Ekster - Pica pica                
25-04-2011   1   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus      
25-04-2011   1   Veldleeuwerik - Alauda arvensis         
25-04-2011   10   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
25-04-2011   4   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
25-04-2011   1   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus      
25-04-2011   2   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus             
25-04-2011   1   Tuinfluiter - Sylvia borin         
25-04-2011   4   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
25-04-2011   13   Grasmus - Sylvia communis         
25-04-2011   3   Winterkoning - Troglodytes troglodytes      
25-04-2011   2   Merel - Turdus merula                
25-04-2011   6   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos      
25-04-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
25-04-2011   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
25-04-2011   1   Graspieper - Anthus pratensis         
25-04-2011   5   Kneu - Carduelis cannabina         
25-04-2011   2   Vink - Fringilla coelebs         
25-04-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
24-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
24-04-2011   3   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
22-04-2011   12   Fitis - Phylloscopus trochilus         
20-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
19-04-2011   1   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta                
19-04-2011   3   Regenwulp - Numenius phaeopus         
17-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
17-04-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
17-04-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
16-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-04-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-04-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-04-2011   1   Havik - Accipiter gentilis         
16-04-2011   1   Regenwulp - Numenius phaeopus         
16-04-2011   1   Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus      
16-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-04-2011   1   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus             
16-04-2011   1   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia      
16-04-2011   2   Grasmus - Sylvia communis         
16-04-2011   1   Beflijster - Turdus torquatus         
16-04-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
16-04-2011   3   Boompieper - Anthus trivialis         
13-04-2011   3   Lepelaar - Platalea leucorodia         
13-04-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
13-04-2011   2   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta      
13-04-2011   6   Scholekster - Haematopus ostralegus      
13-04-2011   1   Groene Specht - Picus viridis         


13-04-2011   2   Koolmees - Parus major                
13-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
13-04-2011   30   Fitis - Phylloscopus trochilus         
13-04-2011   1   Snor - Locustella luscinioides         
13-04-2011   4   Zwartkop - Sylvia atricapilla         
13-04-2011   4   Boompieper - Anthus trivialis         
13-04-2011   2   Vink - Fringilla coelebs         
10-04-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
10-04-2011   1   Snor - Locustella luscinioides         
10-04-2011   1   Grasmus - Sylvia communis         
02-04-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
02-04-2011   1   Blauwe Reiger - Ardea cinerea         
29-03-2011   1   Slobeend - Anas clypeata         
29-03-2011   7   Grauwe Gans - Anser anser         
29-03-2011   2   Tafeleend - Aythya ferina         
29-03-2011   4   Kuifeend - Aythya fuligula         
29-03-2011   2   Brilduiker - Bucephala clangula         
29-03-2011   50   Bergeend - Tadorna tadorna         
29-03-2011   2   Fuut - Podiceps cristatus         
29-03-2011   1   Dodaars - Tachybaptus ruficollis      
29-03-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
29-03-2011   1   Sperwer - Accipiter nisus         
29-03-2011   1   Buizerd - Buteo buteo                
29-03-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
29-03-2011   1   Meerkoet - Fulica atra                
29-03-2011   15   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus      
29-03-2011   4   Zwarte Kraai - Corvus corone         
29-03-2011   2   Fitis - Phylloscopus trochilus         
29-03-2011   1   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita      
29-03-2011   10   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
29-03-2011   1   Roodborst - Erithacus rubecula         
29-03-2011   1   Blauwborst - Luscinia svecica         
29-03-2011   1   Graspieper - Anthus pratensis         
29-03-2011   1   Gele Kwikstaart - Motacilla flava      
29-03-2011   4   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
27-03-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
27-03-2011   4   Boerenzwaluw - Hirundo rustica         
27-03-2011   14   Oeverzwaluw - Riparia riparia         
27-03-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
27-03-2011   4   Fitis - Phylloscopus trochilus         
20-03-2011   1   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
20-03-2011   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
20-03-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
20-03-2011   2   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
20-03-2011   5   Kievit - Vanellus vanellus         
20-03-2011   1   Witte Kwikstaart - Motacilla alba                
20-03-2011   1   Rietgors - Emberiza schoeniclus         
16-03-2011   1   Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis      
16-03-2011   2   Lepelaar - Platalea leucorodia         
16-03-2011   8   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-03-2011   1   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola      
14-03-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
14-03-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
12-03-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
12-03-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
05-03-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
02-03-2011   1   Roodhalsgans - Branta ruficollis                
02-03-2011   2   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
02-03-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
02-03-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
16-02-2011   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
15-02-2011   2   Topper - Aythya marila                
15-02-2011   3   Grote Canadese Gans - Branta canadensis      
15-02-2011   3   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
15-02-2011   2   Waterral - Rallus aquaticus         
13-02-2011   30   Brilduiker - Bucephala clangula         
13-02-2011   4   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
12-02-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus      
27-01-2011   1   Kolgans - Anser albifrons         
27-01-2011   1   Grauwe Gans - Anser anser         
27-01-2011   1   Grote Canadese Gans - Branta canadensis      
27-01-2011   1   Brandgans - Branta leucopsis         
27-01-2011   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
27-01-2011   1   Wulp - Numenius arquata                
27-01-2011   1   Stormmeeuw - Larus canus         
27-01-2011   1   Holenduif - Columba oenas         
27-01-2011   1   Zwarte Kraai - Corvus corone         
27-01-2011   1   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
27-01-2011   1   Spreeuw - Sturnus vulgaris         
27-01-2011   1   Heggenmus - Prunella modularis         
27-01-2011   1   Heggenmus - Prunella modularis         
23-01-2011   1   Havik - Accipiter gentilis         
23-01-2011   1   Havik - Accipiter gentilis         
23-01-2011   2   Buizerd - Buteo buteo                
23-01-2011   1   Waterpieper - Anthus spinoletta         
19-01-2011   2   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
19-01-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-01-2011   15   Pijlstaart - Anas acuta                
16-01-2011   4   Slobeend - Anas clypeata         
16-01-2011   2   Slobeend - Anas clypeata         
16-01-2011   20   Tafeleend - Aythya ferina         
16-01-2011   12   Brilduiker - Bucephala clangula         
16-01-2011   12   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
16-01-2011   26   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii         
16-01-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
16-01-2011   2   Zwarte Zwaan - Cygnus atratus   Exotic      
16-01-2011   1   Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus                
16-01-2011   1   Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus                
16-01-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
16-01-2011   1   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus                
16-01-2011   21   Kievit - Vanellus vanellus         
16-01-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-01-2011   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
31-12-2010   2   Knobbelzwaan - Cygnus olor         
31-12-2010   1   Buizerd - Buteo buteo                
31-12-2010   1   Torenvalk - Falco tinnunculus         
31-12-2010   1   Scholekster - Haematopus ostralegus      
16-12-2010   1   Buizerd - Buteo buteo                
17-11-2010   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
16-11-2010   144   Wintertaling - Anas crecca         
16-11-2010   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
16-11-2010   5   Waterral - Rallus aquaticus         
18-10-2010   1   Slechtvalk - Falco peregrinus         
18-10-2010   5   Waterpieper - Anthus spinoletta         
14-10-2010   1   Grote Zilverreiger - Ardea alba         
14-10-2010   1   Cetti's Zanger - Cettia cetti         
                                    
                                    
                                
                                
                                

Offline admin

 • Administrator
 • Gold Member
 • *******
 • Berichten: 2689
 • Geslacht: Man
  • De Gratis Krant van Nederland
Re: Fauna en Flora van het Rammegors, Sint Philipsland? -de Flora, de planten.
« Reactie #3 Gepost op: oktober 08, 2012, 10:25:26 am »
* = zeldzaam of rode lijst

29-06-2012   1   vegetatief   Zwarte populier - Populus nigra                       
29-06-2012   1   bloeiend   Zilte waterranonkel - Ranunculus baudotii                       
29-06-2012   1   bloeiend   Gewone agrimonie - Agrimonia eupatoria                       
29-06-2012   1   bloeiend   Duindoorn - Hippophae rhamnoides                       
29-06-2012   1   bloeiend   Melkkruid - Glaux maritima                       
29-06-2012   1   bloeiend   Echt duizendguldenkruid - Centaurium erythraea                       
29-06-2012   501   bloeiend   Echt duizendguldenkruid - Centaurium erythraea                      
29-06-2012   5001   bloeiend    *   Echte stijve ogentroost - Euphrasia stricta s.s.                       
29-06-2012   1   vegetatief   Rode ogentroost s.s. - Odontites vernus subsp. serotinus                       
29-06-2012   501   bloeiend   Kleverige ogentroost - Parentucellia viscosa                      
29-06-2012   1   bloeiend   Kleine leeuwenbek - Chaenorhinum minus                       
29-06-2012   1   bloeiend    *   Slijkgroen - Limosella aquatica                       
29-06-2012   1   bloeiend    *   Ruppia (alle soorten) - Ruppia spec.                      
29-06-2012   1   bloeiend   Zilte rus - Juncus gerardii                       
29-06-2012   1   bloeiend   Valse voszegge - Carex otrubae                       
29-06-2012   51   bloeiend   Zilte zegge - Carex distans                      
29-06-2012   6   bloeiend   Aardaker - Lathyrus tuberosus                       
29-06-2012   1   bloeiend   Smalle rolklaver - Lotus glaber                       
29-06-2012   1   bloeiend   Gevlekte rupsklaver - Medicago arabica                       
29-06-2012   6   vegetatief   Kattendoorn - Ononis repens subsp. spinosa                      
29-06-2012   1   bloeiend   Kattendoorn - Ononis repens subsp. spinosa                      
29-06-2012   1   bloeiend   Vierzadige wikke - Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma                       
29-06-2012   51   bloeiend   Kruisdistel - Eryngium campestre                       
29-06-2012   6   bloeiend   Bolletjesraket - Rapistrum rugosum                      
29-06-2012   10   vruchtdragend   Bolletjesraket - Rapistrum rugosum  (Van Haaftenpolder)
29-06-2012   1   bloeiend   *   Goudknopje - Cotula coronopifolia                    
29-06-2012   5001   bloeiend   *   Goudknopje - Cotula coronopifolia                       
29-06-2012   101   vruchtdragend   Scherpe fijnstraal - Erigeron acer                      
29-06-2012   1   bloeiend   Goudhaver - Trisetum flavescens                       
28-06-2012   1   vegetatief   Duindoorn - Hippophae rhamnoides                       
28-06-2012   51   bloeiend   Echt duizendguldenkruid - Centaurium erythraea                      
28-06-2012   501   bloeiend   *   Echte stijve ogentroost - Euphrasia stricta s.s.                      
28-06-2012   1   bloeiend   Hertshoornweegbree - Plantago coronopus                       
28-06-2012   1   bloeiend   Akkerereprijs - Veronica agrestis                       
28-06-2012   1   vruchtdragend   Gewone veldbies - Luzula campestris                       
28-06-2012   1   bloeiend   Valse voszegge - Carex otrubae                       
28-06-2012   1   bloeiend   Smalle rolklaver - Lotus glaber                       
28-06-2012   1   vegetatief   Luzerne - Medicago sativa                       
28-06-2012   6   bloeiend   Kattendoorn - Ononis repens subsp. spinosa                       
28-06-2012   1   bloeiend   Vierzadige wikke - Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma                      
28-06-2012   501   vruchtdragend   Scherpe fijnstraal - Erigeron acer                      
29-04-2011   501   bloeiend   Veldsla - Valerianella locusta                       
29-04-2011   501   bloeiend   Veldsla - Valerianella locusta                       
26-08-2009   1   bloeiend   Heemst - Althaea officinalis                       
24-04-2009   1   bladontplooiing   Ruw vergeet-mij-nietje - Myosotis ramosissima                      
24-04-2009   1   bladontplooiing*Kruipende smeerwortel - Symphytum ibericum                     
24-04-2009   1   bladontplooiing   Veldsla - Valerianella locusta                      
24-04-2009   1   bladontplooiing   Wilde hyacint - Hyacinthoides non-scripta                      
24-04-2009   1   bladontplooiing   Gevlekte rupsklaver - Medicago arabica                      
24-04-2009   1   bladontplooiing   Smalle wikke - Vicia sativa subsp. nigra                      
24-04-2009   1   bladontplooiing   Kruisdistel - Eryngium campestre                      
22-04-2009   1   bloeiend   Veldsla - Valerianella locusta                       
22-04-2009   1   bloeiend   Gevlekte rupsklaver - Medicago arabica                       
01-04-2009   1   bladontplooiing   Duindoorn - Hippophae rhamnoides                      
01-04-2009   1   bladontplooiing   Gevlekte rupsklaver - Medicago arabica                       
06-08-2008   3         Kruisdistel - Eryngium campestre                       
03-08-2008   1         Scherpe fijnstraal - Erigeron acer                       
09-05-2008   51         Duindoorn - Hippophae rhamnoides                       
09-05-2008   1   bloeiend   Gevlekte rupsklaver - Medicago arabica                       
09-05-2008   51         Kruisdistel - Eryngium campestre                       
22-04-2008   51   bloeiend   Veldsla - Valerianella locusta                      
22-04-2008   1         Gevlekte rupsklaver - Medicago arabica                       
18-03-2008   1         Gevlekte rupsklaver - Medicago arabica