Want to pay and be paid without trouble worldwide every year, TAKE Payoneer !! !!


Amazon, the store of us all
Amazon Movers & Shakers Our biggest gainers in sales rank over the past 24 hours. Updated frequently.

Delivery in Netherlands, France, Germany, Italy, Spain, Poland, Sweden, Canada & United States
Sign up for Personal Shopper by Prime Try Before You Buy
Find the perfect fit with Prime Try Before You Buy
Bij ons GEEN advertenties
over banken,lenen, gokken, 06 of sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

Amazon USA UK-German-French-Canada-Japan Boeken Holland Italy World Dates World Travel
Deze site gebruikt enkel een cookie voor in en uitloggen als geregistreerde
Onze adverteerders en links gebruiken mogelijk WEL cookies Wilt U dat niet, verlaat dan deze site!

Auteur Topic: De Modaal Partij komt er aan !!  (Read 21178 times)

0 Leden en 2 gasten bekijken dit topic.

Offline admin

  • Administrator
  • Gold Member
  • *******
  • Berichten: 3.112
  • Geslacht: Man
    • De Gratis Krant van Nederland
De Modaal Partij komt er aan !!
« op: December 17, 2007, 20:13:01 pm »
29032015 http://www.israned.nl/2015/03/de-negatieve-pvv-boodschap-is-uitgewerkt.html


Het burgerparlement, 1 burger=1 stem,
dus geen 40 miljard euro per jaar uitgeven aan belangen- en lobbyclubs, verenigingen of stichtingen of partijen die zeggen ons belang te vertegenwoordigen en
gesprekspartners zijn van de overheid, dat doen we voortaan zelf wel.

Want, GEEN enkele partij van SP t/m SGP komt op voor de mensen met een inkomen van minima t/m modaal!
En dat is wel 85% van de bevolking.

De Modaal Partij komt er aan !!

De Modaal Partij komt er aan !!        GEEN CORPoratisme MAAR COOPeratisme!

Een paar letters verschillen, maar is een WERELD van verschil!

2012 De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot International Year of Cooperatives

Geen partij waar rechts Nederland z'n vingers bij aflikt
, en politici, werkgevers, banken en de rijksten van het land rijker worden.
Geen partij waar links Nederland hun vingers bij aflikken,  en belangenorganisaties, zwaar gesubsidieerd, Uw belangen wel 's zullen vertegenwoordigen, volgens het principe van we dronken ene glas, deden ene plas, en alles bleef zoals het was.
Maar wel een partij waar de burgers van Nederland hun vingers bij aflikken, en links en rechts Nederland hun wonden likken, want de burgers pakken terug wat hen sinds 1980 is afgenomen door rechts en links.

Na de gigantische rondpomp die bureaucratie heet, dragen de 15% topinkomens (boven modaal-32.000) netto 1.32 miljard euro bij aan de overheid en premies, de 85% andere burgers (onder modaal) netto 105 miljard euro bij aan de overheid en premies
Dus die moeten het ook voor het zeggen krijgen! Tot en met modaal dus.

VVD,CDA,PVDA gaat uit van het profijtbeginsel (wat dus impliciet een extra belastingverhoging inhoudt!).

Je  zou ook kunnen zeggen hoe zit het dan met het vruchtbeginsel, we betalen aan belastingen en premies gemiddeld 50% of meer, wat krijgen we daarvoor eigenlijk terug?

The third crisis of capitalism     cooperatism

Corporatisme als maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische en professionele groepen vertegenwoordigen. In tegenstelling tot pluralisme, waar vele groepen strijden voor de controle van de staat, nemen in het corporatisme verscheidene onverkozen lichamen een beslissende rol aan in het besluit- en beslissingsmakingsproces.

COOPeratisme ls maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend. Beste voorbeelden zijn b.v. onze Rabobank geen steun nodig- geen bonussen
Stel je voor onze woningcorporaties en zorgverzekeraars zoals het hoort weer cooperaties!
En in feite ook ons eigen land, en iedere bestuurder (hoofdelijk) verantwoordelijk.
Geen zeggenschap zonder verantwoordelijkheid.


Wat zou Vadertje Drees ervan zeggen ?
Hij zei niet voor niets z'n lidmaatschap van de PVDA - de partij van Pak Van De Armen/ Partij Van De Afbraak op!


Verwacht geen oplossingen van de overheid, want die is meestal de veroorzaker van het probleem
(Theodore Dalrymple)


De Modaal Partij heeft niet enkel de toekomst, maar ook de mensen en zetels(127,5 !)..nu nog de partij..

De kredietcrisis 2008 bewijst het eens te meer:
Kapitalisme dan niet de goede vorm is wat dan?
Ik zou een nieuwe economische vorm en naam willen introduceren: Het Cooperatisme .
Het scheelt maar 2 letter met het corporatisme (kapitalisme) maar is een wereld van verschil.

Of je nu liberalisme(USA), communisme(China) of socialisme(SP) neemt, die gaan altijd uit van het bestaan van een zichzelf verijkende (politieke) elite, die voor de meerderheid de beslissing neemt, gesteund door een uitvoerige ambtenarij en zogenaamde inspraakorganisaties.
En de rijken worden rijker, en de armen armer!

Zonder uitvoerige ambtenarij en inspraakorganisaties, en zonder het huidige systeem van vriendjespolitek en het baantjescircus, en gedragen door de meerderheid, dan kan je het de mensen zelf laten doen. Cooperatief dus! Zie Buitenhofuitzending 19-10-08 Arjo Klamer had er nog geen naam voor.
Het einde van de vrije markt-ideologie. De neoliberale agenda voorbij. De comeback van de overheid. Het instorten van banken en de financiële markten roept grote woorden op. De staat moet nu niet alleen de brand blussen en het spaargeld redden, maar zich weer blijvend met de markt bemoeien. ‘Oui. Oui. Oui.’, zegt Sarkozy. Maar de ervaringen met staatssturing in het verleden zijn ook niet onverdeeld gunstig. Welke economische ordening rest ons straks na de kredietcrisis?
Een debat met de economen Bas Jacobs en Arjo Klamer.

Dus ccoperatisme als moreel kader ipv corporatisme!

En het is al bewezen: de cooperatieve Rabobank , TRiple A rating !, staat even sterk als de Nederlandse Staat. Woningcooperaties zijn nog geen echte cooperaties, maar zou je dat wel doen, dan worden de huurders de leden en toezichthouders ipv de huidige raden van bestuur of toezicht, en heb je ook geen inspraakorganisaties als de Woonbond meer nodig.

Pak bovenstaande voorbeelden en bekijk die in cooperatieve vorm, dan zie je geldverspilling en ambtenarij afnemen, betrokkenheid en inspraak van resp. patienten, ouders van leerlingen etc. en efficiency toenemen.

Dit kan je ook toepassen t.a.v. scholen, zorgverzekeraars,energiebedrijven en lokale/regionale/nationale democratie.
Veel problemen en kosten kunnen dan voorkomen worden. Ik denk hierbij aan topbeloningen van bestuurders bijvoorbeeld of het kiezen van een Marokaanse Amsterdammer met 2 paspoorten als burgemeester van Rotterdam ;-) wat ik zie als ultieme voorbeelden van het baantjescircus en vriendjespolitiek van die 3% die zegt ons de burgers te vertegenwoordigen.

Minimum zit nu 10% en meer lager in koopkracht dan in 1980!!

Gij zult niet stelen. De overheid duldt geen concurrentie...

2009 Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis (en nog veel meer andere problemen)!


AOW is helemaal niet onbetaalbaar! Premie kan 5% omlaag, (Algemene Rekenkamer januari 2008, pdf) maar overheid steelt 16,4 miljard per jaar van de AOW premie.
Als sinds 2001 !
Per jaar premie-inkomsten 34,6 miljard, "gecorrigeerd" 18,2, uitgaven 25,2 miljard en dus draagt overheid 8,4 miljard bij...ja eerst nemen dan geven?
Was dat niet andersom?


Zie ook 17/07/06 Steeds meer huishoudens in de schulden

28/09/06 Meeste Rijksgeld naar hogere inkomens (orgineel op nieuws.nl is verdwenen!?)

28/09/06 Meeste Rijksgeld naar hogere inkomens(SCP)

16-09-07 Verdonk is symptoom crisis bij de grote drie partijenDe hypocrisie en vrijblijvendheid voorbij, voor het Nederlands Belang.


Waar elke partij, van links naar rechts, doodsbenauwd voor is staat te gebeuren.

Tot nu toe hebben ze het, onder het mom van landsbelang, maar uiteraard vooral hun eigenbelang, met een beroep op geloof of milieu en natuur of socialisme of liberalisme veilig kunnen verdelen en vooral kunnen voorkomen.

Dat de macht van de meerderheid van de burgers, de tot en met modalen zich gaat verenigen in EEN partij.


De term Jan Modaal wordt gebruikt om iemand met een modaal inkomen mee aan te duiden, dus behorend tot de inkomensklasse waarin de meeste mensen vallen (85%), van de 7 miljoen huishoudens zijn er
meer dan 5 miljoen tot en met modaal. Het gemiddeld inkomen over allen genomen is nog geen 30.000 !


Dat betekent dus dat er in kamerzetels eigenlijk meer dan 126 voor de modaal vertegenwoordigers zouden kunnen en moeten zijn.

En wat doen de huidige politieke partijen eigenlijk voor hen?
Niets of zo min mogelijk !

Het gros van de belastingopbrengsten komt ook van die 85%, terwijl 83% van de baten die rechtstreeks
naar de burger gaan, juist naar de 30% rijksten in ons land gaan.

Is dat eerlijk? Ik heb altijd geleerd, ieder het zijne !
Dus het gros van de baten moet ook naar diegenen die ze betalen, dezelfde 85% !

De economie stijgt in procenten vanaf 2000, maar eveneens gaan de minima en modalen er al jaren stelselmatig op achteruit.
Wel stijgen de topinkomens, de winsten van grote bedrijven en het aantal miljonairs in Nederland.


In 2001 met de belastingherziening kregen de topinkomens een korting van 20% op hun belastingtarief (kosten 10 miljard euro) terwijl de laagste tarieven jaren verhoogd werden.

Zowel de levensloop- als pensioenregelingen zijn vooral lucratief voor de hogere inkomens, voor tot en met modaal hebben zij geen of weinig zin.

De VVD wil liever dat mensen in de laagbetaalde zware beroepen tot hun 67ste doorwerken dan dat rijke AOW'ers met een groot pensioen, waar ze toentertijd de premie van hun hoog inkomen konden aftrekken van de belasting, wat afdragen om de vergrijzingskosten wat te drukken.
Dat laatste noemt de VVD dan stelen van bejaarden.

De christelijke partijen hebben het alsmaar over normen en waarden, de hunne uiteraard.

De PVDA staat blijkbaar voor Partij van de Ambtenaren, ze willen zelfs de 12 provincies opdelen in 34 regiootjes, waar dan uiteraard veel meer ambtenaren nodig zijn, alsof de 1 miljoen die er nu zijn niet genoeg of teveel zijn. Volgens de OESO zijn we op de lijst van de minst bureaucratische landen onderaan op de 21ste plaats (van de 23). Belgie staat op de 22ste.

Groenlinks wil Nederland weer terug naar de toestand voor het jaar 1000 met enkel plaats voor flora en fauna en de groene maffia van de natuurbeschermingsorganisaties.

Zelfs de SP wil niet dat de huren inkomensafhankelijk worden want zij met hun bovenmodaal 40.000 euro zitten in de goedkoopste huizen terwijl een AOW'er met maximale huursubsidie nu in een te dure woning zit.
Dat is nodig omdat anders de buurt verpaupert en vercriminaliseert zeggen ze alsof Jan en Riet Modaal per definitie crimineel zijn.

De rechtse partijen en vooral de kleinsten gebruiken de allochtonen als zondebok en willen vooral de bevolking dwang opleggen bij zowat alles.

Ze pretenderen allemaal volkspartijen te zijn maar wat doen ze echt voor de modalen?

Zoals gezegd niets of bijna niets.

Verkeersboetes opleggen is belangrijker dan criminelen pakken.
Als Jan Modaal te hard rijdt kan z'n auto ingevorderd worden, zijn baas z'n dure auto niet natuurlijk, want dat zou onredelijk zijn.

Topinkomens worden niet aangepakt en dat de helft van de 14 miljard hypotheekrenteaftrekbetaling naar de 7% rijksten gaat is ook geen punt, maar in de huursubsidie wordt wel gesneden.

Werkelozen en gehandicapten worden onderworpen aan een bovenmodaal betaalde ambtenaren-dictatuur.

De zorg kost elk jaar steeds meer door de zelfverrijking van ziekenhuisdirecties en verfraaing van ziekenhuizen, en de operatiekamers staan als laatste op de renovatielijst als sluitpost.
Burgers betalen premies voor zorg niet voor bureaucratie, hoge salarissen en ziekenhuizen als ware het Hiltons.
In Belgie wordt evenveel aan zorg uitgegeven als in Nederland, echter voor 10,2 miljoen ipv 16,1 miljoen.
Toch zijn daar de kosten voor minima en minimumloon slechts resp. 450 en 650 euro, incl. alle premies en bijdragen. Er zijn daar geen wachtlijsten, veel mensen aan het bed en goedkopere ziekenhuisopnames.
Dat moet dus ook in Nederland kunnen.

Deze lijst kan je net zo lang maken als een ieder wil.

Het ergste is dat de minima, bijstandsgerechtigden, werkelozen en WAO 'ers door bovenmodalen
worden afgeschilderd als kanslozen, klaplopers en steuntrekkers.
Klopt dat wel eigenlijk?

Nee, als ik een bovenmodale bezie, ontvangt die veel meer steun via allerhande belastingmaatregelen
zoals hypotheek- en pensioenaftrek. dan de genoemde groepen, dus die bovenmodalen zijn eigenlijk de echte klaplopers.

Bovenmodalen die meer verdienen dan 5 maal minimumloon, kunnen zoals onze illustere Nobelprijswinnaar
Jan Tinbergen hoogleraar economie al schreef nooit de produktiviteit hebben die een dergelijk loon rechtvaardigt. Dat geldt dus zeker voor mensen die honderduizenden euro's verdienen, nou ja krijgen.
Over hun bovenmodale loon betalen ze niet over het volle pond premies slechts over een deel.
Misschien dat daarom die bovenmodalen zoveel geven aan goede doelen.
Om hun schuldgevoel af te kopen.
Maar uiteraard geven ze hun giften wel op aan de belasting, want zelfs daar willen ze dubbel voordeel van hebben.


De huidige politieke partijen, slechts 3% is lid, hebben de modalen onder zich verdeeld en ach dat er bij een verkiezing wat verschuivingen zijn, ze jammeren wat in de bovenmodaal betaalde media en ze zijn weer veilig, want tot nu toe hebben ze de modalen nog voor t lapje kunnen houden en ze laten stemmen op hun partijen zodat hun belangen veilig zijn en blijven.


Ze hebben een hele structuur van bovenmodaal betaalde ambtenaren, belangenorganisaties, bonden, media en het bijbehorende baantjescircus gecreeerd, en dat heet dan democratie te zijn ?


Kijk hier eens wat er de afgelopen jaren aan stijgende subsidies is gegeven aan de zgn. BOBO-commissies en instituten. (onderaan dit artikel)
In 2003 22 miljard euro ! En dan toch bezuinigen?

De huidige politieke partijen bibberen en vrezen dat er echt een modaalpartij zou komen want die zou korte metten maken met hun "verworven" rechten.

Een Modaal Partij zou ongegeneerd terugpakken wat zij de laatste 25 jaar hebben afgepakt.
Het is geen kwestie van delen, maar teruggeven.

- Prijsstop, met wel prijsverlagingen mogelijk
- De bureaucratie zou voor meer dan de helft afgeschaft kunnen worden evenals zgn. belangenorganisaties als produktschappen.
- De minimum(jeugd)lonen en uitkeringen naar redelijk nivo, zodat voedselbanken niet meer nodig zijn.
Premies worden geheven over volle inkomen.
- Geen doelloos sollicitatiecircus voor werkelozen maar her- en bijscholing en aannameplicht werk, wao'ers als
ze baan hebben en houden pas hun wao verminderen. Reintegratiecircus wordt opgeheven.
- Vakantiegeld niet meer uitbetalen in mei maar elke maand uitgekeerd bij het loon.
- Geen subsidie aan bedrijven om hun bedrijven te verplaatsen naar lage lonen landen.
Bedrijven die geen 5% gedeeltelijk arbeidsongeschikten en/of alloctonen in dienst hebben, betalen 10% extra vennootschapsbelasting.
- Huren afhankelijk van inkomen  15%, net als vroeger 1 dag per week voor onderdak.
- Schooluitgaven via Rijk en iedereen recht op hetzelfde onderwijs
- Openbaar vervoer zonder kaartjes te kopen (nu al 60-80% gesubsidieerd), de methode tegen files,
milieuverontreiniging en immobiliteit minima en bejaarden.
- Ambtenarij en baantjescirus, belangenorganisaties eindelijk s aanpakken
Aantal bestuurslagen terugbrengen naar gemeente en Rijk, opheffen waterschappen (naar Rijkswaterstaat),
provinciale staten (dus niet de provincies) en 1e kamer.
Burgemeesterverkiezing per gemeente, niet als onderdeel college maar controle voor burger op
gemeenteraad en wethouders.
Nu is er door baantjescircus en vriendjespolitiek geen evenredige verdeling

- Topinkomens aanpakken volgens Tinbergen norm (1-5), zwaarder belasten en premies betalen over hele
inkomen.
- geen hypotheekrenteaftrek voor topinkomens (5 tot inmiddels 7 miljard euro !, totaal 14 miljard euro.)
Rest hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd in 30-35 jaar tegen laagste tarief. Grondpolitiek niet
langer voorbehouden aan gemeenten en projectontwikkelaars. Afschaffen welstandscommissies.
Bouw- en woningtoezicht weg bij gemeenten evenals brandveiligheidscontrole bij brandweer.
- geen voordelige pensioenaftrek/levensloopregeling enkel voor topinkomens (totale kosten 14 miljard euro)
Ombouw pensioensyteem.
- Afschaffen giftenaftrek, 's kijken of bovenmodalen dan nog zoveel geven aan goede doelen.
- de kosten van bureaucratie/inning van de belastingdienst stijgen de pan uit.
Regels die meer kosten qua uitvoering dan opbrengst dienen te worden geschrapt.
- zorg betaalbaar, alles in 1 ziekenfonds-verzekeraar, en geen wachtlijsten meer, door meer controle op
besteding, vooral bij zieken- en verpleeghuizen (87% van de zorgkosten) vgl. Belgisch systeem.
- wel aandacht voor natuur en milieu maar niet elk weiland is een natuurgebied.
- een reclamevrije publieke omroep, ook te ontvangen via sateliet en internet, zonder omroepzuilen, waar de
gewone nederlander weer eens te zien is, en niet alleen bekende nederlanders, buitenlanders, asielzoekers
of zogenaamde goede doelen.


Elke Jan en Riet Modaal kan er nog meer achter zetten.SOR1999 SOR2000 SOR2001 SOR2002 SOR2003

(PDF- rechter muisknop doel opslaan- zijn meer dan 1 MB !)
(cijfers zijn van CBS maar zijn niet meer te vinden op hun website(nu wel 2012), na 2003 ook geen nieuwe..niet vreemd)

http://www.nieuws.nl/295451
28/09/06 Meeste Rijksgeld naar hogere inkomens
orginele eerste vermelding is verdwenen !?

Zie ook
Nu op

Publieke productie en persoonlijk profijt

Orgineel SCP rapport

========================

In 2003/2004 op vara debatplaats was er toen ook een dergelijke discussie daarover en over geschiedenis bestuur en politiek.
Geschiedenis -1500 is een van mijn interesses, en gaf aan dat bestuurders toen stevig werden aangepakt meer dan poorters (burgers). Corruptie-fraude? Alles werd afgepakt en dikwijls verloren ze hun hoofd, poorters gingen in schandblok, want die wisten niet beter en de mens is van nature zondig.
Misschien 's toepassen op bankiers? ;-)
Maar wat dan als ideale bestuursvorm, want democratisch werkt het niet in Nederland/Europa.
Mijn uitgangspunt was die partijen- 1e en 2e kamerleden, gedeputeerden, gemeenteraadsleden zijn niet perse volksvertegenwoordigers.
Dus als je nu ipv burgemeesters, commissaris van koningin laat benoemen door dat baantjescircus in den haag, per gemeente een
al jaren wonende bestuurder/ondernemer laat kiezen door bevolking dat is dan hun volksvertegenwoordiger, ze kennen m en kiezen m (of haar ;-) )voor een periode en hij is niet alleen vertegenwoordiger maar ook aanpsrakelijk te stellen, de burgemeesters in een provincie besturen samen de provincie, dus de partijen, gemeenteraden, prov. staten enz. heb je niet meer nodig, en tezamen besturen die burgemeesters ook het land, uit hun midden kiezen ze 'n dagelijks (roulerend) bestuur.
Geen 1e en 2e kamer, raad van state, gene baantjescircus van partijen, minder last van lobbycircuits want die zouden hele land door moeten.
Eens per jaar net als vroeger 'n staten generaal, geen vragenuurtje op tv meer ;-) maar vergaderingen op tv/internet.
Burgemeesters moeten verantwoording afleggen en zowel raadgevende als correctieve referenda toestaan op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau, best via telefoon ipv huidige prehistorisch stemhokje.(vgl. Zwitserland)
Heel democratisch, ieder heeft echt z'n eigen volksvertegenwoordiger.
Moet je 's kijken wat 'n red tape/bureaucratie je voorkomt.
Is dat populistisch? Mogelijk maar wel democratisch, en efficienter en effectiever dan wat we nu hebben.
« Last Edit: Maart 16, 2017, 22:06:54 pm door admin »

 


SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal